AXA - DNB og Fredriksen om etikk og moral- Markedsmanipulering!


Det har vert meget tydelig siste månedene hva som foregår i AXA.


DNB er Fredriksens våpendrager mtp kjøp av hans aksjer i AXA.
DNB var garantisten for kursoppgang i AXA i mange år. DNB kjørte anbefalinger i sine ukesportefølger, og anbefalingene kom på løpende bånd. De fikk skriverier i Finansavisen og alt løftet kurs fint opp gang på gang.


Etter at Fredriksen sparket sin "vip" megler, og valgte DNB, så brått opphørte alle anbefalinger, og all kursdrivende informasjo. Alt er satt på "hold" for å ikke drive kurs opp, for det ønsker ikke John Fredriksen, og DNB våger selvsagt ikke å gjøre annet enn Fredriksen har bedt om!
Eneste DNB har beholdt, er kursmålet på 50,- - selv om de jobber mot sitt eget kursmål i praksis.


Man ser at DNB bruker egne aksjer til å dumpe kurs fra 30 den gang, til 17 tallet, og nå fra 24 til 17,40.
Siste 3 ukene ser man at DNB sin algoritne konstant jobber kursen ned, også med sperrer (mange aksjer, hidden)


I hver sluttauksjon dumper de prisen med 20-40 øre, hver dag, men siste par dager har de ikke klart det like godt.

Man ser også at DNB har lånt aksjer av Fredriksen (sammarbeid) 3 uker på rad, ca 300.000 stk. Dette er ikke bra. Og det finnes lover og regler for dette.


Anbefaler alle nå om å sende en epost til de to øverste mailene under, men helst alle, og linke til dette innlegg på Hegnar Forum. NOK er NOK


ah.markets@dnb.no
stockwatch@oslobors.no
tips@hegnar.no
tips@dn.no
tips@e24.no
tips@finansavisen.no
post.okokrim@politiet.no
desken.okokrim@politiet.no


 


Ellers må jeg minne om hva vi fikk på mail av Nordnet i forbindelse med overgang fra Netfonds.
Man kan lure på hvorfor ikke dette følges opp av Markedswath og Oslo børs. Børsen har all info de trenger, og kan enkelt avdekke manipuleringen i sluttauksjon. Børsen vet hvem som kjøper og selger, og de ser hvem som ligger der i ordreboka med urealistiske ordrer.


Det står og at man ikke har lov å drive med shortsalg som følge av manipulering, og ei heller legge ut flere aksjer enn man har til hensikt å selge.
Om man vil shorte, så trenger man ikke konstant legge ut shortordrer i ukesvis, det er manipulering.

Det gjør DNB på vegne av Fredriksen.Viktig informasjon vedrørende handelsregler knyttet til verdipapirer


Meldingen er sendt til samtlige kunder som generell informasjon.


I Norge jobbes det med å innføre tilsvarende regelverk som den europeiske Markedsmisbruksforordningen (MAR) i norsk rett. Nordnet ønsker å informere deg om de viktigste atferdsreglene som må overholdes for å unngå at du handler i strid med både gjeldende og kommende regelverk. Ved handel av verdipapirer (aksjer, derivater m.m.) er følgende eksempler på uønsket handelsatferd.


Markedsmanipulasjon


Markedsmanipulering omfatter i henhold til Markedsmisbruksforordningen (MAR) transaksjoner, handelsordre og atferd som gir og/-eller kan forventes å gi falske og/-eller misvisende signaler om tilbud, etterspørsel eller pris på et finansielt instrument (for eksempel ved handel av aksjer).


Markedsmanipulering betyr således at all handelsatferd som har til formål å forsøke å manipulere handel er forbudt. Alle ordre som er lagt inn på en handelsplass må ha et kommersielt formål i form av reell kjøps- eller salgsinteresse. De neste avsnittene er kun et utvalg av de viktigste eksemplene som kan utgjøre markedsmanipulasjon.Handel med mindre poster med formål om å påvirke «siste pris»


Et handelsmønster som har med formål om å påvirke «siste pris» har fått økt oppmerksomhet fra tilsynsmyndigheter de siste årene. Dette er et handelsmønster hvor aktøren benytter seg av småposter for å manipulere (opp eller ned) det som er oppgitt som «siste pris» for en aksje, derivat eller andre finansielle verdipapirer, og dermed gi villedende signaler med hensyn til pris i markedet.Egenhandel


Som aktør i markedet kan en gjøre seg skyldig i egenhandel (markedsmanipulasjon) dersom en handler med seg selv i markedet via markedsplassen gjennom egne konti(er) eller konti(er) som fremkommer gjennom fullmakter.


For handler som gjennomføres utenfor markedsplassen innebærer det at du som aktør ikke får gjennomføre de selv, men at de skal gjennomføres manuelt. For spørsmål og hjelp angående denne type transaksjon, vennligst kontakt Nordnet Kundeservice (telefon: 23 33 30 23) eller megler (telefon: 23 33 30 23 og tast «1»).Misvisende ordrelegging (Layering/Spoofing)


«Spoofing» er definert som en ordre plassert (kjøp/-og eller salg) med den intensjon om å avbrytes rett før utførelse. «Layering» er en form for «spoofing» der aktøren plasserer flere ordre i markedet med den intensjon om å avbryte de rett før utførelsen.


Overnevnte metoder brukes til å påvirke markedsprisen der aktøren som utfører de har interesse av å påvirke gjeldende pris i sitt favør. Et eksempel er der aktør «X» har interesse av å selge posisjonen sin i selskap «Y», og for å maksimere potensiell gevinst, så kan spoofing og/-eller layering benyttes til å drive prisen opp ved å etablere en misvisende kjøpsinteresse for selskap «Y».


Det er derfor ikke tillatt å plassere ordre uten et kommersielt formål i form av kjøps- eller salgsinteresse.«Pump and Dump» og «Trash and Cash»


Et annet ulovlig handelsmønster er “Pump and Dump”, som innebærer at aktøren som nylig handlet en relativt stor post i et verdipapir, presser prisen opp ved å plassere mindre ordre med økende priser for så å selge (les: dumpe) hele beholdningen til en mer fordelaktig pris. Det motsatte av vil være «Trash and Cash».Innsidehandel


Innsideinformasjon betyr at informasjonen ikke er publisert, og hvis den ble publisert, vil den trolig få innvirkning på prisen til verdipapiret (aksjen), eller derivatet som følger det underliggende verdipapiret.


Innsidehandel betyr at en person som har tilgang til – eller kunnskap om innsideinformasjon (informasjon som ikke er kjent for allmenheten), og handler basert på informasjonen aktøren besitter til sin fordel gjennom kjøp og/-eller salg. Bruk av intern informasjon ved å trekke tilbake eller endre en allerede plassert handelsordre knyttet til verdipapirene som informasjonen vedrører, anses også som innsidehandel. Hvis en aktør har lagt ordren før innsideinformasjonen ble kjent og deretter fjerner ordren etter å ha fått tilgang på informasjonen som kan ha en negativ innvirkning på prisen, så anses dette for å være i konflikt med gjeldene lover og regler knyttet til verdipapirhandel.


Det er heller ikke tillatt å utlevere innsideinformasjon, eller å anbefale noen å kjøpe eller selge verdipapirer på bakgrunn av viten om intern informasjon som ikke er offentlig kjent.


Vi vil informere om at ovennevnte er eksempler på hva som kan betraktes som markedsmanipulering i henhold til Markedsmisbruksforordningen (MAR). Nordnet forpliktet til å rapportere handlinger vi mistenker at kan være knyttet til innsidehandel eller markedsmanipulering til respektive lands tilsynsmyndigheter.Hilsen Nordnet Kundeservice

Redigert 26.06.2019 kl 19:31 Du må logge inn for å svare

Noen resultater å vise til her? Eller er alt ved sin skjønneste orden?

Se svindelen til DNB:

Først henter den seg fra 18.10 til 18.40, minutter etter knuser DNB ned igjen til 18.20 for å gruse enhver oppgang.


Vis
Oppdater
Kjøpere Selgere Antall Betalt Tid
Anonymous Broker

Anonymous Broker
366 18,30 12:20:49 Realtidskurs
Anonymous Broker

Anonymous Broker
1 250 18,30 12:20:49 Realtidskurs
Anonymous Broker

Anonymous Broker
122 18,20 12:12:45 Realtidskurs
Anonymous Broker

Anonymous Broker
1 18,30 12:12:34 Realtidskurs
Anonymous Broker

Anonymous Broker
266 18,30 12:12:34 Realtidskurs
Anonymous Broker

Anonymous Broker
1 163 18,30 12:12:34 Realtidskurs
Anonymous Broker

Anonymous Broker
1 250 18,30 12:12:34 Realtidskurs
Anonymous Broker

Anonymous Broker
2 301 18,40 12:11:23 Realtidskurs
Anonymous Broker

Anonymous Broker
140 18,40 12:11:23 Realtidskurs
Anonymous Broker

Anonymous Broker
1 045 18,40 12:11:23 Realtidskurs
bullen2
27.06.2019 kl 11:40 941

Mulig at SS har rett. I så fall er dette en stygg sak.
..... ellers har jo alt av inkasso falt uventet mye......
nima
27.06.2019 kl 11:31 951

Det snakkes mye her om etikk og moral, Det finnes ikke meglerne som har det. og når børsen ikke reagerer så må det jo oppfattes at handel på OSE er alt lov og fritt frem uansett hva som skjer.
27.06.2019 kl 11:25 965

Kjempe bra tiltak SS, småsparere vet ikke sitt eget beste, etter 2kvartal lite tro på at vi nok en gang vil hilse på 18kr. Til de langsiktige investorer lykke til

Kjempe bra SS. Mail sendt, forhåpentligvis blir dette tatt tak i men hva kan man forvente dersom DNB blir tatt i kursmanipulasjon? Bøter?Erstattning til aksjonærer?Annet?

Enig der, og nå ser vi at B2H oppgraderes til 13 i dag, kjøp.
Samme argumentasjon der kan man i sin helhet overføre på AXA.

I tillegg ser vi en WallStreet avis eller hva det nå var, anbefaler AXA i dag. Kjøp.
Videre vet man at AXA skal og vil stige mange kroner før Q2 talla, så 18 lav må være en høvelig god inngang. Og så selge dagen før, eller på Q2 dagen.

SS
27.06.2019 kl 10:39 1043

For og øke aksjonærenes verdier så er det enkleste grepet og flytte AXA i fra olje dominerte OSLO BØRS til Nasdaq Stockholm AB og få mer oppmerksomhet for dette
enorme marked som dette er ventet fremover, AXA har muskler til og sloss med de store aktørene der ute og vinne og ta markedsandeler i fra alle.

Strømstad skrev Innlegget er slettet
Veldig bra, nå svarer DNB i det minste.

Bare gjør deg oppmerksom på at ditt private navn står nederst i mailen, og vises nå på forum.

Fortsett å maile DNB, og alle andre hver dag.
Jeg har ikke fått DNB svar.

SS

De kan jo ikke annet enn å nekte på det, men nå vet de hvertfall at de blir holdt øye med og må være forsiktige. Kanskje det blir mindre manipulering fremover.

INGEN tvil om at DNB gjør akkurat det vi beskriver.
DNB er stilt for retten flere ganger som følge av fusk med fond også.
DNB nekter selvsagt på dette, om de så hadde blitt dømt.

Ingen tror DNB ville innrømme noe som helst, og ei heller antyda at vi hadde rett i påstandene.
Alle som har fulgt AXA siden 2015-16 til i dag vet hva DNB gjorde før Fredriksen brukte dem som hoffmegler!

Man skal bare fortsette med mailer, og send gjerne ny runde i dag, i morgen osv. Dette faenskapet må stoppe. Og når Markedwach har noen hundre mailer, så kan det hende de ser og finner DNB i sluttauksjon hver dag.

SS
27.06.2019 kl 09:49 1165

Lurer på hva det neste trekket blir for og senke AXA blir nå når det ikke er selgere som vil selge for knapper og glansbllder lenger etter Q1 var det att Meglerhuset etterlyser en bedre visibilitet, og ikke minst lønnsomhet, fremover.

https://www.ringblad.no/nyheter/personlig-okonomi/reiseliv/over-300-000-nordmenn-skal-feriere-med-penger-de-ikke-har/s/5-45-858737

Haha, 300.000 nordmenn skal på ferie med lånte penger.
180.000 nordmenn betaler enda på ferien fra i fjord, lånte penger.

Ser ikke ut som om det blir mindre for AXA å gjøre nei......
Har selv solgt to caravaner i sommer, og begge kjøperne brukte Santander Consumer bank for oppgjør!

SS

ser ut som 17 tallet kommer før 19......

om jeg får det som jeg vil hehe :) jeg tar opp debatten fordi det bekymrer meg at det stadig går til debatt og at flere og flere politikere tar opp spørsmålet om innstramminger..
jeg har sittet i axa før og lurer på om jeg skal inn igjen eller ikke...
Teddy
26.06.2019 kl 22:54 1389

Får krumkakerjern d som han vil, blir det butikkdød i bøtter og spann.

Gjelden de tar gir butikk for de som låner ut (alle går da i pluss).

Det gir kjøpekraft og varehandel.

Det gir inkassobyråer jobb og omsetning.

Alternativet er jo helt utelukket å kutte. Du virker helt virkelighetsfjern. Rødt medlem?

SS
Redigert 26.06.2019 kl 22:48 Du må logge inn for å svare

gir det vekst hvis gjeldsberget blir for stort?

hvis det reguleres inn, vil de som kan betjene lån få lån og de som ikke kan, får ikke lån
make sence to me... men hva vet jeg
Redigert 26.06.2019 kl 22:36 Du må logge inn for å svare

Mye som er hypotetisk. Fantasien setter ingen grenser.
Kanskje Junker bare skal ettergi den da. Da blir det sikkert enkelt å låne penger i fremtiden om de som låner ut knepper igjen.

Mye dumt man skal lese på Hegnar Forum.

SS

poenget er at politikerene kan endre fortjenesten for innkreving, dette er vel noe eu også kan ta opp til debatt igjen, er det noe eu sjef juncker ikke liker så er det for høy gjeld..

debatten burde vel diskutere hvor stor er muligheten for at det kommer innstramminger?
Redigert 26.06.2019 kl 22:29 Du må logge inn for å svare

Hva er poenget?
Skal man se bort fra gammel morro og la de slippe unna betaling av sin egen dumskap?
Ingen er født som gjeldsslave. Man velger det selv, og da skal Inkasso bransjen kreve dette inn. Så enkelt er det.

Norge har alt for gode ordninger med gjeldsordninger med mer, så man har ingenting å klage over.

SS

Sendt jeg og. Hør fra dere om dere får svar fra noen av de. Spennende og bra tiltak!

Er det virkelig mange aksjer på OSE hvor største EIER, og da mener jeg i ordets rette forstand (størst og feitest) driter og pisser i eget reir, og medaksjonærer på en slik måte som Fredriksen gjør?

Ved å bruke norges største selskap for børshandel, DNB, og levere ut egne aksjer som dem med millonprogrammer (algoritmer) senker kursen fra dag til dag, og særlig i sluttauksjon for å sikre nedgang på mest mulig kynisk måte?

Nå som Feiten ikke får flere aksjer via børs, for sist uke så krympa volumet til 65.000 stk nettosolgte aksjer fra 51 og nedover, hvor skal han da hente sine milllioner av aksjer for å komme i mål med å kjøpe AXA av børs?
Småsparerne har ikke mer å selge, for de som er smarte av disse, de har slettet sine ordrer. Da må kursen opp for at feiten skal få mer aksjer. 13 mill warrantser ligger der på 32,50 i oktober.

Derfor stiller jeg meg undrende til DNB nå, som heller bør selge sine egne aksjer til Feiten direkte for 18,80 som kursen var i går, og ikke gi dem bort med algoritmer.
Det er dette som gjør meg sikker på at DNB er instruert til å drive på med markedsmanipulering over tid i AXA.

SS
Redigert 26.06.2019 kl 17:03 Du må logge inn for å svare
26.06.2019 kl 16:39 1899

Enig så enig
26.06.2019 kl 16:38 1903

Dette gjelder jo Oslo Børs generell, ikke bare i Axa
Oslo Børs er manipulert og drevet av Kriminelle ., dette har jeg sagt flere ganger
26.06.2019 kl 16:37 1904

Et så godt 1kvartal 2019 nå ligger kursen på usle 18.10 menns største aksjonær gjennomført 23store handler på snart 24mnd. Mellom 28kr og 18kr dette griseri vil jeg si tar første plassen så lenge jeg har holdt på med aksjer. Værste mann i klassen er i mine øyne DnB markedet.
26.06.2019 kl 16:32 1921

De som står bak fortjener å få. En stor gøggeklase rett i ansiktet, Dere svin for noe møkka menn Dere er, svake mennesker. Spørsmål om Dere hadde turt å sett meg rett i ansiktet.

Det er slik at de store får holde på, og de legger igjen så mye penger at Oslo Børs må bite slikt i seg.
Det blir som bukken som passer havresekken.

MW skulle blitt styrt av myndigheter, med FULL tilgang til børsens info i sanntid, og langt tilbake.

SS
26.06.2019 kl 16:22 1947

Skal vi tro at dette får noen konsekvenser ! dette burde vel noen ha reagert på for lenge siden, men at den manipuleres , klart ja...

ja de klarte å dumpe aksjen med 2,15% i dag... makan helt utrolig... hvor sinnsykt dette er.. får håpe noen reagerer på det du skrev
Redigert 26.06.2019 kl 16:27 Du må logge inn for å svare

Funderer;

Som i mange andre tilfeller, er raskt inn, og raskt ut - veldig godt, ehhh, kjekt.
Bare spør konemor, på kongressen :-)

SS
Funderer
26.06.2019 kl 15:37 2030

Skjønner , konemor er på kongress igjen vet du , sier ho hvertfall , så kjeder meg vettu . Jeg kjøper nok snart litt Axa , liker aksjen , men blir kun inn og ut . Selv om du ofte er en dus... og jeg ønsker å reise til Bægen for å pynte litt på tryne ditt så syns jeg du beriker forumet , både med humor og trading taktikk . Samme hva man kjøper om det er biler , båter el aksjer så er det en fordel å ha de så kort som mulig . Oj konemor ringer , slutt her :)