Hibiscus først, deretter alt det andre


1H 2019 har vært fattig på aktivitet og triggere, som sammen med et labert sentiment i aksjemarkedet har sendt pen-kursen på en ørkenvandring. Når vi nå snur kalenderen ser vi en fyldig liste for resten av året, som dersom resultatene innfrir, kan få fyr på raketten.

1.Spud letebrønnen DHIBM-1 Hibicus updip i juli.
2.Resultater fra Hibiscus i juli/august
3.Boring av 4 produksjonsbrønner på Tortue etter Hibiscus.
4.Letebrønn i Tunisia SAMW-1 (Q4)
5.FID Ruche fase 1 (ila Q4)
6.Valg av prospekt for neste letebrønn(er) på Dussafu. Avhengig av resultat av Hibiscus, muligens Hibiscus N eller Espadon.
7.I følge BWO oppdatering av ressurser/reserver på Ruche ila Q2, må vel komme snart.
8.Tullow deal, kan komme når som helst
9.Så har vi Aje ute i tåkeheimen som en mulig joker.

Men først er det altså Hibiscus updip som gjelder. Hva kan vi vente oss?
Først må vi se Norve i bevegelse. Riggen er hyret inn fra juli i følge BWO så vi
får bare håpe på melding om spud i neste uke.

Hibiscus updip er en 4-veis strukturell felle basert på moderne 3-D seismiske data. En eksisterende brønn (HBIM-1) ble boret downdip av Arco i 1991. Denne brønnen er basert på 2-D seismikk og er feilplassert, men bare så vidt utenfor 4-veis lukningen. Brønnen er klassifisert som tørr, men det er påvist live oil shows i cuttings og i kjerne. Dette er selvsagt meget positivt for lokasjonen updip siden det indikerer at brønnen ligger i migrasjonsruten for olje fra kildekjøkkenet og inn i Hibiscus strukturen.

Gamba er jevnt over et godt reservoir og overliggende salt kan regnes som en god forseglingsbergart. Usikkerheten for prospektet tror jeg er knyttet til størrelse/geometri av strukturen. Hibiscus Gamba ligger sub-salt. Saltlaget har svært ujevn tykkelse og utgjør et seismisk høyhastighetslag. Dette skaper utfordringer for dybdekonverteringen som til sist er svært sensitiv for strukturen siden den har en relativt flatliggende geometri.

Alt i alt har dette prospektet en meget høy POS, minst like bra som Ruche N som hadde rundt 0.7 om jeg ikke husker feil.

Ressurs estimatet er av BWO beregnet til å være i samme størrelsorden som Tortue og Ruche funnene, altså 30-40 mmbbl (2P gross). Dette volumanslaget er implisitt basert på (2P) reserve anslaget for disse funnene.

Det er noe rart med volumtallene for prospektene på Dussafu. Fluefiskeren påpekte for en tid tilbake at prospekt A og B var redusert fra nær 500 mmbbl til hhv 39 og 50 mmbbl, dramatisk nedgang i ressurser.

Se BW Energy investor presentation, 29 mai slide 19 og 20.

http://hugin.info/136844/R/2245394/886968.pdf

Slide 20. Hibiscus updip står her med 12 mmbbl, det tilsvarer omtrent bare en tredel av de prognoserte volumene. Se så prospektkartet (boblekartet) ved siden av. Her ser vi ikke Hibiscus updip, men Mupale og Hibiscus som er to separate prospekter vest for den tørre brønnen HIBM-1. Slide 19. Her er den kartlagte strukturen Hibiscus updip. Det er ikke samsvar med boblekartet på slide 20. Inkonsistens er utrolig irriterende og spesielt når det her er potensielt store verdier i spill. Boblekart kan man aldri stole på, men tall bør og skal samsvare. Når det ikke er tilfelle er det en snikende bekymring.

Gitt at det kommuniserte resursanslaget på 30-40mmbbl (implisitt) gjelder (slide 19), vil det ved suksess kunne gi Pen et løft kursmessig, kanskje vi ser 20 tallet igjen i august…..? Et grovt estimat kan utlegges her dersom noen har en kvalifisert gjetning på verdien av olje i bakken. 30 mmbbl X antatt pris på olje i bakken(??) x 0.0833 (pen andel)/ antall aksjer = ??

Gitt at ikke oljeprisen eller verden forøvrig går ad unda, burde det neste halvåret bli litt mere spennende for Pen aksjonærene enn det har vært hittil i år. Lykke til.

Det er nok slik at de 12 mmbo kun gjelder Hipiscus og 19 på Mupale. skjønner hva du mener og det i høy grad lett å bli litt forvirret. Hvis vi regner de samlet blir det jo 31 mmbo. Om de henger sammen gjenstår nok å se. Kanskje derfor de tidligere ble tegnet som to, men at de ved ny tolkning av seismikken (evt. reprossering også ) regner for å henge isammen. Begge betegnes ihvertfall som Gambaprospekter og det er greit. Gamba har gang etter gang vist seg som en god produsent Både Dussafu og Etame).

Som alle de andre funnene er det presalt ja, og spennende blir det.
Redigert 27.06.2019 kl 11:32 Du må logge inn for å svare

Du har nok rett i det. Den kartlagte strukturen på slide 19 viser lukning for en struktur som er Hibiscus updip. Bare rart at ikke slide 20 med "boble" omriss og volumtall er oppdatert til ett prospekt. Trolig er kartet her basert på gammel tolkning og viser da to prospekter som ligger updip for den tørre brønnen. Dette reflekterer nok noe av usikkerheten ved prospektet, det er trolig små marginer i dybdekonverteringen som gir en struktur eller to separate.

Denne må da vel være en feil fra Pareto/Hegnar

"Pareto forventer at Ruche vil bidra med 1.320 fat om dagen fra 2022."

Tierpotens feil?
Spitzer
02.07.2019 kl 13:39 14454

Skulle vel bli riktig det dersom de forventer at Ruche/Ruche NE skal bidra med 17600 boed * 7,5 % eierandel = 1.320 boed.
I 2022 vil det være naturlig å tenke redusert produksjon fra Tortue fase 1 og 2 (PAS estimerer 13200 boed YE2022 hvorav PEN sin andel 990 boed).
Jeg håper nå at Dussafu JV har en samlet produksjon YE 2022 som er nærmere 40000 boed enn PAS sine ca 30000 boed.

Dersom PEN gjør funn på Salloum-brønnen (SAMW-1) ala Salloum-brønnen fra 1992 som de nå skal borre i Q4 så kan en se produksjon for PEN på rundt 4000 boed allerede i 2020.

SPITZER

Kortslutning fra meg. Satt og tenkte på totalproduksjonen istedenfor PEN sin eierandel.

Hei,

jeg tror Pareto regner dagens eierandel som er ca. 8,75 og x 15000fat som er high end estimat fra tidligere analyse. Det blir sikkert enda høyere når vi nærmer oss, 4000fat er lavt, tar ikke høyde for Tunisia...
Jajaja
07.07.2019 kl 23:08 14152

Triggere på løpende bånd. En spennende tid framover :-)

Det blir spennende å se om fase 2 påvirker fase 1. Jeg tenker da spesielt på trykk.

Det kan se slik ut på diagrammet på side 21 fra BWE sin presentasjon den 29. mai. Det kan også være tilfeldig. Med det mener jeg at de uansettt hadde regnet med decline på det tidspunktet. Å dømme etter diagrammet skulle decline og fase 2 faktisk vært i sving allerede nå. Det forundrer meg egentlig litt at de er såpass på etterskudd.

Litt på siden. Norge og Storbritania ønsker å hjelpe Nigeria til en bedre utnyttelse av dets O&G sektor.

UK and Norway Pledge Support to Nigeria’s O&G Sector
Sunday, July 7, 2019
The UK and the Norwegian governments pledged their respective support to drive growth and development in the Nigeria’s oil and gas sector. The two countries reiterated their commitment at the Nigerian Oil and Gas Conference and Exhibition, in Abuja.

https://www.petroleumafrica.com/uk-and-norway-pledge-support-to-nigerias-og-sector/
selaco
08.07.2019 kl 11:16 13921

Kontrakten på FPSO-en på Aje er utløpt, kan ikke se at det er meldt noen forlengelse?

Korrekt. Den utløper faktisk idag. Jeg har heller ikke observert noen opplysninger fra Panoro på dette.

http://www.stamdata.no/documents/NO0010354632_SB_20190611.PDF
Redigert 08.07.2019 kl 11:27 Du må logge inn for å svare
polion
08.07.2019 kl 13:15 13784

Hva gjelder Aje, er det mulig at kortene fremover skal «stokkes litt om», og følgelig må Aje-hendelsene ses i lys av det. Det er klart at arabersjeiken blir mer og mer kåt på å overta den hele og fulle kontroll på Aje. En liten fillefranz som PEN er selvsagt bare noe forbanna hærk og heft i maskineriet. Personlig sier jeg meg fornøyd med en utløsningssum på USD 24 mill. for vår Aje-andel. Vi venter - GI BUD !
Ruter8
09.07.2019 kl 11:25 13551

Dagens fra Arctic

BWO/PEN: HIBISCUS
1) Need to repeat myself!
2) BWO is the operator and the biggest stake holder in the Dussafu field, Panoro also holds a 7.5% stake in Dussafu
3) Hibiscus results to be announced late July!
4) Plenty of triggers on the Dussafu field going fw
5) Really like these two companies – you should have them both!
agawu
10.07.2019 kl 00:03 13378

Salget av Front Puffin, som skulle fullføres 18 juni har nå blitt usatt hele tre ganger (til 30. juni, deretter 7. juli og til sist i dag, 9. juli klokken 17:00).

Med usikkerhet rundt salget, og med et charter som allerede har utløpt, kan vi vel trygt si det ikke er 'business as usual', som noen mener ledelsen har nevnt om Aje.

Og ikke bare det. Også 8. juli er nevnt som jeg skrev på en annen tråd.

http://www.stamdata.no/documents/NO0010354632_SB_20190611.PDF

Olja over 65 USD og stigende. Panoro ned til 16 - tallet igjen for n’te gang. Og sånn går no dagan.

Vurderer sterkt å gå over til rentefond for å øke spenningsnivået

He-he.

Vi får bare trøste oss med at den ihvertfall er stabil. Den kunne jo på gammel vane også funnet på å synke. Nå har den holdt seg rundt 16 siden februar om ikke annet, og det er forhåpentlig nå fremover det skal skje.
piff
10.07.2019 kl 11:49 13030

Ja PEN er så spennende at jeg holder på og DØ av spenning. (aksjekurs).

GOD SOMMER.
Nyheter og løft i aksjen kommer når det kommer.
Treet
10.07.2019 kl 21:30 12845

Var så stille her i dag ser jeg etter en dag i sola. Men artig med litt volum i slutthandelen samt at olje legger på seg.
Alby
11.07.2019 kl 10:33 12778


Oljeprisen nærmer seg 70.-
princes
11.07.2019 kl 11:35 12691

Spiller ingen rolle om olja står i 70 eller Pen står i 70
Alby selger ikke Pen uansett :-)
Alby
11.07.2019 kl 12:00 12651


Princes

Padler ikke du rundt båten på Dussafu 😂😂
princes
11.07.2019 kl 12:51 12585

Ikke nå :-)
Men jeg kommer snart med teppenoder for å finne mere olje til dere. 😁😁
Polarcus Nadia heter den 🚢
bakeren74
11.07.2019 kl 20:33 12410

Seg er rimelig sikker på at jeg selger aksjene før 70, men ikke veldig langt under hvis det løftet kommer fremover. Rundt 50 takker jeg for meg, med mindre gull og grønne skoger ligger veldig tydelig i inntjening og utbytte fremover.
agawu
13.07.2019 kl 08:57 12133

8. Juli var vel datoen kvarteret utløpte. Uansett så har salget av FP blitt utsatt en fjerde gang, til 15. Juli...

Dette var teksten:

« The effective date of termination is 8 July 2019»

Uansett. Det betyr nada. Interessant at den ytterligere er forskjøvet på. Skulle gjerne visst hvorfor.
Alby
13.07.2019 kl 09:31 12080


Hadde vært fint med utløsning av et par av de omtalte triggerne 😂 det strekker ut med oppgjøret Pen skal ha ?

Det er nok mange detaljer å bli enige om. Tullow er store og de tror kanskje de kan kjøre over PEN. Uansett ser jeg ikke på det som noen trigger. Skulle heller ønske at Tullow trekker seg fra hele back-in retten, men det skjer nok ikke.
piff
13.07.2019 kl 11:07 11998

Så enig FF. Har gjerne sett at Pen har klart og økt andelen på Dussafu. Har gjerne sett en andel opp mot 12.5 -14 %. Men er vel lov og drømme.
Blir intresant og se hva hvor Pen kommer til og gjøre beste framstøt ,om en ser bortifra Aje ,dussafu og Tunisia.
Det vil komme.
Men håper på en stor pengebing om et par år så Pen kan slå til igjen.
gunnarius
13.07.2019 kl 11:33 11968

Tja, håper for all del på BWO og PENs vegne at partene kommer til en minnelig ordning ifm. beløp som Tullow skal betale for historiske kostnader. Vil nødig se en tvist bli gjenstand for rettsapparatet. Noe som både koster penger og er tidkrevende. Er vel slik at Tullow skal ha kompensert for tapt produksjon helt fra fist oil. Dvs. BWO og PEN må tilbakebetale Tullow for dette inntektstapet helt frem til endelig deal. Slik disse diskusjonene/forhandlingene har utviklet seg er det ingen tvil om at det egentlig haster for PEN å komme til enighet, slik at >USD 5 mill kommer på bok. For med cash USD 8.1 mill. per 31 mars i år, behøves kompensasjonen fra Tullow til utstrakt boring på Dussafu og daglig drift, samt noe øvrig handlingsrom. Ref. også Tunisia bank garantien på USD 10 mill. SOEP, derfor faktisk fri cash USD 8.1 mill. PEN har fremdeles utestående krav om tilbakebetaling for tidligere cash calls, Aje. Absolutt en fordel med business as usual på Aje. BWO har opplyst at ståda medfører at Tullow tilbyr USD 28 mill, mens BWO mener USD 49 mill. Tullow bør kunne strekke seg langt, slik at selskapet får ta del i det strategiske og det operasjonelle på Dussafu.

PEN må for all del ikke komme i noen skvis for Aje som medfører betalingsforpliktelser. Med opex ~40 dollar for pågående minimal produksjon på Aje på rundt 383 bopd i Q1 2019, må denne opprettholdes. Dette betyr også at Front Puffin må beholdes. Tror faktisk at dette også vil bli resultatet, men dette må bekreftes offisielt. Vesentlig økning i betalingsforpliktelse for PEN tilkommer neppe før ny boring enten Turonian Oil Rim eller Cenomanian en gang i 2020. Innen den tid kan PEN ha solgt Aje. Og slik dette er skissert, vil dette neppe skje før partnerskapet har lagt pågående kabal og eierskapet er endret og deretter ny boring. PEN var ukjent med denne sjeikens agenda i MXO og hans betydning ved den tid MXO ble transformert. Man vet ikke om det i ettertid er knyttet nærmere kontakt eller samtaler/forhandlinger. Stefan Oliver (eks CEO MXO) solgte nylig aksjer i ADME. Hva dette skyldes kan være så mangt. Det er nylig meldt at ADME – utover Aje - ser for seg assets ut av Afrika. Uansett, Mr. Oliver er kjent med status for Aje.

Registrerer at det på analytikerhold må tas hensyn til at det ikke er rett frem å skaffe kapital i dagens marked. Tenker da på IPO av BW Energy. Til tross denne usikkerheten har BWO meldt dedisert management for BW Energy i juli. Dette bør bety at man ser for seg en smidig introduksjon på børsen. Like fullt tror jeg at denne varslede IPO kan medføre at markedet ikke priser BWO aksjen max – gitt kommende IPO.

Det er til stede noe uavklart både for PEN og BWO. Ref. også makro og oljepris. PEN har veldig mye positivt på gang i Tunisia med økning i produksjon og boring senere i år. Uansett, for både BWO og PEN bør gjelde at innen medio august har markedet bedre oversikt over pågående boring av Hibiscus og en endelig løsning ifm. ny partner på Dussafu. En rask løsning av sistnevnte vil trolig medføre et løft i aksjekursen for begge selskap.
Redigert 13.07.2019 kl 11:45 Du må logge inn for å svare

Stusser litt på denn:

«Er vel slik at Tullow skal ha kompensert for tapt produksjon helt fra fist oil»

Hvis så er skal de vel også betale sin andel av kostnadene. Jeg mener også å huske at Tullow hadde to måneders frist etter first-oil til å avgjøre om de benyttet seg av back-in right. Vet ikke akkurat når de sa fra om dette, men oljeinntekter/kostnader må vel løpe fra da vil jeg tro.
gunnarius
13.07.2019 kl 13:17 11873

9% GOC ble eierskap tilbakeført med virkning first oil. Kanskje forskjell på farm-in og back-in, men neppe.

Se side 12.

http://hugin.info/136844/R/2245057/886745.pdf
Alby
13.07.2019 kl 16:14 11778


En enkel manns spørsmål, hvor for skal Tullow ha betalt for en periode de ikke eier andelen ?
Noni
13.07.2019 kl 17:43 11719

Det høres ikke logisk ut at han da fpr betalt.
bmw5
15.07.2019 kl 09:36 11268

Er hibiscus drivverdig vil aksjen stige til ca 19 kr i første omgang, deretter videre når produksjons boringen er i gang. Sannsynligheten for drivverdig funn er ca 65- 70 % Vi har mye å glede oss til i de kommende måneder.
Alby
15.07.2019 kl 10:38 11191


Slutten av juli, begynnelsen av aug blir spennende 😉😉

Omsetningen er latterlig lite og jammen gikk kursen ned på 16-tallet igjen. For n’te gang.