Goodtech, hakk i platen, igjen, igjen og igjen


Leser dette;

«Goodtech er for tiden i sluttfasen av flere større og langvarige prosjekter. Kostnadsøkninger i enkelte av disse prosjektene gir negativ EBITDA i perioden. Dette gjelder primært prosjekter som har vært inngått på ugunstige vilkår, og med fortsatt usikkerhet knyttet til endelig utfall», heter det i rapporten.

Det ække så farlig, det er jo bare penger. Penger som forvitrer.

Liker best denne; Gjelder primært prosjekter som har vært inngått på ugunstige vilkår....

Da kan man spørre seg, til syvende og sist, hvem har - eller påtar - seg ansvaret for det?

Goodtech har hatt hakk i platen i 10 år nå. 10 år.