Hibiscus først, deretter alt det andre


1H 2019 har vært fattig på aktivitet og triggere, som sammen med et labert sentiment i aksjemarkedet har sendt pen-kursen på en ørkenvandring. Når vi nå snur kalenderen ser vi en fyldig liste for resten av året, som dersom resultatene innfrir, kan få fyr på raketten.

1.Spud letebrønnen DHIBM-1 Hibicus updip i juli.
2.Resultater fra Hibiscus i juli/august
3.Boring av 4 produksjonsbrønner på Tortue etter Hibiscus.
4.Letebrønn i Tunisia SAMW-1 (Q4)
5.FID Ruche fase 1 (ila Q4)
6.Valg av prospekt for neste letebrønn(er) på Dussafu. Avhengig av resultat av Hibiscus, muligens Hibiscus N eller Espadon.
7.I følge BWO oppdatering av ressurser/reserver på Ruche ila Q2, må vel komme snart.
8.Tullow deal, kan komme når som helst
9.Så har vi Aje ute i tåkeheimen som en mulig joker.

Men først er det altså Hibiscus updip som gjelder. Hva kan vi vente oss?
Først må vi se Norve i bevegelse. Riggen er hyret inn fra juli i følge BWO så vi
får bare håpe på melding om spud i neste uke.

Hibiscus updip er en 4-veis strukturell felle basert på moderne 3-D seismiske data. En eksisterende brønn (HBIM-1) ble boret downdip av Arco i 1991. Denne brønnen er basert på 2-D seismikk og er feilplassert, men bare så vidt utenfor 4-veis lukningen. Brønnen er klassifisert som tørr, men det er påvist live oil shows i cuttings og i kjerne. Dette er selvsagt meget positivt for lokasjonen updip siden det indikerer at brønnen ligger i migrasjonsruten for olje fra kildekjøkkenet og inn i Hibiscus strukturen.

Gamba er jevnt over et godt reservoir og overliggende salt kan regnes som en god forseglingsbergart. Usikkerheten for prospektet tror jeg er knyttet til størrelse/geometri av strukturen. Hibiscus Gamba ligger sub-salt. Saltlaget har svært ujevn tykkelse og utgjør et seismisk høyhastighetslag. Dette skaper utfordringer for dybdekonverteringen som til sist er svært sensitiv for strukturen siden den har en relativt flatliggende geometri.

Alt i alt har dette prospektet en meget høy POS, minst like bra som Ruche N som hadde rundt 0.7 om jeg ikke husker feil.

Ressurs estimatet er av BWO beregnet til å være i samme størrelsorden som Tortue og Ruche funnene, altså 30-40 mmbbl (2P gross). Dette volumanslaget er implisitt basert på (2P) reserve anslaget for disse funnene.

Det er noe rart med volumtallene for prospektene på Dussafu. Fluefiskeren påpekte for en tid tilbake at prospekt A og B var redusert fra nær 500 mmbbl til hhv 39 og 50 mmbbl, dramatisk nedgang i ressurser.

Se BW Energy investor presentation, 29 mai slide 19 og 20.

http://hugin.info/136844/R/2245394/886968.pdf

Slide 20. Hibiscus updip står her med 12 mmbbl, det tilsvarer omtrent bare en tredel av de prognoserte volumene. Se så prospektkartet (boblekartet) ved siden av. Her ser vi ikke Hibiscus updip, men Mupale og Hibiscus som er to separate prospekter vest for den tørre brønnen HIBM-1. Slide 19. Her er den kartlagte strukturen Hibiscus updip. Det er ikke samsvar med boblekartet på slide 20. Inkonsistens er utrolig irriterende og spesielt når det her er potensielt store verdier i spill. Boblekart kan man aldri stole på, men tall bør og skal samsvare. Når det ikke er tilfelle er det en snikende bekymring.

Gitt at det kommuniserte resursanslaget på 30-40mmbbl (implisitt) gjelder (slide 19), vil det ved suksess kunne gi Pen et løft kursmessig, kanskje vi ser 20 tallet igjen i august…..? Et grovt estimat kan utlegges her dersom noen har en kvalifisert gjetning på verdien av olje i bakken. 30 mmbbl X antatt pris på olje i bakken(??) x 0.0833 (pen andel)/ antall aksjer = ??

Gitt at ikke oljeprisen eller verden forøvrig går ad unda, burde det neste halvåret bli litt mere spennende for Pen aksjonærene enn det har vært hittil i år. Lykke til.
Vekst
22.07.2019 kl 12:42 3621

Uansett- viktigste er at vi er i gang og at de finner mer olje som er kommersiell.

Ang. Oppdatert ressurs oppdateringen fra feltet, i følge presentasjonen til BWO så sier de at den vil komme etter hibiscus updip er borret.

Frem til mai så har ikke brønnen truffet på vann, noe som er godt tegn da resorvaret tydelighvis er større enn først antatt ifølge Carl Arnet.

FF
I den grad dette var et reelt spørsmål og ikke ironi så er svaret, som du er inne på, selvfølgelig at alle andre aksjer, alt annet likt, faller i verdi. Det de i praksis gjør er en mini emisjon hvor de gir ut disse rettighetene til å kjøpe aksjer (les få aksjer tilnærmet gratis).

Det er pokker ikke til å tro. Som jeg skrev Treet så er denne pakken godkjent av GF, men forslaget kom fra styret og når man vet oppmøte prosenten på GF, antall aksjer Julien sitter på samt proxyer som styret mottar før GF så skal det veldig mye til for at ting ikke går gjennom. Det er her jeg etterlyser interesse fra flere til å sette en stopper for slike latterlige gavepakker i fremtiden. Da må vi i så fall organisere oss. Støtter veldig avlønningen til BWO som oto1 beskriver hvor ledelsen virkelig sitter i samme båt som aksjonærene og virkelig har interesse i å få fart på aksjekursen. I forbindelse med evt. felles front og brumming på GF bør dette fremkomme som et motforslag.

Samtidig undres jeg over hvor godmodige PEN aksjonærer er på generell basis. Nå er bore kampanjen på Hibiscus forsinket. De skulle starte i juli/august og være ferdige i august. Nå starter de i stedet opp i august og er sikkert ikke ferdige før i september. Likevel skrives det som at dette var planen hele tiden. Denne forsinkelsen var jo ikke en del av planen tidligere??? Jeg har forståelse for at det kan bli forsinkelser, men da bør det sendes ut oppklarende børsmeldinger som forteller hvorfor forsinkelsen har oppstått.

Og hva skjer med Tunisia. I følge lisens forlengelsen fra myndighetene så var det et krav om at de må bore minst en brønn i år. (SFAX). Skjer det ikke noe der snart rekker de vel ikke det heller og da henger lisensen i en tynn tråd.

Å sende ut børsmeldinger om egen avlønning er de flinke til, men å sende ut meldinger med substans som påvirker kursen positivt er de fordømt flinke til å la være å poste.

Hører gjerne om det er flere som er interessert i å sette en stopper for liknende gavepakker fremover.
JabaJaba
22.07.2019 kl 13:04 3587

Det skrives veldig mye om opsjonsordningene til Panoro ledelsen. Vet ikke på hvilket grunnlag flere skriver at dette er sjokkerende osv. Det er helt feil. Panoros ledelse har en ordning som er velkjent og godt kommunisert. Selskapets toppledelse har en kombinasjon av fast lønn og et RSU program. RSU programmet er en helt sentral del av lønnsordningen. En topp internasjonal CEO som John Hamilton har i Panoro en lav fastlønn, og RSU ordningen er faktisk heller lav og moderat enn noe annet. At disse opsjonsordningene gjennomføres og benyttes bør ikke overraske noen. Det er avtalt, vedtatt på GF og veldig bra at de bruker disse og øker sine aksjebeholdninger i selskapet. Alt skriveriet her vitner heller om en slags hodeløs misunnelse (?). Panoro har veldig kvalifisert og bra toppledelse. Ingen kan forvente at de skal jobbe på en stor rabatt for å tilfredsstille helt urealistiske forventninger fra enkelte norske aksjonærer. Faktisk så har de lav fastlønn og RSU ordningen er en helt sentral del av lønnen. Dere bør være glade for at de vil jobbe med slike incentiver i stedet for å ha høye faste lønninger. Selv når man regner inn RSU ordningen så tjener ledelse der lite sammenlignet med mange andre selskap. Så slutt med dette tøyset og skriv masse grunnløse påstander uten rot i virkeligheten!!

Og når det gjelder riggen. Så styrer ikke BWO dato for når riggen ankommer. Det er helt normalt i oljebransjen at man må vente på at riggen frigis fra den borejobben den foretar seg. Noen ganger tar borejobber lenger tid og det tar litt lenger tid før neste selskap får riggen. Et par uker fra eller til har ingen betydning.

Og påstanden om Tunisia er vel tatt ut av løse luften! Det er bare en tullepåstand uten rot i virkeligheten. De har meldt at de forventer å bore en ny letebrønn i slutten av 2019. En gang rundt oktober 2019. Her er det heller ingen endring!

Redigert 22.07.2019 kl 13:09 Du må logge inn for å svare
piff
22.07.2019 kl 13:45 3534

Støtter tiltaket 100 %. bare og mobilisere her inne nå. Er lei slike uting.
JabaJaba
22.07.2019 kl 14:26 3489

hahahaha....morsomme dere. Panoro er i dag i praksis kontrollert av Kistefos og Sundt, investorer i milliard klassen. De eier 17% av selskapet og kontrollerer valgkomiteen. JP Morgan, DNO og et par andre store investorer som Edvin Austbø eier ca. 30% av Panoro sammen med Kistefos og Sundt. Vi som er på Hegnar forumet og er ivrige og interesserte har 0 innflytelse og vil ikke komme til å få noen innflytelse på avgjørelser i dette selskapets generalforsamling og styre.

Jeg ser frem til maktkampen! :-)
Redigert 22.07.2019 kl 14:48 Du må logge inn for å svare
bmw5
22.07.2019 kl 14:48 3462

JabaJaba !sant som det er skrevet. Vi små aksjonærer får bare jabbe videre på forumet, men okke som stort kan det bli, samt en god avkastning på den investerte kapital.

Noen grunn til at du ikke tar med F2 Fonds som jo nå ligger øverst på aksjonærlista.
awsdrf
22.07.2019 kl 15:01 3451

Dette er også en del av aksjeavtalen:

"Officers of the Company are required to invest in a number of shares valued at a multiple of their base salary
in the amounts ranging from 3 times base salary for the CEO and 1 times the base salary of any other member of the
executive management team. Under the current policy, the share ownership level is to be achieved by the time of the
year 2021 Annual General Meeting."
JabaJaba
22.07.2019 kl 15:02 3454

Glemte F2 Fonds og Tigerstaden. Storebrand og Danske også. Jeg ramset opp de jeg husket.
JabaJaba
22.07.2019 kl 15:05 3444

Børsutviklingen for Panoro har vært veldig bra den! Så hva folk klager på, det veit neimen ikke jeg. Hamilton og styrelederen kom inn i et selskap som hadde kollapset med sitt håpløse Aje felt. Nå har de blitt et nytt selskap med spennende og voksende produksjon i Gabon og Tunisia.

Noen med abonnement på Upstreamonline som har lest denne.?

ADM eyes Nigeria asset expansion
the gas-rich but oil producing Aje field in partnership with Nigerian indigenous operator Yinka Folawiyo Petroleum. Okhomina told Upstream that ADM
WEEKLY
17 Jul 07:50 GMT Barry Morgan

https://www.upstreamonline.com/archive/?q=aje&languages=en&locale=en

bmw5
22.07.2019 kl 15:42 3399


Nigeria's marginal revival aims to draw suitors back
says it expects to reach profitability by 2020 with positive cashflow from its Aje field in the Dahomey basin off Lagos, which currently produces 3150...independent Yinka Folawiyo with MX Oil as technical partner, the Aje line-up includes New Age, Energy Equity Resources and Panoro, all keen to enter a second...indicates the two main producing wells are exceeding expectations with proven and probable reserves expected to increase shortly. Proven gas reserves on Ajeuefiskerens in
bmw5
22.07.2019 kl 15:48 3383

Fluefiskeren! Den var på linken du sendte kanskje begynner aje å bli bedre

Takk, men har lest det før. Det er litt interessant synes jeg å få se hvorfor denne sheiken er interessert i Aje. Eller skal vi si OML 113?
Redigert 22.07.2019 kl 16:00 Du må logge inn for å svare

Man kan spekulere i en videre ekspansjon for ADME på Aje, men jeg tror snarere på at det er generelle assets ut av V-A som må vektlegges tyngst.

Limer inn et par avsnitt ifm. ny CEO av 15/7:

Newly appointed CEO, Osamede Okhomina, commented: "I am very pleased to be joining ADM Energy at an exciting time in the Company's development. Our strategy will be to build on our existing asset base in Nigeria and target other attractive investment opportunities in the oil and gas sector, primarily in West Africa, that we feel will bring significant value to ADM Energy shareholders as we grow the Company."

Richard Carter, Chairman of ADM Energy, said: "We are delighted to appoint Osamede to the Board. His wealth of experience in the oil and gas sector and comprehensive knowledge of operating in the region of our principle investment, including high-level contacts with business and governments, will provide an invaluable contribution to ADM Energy as we strengthen the Board and progress our strategy to build a larger, balanced portfolio of investments."

https://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/ADME/14149574.html

For PENs del må det anses som en ubetinget fordel å få styrket likviditeten ved at Tullow betaler inn på PENs bok fortest mulig. Her tror jeg det løser seg, for ellers blir det for Dussafu JV en noe slitsom start hele tiden kives med Tullow som ny partner. Igjen, det ordner seg. Noe annet virker underlig gitt bl.a. Norve og den gode progresjonen på Dussafu.

Jabajaba : Har tenkt følgende: Ettersom de største aksjonærene i praksis har kontroll på selskapet, kan det teoretisk være interessant for den samme gruppering å overta hele selskapet. Kistefoss etc kom inn på kurs 16.10. Dersom de legger inn bud med budpremie 50% ( ca 25 kroner) tror jeg sannsynligheten er til stede for at de overtar selskapet.
De kan gjøre selskapet til en melkeku, overskuddet vil sannsynligvis innen få år kunne forsvare et utbytte på kr. 2.50 pr. År. Dermed har de minst 10% avkastning på kapitelen i en årrekke framover.
Noen ganger tenker jeg: Jeg er glad så lenge jeg får være med på moroa.
Redigert 22.07.2019 kl 16:19 Du må logge inn for å svare

Tonen som besserwisser er det bare å legge fra seg med en gang JabaJaba. Den kler deg utrolig dårlig.

Du sier at ledelsen har lav fastlønn og at RSUene derfor er helt nødvendig. Hvis ikke du har snakket direkte med styret eller ledelsen har du ikke peiling på hva de tjener da PEN opptrer så ullent at de ikke ønsker å fremvise lønnskostnadene isolert sett. De har G&A kostnader på ca. 1 USD mill i kvartalet som dekker lønn og annen G&A kost. Siden de holder til i London hvor det er dyrt å leie og hvis vi samtidig legger inn fly og diverse andre kostnader kan jeg strekke med til at G&A uten lønn utgjør USD 500.000. Da står det igjen ca. 500.000 til lønn delt på 3 ledene ansatte. Hvis vi antar at de har lik lønn, noe de naturligvis ikke har, siden vi snakker om ledelsen samlet, får de totalt ca. NOK 4 mill i lønn i kvartalet. Det blir 16 mill i året delt på 3, altså ca. NOK 5 millioner kroner på hver. Det er mulig at dette er dårlig betalt i din verden JabaJaba, men i min verden er dette overpris så det holder. I tillegg skal de altså grafse til seg 5 milioner på deling ved å få RSUer hvor de får aksjer gratis??? Hvis du mener at de tjener lite er jeg spent på å høre hva du mener er fornuftig avlønning. Misunnelsesargumentet kan du holde deg for god til. Det er ikke det det er snakk om i det hele tatt og det vet du. Det er er snakk om er hvor mye av pengene våre de skal spise og drikke opp. Hører gjerne fra deg hvis du vet hva deres lønninger ligger på i den grad du mener at jeg tar feil. Hvis ikke bør du pent krype til korset og be om unnskyldning.

Når det gjelder riggen er den forsinket enten du vil eller ikke. De skulle starte opp i juli/august, mens nå blir det august. Det betyr at vi vil vite om den er kommersiell i september i stedet for i august. Det betyr at det tar lenger tid før denne brønnen i den grad den er kommersiell kan begynne å produsere. Det har vært endeløse spekulasjoner her på forumet om når den skulle komme, noe som har skapt usikkerhet og kursen har følgelig falt. Dette er kurssensitivt og derfor burde de meldt om dette. At du mener at det kan ignoreres sier mer om deg.

I forbindelse med Tunisa sa selskapet i 3 kvartals rapporten i fjor at de skulle bore denne brønnen i 1 halvår i år. Dette hoppet de glatt bukk over i 4. kvartal og 1. kvartal i år. Da sa de at den skulle bores i 2. halvår. Fortsatt har de ikke kommunisert noe mer rundt dette. De har vel lært fra tidligere forsinkelser at de for all del ikke må gå ut med en dato for da kan de jo bli holdt ansvarlig for datoen og de må de for enhver pris unngå. Her sitter de praktisk talt med bukta og begge endene og kan selv bestemme fremdrift. Og hva skjer? INGENTING. Jeg lærer av historien. Har de løyet før kan de gjerne gjøre det igjen. Hadde de enda hatt en forklaring på et halvt års utsettelse så hadde det vært en ting, men det har de aldri sagt noe om.

Nei - foreslår at du slutter å raljere og opphøye deg selv til allmektig i PEN og forholde deg til realitetene i stedet.
Redigert 22.07.2019 kl 16:24 Du må logge inn for å svare
mimsa
22.07.2019 kl 17:15 3258

JuiceitUP
Kunne ikke vært mer enig med deg. Vi sto oppe i samme situasjon før BWO kom inn som en gudegave for PEN og kjøpte en 25% andel i Dussafu fra PEN. Det var på den tiden også mye harme på forumet over store bonuser, dyre kontorer og lite informasjon fra en grådig ledelse, som slett ikke leverte. Flygeren dro på den tiden over til London for å møte John/Julian for å få en bedre oversikt over (delvis på vegne av oss småaksjonærerover), hva de drev på med på sitt dyre London-kontor. På den tiden forvitret verdiene i PEN raskt. Det endte med at John kjøpte Flyveren sine 500.000 aksjer til rundt 4kr stk. (det skulle overhode ikke forundre meg om ledelsen på det tidspunktet var klar over at BWO var interesert i Dussafu, for uten den dealen var PEN på rask vei mot skifteretten). Det er klart at det er blitt skapt mye verdier siden den gangen, men for det kan vi i all hovedsak takke BWO og veldig lite tilskrives dagens ledelse. Så her synes jeg JabaJaba, besservwisseren burde ganske enkelt holdt kjeft om han ikke kan legge fram sine innlegg i en mer saklig tone.
Redigert 22.07.2019 kl 17:22 Du må logge inn for å svare

Ikke noe problem med høy temperatur i debatten. Synes likefullt at man fremdeles må fokusere på det positive og den faktiske ståda inkl. markant økning i produksjonen for PENs del, samt muligheten for ytterligere økning innen relativt kort tid. Er det ikke nyhetstørken som bestemmer agenda, selv om pågående diskusjon om ledelse og ”frynsegoder” må frem i lyset? Derfor var det forløsende å få sendt Norve til Dussafu. Partnerskapet har vel stort sett sine ord i behold med planlagt spud i juli. Blir kanskje to-tre uker etter hva som ble skissert, men her teller for min del mer "knop" enn det "tapte" i planlagt fremdrift.

Finner Fluefiskerens innspill og timing vs. Norve logisk og da teller man dager til spud.

Norve underveis betød i alle fall for min del at det ble handlet mer i Dussafu JV. For både PEN og BWO (BW Energy) vurderes situasjonen til at videre plan følges på Dussafu. Og med normal treghet i markedet, vil det våkne med tiden og spesielt ved spud etc. Dvs. om oljeprisen vil – markedets yppersteprest.

Fin mulighet for operasjonell status på Dussafu ifm. PENs Half-yearly Report, 22. august og BWO 30. august.

Vet ikke helt, men vil ikke en konstruktiv melding eller operativ status - med Tullow i box - prege overskriftene fremover?


Redigert 22.07.2019 kl 18:02 Du må logge inn for å svare
JabaJaba
22.07.2019 kl 18:17 3049

Nok en gang sprer du falsk informasjon Juiceitup!
I motsetning til deg så gjetter jeg ikke og kaster ut tall i øst og vest.
Fastønnen til John Hamilton er 375.000 USD. Altså ca. 3,2 millioner kroner. Han hadde i tillegg en bonus på ca. 850.000 kroner i 2018. Og har i tillegg til dette et RSU opsjonsprogram.

Fastlønnen til CFO er 227.000 USD. Altså ca. 1,9 millioner kroner. I tillegg en bonus på ca 365.000 kroner i 2018.

Fatslønnen til Technical Director er 239.000 USD. Altså ca. 2 millioner kroner. I tillegg en bonus på . ca 382.000 kroner i 2018.

Dette er tall som er langt unnna dine falske beregninger på 5 millioner kroner per person!!!

Lønnsnivåene til ledelsen er som jeg har sagt moderat. Dette er moderate nivåer selv i Norge for internasjonale oljeledere. Dette (ledelsen) er forøvrig briter og amerikanere bosatt i London der lønnsnivået og levekostnader er vesentlig høyere enn i Norge. De har som jeg skrev tidligere lave lønninger i London målestokk, og helt moderate i norsk målestokk. RSU programmet deres er helt klart et incentiv som er en del av en pakke som gir de konkurransedyktige betingelser og incentiver for å bygge opp et oljeselskap. Dette er ingen gavepakke til noen. Å skrive dette og spre falske informasjoner om dette på Hegnar er drøyt, fordi de farer med sprøyt og løgn! Jeg er aksjonær selv og ville selvsagt vært misfornøyd om ledelsen var overbetalt. Det er de overhode ikke og det beviser tallene mine. Dine tall er falske!

Du kommer naturligvis til å svare meg med mer svada. Jeg er kjent med bransjen og vet hvor lønnsnivåene ligger. John Hamilton er en internasjonal kapasitet som Panoro har stor nytte av. Hans ledergruppe holder også meget høy kvalitet. Teknisk direktør har stor respekt i bransjen og er en av de beste kompetansemessig på Gabon.

Og tilbake til Norve riggen og når den ankommer. Jeg er helt uenig i at ledelsen skal sende børsmelding om når de forventer at riggen skal komme. BWO har gitt et anslag, og da melder de fra når brønnen starter og bores. Slik som er normalt og vanlig.

At Panoro ledelsen lyver om Tunisia er en drøy påstand. Før jul ble oljeminister og teknisk ledelse i Tunisias oljedirektorat byttet ut. Forlengelse av lisensen de overtok fra DNO i juli august 2018, som de nå skal bore på, ble dermed forsinket pga byråktratiske forsinkelser i Tunisia. Derfor var det ikke mulig å begynne boring før i andre halvdel av 2019. Dette har selskapet gitt informasjon om forløpende. Og de har anslått boring av Salloum brønnen i slutten av 2019 (rundt oktober). Tidspunkt avhenger av en rekke faktorer selskapet ikke kontrollerer. Selskapet har aldri presentert et fast opplegg som har vært en løgn. Dine påstander er ekstremt drøye og udokumenterte. Ren svada!

Men hvor blir det av maktkampen din med Kistefos og Sundt ? Venter i spenning på opplegget ditt!

Og Mimsa! Å si at alt som har skjedd i Dussafu det er BWO sin fortjeneste og indikere at ledelsen i Panoro har "hatt flaks" er en fullstendig tullete påstand. Ledelsen i Panoro har vært helt avgjørende for avtalen som ble inngått mellom Harvest, BWO og Panoro. Panoros ledelse har også vært helt sentral i utvikling av ressursene i Dussafu feltet både før og etter BWOs inntreden. BWO har vært veldig flinke etter de kom inn, men Panoro har sin del av æren for avtalen med BWO og realiseringen av produksjon på Dussfu feltet, og utvikling av ressursene og forståelsen av undergrunnen.

Dine spydigheter om at jeg er bezzerwisser preller av meg. Jeg kommer med fakta. Det gjør ikke du!

Jeg har brukt mye tid på å sjekke ut ledelsen i Panoro og snakket med folk i bransjen osv. Dette er ryddige folk og som jobber knallhardt for Panoros aksjonærer. De fortjener ikke å bli hengt ut i forum på feil grunnlag.
Redigert 22.07.2019 kl 18:58 Du må logge inn for å svare
Alby
22.07.2019 kl 18:56 3011


Jabajaba

Når det gjelder Mimsa så er han enig med alle som vinkler forhold i Pen negativt. Ta ikke den personen alvorlig. Det er et flott innlegg og en klar å tydelig tilbakevising av påstandene til Juci. Jeg ble meget overrasket av den holdningen han her viste. Fortsett. Jeg støtter ikke en ny opposisjon, men er godt fornøyd med vår ledelse.
mimsa
22.07.2019 kl 21:40 2893

Alby,
Foreslår at du holder deg til Albykringla når du uttaler deg. Tror utifra det du viser her på tråden, at muligens det var ditt lodd i livet.
Alby
22.07.2019 kl 22:43 2822

FF

Det må være noe for Mimsa , han har nok aldri smakt den 😂😂😂😂

Mimsa. Du har så rett så rett, lille gutt 🤨🤨🤨🤨
Redigert 22.07.2019 kl 22:45 Du må logge inn for å svare
agawu
22.07.2019 kl 23:42 2785

Takk for den, dette er jo relativt ferskt, men svaret du fikk var en fra en annen og eldre artikkel (fra april).

Denne artikkelen skal være riktig, med innhold fra upstream:
https://businessday.ng/energy/oilandgas/article/eland-adm-expansion-in-nigeria-oil-gas-sector-may-point-to-recovery/

«AIM-listed ADM Energy plans to rapidly expand its Nigerian asset base while targeting “other investment opportunities in the oil and gas sector, primarily in West Africa,” according to newly elected chief executive, Osamede Okhomina.»
«Okhomina told Upstream, a global oil and gas platform, that ADM would soon welcome “a new technical director, well-versed in the latest techniques – oil and gas technology has advanced in leaps and bounds over the past half-decade and we aim to deploy these modern technologies in the field.”»

Takk for den Agawu. Interessant nok. ADM Enegy på jakt etter andre assets i Vestafrika. Har bare vondt for å se hvor de skal få kapitalen fra.
Redigert 23.07.2019 kl 09:58 Du må logge inn for å svare

FF: mener du tidligere la ut link om sheikens finansielle situasjon og hans nettverk. Tilgang på kapital burde ikke være problem.

Litt mer fra Nigeria. Lekoil på nabolisensen til OML 113 har frafalt krav rettet mot myndighetene i Nigeria. Det har vel vært nevnt her tidligere.

«The Company has decided to withdraw legal action. The Company will also continue engagements with the regulator and Optimum Petroleum Development Company Limited, the operator of OPL 310, to conclude agreements and resolve all outstanding issues. Further updates will be provided as and when necessary. »

https://www.gulfoilandgas.com/webpro1/main/mainnews.asp?id=69389


Det betyr imidlertid ikke at de gir opp denne lisensen med Ogo.

Fra 8. juli

«We also continue to advance towards- the start of the appraisal drilling program on Ogo in OPL 310. We will work with our joint-venture partner, Optimum to negotiate agreements that will allow us to make progress on the block, after securing all relevant regulatory extensions and approvals, Mr. Akinyanmi also said in the note

https://businessday.ng/companies/article/lekoil-to-add-20000bpd-to-national-oil-output-with-strategic-investments/


Denne konflikten med myndighetene har forårsaket at avgrensingen av Ogo ligger flere år etter planlagt. Ogo var forøvrig på listen over de fem største funn i 2013 med anslag på bortimot 800 mmboed.

Her er et oversiktskart over lisensen deres. Sjelden har jeg sett en lisens så pakket med prospekter og leads. Et par av dem synes å strekke seg over på vår lisens. Som jeg har sagt før synes jeg Panoro har opplyst veldig lite om det samt egne leads på vår blokk de senere år på lisensen. For noen år siden presenterte de riktignok en kopi av syn-rift delen av Ogo. Greier meg ikke å fri meg fra at lisensen har mer enn Aje. Ikke minst Shiny Nose. Vet jeg har mast om dette tidligere, men håper dere tåler det.

Side 7

https://www.lekoil.com/files/downloads/2019/2825%20Lekoil%202018AR_web.pdf


EDIT Her er sammenligningen av synrift leads på OML 113 og Synrift Ogo. Side 5

https://www.asx.com.au/asxpdf/20140610/pdf/42q3k5yj64q6d9.pdf
Redigert 23.07.2019 kl 11:11 Du må logge inn for å svare

Du husker visst bedre enn meg. Jo han er styrtrik denne karen fra Dubai. APCL har indirekte en tilsvarene fyr i Abu Dhabi hvis fusjonen med Petronor går i i boks.

Vi trenger en søkkrik araber 🤑
bmw5
23.07.2019 kl 11:46 2499

Fluefiskeren. Ut fra linken du posterte tror jeg det er mer olje i 113 enn det som er vist til nå. På ogo kartet ser det ut som flere felt strekker seg inn på 113 (aje)

Dagens store snakkis på norsk sokkel

https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=15961

«Dette tilsvarer mellom 82 og 201 millioner fat olje. Med dagens oljepris og kronekurs hvis det tilsvarer verdier på opp til 114 milliarder kroner.»

Vi forventer vel minst like store samlede ressurser på feltene innen EEA på Dussafu.

NOK. 114 000 000 000 x 7,5/100 = ? 🤑🤑🤑🤫
Redigert 23.07.2019 kl 12:03 Du må logge inn for å svare

He he he, ser at provokasjonen virket etter sin hensikt. Da kom det altså lønnsinfo. som i alle fall for meg var helt ny viten. Skulle gjerne likt å vite hvordan du har fått tak i denne informasjonen og hvem du har fått den fra. Panoro gjør jo det de kan for å skjule denne informasjonen i kvartalsrapportene siden de baker inn lønn i G&A.

Når det gjelder lønn (hvor jeg kom med antakelser som du leser som forsøk på fakta) bommet jeg heldigvis på de to direktørene. Når det gjelder John var ikke anslaget så lang unna og med RSUer blir beløpet godt over 5 millioner. At du mener at det er moderat til dårlig betalt for stå for din egen regning. Du viser til det generelle lønnsnivået i oljebransjen i direktør skiktet når du sammenlikner lønn, men glemmer en veldig vesentlig ting, nemlig størrelsen på selskapet. Du sammenlikner epler med pærer. Det er klart at CEO i et stort internasjonalt oljeselskap tjener betydelig bedre enn John. Å sammenlikne lønnen på denne måten blir bare vås. Panoro er en liten oljemygg som går med regnskapsmessig underskudd omtrent hvert eneste kvartal. Hadde du sett på tilsvarende selskaper er jeg temmelig sikkert på at 5 millioner + i årlig godtgjørelse fremkommer som meget godt betalt. At de kunne fått tilsvarende betalt i andre jobber er ikke umulig, men en selvfølge er det ikke. Da hadde de sannsynligvis byttet på dagen.

Du må gjerne mene at påstanden om at ledelsen lyver i forbindelse med Tunisa som drøy. Da tillater jeg med å lime inn denne passusen som stod i Q3 rapporten 2018;
Panoro signed a Heads of Terms with Compagnie Tunisienne de Forage (“CTF”), the Tunisian state-owned drilling contractor,
for the use of an onshore rig for the drilling of the Salloum West-1 well (“SAMW-1”). The spud date of the SAMW-1 well is
anticipated to be in the first half of 2019 and is subject to the entry into a third renewal period of the SOEP for a period of 3
years, and the subsequent approval of the final drilling program and budget by ETAP. Advanced discussions for the renewal are
ongoing with the Tunisian Authorities.

Her sier de at Spud vil skje i 1H 2019 og de sier også at de er i fremskredne forhandlinger med Tunisiske myndigheter. Hvordan i all verden kan du tolke min påstand som løgn når det står svart på hvitt. Hadde de droppet setningen om fremskredne forhandlinger kan jeg være tilbøyelig til å være enig med deg, men med den setningen sier de jo praktisk talt at dette er i boks.

Når det gjelder et opprør er du temmelig historieløs. Det har vært flere opprør i Panoro etter forslag fra ledelsen som aksjonærene var veldig motstander av. Da fikk man med flere av de største aksjonærene på opprøret og ledelsen måtte føye seg. Det kan lett skje igjen hvis de ikke snart får fart på skuta. Mange større aksjonærer har nok ikke gått inn i PEN for å være stuck til evig tid. Blir det ikke avkastning innen rimelig tid tenker jeg det blir lett å overtale disse til å ta tak.

Grunnen til min harme er at det nå har gått omtrent 9 måneder uten at det har skjedd noe konkret av betydning. Med så lite aktivitet, når RSUene så kommer på toppen av en godtgjørelse på 4 milloner for CEO synes jeg dette er å forsyne seg grovt av fellesskapets midler. Du må gjerne mene at det er svada at dette er en gavepakke, men her får de altså rettigheter til å kjøpe aksjer til noen få øre hvor hver aksje er verdt 16 kroner i dag. Hvordan kan du i din villeste fantasi si at det ikke er en gavepakke. Det er jo som om det skulle kommet 10 julenisser på julaften.

Nå gidder jeg faktisk ikke å akkedere noe mer med deg. Du eier jo ikke et eneste fiber av folkeskikk. Hvert eneste innlegg du kommer med bærer preg av at du tror at du er kongen og alle andre er idioter. La meg derfor være veldig tydelig - DETTE ER IKKE TILFELLE!!!!!!!!!!!!

Juiceitup:
De skriver: Grunnen til min harme er at det nå har gått omtrent 9 måneder uten at det har skjedd noe konkret av betydning

Jeg forstår ikke din harme. Det har vært meget tydelig signalisert at det ville bli en aktivitetspause på Dussafu til juli/ august 19. Jeg har undret meg over at det var nødvendig med så langvarig planlegging før borrestart Hibiscus.
Men dette har vært planen, og det har jeg forholdt meg til.
Min eventuelle harme er knyttet til at jeg ikke solgte på 20-21, jeg burde forventet kursnedgang ved et års pause. Så kunne jeg plukket aksjer i stor stil på lavere kurser. Men det er min egen talentløshet
Redigert 23.07.2019 kl 18:41 Du må logge inn for å svare

Vi tenker vel litt slik noen og enhver av oss, men vi må ihvertfall huske at kursen tross alt ikke er katastrofalt dårlig. Vi må også huske at oljeprisen har falt en del etter at kursen var over 20. Hadde vi reinvestert pengene i noe annet vet vi jo ikke hvordan det hadde gått heller. Jeg har sittet i aksjen i verre perioder enn denne. Men kjedelig har det vært. Jeg kan heller helt se hvorfor de måtte ha denne lange pausen. Det måtte da vært mulig å benyttet andre rigger enn Norve? Som jeg har sagt flere ganger tidligere liker jeg ikke satsingen i Tunisia. Selskapet har argumentert med at dette er et demokratisk og trygt land å drive forretninger i. Jeg uttrykt min bekymring, og har dessverre fått rett. Som vel de fleste har fått med seg har det i den senere tid i landet vært flere terroraksjoner i regi av ISIL. PEN har satset delvis på onshore og dette kan fort være et mål for terroristene. Jeg håper jeg tar feil. Foreløpig har det vært konsentrert til Tunis.

Men nå nærmer det seg spud og resultat fra Hibiscus. Et bra resultat her og alt er glemt.

Noni
24.07.2019 kl 01:00 2061

Vi håper det blir noe til alle. God natt!
mimsa
24.07.2019 kl 10:01 1892

Her løper tiden ut for Polion. Tiden på 3 uke er over, og dersom han ikke da regner de ufortjente aksjekjøpene til ledelsen som trigger har han som vanlig tatt grundig feil. Å du Alby bør fortsatt holde deg til kringler."""""""""""Polion 03.07.2019,

Alby skrev Huffda Her sitter jeg i Odense, HC Andersens hjemby og følger de to kamphanene Mimsa og Polion, fo..

Takker for melding, Alby. Siden nyheter fra selskapet uteblir, er det bare min simple plikt å bidra en smule. Innleggene til mimsa er bare en gudegave for den/de som ønsker å korrigere den personen som flest ganger har klart å møte seg selv i døra.

Ellers så kan jeg love deg at vi senest innen 3 uker vil motta positive nyheter fra PEN. Og da spør kanskje mimsa hvor i all verden tar polion dette fra? Jo, min magefølelse er nemlig 100% sikker i saken. Tror neppe det er noen på forumet som klarer å hoste opp et bedre bevismateriale enn det.""""""""""

Re Trond.heim

Nå er etterpåklokskap verdens mest eksakte vitenskap. Samtidig er det ingen gitt å spå inn i fremtiden så å gråte over spilt melk har jeg sluttet med for lenge siden. Jeg har innsett at da jeg ikke har tid til å sitte foran skjermen time etter time vil jeg aldri treffe hverken bunner eller topper. Selv de som er aktive tradere klarer sjeldent det kunststykket. Jeg er derfor med for "the long haul" selv om tolmodigheten nå er tynnslitt.

Du spør hvorfor jeg er harm da de selv signaliserte stillstand på Dussafu for lenge siden. La med da ramse opp følgende;
1 Tunisia - Tunisia som ble lansert med brask og bram ligger fortsatt omtrent brakk. De har gjort tiltak for å øke produksjonen på eksisterende småbrønner, men dette monner ikke. Her skulle de altså vært ferdig med boring av exploration brønn for lenge siden og fortsatt har vi ikke fått noen melding om progress. Hadde denne vært i boks og vært drivverdig ville Tunisia satsingen fremstått i et helt annet lys. Nå er det kun cash burn som skjer der, med stor arbeidsstyrke og lav aktivitet. Her sitter PEN i førersetet så dette punktet står for den klart største skuffelsen.
2 Aje - Det har i lengre tid vært forventet nyheter fra AJE på en eller annen måte. Enten FID for to nye oljebrønner, salg av lisensen, delsalg, salg av deler av selskapet mot at kjøper står for investeringer på nye felt, planer om gass utbygging, nye investorer som kommer inn i konstellasjonen som gir nye muligheter osv. osv. Her er riktignok Pen en liten aktør, men også de kan bidra til å påvirke hva som skjer på lisensen
3 Tullow - Det har nå i lengre tid vært kjent at Tullow ønsker benytte sin buy in right for å kjøpe 10 prosent av Dussafu lisensen. Der har vi ventet mange måneder på nyheter om hva som skjer. Vi vet at det er disputt om prisen, men det måtte vi jo anta fra starten av. Her lever vi fortsatt i villrede. Skal de kjøpe, skal de ikke kjøpe. hva blir prisen, hvordan er status på forhandlinger m.m. Deler av dette kunne de sagt noe om, men det er tyst som i graven. Her er det selvfølgelig også forhandlingstaktiske hensyn som må tas, men status på hvor forhandlingene er i dag eller om forhandlingene har strandet helt kunne de sagt noe om i alle fall.
4 Dussafu - Her er jeg enig med dere. Bortsett fra Tullow har jeg egentlig ikke forventet noen ting her. Samtidig er jeg like forundret som dere over at det ikke har skjedd noe på omtrent et år nå. Hvorfor det plutselig sa stopp skjønner jeg ikke, men dette var i alle fall meldt så da får man forholde seg til det.

Jeg er oppdratt til at man skal ha betalt etter innsats og det var disse RSUene som fikk isfjellet til å tippe over for min del. Kan ikke fatte at ledelsen med så lite resultater skal få så godt betalt, men der skjønner jeg at andre har helt andre oppfatninger enn meg.
Redigert 24.07.2019 kl 10:29 Du må logge inn for å svare

Juiceitup: Takk for utfyllende kommentar. Jeg følger deg i ressonementet. Jeg har imidlertid vært i denne aksjen og dets forgjengere ( NEC og NOI) i så mange år at jeg har innsett at ting tar tid, ofte lang tid. Tempoet på Dussafu i fjor var et imponerende unntak. I denne bransjen virker det som om et år fra eller til, ikke tillegges særlig vekt.
Jeg forholder meg til at riggen er på vei, sheiken har planer for Aje og en explorasjonsbrønn og 4 produksjonsbrønner gir håp om kursdobling