Hibiscus først, deretter alt det andre


1H 2019 har vært fattig på aktivitet og triggere, som sammen med et labert sentiment i aksjemarkedet har sendt pen-kursen på en ørkenvandring. Når vi nå snur kalenderen ser vi en fyldig liste for resten av året, som dersom resultatene innfrir, kan få fyr på raketten.

1.Spud letebrønnen DHIBM-1 Hibicus updip i juli.
2.Resultater fra Hibiscus i juli/august
3.Boring av 4 produksjonsbrønner på Tortue etter Hibiscus.
4.Letebrønn i Tunisia SAMW-1 (Q4)
5.FID Ruche fase 1 (ila Q4)
6.Valg av prospekt for neste letebrønn(er) på Dussafu. Avhengig av resultat av Hibiscus, muligens Hibiscus N eller Espadon.
7.I følge BWO oppdatering av ressurser/reserver på Ruche ila Q2, må vel komme snart.
8.Tullow deal, kan komme når som helst
9.Så har vi Aje ute i tåkeheimen som en mulig joker.

Men først er det altså Hibiscus updip som gjelder. Hva kan vi vente oss?
Først må vi se Norve i bevegelse. Riggen er hyret inn fra juli i følge BWO så vi
får bare håpe på melding om spud i neste uke.

Hibiscus updip er en 4-veis strukturell felle basert på moderne 3-D seismiske data. En eksisterende brønn (HBIM-1) ble boret downdip av Arco i 1991. Denne brønnen er basert på 2-D seismikk og er feilplassert, men bare så vidt utenfor 4-veis lukningen. Brønnen er klassifisert som tørr, men det er påvist live oil shows i cuttings og i kjerne. Dette er selvsagt meget positivt for lokasjonen updip siden det indikerer at brønnen ligger i migrasjonsruten for olje fra kildekjøkkenet og inn i Hibiscus strukturen.

Gamba er jevnt over et godt reservoir og overliggende salt kan regnes som en god forseglingsbergart. Usikkerheten for prospektet tror jeg er knyttet til størrelse/geometri av strukturen. Hibiscus Gamba ligger sub-salt. Saltlaget har svært ujevn tykkelse og utgjør et seismisk høyhastighetslag. Dette skaper utfordringer for dybdekonverteringen som til sist er svært sensitiv for strukturen siden den har en relativt flatliggende geometri.

Alt i alt har dette prospektet en meget høy POS, minst like bra som Ruche N som hadde rundt 0.7 om jeg ikke husker feil.

Ressurs estimatet er av BWO beregnet til å være i samme størrelsorden som Tortue og Ruche funnene, altså 30-40 mmbbl (2P gross). Dette volumanslaget er implisitt basert på (2P) reserve anslaget for disse funnene.

Det er noe rart med volumtallene for prospektene på Dussafu. Fluefiskeren påpekte for en tid tilbake at prospekt A og B var redusert fra nær 500 mmbbl til hhv 39 og 50 mmbbl, dramatisk nedgang i ressurser.

Se BW Energy investor presentation, 29 mai slide 19 og 20.

http://hugin.info/136844/R/2245394/886968.pdf

Slide 20. Hibiscus updip står her med 12 mmbbl, det tilsvarer omtrent bare en tredel av de prognoserte volumene. Se så prospektkartet (boblekartet) ved siden av. Her ser vi ikke Hibiscus updip, men Mupale og Hibiscus som er to separate prospekter vest for den tørre brønnen HIBM-1. Slide 19. Her er den kartlagte strukturen Hibiscus updip. Det er ikke samsvar med boblekartet på slide 20. Inkonsistens er utrolig irriterende og spesielt når det her er potensielt store verdier i spill. Boblekart kan man aldri stole på, men tall bør og skal samsvare. Når det ikke er tilfelle er det en snikende bekymring.

Gitt at det kommuniserte resursanslaget på 30-40mmbbl (implisitt) gjelder (slide 19), vil det ved suksess kunne gi Pen et løft kursmessig, kanskje vi ser 20 tallet igjen i august…..? Et grovt estimat kan utlegges her dersom noen har en kvalifisert gjetning på verdien av olje i bakken. 30 mmbbl X antatt pris på olje i bakken(??) x 0.0833 (pen andel)/ antall aksjer = ??

Gitt at ikke oljeprisen eller verden forøvrig går ad unda, burde det neste halvåret bli litt mere spennende for Pen aksjonærene enn det har vært hittil i år. Lykke til.

Og det er grunn til å spørre seg hvor Norve virkelig er i øyeblikket.

Det kom ny oppdatering igår fra både Marinetraffic og Findship. Begge viser at riggen fortsatt ligger til kai i Camerun.

https://www.marinetraffic.com/no/ais/details/ships/shipid:5819318/mmsi:576432000/vessel:NORVE

http://www.findship.co/

Jeg trodde den var på siten og det tror jeg også mange andre trodde. Vi får håpe det er noe kluss her med oppdateringene.

He-he. Ikke jeg heller. Det kommer kanskje an på hva som legges i betegnelsen operational.
Vekst
15.07.2019 kl 17:58 3247

I følge siste link er riggen i Gabon.. (ref.current location: Gabon)
Redigert 15.07.2019 kl 17:59 Du må logge inn for å svare

Jo. Ser det, og hadde slått meg til ro med at den var på siten. Dog begynner jeg jo å lure da den ifølge de to skipsfinner sidene er i Kamerun.

Ikke bra at en jackup tror den er «Den flyvende hollender»😉
Redigert 15.07.2019 kl 18:42 Du må logge inn for å svare

Er det virkelig ingen her på forumet som kan bekrefte hvor Norve virkelig befinner seg?

For lokasjon Kamerun eller Gabon har vesentlig betydning for Dussafu JV.

Inntil det motsatte er bevist og det ikke er til kommet noen kontramelding, bør business as usual gjelde. Det er også i min interesse, så jeg har ingenting å vinne på å plante tvil. Uansett, finner det noe underlig at partene ikke har kommet til endelig enighet, jf. Tullow.

Kan Tullow ha fått en rettskjennelse som inntil videre hindrer videre progress på Dussafu? Neppe, for da burde dette ha blitt meldt.

Så jeg lander derfor på at business as usual gjelder for Norve og Hibiscus.

Det finnes jo muligheter for satelittdekning isteden for AIS på Marinetraffic. Det er en betalingstjeneste som for tiden leveres med rabatt. 224 NOK pr. måned og pr. fartøy. Så hvis noen er vel nysgjerring så .......

https://www.marinetraffic.com/en/online-services/plans/vessel-plus/5819318
agawu
16.07.2019 kl 10:58 2868

Hadde satelittdekning en stund (gratisperioden). Selv da glimret Norve med sitt fravær.
Alby
17.07.2019 kl 09:38 2646


Sendte et spørsmål vedr. Norve i går, men har ikke fått svar.

Bra initiativ, Alby. Du får imidlertid neppe noe svar skal jeg tippe. Hvis det var PEN du sendte den til kan det jo være at de ikke vil opplyse om slikt. Det er jo BWO som er operatør.

Min erfaring er at PEN ikke er så lett å få i tale. Jeg sendte et spørsmål tidligere om de hadde noen kommentar til det enorme spriket i anslag for prospektive ressurser på prospektene A og B mellom de to selskapene. Hørte aldri noe.
Redigert 17.07.2019 kl 10:05 Du må logge inn for å svare
Alby
17.07.2019 kl 10:08 2577


Sendte til Pen, ja 😉
redfive
17.07.2019 kl 10:23 2554

400 aksjer omsatt på drøy time er maling tørke. Det som er bra, er vel at ingen har lyst til å dumpe på best. Ser ut som at alle som vil ha aksjer har kjøpt. Ekstremt liten omsetning nå.
Redigert 17.07.2019 kl 10:53 Du må logge inn for å svare
Alby
17.07.2019 kl 10:59 2509


Vi må vel kunne regne med at Norve forlenget er i gang med jobben, de pleier ve vanligvis holde tidsskjema sem er lagt. Hvis ikke bør det vel komme en melding om forsinkelser.

Du er ikke alene Alby. Verken Knut i BWO med spørsmål om man i det store og hele fulgte plan på Dussafu eller John ved å bli konfrontert div. ship finder og Norve Kamerun - har besvart mine e-poster i denne uke. Rimeligvis er slike spørsmål sensitive, men det blir egentlig spørsmål om man skal kunne stole på div. ship finder. Skal ikke stille opp konspirasjonsmodeller om dette. Kun nevne at det trekker veldig ut i tid med en endelig avtale med Tullow.

Alt kan være OK, men på den annen side - det er heller ikke fremkommet fakta eller data som tilsier faktisk boring av Hibiscus eller mob av Norve til Gabon.

Folk får ta sine egne valg.
vibro
17.07.2019 kl 11:49 2451

I mine øyne så er det ikke uvanlig at det blir noen ukers forsinkelse på denne type operasjoner. Det kan være utstyr som er forsinket, utstyr som uforutsett må repareres eller værvindu for flytting av Jack Up. De har tross alt sagt at oppstart av borring er estimert til juli 2019. Ingen grunn til å kaste kortene om det skulle bli noe utsettelse. Man opererer tross alt på en remote location i Afrika.
Redigert 17.07.2019 kl 16:11 Du må logge inn for å svare
Domus
17.07.2019 kl 12:46 2395

Ut fra live map så ligger Norve i Kamerun

Hei Domus

Riktig det. Også Marinetraffic og Findship har den plassert der, men så var det denne da:

https://www.infield.com/rigs/norve-jackup-61027

Der står det at den er i Gabon. Er det rart at vi er litt forvirret?
Domus
17.07.2019 kl 12:53 2385

Har sendt mail til borr om problemet. Satellitt viser Kamerun.
redfive
17.07.2019 kl 12:54 2383

Stoler vel mest på Infieldrigs og her står Norve oppført som Operational in Gabon with Operator BW Energy Dussafu https://www.infield.com/rigs/norve-jackup-61027

Forøvrig mens jeg først er igang. Ny CEO er utpekt i ADM Energy ( tidligere MX Oil)

https://www.worldoil.com/news/2019/7/15/adm-energy-appoints-new-ceo

Linken er ærlig og redelig stjålet fra GT6546 på ADM Energy chatten.
Domus
17.07.2019 kl 13:10 2355

Godt mulig, men jeg ser at Norve har seilt fra Gabon opp langs kysten og ankret opp i Kamerun. Det viser i hvert fall kartet...

Hvor langt tilbake i tid går ruten på kartet? Den gikk jo til Kamerun i fjor etter å ha vært på Dussafu (Gabon). Det er vel den forflyttingen som er tegnet inn?
Domus
17.07.2019 kl 13:21 2360

Får ikke opp datoer-så vet ikke. Viser bare tidligere posisjoner
Gjest 79
17.07.2019 kl 14:19 2296

Norve ligger i Kamerun oppdatert Findship for 6-7 minutter siden
:-)
jaco
17.07.2019 kl 16:36 2205

Der samme bekreftes fra Marin Trafffic i dag kl 14.29.
Redigert 17.07.2019 kl 16:40 Du må logge inn for å svare

Det er jo det jeg og andre har sagt helt tiden. Poenget er at denne linken sier at den er i Gabon med status operational og med BWO som operatør. Derav denne for forvirringen.

https://www.infield.com/rigs/norve-jackup-61027


Ser ut til at MT har oppdatert sist fra 14/7 til 17/7 i dag. Så det er nok mest sannsynlig at MT oppdaterer for et flytende objekt som virkelig er reell. Dvs. Norve befinner seg innen Kamerun´s grenser. Årsaken blir bare speklulasjoner. Men Norve er på kontrakt, jf. fåtestatus. Kontraktens start: June - 2019. Nevnt under Comments: Committed.

http://borrdrilling.com/wp-content/uploads/2017/08/Borr-Drilling-Fleet-Status-Report-dated-29-05-2019.pdf
Redigert 17.07.2019 kl 22:37 Du må logge inn for å svare
Alby
18.07.2019 kl 09:35 1906


Fortsatt ikke svar fra selskapet, vedr. mitt spørsmål om Norve
d12m
18.07.2019 kl 09:48 1899

Har du prøvd å sende spm til BWO og Borr? Kanskje en av de svarer
vibro
18.07.2019 kl 09:58 1897

Etter å ha vært inactiv en lengre periode ser vi at Norve sin AIS nå er active og rapporteres mer eller mindre kontinuerlig. Riggen befinner seg mest sannsynlig i Kamerun og jeg tror det ikke er mange dagene unna avreise til Gabon dersom værvinduet for flytting av Jack Upen er OK. Kan fremdeles bli oppstart av boreoperasjonen i løpet av juli 2019, men mest sannsylig blir det tidlig i august. Det som står på disse WEB portalene mht. status for de ulike rigger er dessverre ikke alltid korrekt. De baserer seg kun på den info de måtte ha tilgjengelig - dessverre er det ikke alltid oljeselskapene eller boreselskapene ønsker å dele korrekt info pga konfidensialtiet.
Redigert 18.07.2019 kl 10:05 Du må logge inn for å svare

He-he

Dette begynner å bli morsomt. Ikke vet jeg, men magefølelsen min sier at denne er korrekt. Altså at de er igang på Dussafu. De finner neppe på dette av seg selv. Marinetraffic har jeg sett mye rart fra før. Findship har jeg ingen erfaring fra.

https://www.infield.com/rigs/norve-jackup-61027

Skal se de la igjen transponderen da de dro fra Kamerun. 🤣🤣 🇬🇦 🇨🇲

Redigert 18.07.2019 kl 10:17 Du må logge inn for å svare

Det er flere som skal bore i Gabon. Her skal det benyttes boreskip så det er nok på atskilling større dyp enn Dussafu. Det er et stort pre at Dussafu ligger på såpass grunn vann. «Sparar masse penger på det veit du» som sunnmøringen ville sagt det.

«Seadrill Partners said Wednesday that its drillship West Polaris had secured a contract with PC Gabon Upstream for drilling operations in Gabon.

The contract is for one well, and it is expected to start in September 2019, running to the end of 2019.

According to the offshore drilling company, the backlog is expected to be approximately $22 million excluding mobilization fees.

Bassoe Analytics estimates the contract dayrate to be around $180.000, based on a three-month term.»

https://www.offshoreenergytoday.com/seadrill-ink-drilling-rig-gig-in-gabon/


d12m
18.07.2019 kl 11:08 1803

Fullt klar over at de ikke neppe vil si noe, men det vet man jo ikke før man faktisk har spurt. Derfor lurte jeg på om han hadde sendt spørsmål også til BWO og Borr

Domus skrev her i går at han hadde sendt mail til Borr Drilling

Litt fra ADM Energy sin hjemmeside:

«The level of reserves reported in the 2019 CPR update represented a further material increase compared to the previous report and highlighted the future potential of the Aje Field. Whilst the increase in the overall reserves estimate from the 2018 CPR is modest, the 2P recoverable oil reserves relating to the two producing wells have risen significantly from 2.96 MMbbls gross in 2018 to 4.73 MMbbls gross in 2019, a 60% increase despite the field having produced over 1m gross barrels over the course of 2018.»

«Outlook
The updated CPR report in 2019 provided an accurate and in-depth analysis of the Aje Field asset, with an increase in the level of reserves highlighting the future potential of the Aje Field. Based on the current performance of wells Aje-4 and Aje-5, and assuming no significant increase in the Company's overheads, ADM Energy expects to become cashflow positive in 2020, a significant milestone for the Company. In addition to the progress at Aje, the support received from the Private office of His Highness Shaikh Ahmed Bin Dalmook Al Maktoum, and subsequent appointment as President, will add considerable experience, enhanced networks, knowledge, and access to capital.»Alby
18.07.2019 kl 16:41 1569


4% tilbake , huffda 😡😡
Gjest 79
18.07.2019 kl 16:42 1568

Fluefiskeren
Er Domus fasiten og alt annet er bare surr ??
:-)