BERGEN GROUP på handletur 2 oppkjøp på 2 dager !!


7/02-2018 17:12:57: (BERGEN) Bergen Group ASA ekspanderer innen havbruk; kjøper integrert fôrflåteproduksjon og tørrdokk-kapasitet.
Bergen Group ASA har inngått aksjekjøpsavtale med Backe Bergen AS om kjøp av
tørrdokk med tilhørende virksomhet på Stamsneset ved Grimstadfjorden i Bergen.
Konsernet styrker dermed sin posisjon inn mot havbruksnæringen ved å overta en
ledende produsent av integrerte fórflåter til oppdrettsnæringen i Norge.

Stamsneset ligger i fjordbassenget som skiller flyplassen på Flesland og
marineanlegget på Haakonsvern. Bergen Group vil overta eiendom og anlegg som
blant annet inkluderer en moderne og oppgradert tørrdokk på 22 meters bredde og
90 meteres lengde, god krankapasitet, produksjonshall og en oppgradert
administrasjonsbygning.

-Denne tørrdokken gir oss en mulighet til å utvide og utvikle vår maritime
virksomhet til også å gjelde produktleveranser inn mot akvakulturnæringen,
påpeker konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA. Han viser til at Bergen
Group ASA kjøper en godt etablert virksomhet med en omfattende erfaring i
produksjon av integrerte fórflåter til oppdrettsnæringen.

- Vi overtar en produksjon som i fjor omsatte for rundt 50 millioner kroner og
som i dag går for fullt. Markedsinteressen for produktene vurderes som gode også
de kommende årene, sier Nærø og peker på at det også foreligger synergier inn
mot konsernets eksisterende engineering-, fabrikasjons- og aggregatvirksomhet.

- Anlegget tilfører oss også en langsiktig strategisk kapasitet som ved behov
kan utnyttes inn mot konsernets øvrige aktivitet inn mot maritim virksomhet,
påpeker Torgeir Nærø.

Styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA er godt fornøyd med at en nå
har landet en viktig brikke i den pågående prosessen med å videreutvikle
konsernet.

-Vi har i vår vekststrategi vært tydelige på at Bergen Group skal vokse til å
bli et attraktivt vestlandsbasert industrikonsern med gode posisjoner i markeder
som har et spennende vekstpotensial. Kjøpet av Stamsneset er et viktig og rett
delmål i denne prosessen, sier Eikeland.

Overtagelsesdatoen av Stamsneset forventes gjennomført innen utgangen av 2.
kvartal 2018, og er betinget av at pågående selskapsgjennomgang sluttføres uten
vesentlige avvik. En utvidet børsmelding rundt transaksjonen vil bli
distribuert senest fredag 2. mars 2018 før børsåpning, i tråd med løpende
forpliktelser for børsnoterte selskaper.
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
Kjettingen
27.02.2018 kl 17:51 10150

I LOVE IT! Bergen group gjør ett godt kjøp her, Backe Bergen leverer flotte betongprodukter til oppdrettsnæringen som vokser hver eneste dag
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
Trobor
27.02.2018 kl 18:20 10110

Spennende! Flere ben å stå på.

Må innrømme at jeg ikke så den komme, hadde troa på at neste melding ville være en service og vedlikeholdsavtale innen vindkraft. Skikkelig bonus dette:) Når er det bare et par dager til fristen på Forsvaret anbud som ligger på Doffin går ut også. Kan bli gøy fremover, krysser fingrene.
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
Kjettingen
27.02.2018 kl 18:28 10091

3 kroner i løpet av året?
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
CanAm
27.02.2018 kl 19:30 10273

3 kroner virker veldig lavt. Denne kommer til og gå langt når Bergen forhåpentligvis kommer med flere positive nyheter senere i år. Denne var i ca 4kr før dem mistet vedlikeholdsavtalen med forsvaret i 2017 og jeg syntes den da fikk ufortjent mye juling i etterkant . Jeg har ståltro på BERGEN og kommer ikke til og selge en eneste aksje. Eneste jeg undrer meg over er at den ikke har gått lenger opp allerede , men når noen vil selge på dette nivået så blir jo kursen der den er for tiden.
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
27.02.2018 kl 21:02 10203

Gode nyheter, uansett hvordan en ser på det. Greit å være i flere segmenter.
Men de må raske på skal de nå 1 mrd. Vil anta at dette kjøpet - når det meldes 2.3.18, vil heve kursen, og håper at dette ikke blir en klassisk «sell on news» fordi noen venter på en stor kontrakt. Jeg satser på flere gode nyheter og økt interesse, da aksjen trenger større volum. ...Kanskje dette skjer nå og at det «løsner».
Det er jo relativt lite aksjer i selskapet, så dette er et spennende selskap, om de lykkes. De store har tydeligvis tro på ledelsen, og sitter, og det er alltid positivt. Fortsatt volatilitet må allikevel påregnes - som i alle Small Cap.
(Disclaimer: Har ca 125k aksjer)
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
annette
28.02.2018 kl 09:04 10025

28/02-2018 08:55:07: (BERGEN) Bergen Group ASA kjøper Vitek AS og sikrer seg markedsledelse spesialkompetanse innenfor rørinspeksjon, rørfornying og avfallshåndtereing.
Bergen Group ASA har inngått en aksjekjøpsavtale om kjøp av det bergensbaserte
selskapet Vitek AS. Kjøpsavtalen inkluderer også det heleide datterselskapet
Vitek Miljø AS. Vitek er nå inne i en spennende vekstperiode som også omfatter
nye geografiske områder.

Vitek AS og Vitek Miljø AS tilbyr alle tjenester som er relatert til rør og
avløpssystemer, og har over flere år utviklet en markedsledende
spesialkompetanse innenfor rørinspeksjon, rensing av rør, rørfornying samt
avfallshåndtering. Selskapene er etablert i både privat-, offentlig- og
bedriftsmarkedet.

Styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA vurderer Vitek som et
særdeles spennende selskap med store vekstmuligheter.

- Kjøpet av Vitek er et viktig steg i prosessen med å styrke konsernets posisjon
som en leverandør av produkter og tjenester som er konkurransedyktige i
nasjonale vekstmarkeder. Vitek tilfører også en ny aktivitet og nye
markedsområder for Bergen Group. Dette gir oss en mer robust operasjonell
plattform i forhold til vår strategiske målsetting om å gjøre Bergen Group til
et solid og attraktivt vestlandsbasert industrikonsern, påpeker Eikeland.

Selger av Vitek AS er Tertnes Holding AS der den bergensbaserte
forretningsmannen og erfarne industribyggeren Jan Olav Jørgensen er
hovedaksjonær. Den signerte aksjekjøpsavtalen legger opp til at Jørgensen kommer
inn som en sentral aksjonær i Bergen Group ASA gjennom en rettet emisjon som en
ekstraordinær generalforsamling vil bli bedt om å ta stilling til i løpet av nær
fremtid.

- Vi ser frem til å få Jørgensen inn som en viktig samarbeidspartner i forhold
til den videre prosessen med å gjøre Bergen Group til et solid og attraktivt
vestlandsbasert industrikonsern, sier Eikeland.

Vitek AS har vært en del av Tertnes Holding systemet i 10 år. Dette har vært en
byggeperiode med kontinuerlig vekst både i størrelse, produktportefølje og
kompetanse i selskapet.

-Salget av Vitek AS til Bergen Group ASA vil bidra til å styrke selskapets
vekstambisjoner. Sammen med våre nye eiere skal vi ta posisjoner i et
fremtidsrettet marked der Vitek sin solide miljøkompetanse og sine godt
dokumenterte kvalitetsleveranser gjør selskapet til en attraktiv aktør, sier Jan
Olav Jørgensen.
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
keane
28.02.2018 kl 09:11 10016

Alt ligger til rette for kraftig vekst her nå! Denne er et kupp på disse nivåene!!
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare

Q4 var som forventet dårlig men med oppkjøpene de siste dagene så posisjonerer selskapet for videre vekst. Dette er helt i tråd med ambisjonene til Bergen Group. Blir spennende å se hvor lang tid selskapet trenger på seg for å hente synergi effekter på de nye selskapene
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
Trobor
28.02.2018 kl 09:18 9992

Q4 var relativt dårlig, som forventet, men likte denne setningen: "Skipsverftets ordrebok er i løpet av kvartalet økt med 15 millioner kroner til 152 millioner kroner".
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
Leoløve
28.02.2018 kl 09:18 9990

Ja, det blir et godt fundament å få inn i Bergen Group, av veletablerte nye fagområder som har vært i markedet lenge og kommer inn med en god omsetting. At f.eks. grunder i Vitek vil være med og ta en posisjon i BG vitner om at han ser potensiale for oppbygging av et større konsern.
Tok et noen aksjer på 2.08 og ser en spennende tid i møte med flere triggermuligheter det neste halve året.
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
28.02.2018 kl 11:00 9901

Tipper de vil fordele godteriet litt - og jeg imøteser en melding om kontrakt snarest. De trenger sårt noe som viser igjen på bunnlinja også. Da blir alt bra og grunnlaget er lagt. De har snakket om 1mrd. Det er mye penger og mange kontrakter, så nå venter vi på flere meldinger.Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare

Ser ut som det blir en emisjon for å finansiere oppkjøp. Håper de har såpass fornuft at de legger seg på en akseptabel tegningsverdi
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
Leoløve
28.02.2018 kl 11:40 9850

Nå er det to kjøp de siste to dagene.
Det ene kjøpet skal løses på denne måten;
"Vitek kjøpes av forretningsmannen Jan Olav Jørgensen, og transaksjonen skal gjøres opp i en kombinasjon av aksjer og kontanter. Jørgensen blir da en stor aksjonær i Bergen Group etter en planlagt rettet emisjon."
https://aksjelive.e24.no/instrument/BERGEN.OSE
------------------------------------------------------------------------------------------------
Rettet emisjon, mot Jørgensen eller fra en utenforstående industriell aktør/eller storaksjonærer i BG e.l..?
Kan den rettede emisjonen dekke opp for begge oppkjøpene..?
Den 2. mars får vi svar på dette (ref. børsmelding).
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
keane
28.02.2018 kl 12:15 9815

Positiv cashflow på rundt 4 mill og to meget spennende oppkjøp på gang...fatter ikke helt hva aksjen gjør "her nede" men...??
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
Trobor
28.02.2018 kl 12:51 9776

Jeg håper på en fin kontrakt innen service- og vedlikehold av vindkraft i første omgang, og håper de får kontrakten med Forsvaret til sommeren. Nå som det er kommet ennå flere ben å stå på kan det komme mye interessant fremover, slik jeg ser det.
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
annette
28.02.2018 kl 15:56 9682

Tror ikke de foretar en emisjon. Selskapet hadde en emisjon for litt siden på 2,70 for å dekke eventuelle oppkjøp ( ref melding )
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare

Her skjer det store ting når ein ikkje følgjer med, ser eg. Særs spanande, og beint fram ufatteleg at nokon sel han ned til 2 kr att. Er det for å kunne laste meir "gratis" lutar før vi rykkjer vidare mot 10-kroningen?
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
markie
11.03.2018 kl 15:02 9290

Lite fart i verdisettlng. Kommer det virkelig intet inside kjøp eller noe annet positivt! Er selskapet virkelig så sørgelig som kursen gjenspeiler. Ikke helt overbevist om at selskapet har livets rett. Faller kursen under denne 30dagers perioden. Er det en klar bekreftelse.
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
AksjeRik
12.03.2018 kl 07:41 9286


Tolmodighet!
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
nova
12.03.2018 kl 13:40 9199Innsider satser egne penger på børsopptur
Styremedlem kjøper i Bergen Group.

Foto: Bergen Group
Foto: Bergen Group

annonse

Artikkel av: Are Strandli
19. januar 2018 - 12.57
Lest av
5335

BERGEN -0.53%
SISTE
1.88
I ÅR
0%
annonse


Tove Ormevik, styremedlem i Bergen Group ASA, kjøpte onsdag 20.000 aksjer i Bergen Group.

Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittlig kurs på 2,01 kroner pr aksje.

Det var hennes aler første aksjekjøp i selskapet.

Hvorfor bare 20k!!. Satser en halv mnd lønn.
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
XpDeus
14.03.2018 kl 13:35 9025

Tove er nok glad hun ikke handlet flere.
Store spørsmålet, når kommer emisjonsmeldingen, ikke f... at Bergen klarer de siste oppkjøpene uten mer penger.
Tolmodighet ja...
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare

vurderer å selge meg ut av denne aksjen og komme meg videre. denne dritt aksjen går ikke i riktig retning i det hele tatt. Hvorfor reagerer markedet slik når det fundamentale er på plass. Får hele tjene igjen de tapte pengene et annet sted. Har sittet her over ett år. Denne går ingen steder. Den kommer til å bli her lenge.
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
annette
14.03.2018 kl 14:05 8991

Idioti at eksisterende aksjonærer selger aksjen nedover, jo lengre ned de presser den jo rimligere får eierne av Vitek aksjer. Det burde jo være helt omvendt, aksjen burde gå kraftig oppover fra 2,- da det er snittet gjennom de siste 30 dager aksjene blir priset til.
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
Hektar
14.03.2018 kl 14:06 8986

Kjøp for 40 000 kroner for styremedlemmet er jo bare symbolsk. Tilsvarer ikke en netto månedslønn engang.

Bergen er hinsides treig ja. Det var mye fart i fjor men helt siden forsvarskontrakten gikk fløyten så har det vært litt som å trå i grøt. Spent på hva som skjer ift finanstilsynet og insideren som solgte unna flere millioner aksjer før meldingen kom. Burde vel snart være tatt ut tiltale der, om det ikke allerede har skjedd.
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
markie
14.03.2018 kl 15:16 8922

Anette må bli noen lokal helt som kjører opp denne. Bare ligge å vente så lander alt det en vill ha. Om en skal sjanse på å handle..
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
Bmwi8
14.03.2018 kl 16:28 8880

Anette dette kan du takke ledelsen for. Det skjedde sist også. Viktig at nytt selskap får rimelig inngang i Bergen Group.
Bergen er min desidert dårligste investering på de 20 årene jeg har figurert i div selskaper.. Men selger det gidder jeg ikke. Vi får satse på en oppgang frem mot 2020.
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare

Blir nok kjørt videre ned for at Vitek skal få dealen billigst mulig , lukter litt av den avtalen !!
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare

En aksje for spesielt interesserte. Som enkelte andre her gjorde jeg en dårlig vurdering og kjøpte en post i Bergen Group. Har solgt med tap for lengst og er glad for det når jeg ser utviklingen.
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare

Det er berre å selje, vi er fleire som sit klare til å ta imot. Trur eg. Mest som å plukke pengar på gata. Om nokre månadar eller år når vi bikkar 10-kroningen vil vi humre godt av dykk som sel på desse nivåa etter alle godmeldingane som har kome på vekstfronten. Trur eg.
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare

Hadde vært interessant å vite hvilket tidsperspektiv Norne ser på kursmålet sitt. 2,80 er ganske sprekt når kursen ligger på 1,78 og vi skal gjennom en refinansiering av obligasjonslån og utvannende emisjon
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
XpDeus
16.03.2018 kl 09:38 8366

Penger på gata?
Byggleif, bytt ut "trur" med "håpar"!
Det er 3 mnd til sola snur, kan vi håpe på en mld fra Bergen før det?


Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
Bmwi8
16.03.2018 kl 10:56 8324

Er nok fornøyd med ledelsen de som ble med på emi på 2.7kr jeg tipper kursen blir presset ned mot 1.5-1.6 det kan være en grei deal for vitek. Jeg Kommer til å kjøpe endel i det sjiktet.
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
XpDeus
20.03.2018 kl 12:32 8017

Da er 1,6 tallet en realitet, kommer en mld om emisjon er vi godt under 1,5 eller ca halvparten av forrige emisjon, tommel opp!
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
_IOX50_
20.03.2018 kl 13:49 7981

De smarte kjøper Bergen aksjer i dag ?
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
20.03.2018 kl 13:53 7975

Inn med mer cash... aksjen er nede på min inngangs kurs igjen, men mye positivt har skjedd.. Tar tid å bygge seg opp. Tror tålmodighet er nøkkelordet.

Ingen liker den stygge andungen Bergen, men jeg tror den vil overraske:)
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
Bmwi8
20.03.2018 kl 16:07 7924

XPDeus Den meldingen har jo kommet ved oppkjøpet av Vitek.. Du må følge med. Vi nærmer oss bunnen snart nå, 1 uke til.
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare