Ny præsentation for wen


Det er utrolig at det tok år og dag før ledelsen kjøpte noen aksjer. De fikk kursen godt ned i forkant av det.
Signaler om utbytte er også bra. Men veldig uklokt å komme med dette rett under forhandlinger om oppdatering av kontrakten.
Det er også bra tullete å øke eksponeringen ved å kjøpe en enda større del i dette ene feltet. Det holder med risiko nå. Det er på tide med reward.
Delistingen til en børs om ikke fungerer har også vært tåpelig. Det er ikke likviditet og den tekniske løsningen er steinalder.

At denne analytikeren har vært og pratet med ledelsen er greit nok, men ledelsen bør heller prate direkte med aksjonærene.
At det har vært slitsomme dager hos WEN tror jeg ingenting på. Kan ikke se hva alle folkene bruker tiden på.

Svak kurs, svak kursutvikling og bare masse prat er resultatet etter at Jerkins overtok. Men nå er det heldigvis noen lyspunkter etter ørkenvandringen. Og det er godt at ledelsen nå ved sine kjøp har litt mer sammenfallende interesser med eierne. Før var de fraværende.
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare
alph
03.08.2019 kl 01:41 6979

La merke til at M&P kom med sin H1 rapport på torsdag, og nevner ikke deres asset i Tanzania med et eneste ord. Det har vel aldri skjedd før? Er det bevisst?

En mulig løsning dersom WEN tilbys M&P sine 48% i MNB, er at de tilbyr statsoljeselskapet (TPDC) 20%. Slik at det blir 60/40. TPDC har ønsker om å øke sin oppstrømsaktvitet, og det vil nødvendigivs styrke WEN sitt forhold til myndighetene.

WEN viderebringer også Malcy sin blogg på deres LinkedIn profil. Hadde de ment at hans tanker om overtakelse av Mnazi Bay var spekulativt og useriøst, så tviler jeg på at de hadde delt det på sin egen side. Vi går spennende tider i møte. Med operatørskap ville WEN blitt en langt mer attraktiv kandidat for fusjoner og oppkjøp og fått langt mer oppmerksomhet på AIM.
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare
alph
03.08.2019 kl 23:21 6819

PaleRider: Du klager både på "masse prat" og savner at de snakker mer med aksjonærene. Du har klaget over manglende utbytte i lang tid, og klager på at det skjer. Forhandlinger om ny gassavtale har som kjent foregått over lang, lang tid.

Ikke litt å gjøre det riktig da, åpenbart.

Det "analytikeren" skriver i sin blogg, kunne vi forøvrig lese i siste presentasjon, bortsett fra spekulasjonene rundt Mnazi Bay. Å søke operatørskap er langt fra noe nytt mål, og Mnazi Bay assetten må anses som relativt risikolav. Tanzania vil ha behov for all den gassen den kan få i årene fremover, betalingene har vært punktlige siden 2017, og behovet øker sterkt fremover. Snart settes K-1 extension i gang, og Dangote sementfabrikk får økt behov. Hvis det er snakk om at M&P skal ut, kan de dele den mellom seg selv og statsoljeselskapet i Tanzania, som allerede har 20%.
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare

Skal flytte mine WEN aksjer til AIM nå, og lurer på hvilken megler jeg skal benytte.
Hos hvilke meglere får dere lagt inn og utført kjøps/salgs ordrer via nett uten å evt måtte gå via megler/ringe el.l.?
Har dere noen gode/dårlige erfaringer?
Har aksjene i Skandiabanken og Nordea nå.
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare
icebear
06.08.2019 kl 13:57 6583

DnB funker bra. Kan gjøre alt selv. Du må kontakte de for den praktiske overføringen.
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare

Jeg spilte inn her at WEN kunne kjøpe tilbake aksjer for lenge siden. Nå har snart selskapet ikke gjeld. Likevel klarer de ikke å kjøpe tilbake aksjer. Trolig den beste, enkleste og raskeste investeringer WEN kan gjøre.

De har istedet bablet om oppkjøp, lenge. Heldigvis har det ikke skjedd.

De har enda ikke forhandlet ferdig kontrakten. Jeg tror ikke det er så klokt å "vifte med av vi tjener masse og vil gi utbytte", nå under forhandlingene. Selvfølgelig er det dog bra med utbytte.

Det er også bra at de kjøpte aksjer - selv - ledelsen. Så får de sitte i samme båt som eierne.

Avnoteringen på Oslo Børs var bare tullete når vi ser på hvordan handelen må gjøres, og ikke minst på likviditeten som er blåst bort.

Kort oppsummert. Så langt har ledelsen skuffet enormt. Men nå ser det bedre ut, bortsett på børsen hvor aksjen nesten ikke omsettes.
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare
ken-guru
06.08.2019 kl 17:06 6501

De kunne kjøpt tilbake aksjer opptil en kurs på maks 3 kr. Resten kunne de delt ut som utbytte. Da kunne de fått ut de som er drittlei hele selskapet. Hadde trolig ikke måtte brukt så mange millioner kroner på dette og i tillegg fått et ok utbytte. Hvis en i etterkant av dette får på plass en ny gassavtale vil vi få enda en trigger og kursstigning. Oppkjøp har jeg ingen som helst tro på vil hjelpe kursen, det viser historien.
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare
alph
07.08.2019 kl 00:55 6389

Men tilbakekjøp har du åpenbart stor tro på at vil hjelpe kursen? Hvilke historie baserer du det på blant andre energiselskaper?
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare
ken-guru
07.08.2019 kl 08:47 6307

Ikke i alle tilfeller har jeg tro på tilbakekjøp. I dette tilfellet tror jeg det iallefall på kort sikt vil det hjelpe kursen opp. Tror ikke det er så mange millioner aksjer til salgs under 3 kr. Det blir også færre aksjer å fordele fremtidige utbytter på. Det er nå man må kjøpe tilbake aksjer. Når kursen har steget er det "forseint".
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare
ken-guru
07.08.2019 kl 08:57 6292

Å vokse via oppkjøp har jeg i hvertfall ingen tro på vil få frem verdiene. Det er "Ingen" som vil investere olje og gasselskaper i 2019, og spesielt om aktiviteten holder til i Afrika. Her er det om å gjøre å få pengene ut av selskapet og tilbake til aksjonærene så fort som mulig.
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare
Mdg1
07.08.2019 kl 09:13 6267

Om Wen får en god pris på å kjøpe ut M&P så må de få lov til å gjøre det.
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare
ken-guru
07.08.2019 kl 09:38 6234

Enig i det, men nå var det diversifisering jeg tenkte på, gjennom oppkjøp av andre selskaper/områder.
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare

Hvilket spørsmål?

Det er egentlig ganske lett dette. Når et selskap tilbakekjøper aksjer, så kommer det en (stor) kjøper til i markedet. Det fører nok ganske enkelt til at prisen blir høyere enn hva den ellers ville blitt. Er det egentlig vanskelig å forstå det?

Dersom selskaper er dyktige til å skape verdier, så kjøper de imidlertid kun tilbake aksjer om det er innvannende for aksjonærene. Dvs. om og når aksjer er på salg og ikke reflekterer verdiene, som nå, og i dagens marked.

Det finnes eksempler på selskaper som "støttekjøper" tilsynelatende med støtte kjøp for øye. Og det er ikke ok.

Men i WEN gjenspeiler ikke verdiene i kursen, og det er en god investering for selskapet å kjøpe tilbake aksjer.

Et eksempel på et godt tilbakekjøp er Gulf Keystone. De både kjøper tilbake og gir utbytte. Se på kursen i den senere tid gjerne relativt til DNO som kollapser, daglig. Gulf Keystone har til informasjon mer risiko - ensidig eksponering mot Irak/Kurdistan og trenger høyere oljepris enn DNO og har i tillegg mindre oppside pga. kun en lisens.

Et annet eksempel - les rapporten fra Genel Energy - der sier de klart i fra at de har satt av penger til tilbakekjøp. Et klart varsel til shortere etc. om at det er risiko ved nedkjøring av kursen. Ser du på utviklingen til Genel Energy over flere år, vil du se et stort fall, men det handler om at de var uheldige med et felt, deres største som støtte på vann.
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare
alph
08.08.2019 kl 10:29 6038

Jeg synes Genel er et eksempel på at tilbakekjøp nødvendigvis ikke er noe garanti for at kursen øker. De er nå tilbake på et nivå under der de startet med tilbakekjøp. Genel er i likhet med WEN kraftig underpriset i forhold til NAV.

https://www.lse.co.uk/SharePrice.asp?shareprice=GENL&share=Genel-Energy

Klart, dersom WEN hadde satt av 100 millioner dollar til tilbakekjøp og uten bindinger for hvilke intervall de kunne handle i, så hadde sikkert prisen steget. Men da hadde det jo ikke vært midler igjen til utbytte.

Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare

Kanon. Ref guidance 27.06 så har jo betalingene fra TDPC gått som ei klokke
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare
plaff
14.08.2019 kl 22:14 5394

Jeg har en dårlig følelse med tanke på forhandlingene med myndigheter som har pågått over lengre tid. Mnazi er fortsatt i "testing and commissioning" i forhold til kontrakt - hvor useriøst er ikke det? Hva hefter egentlig partene, spesielt med tanke på etterspørselen som straks overgår tilbudet på gass?
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare

Noe på gang her? Ser det er omsatt riklig med aksjer i denne i dag, og den bruker jo være temelig liten omsetting i denne.
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare
Eankee
21.08.2019 kl 12:43 5092

.....pengene renner inn, utbytte er meldt......snart må da kursen gå??
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare

Logikk funker når alle selskaper har samme forutsetninger. Hvis WEN blir satt i skyggen spiller det ingen rolle hvis de presterer bedre. Det er så mange selskaper som får nye sjanser uansett hvor mye de feiler eller ikke har evne til inntjening, bare for at de har trua på seg eller folk som klarer å påvirke. WEN har hyret inn markedsføring, men det er få som bryr seg. Etter så mange år tenker jeg at eneste sikker måte til å få tilbake noe er utbytte. Kursen kan være okke som. Det er fortsatt usikkerhet om intensjonen om å ekspandere vil stjele kapital for fremtiden. Jeg har vært i wen nå i 9 år. Jeg ønsker å få noe i avkastning for den lange investeringen som hitinntil ikke har gitt meg noe som helst. Hva som er fornuftig fra selskapet sitt behov begynner å konkurrere. Ed enkelte eiere sine behov for få noe tilbake. Det er 8 mitt hode ubegripelig at vi tid etter annen får bevis på at Tanz trenger mer gass uten at GSA ikke blir fremforhandlet og avgjort. Det er absurd siruasjon at politikken i Tanz kan overstyre fornuft til hvordan forhold for business skal virke optimalt som. Hva strides det om? Noen ører hit eller dit?
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare

När det er sagt så tror jeg at ledelsen i WEN gjør helt riktig i å sitte tilbakeoverlent og innvente avtalen siden de har økonomisk ryggsøyle til det. Men det ser ut som Tanzania kaster bort unødvendig tid uten å vinne noe på det.
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare
plaff
24.08.2019 kl 11:41 4795

Et stort rødt flagg at selskapet ikke kommer videre med myndigheter, så sårbare og inflytelsessvak WEN er. Nå ser vi også det som kan se ut som nedsalg fra flere store aksjonærer, og det rett før utbytter. Klinsj med myndigheter og selskapet er ferdig.

Det er mulig jeg maler fanden på veggen, men jeg synes det er viktig å få frem risikoen. Vi har sett hva som kan skje i Tanzania i andre selskaper og sektorer. Vi har også hørt tomme ord og løfter uten dekning fra selskapet, mer eller mindre i ett kjør tidligere.

Er det virkelig bare jeg som er bekymret her?
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare
alph
25.08.2019 kl 12:31 4669

Jeg er egentlig ikke så bekymret som deg. Men jeg deler din irritasjon, utålmodighet og hoderisting. Vi har ventet særdeles lenge, og det er særdeles vanskelig å skjønne hva det er som holder myndighetene igjen for å signere avtaler, slik at selskapene kan komme seg videre med utviklinng av feltene og stå klar til å levere den gassen som alle har snakket høyt om i mange år, skal komme. Skal man spekulere, så har tregheten muligens med at de er livredde for å forplikte seg til å ta imot/betale for gass de ikke har bruk for p.t (pga forsinkelser/utsettelser på egne prosjekter - kraftverk, tilknyttinger til industrier/private, gassrør etc), og et tungrodd system der ingen tørr/har lov til å godkjenne noe før det er godkjent av den allmektige presidenten.

Hvorfor er jeg ikke særlig bekymret? Først og fremst fordi WEN tjener greitt med penger selv om ny avtale strekker ut i tid. De sliter verken med likviditetsproblemer eller høy gjeld, snarere tvert om.

De er i tillegg i "godt selskap" - dette er ikke noe WEN er alene om, fordi de har rotet det til for seg. Og i motsetning til WEN, så finnes det andre som knapt har produksjon eller inntekter, men hvor utgiftene til ledelse/styre, leieutstyr etc. løper raskt (SOLO/AEX som et godt eksempel)

Mitt tredje punkt er at dette kan bare ikke myndighetene i TZ fucke til i årevis fremover. Både fordi de er avhengige av denne "domgas" og fordi de har så store planer for all gassen de sitter på offshore. De er 100% avhengie av utenlandske investorer/selskaper, og de har behov for at internasjonale aktører har tillit til dem. Equionor, Ophir, Shell, Total etc. følger med.
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare
alph
03.09.2019 kl 09:38 4235

H1 Highlights

Wentworth (AIM: WEN), the AIM listed independent, East Africa-focused oil & gas company, announces its interim results for the six months ended 30 June 2019. An updated Corporate Presentation is available on the Company's website at www.wentplc.com.

HIGHLIGHTS
Corporate

Ø Completed corporate simplification with Oslo Børs delisting effective 14 February 2019

Ø Mozambique office closed March 2019

Ø Active and refreshed East African focused M&A led growth mandate

Ø Strong and supportive institutional shareholder register

Financial

Ø Maiden interim dividend declared of GBP 0.45 per share, being a total interim distribution of US$1.0 million. This is expected to deliver an annual yield of approximately 6.7% based on the closing share price at 30 August 2019 and assuming a final dividend is declared in line with the proposed 1/3 : 2/3 interim / final split

Ø Sustained Mnazi Bay gas sales revenues of $8.02 million (H1 2018: $10.79 million); heavier Q2 2019 rainy season and an additional c.20 MMscf/d of gas produced into the National Natural Gas Pipeline ("NNGP") from the Songo Songo field

Ø Adjusted EBITDAX of $3.3 million (H1 2018: $7.1 million) excluding non-recurring expenses of $nil (H1 2018: $11.8 million); Ziwani cost gas fully surrendered in January 2019 relating to Ziwani-1 exploration well and seismic costs in 2012

Ø Net loss of $0.2 million (H1 2018: $6.5 million)

Ø Cash and cash equivalents on hand at 30 June 2019 of $9.9 million (H1 2018: $4.04 million) with $8.4 million of cash receipts received post period end to 31 August 2019

Ø Reduced outstanding term loans to $5.2 million compared to $8.6 million at 31 December 2018, with the July 2019 repayment of $1.7 million made post period end; two payments remain before redemption in January 2020

Ø Final contingent payment of $441k net to Wentworth to PTT Exploration and Production Public Company Limited ("PTTEP") made in May 2019

Operational

Ø Average gross daily gas production for the period of 66.17 MMscf/d, down from 78.6 MMscf/d H1 2018 due to heavier rainy season and additional Song Songo supply

Ø Production volumes of 90 MMscf/d in August 2019 with revised 2019 guidance of 60 to 75 MMscf/d maintained

Ø Achieved reduction of NNGP inlet pressure from 95 bar to 85 bar in April 2019

Ø Operating costs of $0.64 / Mscf (2018: $0.44/ Mscf), driven by reduced production volumes in H1 2019

Ø 2P Reserves of 100 Bscf (16.6 MMboe), valued at $106 million (after tax NPV15) as at 31 December 2018

Ø Tembo block in Northern Mozambique successfully relinquished in June 2019 with no liability exposure
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare
thief
03.09.2019 kl 09:46 4223

Syntes dette var meget bra,7%(i året) utbytte i et litt labert halvår.Og 2h vil bli meget bra,da produksjonen vil være rundt 30% høyere enn i 1h.Og tenk da i 2020,hvor gjelden er borte og ny produksjon kommer til.Da blir overskuddene solide,og utbyttene kan fort dobles til 15%🙂
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare
plaff
03.09.2019 kl 18:09 4046

Utbytte langt over forventet. Veldig positivt overrasket.
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare

Hva vil den gigantiske vannkraftutbyggingen i Tanzania bety for WEN. Vil tredoble energiforsyningen i landet. Byggingen er igang i naturreservatet og vil bety enorme ødeleggelser for dyrelivet.

https://www.aftenposten.no/verden/i/awqawA/Vannkraftverk-truer-dyrelivet-i-Afrikas-storste-viltreservat?spid_rel=2

Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare
Kingen
03.09.2019 kl 19:18 4002

Utbytte ble akkurat som jeg både trodde og håpet. Tippet 1 mill. dollar. Det høres fornuftig ut med tanke på hvor mye Wen har på bok.
Nå blir det dobbelt av dette til våren hvis alt går etter planen, så dette er veldig bra.
Selskapet kunne fort feiget ut og gitt mindre. Så dette var supert.

I tillegg så virker det som om en løsning er rett rundt hjørnet med myndighetene ang. Ny gassleveranse avtale. Vi får håpe, men ting tar tid i Tanzania.

Uansett, så er selskapet snart gjeldfri og fremtiden ser veldig lys ut.

Blir nå litt lommepenger i Oktober med mine 370k🙂
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare

370K som du sikkert har betalt over 1,2 mill NOK for, og så får du utbytte på ca. HELE 10 000 NOK.
intet mindre enn imponerende
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare

0,45 pence/5 øre i utbytte nå ved halvårsrapporten, deretter 0,9 pence/10 øre ved årsrapporten, til sammen 15 øre, som er 5 % utbytte ved kostpris på 3 kroner pr. aksje.

Med 370 000 aksjer blir det ca 55 000 kroner i utbytte for 2019. Er vel ikke så verst.:-)
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare
alph
04.09.2019 kl 21:16 3734

Denne gigantiske vannkraftutbyggingen er vel ganske billedgjørende på den politiske risikoen man opererer med i Tanzania. Alle eksperter og forståsegpåere (som ikke jobber for den allmektige presidenten) sier at prosjektet er et luftslott og galematias. Både kostnaden de opererer med (påstås at den vil øke flere hundre prosent) og gjennomføringstiden (presidenten hevder det skal stå klart innen 3 år - ekspertene hevder det vil ta 9 år å bli ferdig med første steg- hvis det noensinne blir ferdigstillt)

Tankene og planene er vidløftige i Tanzania - gjennomføringsevnen står ikke helt i forhold.

Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare
Kingen
04.09.2019 kl 21:48 3700

Tror du må sjekke kalkulatoren din benreddik😉 Gjestemann har helt rett, selv om mesteparten av beløpet kommer til våren(2/3).
Er som de fleste andre her i minus, riktignok ikke så mye som tippes.
Tar papir tapet med foreløpig knusende ro. Er foreløpig fornøyd med utbytte(ne) nå og fremover.
Tror utbyttene kan økes radikalt fra neste år, hvis ikke pengene går til annet vel å merke.

Man får glede seg over utbytte inntil videre, så kommer vel kursen til slutt når gjelden snart er nedbetalt osv.
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare
Pjholter
04.09.2019 kl 21:56 3690

På side 9 i halvårsrapporten står det
Full Gas Sales Agreement to 2031 with TPDC – ongoing
De har vel sagt at de forsøker å forlenge til 2041?
Redigert 21.01.2021 kl 07:09 Du må logge inn for å svare