SDSD - når kommer oppsvinget til gamle høyder?


De har jo nå fullklaff med forretningsmodellen sin: kjøp av supplyfartøy på billigsalg, drifte de en periode
på stigende rater, for så å selge fartøyene med store gevinster. Selskapet er omtrent gjeldfritt, da
kjøpene er finansiert med egenkapital. Med den svært gode utviklingen offshore, økende rater og
derav økende skipspriser, burde selskapet for lengst være på vei tilbake tilgamle høyder, kr 2,- pr aksje.
Bare litt mer kjøperinteresse, så er jeg overbevist om at vi får en eksplosjon i kursen.
Nå bør traiderne kjenne sin besøkelsestid!

Bra stigning nå. Får håpe volumet følger etter, da vil vi få en skikkelig oppgang