Hibiscus først, deretter alt det andre


1H 2019 har vært fattig på aktivitet og triggere, som sammen med et labert sentiment i aksjemarkedet har sendt pen-kursen på en ørkenvandring. Når vi nå snur kalenderen ser vi en fyldig liste for resten av året, som dersom resultatene innfrir, kan få fyr på raketten.

1.Spud letebrønnen DHIBM-1 Hibicus updip i juli.
2.Resultater fra Hibiscus i juli/august
3.Boring av 4 produksjonsbrønner på Tortue etter Hibiscus.
4.Letebrønn i Tunisia SAMW-1 (Q4)
5.FID Ruche fase 1 (ila Q4)
6.Valg av prospekt for neste letebrønn(er) på Dussafu. Avhengig av resultat av Hibiscus, muligens Hibiscus N eller Espadon.
7.I følge BWO oppdatering av ressurser/reserver på Ruche ila Q2, må vel komme snart.
8.Tullow deal, kan komme når som helst
9.Så har vi Aje ute i tåkeheimen som en mulig joker.

Men først er det altså Hibiscus updip som gjelder. Hva kan vi vente oss?
Først må vi se Norve i bevegelse. Riggen er hyret inn fra juli i følge BWO så vi
får bare håpe på melding om spud i neste uke.

Hibiscus updip er en 4-veis strukturell felle basert på moderne 3-D seismiske data. En eksisterende brønn (HBIM-1) ble boret downdip av Arco i 1991. Denne brønnen er basert på 2-D seismikk og er feilplassert, men bare så vidt utenfor 4-veis lukningen. Brønnen er klassifisert som tørr, men det er påvist live oil shows i cuttings og i kjerne. Dette er selvsagt meget positivt for lokasjonen updip siden det indikerer at brønnen ligger i migrasjonsruten for olje fra kildekjøkkenet og inn i Hibiscus strukturen.

Gamba er jevnt over et godt reservoir og overliggende salt kan regnes som en god forseglingsbergart. Usikkerheten for prospektet tror jeg er knyttet til størrelse/geometri av strukturen. Hibiscus Gamba ligger sub-salt. Saltlaget har svært ujevn tykkelse og utgjør et seismisk høyhastighetslag. Dette skaper utfordringer for dybdekonverteringen som til sist er svært sensitiv for strukturen siden den har en relativt flatliggende geometri.

Alt i alt har dette prospektet en meget høy POS, minst like bra som Ruche N som hadde rundt 0.7 om jeg ikke husker feil.

Ressurs estimatet er av BWO beregnet til å være i samme størrelsorden som Tortue og Ruche funnene, altså 30-40 mmbbl (2P gross). Dette volumanslaget er implisitt basert på (2P) reserve anslaget for disse funnene.

Det er noe rart med volumtallene for prospektene på Dussafu. Fluefiskeren påpekte for en tid tilbake at prospekt A og B var redusert fra nær 500 mmbbl til hhv 39 og 50 mmbbl, dramatisk nedgang i ressurser.

Se BW Energy investor presentation, 29 mai slide 19 og 20.

http://hugin.info/136844/R/2245394/886968.pdf

Slide 20. Hibiscus updip står her med 12 mmbbl, det tilsvarer omtrent bare en tredel av de prognoserte volumene. Se så prospektkartet (boblekartet) ved siden av. Her ser vi ikke Hibiscus updip, men Mupale og Hibiscus som er to separate prospekter vest for den tørre brønnen HIBM-1. Slide 19. Her er den kartlagte strukturen Hibiscus updip. Det er ikke samsvar med boblekartet på slide 20. Inkonsistens er utrolig irriterende og spesielt når det her er potensielt store verdier i spill. Boblekart kan man aldri stole på, men tall bør og skal samsvare. Når det ikke er tilfelle er det en snikende bekymring.

Gitt at det kommuniserte resursanslaget på 30-40mmbbl (implisitt) gjelder (slide 19), vil det ved suksess kunne gi Pen et løft kursmessig, kanskje vi ser 20 tallet igjen i august…..? Et grovt estimat kan utlegges her dersom noen har en kvalifisert gjetning på verdien av olje i bakken. 30 mmbbl X antatt pris på olje i bakken(??) x 0.0833 (pen andel)/ antall aksjer = ??

Gitt at ikke oljeprisen eller verden forøvrig går ad unda, burde det neste halvåret bli litt mere spennende for Pen aksjonærene enn det har vært hittil i år. Lykke til.

Paradokset er at mange oljeselskaper går bedre nå enn da olje lå på 100 USD.Det var i en tid hvor pengene satt utrolig løst og kostnader spilte liten rolle. Resultater er at produserende felt nå ofte kan greie seg med en oljepris ned i 20 USD elker til og. med lavere. Dette gjelder ikke skiferolje, og de vil virkelig slite med dagen pris veldig mange av dem.

Vi får håpe på en høyere pris og kostnadskontroll. Dette er til glede både for oss aksjonærer, fornybar energi og dermed Jordas klima.

9 av 10 selskaper innen skifer i USA tjente ikke penger i fjor leste jeg i en artikkel fra Rystad for en tid tilbake. Så påstandene om at produksjonskostnadene er kommet drastisk ned står ikke til troende. Det er sannsynligvis begrenset hva man kan spare når brønner går fra 100 til 10 % produksjon på 12 måneder.

Normalt sett burde Aje feltet - med dets olje - kunne være en ypperlig match til det nye enorme Dangote-raffineriet som bygges like ved Lagos, altså like inn offshore av Aje. Men kanskje Dangote raff. kun vil etterspørre tyngre olje? Kan crude fra Aje benyttes ville man ha unngått langreist crude med store shippingkostnader fra øst og Niger Delta. Usikker transport, først via Escravos pipeline fra Niger Delta, med gjenstand for sabotasje og terror fra de militante gjengene som opererer i Niger Delta, deretter via WAGP. En ypper kombo med gassen som export gjennom WAGP og til innenlandsk forbruk i Lagos, samt Dangote raffineriet som etterspør sikker leveranse av crude.

Aje feltet, med både gass og olje, allerede med konsumenter i utgangspunktet på plass, vil være en gedigen skuffelse om ikke snart blir endelig besluttet utbygget til å ivareta både olje og gass. Aje - en bonusmulighet, som ikke må neglisjeres.

Artikkel fra Reuters:

The aim to ink a contract with the Dangote refinery, with a capacity of 650,000 barrels per day (bpd), is part of new Managing Director Mele Kolo Kyari’s blueprint for transforming the Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) into a world-class state oil company. [nL8N24U59E]

The refinery, being built by billionaire Aliko Dangote, is set to be Africa’s largest.

Kyari, who also intends to push for more transparency, said NNPC wants to be a “supplier of first resort” for the Dangote refinery.

“Ultimately, it will be a contract to supply crude,” he said.

https://af.reuters.com/article/topNews/idAFKCN1UY0S0-OZATP?utm_content=bufferaed56&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
Redigert 09.08.2019 kl 09:50 Du må logge inn for å svare
Treet
09.08.2019 kl 11:05 1519

Kan vel ikke si annet enn at det er fin dag å kjøpe på..

Vi må ikke glemme at Aje i tillegg til olje og gass også inneholder kondensat og LPG. Condensat prisen omtrent som olje eller litt høyere. Her er sammensetningen:

«Gross contingent resources of the Aje field are estimated at 380 million boe. Of this 28% is oil / condensate, 20% is LPG and 52% is gas.»

https://www.offshore-technology.com/projects/aje-field/


PEN har reserver ( medregnet noe de kaller justified for production) på 21,9 mmboe i Aje. Dette er mye mer enn de har på Dussafu og Tunisia. Først når Dussafu kommer opp i 300mmboe er PEN sin andel over det de har i Aje målt i mmboe. Det er fortsatt langt dit.

Det hører imidlertid til historien at litt over halvparten av reservene på Aje altså er gass som vel er dyrere å utvinne og lavere priset enn olje/kondensat.

Det som er så plagsomt er at Aje JV ikke kommer i gang med en brønn eller to til, slik eks MXO snakket varmt og lenge om. Management i MXO mente at en oil rim brønn (Turonian) ville kunne klare 5.000 fat per dag. Selv ved 3.000-5.000 fat extra for en brønn ville opex omtrent bli halvert og kommet ned på ca. 20 dollar per fat. Legges ytterligere en brønn til trolig opex rundt 15 dollar. Fantastisk god økonomi, men husk dette forutsetter eksiterende oppsett med Front Puffin, hvor ingenting annet er meldt enn at hun er på lokasjon.

Som sagt, håper på at markedet kan bli oppdatert asap med en utbygging som både ivaretar olje og gass, samt de andre liquids som Fluefiskeren nevner. Da først vil det bli liv i Aje igjen, som fremdeles må anses som realistisk, med ukjent timing. Men først restrukturering av partnerskapet.

Tydeligvis ingen panikk blant topp 20 eller de øvrige aksjonærene, med kjedelig øretrilling på lavt volum.
Redigert 09.08.2019 kl 12:05 Du må logge inn for å svare

BMW5

Idag virker appen min som den skal, men PEN følger ikke oljeprisen så langt

Brent Oil er opp med 0,66 %

PEN er ned med 2,1 %

😳
Redigert 09.08.2019 kl 12:08 Du må logge inn for å svare
bmw5
09.08.2019 kl 12:19 1402

Fluefiskeren Sant nok, men den fluktuerer ganske mye. Det er nå like før den bikker 58. 8 øre igjen før den er i 58

Bare for å avslutte dagens økt på forumet. Vil det ikke være helt naturlig og logisk om sjeiken i ADME - som nå har ansatt en tidligere sjef fra EER som CEO i ADME, gitt EER er gjenstand for liquidation og EERs asset kan bli overdratt til sjeikens ADME? I så fall er første del av restuktureringen i lisensen unnagjort og det kan nærme seg en utbygging.
bmw5
09.08.2019 kl 12:28 1383

Fluefiskeren ! oljeprisen stiger fremdeles, kanskje vi ser 59 før dagen er omme
rek1
09.08.2019 kl 12:36 1368

Ser ut at dette ikke er en liten short satt,
olja opp 1,47% og PEN ned -3,21%...
åpenlyst at PEN skal ned okke som..... :(..
påpeke at dette må være noen rundt topp20 som har lånt disse ut...

Re rek1

Enig. Dette er helt unormalt og helt urimelig med tanke på børsens opp og nedturer uken sett under ett. Børsen går både opp og ned mens PEN dundrer ned flere prosenter dag etter dag uten unntak. Da må man stille seg spørsmålet hvor disse aksjene kommer fra og selv om det ikke er veldig store volum dag for dag blir det mye når man ser på det akkumulerte volumet over litt tid.

Så kan man spørre seg hvorfor noen større aksjonærer ønsker å låne ut aksjene sine for shorting. For det første får de betalt for å låne de ut. For det andre kan de kanskje ønske en lavere kurs, enten på grunn av formuesskatt ved årsslutt eller for å kunne akkumulere mer på lavere kursen. Evt. så har man så langsiktig fokus at det egentlig ikke spiller noen rolle om kursen er 1 eller 100.

Uansett er det det surt å sitte å se på for oss vanlige dødelige. En trøst, men veldig mager sådan, er at dagsvolumene er lave. Dessverre ser det imidlertid ut til at det skal mye aksjer til for å få kursen opp igjen. En Spud melding nå hadde i alle fall ikke vært negativt.
Redigert 09.08.2019 kl 12:51 Du må logge inn for å svare
rek1
09.08.2019 kl 13:08 1320

Det er bra Juice it up, trodde det var bare meg som registrerer,og at det er lagt ut mange for salg på både 14,70 og 15,00 viser jo bare at disse kjøpes tilbake..
har derimot fått akumulert flere aksjer,nå så jeg ligger vel i nedre gruppe på top 50... :)
der var det innløsning på 14,49 antall PEN 166050 aksjer ,bra kanskje vi går litt opp nå?
Redigert 09.08.2019 kl 15:12 Du må logge inn for å svare
Jajaja
09.08.2019 kl 13:44 1265

MarineTraffic meldt Norve drill på rett plass. Latitude / Longitude: -4.181422° / 10.63636° 2019-08-09 11:10 (UTC)
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/mmsi:576432000/shipid:5819318/vessel:NORVE

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:10.635/centery:-4.183/zoom:15


Redigert 09.08.2019 kl 13:46 Du må logge inn for å svare

Ja. Den ankom siten 5. august så dette er fjerde dag den ligger der. Så spørs hvor mange dager den trenger til spud. Kanskje har de allerede gjort det for alt jeg vet.
Jajaja
09.08.2019 kl 14:04 1231

Mener jeg leste i det franske intervjuet med Julien Balcany at det kunne ta bare 1 dag etter ankomst før "spade"? Men hvem vet?
bmw5
09.08.2019 kl 15:36 1124

Fluefiskeren! nå er det ikke langt opp til 59 usd for olje tønna Kanskje når vi 59 før dagen er omme

Ja kraftig oppgang i olja, men PEN var ihvertfall i rødt for et kvarter siden.
Alby
09.08.2019 kl 18:33 1006


Vi får håpe på en bedre kommende uke og god helg til dere alle 😎😎

I lige måde, Alby. Du får ta deg en øl! 😆