BERGEN GROUP på handletur 2 oppkjøp på 2 dager !!


7/02-2018 17:12:57: (BERGEN) Bergen Group ASA ekspanderer innen havbruk; kjøper integrert fôrflåteproduksjon og tørrdokk-kapasitet.
Bergen Group ASA har inngått aksjekjøpsavtale med Backe Bergen AS om kjøp av
tørrdokk med tilhørende virksomhet på Stamsneset ved Grimstadfjorden i Bergen.
Konsernet styrker dermed sin posisjon inn mot havbruksnæringen ved å overta en
ledende produsent av integrerte fórflåter til oppdrettsnæringen i Norge.

Stamsneset ligger i fjordbassenget som skiller flyplassen på Flesland og
marineanlegget på Haakonsvern. Bergen Group vil overta eiendom og anlegg som
blant annet inkluderer en moderne og oppgradert tørrdokk på 22 meters bredde og
90 meteres lengde, god krankapasitet, produksjonshall og en oppgradert
administrasjonsbygning.

-Denne tørrdokken gir oss en mulighet til å utvide og utvikle vår maritime
virksomhet til også å gjelde produktleveranser inn mot akvakulturnæringen,
påpeker konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA. Han viser til at Bergen
Group ASA kjøper en godt etablert virksomhet med en omfattende erfaring i
produksjon av integrerte fórflåter til oppdrettsnæringen.

- Vi overtar en produksjon som i fjor omsatte for rundt 50 millioner kroner og
som i dag går for fullt. Markedsinteressen for produktene vurderes som gode også
de kommende årene, sier Nærø og peker på at det også foreligger synergier inn
mot konsernets eksisterende engineering-, fabrikasjons- og aggregatvirksomhet.

- Anlegget tilfører oss også en langsiktig strategisk kapasitet som ved behov
kan utnyttes inn mot konsernets øvrige aktivitet inn mot maritim virksomhet,
påpeker Torgeir Nærø.

Styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA er godt fornøyd med at en nå
har landet en viktig brikke i den pågående prosessen med å videreutvikle
konsernet.

-Vi har i vår vekststrategi vært tydelige på at Bergen Group skal vokse til å
bli et attraktivt vestlandsbasert industrikonsern med gode posisjoner i markeder
som har et spennende vekstpotensial. Kjøpet av Stamsneset er et viktig og rett
delmål i denne prosessen, sier Eikeland.

Overtagelsesdatoen av Stamsneset forventes gjennomført innen utgangen av 2.
kvartal 2018, og er betinget av at pågående selskapsgjennomgang sluttføres uten
vesentlige avvik. En utvidet børsmelding rundt transaksjonen vil bli
distribuert senest fredag 2. mars 2018 før børsåpning, i tråd med løpende
forpliktelser for børsnoterte selskaper.
Redigert 21.01.2021 kl 03:09 Du må logge inn for å svare

Godt å se litt bevegelse i riktig retning igjen, måtte det vare
Redigert 20.01.2021 kl 19:33 Du må logge inn for å svare
XpDeus
21.03.2018 kl 14:20 4888

Joda, greit nok, er andre som mener motsatt.
Hyggelig med blå tall for en gang skyld, volumet derimot...
Redigert 20.01.2021 kl 19:33 Du må logge inn for å svare
Bmwi8
22.03.2018 kl 09:08 4694

Har lagt inn noen kjøpsordre så nå er det muligheter for de som ønsker og ut med litt volum. Det nærmer seg slutten på de 30 dagene ref meldingen så på tide og få kjøpt opp litt aksjer for min del.
Redigert 20.01.2021 kl 19:33 Du må logge inn for å svare