Photocure- klinikker med BLCC dobler pasientgrunnlaget

PHO 28.06.2019 kl 12:56 7181

Det har tidligere vært hevdet at klinikker som installerer BLC flexiskop vil tape penger på dette pga pasientene får en behageligere poliklinisk behandling og kan dra hjem samme dag istedenfor å ligge over natt. Nye tall fra Karl Storz viser derimot at Pasientgrunnlaget har nærmest doblet seg for klinikker med BLC installert.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.karlstorz.com/cps/rde/xbcr/karlstorz_assets/ASSETS/3557592.pdf&ved=2ahUKEwjY7bPy8YvjAhUGuIsKHTCvC9sQFjABegQIARAB&usg=AOvVaw0YMkU4VXlMmofgzuWVWuRB&cshid=1561715197196
Hayen
28.06.2019 kl 22:38 935

Jeg vet ikke hva LM bedriver fritiden med, men jeg har brukt noe av den på div utregninger og beregninger i Excel.
Brukerfrekvensen har helt klart økt, og det selv om man ikke hensyntar akselererende vekst i scope. Nye scope trekker ned snittbruk

Redigert 28.06.2019 kl 22:39 Du må logge inn for å svare

Ja, hva skal jeg si? Det er et relevant og høyst forståelig spørsmål. Men at kursen ligger der den ligger tror jeg ikke bare har å gjøre med at selskapet fortsatt leverer rød bunnlinje. For som andre også påpeker så har PHO et svært stort inntjeningspotensial bare i den ledige behandlingskapasiteten i allerede utplasserte scope. Normalt sett burde det være nok til å prise selskapet betydelig høyere. For den ledige kapasiteten kan blivtatt i bruk på no time.

Jeg mener den største hemskoen mot økt aksjekurs er børsen PHO er notert på. Her på OSE er det helt andre selskaper aktørene fokuserer på. Derfor bør styret gjøre PHO aksjen tilgjengelig for amerikanske aktører så fort som mulig. Da kunne vi håpe å se høyere kurser før selskapetviser blå bunnlinje.

Det hjelper heller ikke at det er mye politisk uro rundt om i verden. Dette skaper usikkerhet som også rammer farmasisegmentet, spesielt på en børs som OSE.

Hayen
Det er det samme poenget jeg har forsøkt å vise tidligere. Og dess raskere veksten i nye scope er, dess mer vil dette påvirke brukerfrekvensen negativt, når man kun deler antall brukte doser over antall utplasserte scope.
Men faktum er at veksten i bruk av Cysview øker kraftig. Og jeg forventer at denne veksten vil fortsette å øke i kvartalene som kommer, i et akselererende tempo. Ikke minst pga den ledige kapasiteten som ligger i allerede utplasserte scope. I den grad AUAs nye rettningslinjer og vitenskapelig bevist effekt på pasienter behandlet med BLCC kontra WLC vil påvirke bruken av BLCC, så kan vi få en eksplosiv vekst i bruken av scope utover i 2019.

Men om markedsaktørene skjønner hva dette vil bety, ja se det er vanskelig å forutse.
focuss
28.06.2019 kl 22:51 922

Som sikkert mange har fått med seg så er 1900 hverken kursmål eller potensiale for PHO sin aksjekurs. Det er kun ett regneeksempel på hva kursen kan bli ved en markedsandel i USA på 20%. Når det gjelder hvor lang tid det vil ta før vi når en slik markedsandel så har jeg lite å forholde meg til,men det er grunn til å tro at vi står rett foran en sterkt økende vekst. Dette vil jeg begrunne som følger:

Det har etterhvert blitt mange sykehus og klinikker hvor BLCC er på plass og det vil nærmest for hver dag bli stadig flere urologer som får erfaring med å bruke teknologien. Det bør igjen bety at opplæringskapasiteten for bruk av utstyret vil oppleve sterk vekst og "BLCC eksperter" ved sykehusene vil i stor grad kunne supplere PHO sin begrensede kapasitet i så måte. Dette kommer på toppen av at vi er på veg inn i et fire ganger så stort marked og med en pasient bevissthet som medfører at pasienter oppsøker og gjerne reiser langt for å få behandling med BLCC.

Tror jeg på at BLCC vil passere en markedsandel på 20% i USA? Selvfølgelig tror jeg på det. Hvor lang tid tror jeg det vil ta før vi er der? Det er ett vanskelig spørsmål, men faktum er at AUA ekspertene er enige om at pasienter med høy til middels risiko for utvikling til MIBC er tjent med å bli behandlet med BLCC og denne gruppen utgjør 40% av pasientene. I sum så tror jeg veien til betydelig markedsandel er kortere enn hva som kan virke realistisk i dag.
Hayen
28.06.2019 kl 22:55 917

m73102,

Regnestykket her er enkelt:
Omsetningen cysview delt på antall innstallerte scope
Prisen per dose cysview satt til 8500,så valutaeffekt er _ikke_ hensyntatt.
Ulikt antall dager per kvartal, også skuddår, er hensyntatt
Med det utgangspunktet er bruksfrekvensen denne per uke:
q1 2015 0,81
q2 2015 0,90
q3 2015 0,79
q4 2015 1,02
q1 2016 0,95
q2 2016 0,80
q3 2016 0,86
q4 2016 0,87
q1 2017 1,03
q2 2017 1,06
q3 2017 1,05
q4 2017 0,89
q1 2018 1,03
q2 2018 1,12
q3 2018 1,08
q4 2018 1,06
q1 2019 1,13

Jeg har lagt ut div grafer på fb gruppen, blant annet omsetning ift scope og da med trendlinje.
Da ser man klart at trenden er oppover

Londonmannen; Nei som investor siden 1999 tror jeg at alt beror på at nå må PHO virkelig bevise via resultater (vis meg pengene) at denne gangen vil de lykkes.
Har snakket en del med Hestdal tidligere, og i ettertid èn gang med Schneider og tror som deg at nå er skuta endelig nudd mot 100% kommersialisering.

Ellers har jeg i år større tro på PHO enn både ditt Brann og mitt RBK tilsammen!

Redigert 29.06.2019 kl 10:59 Du må logge inn for å svare

Ikke lett å vite. Vi få en NY baisser av og til. Først Andyhagen og nå Focuss nr 2.

Vi går en spennende uke I møte. Vi er på støtte nivå og det ser ut som en big fish røre pa seg... could go either way

Men LM, Børsen er opp over 10% så langt I år og PHO er ned 15%. Nothing to do with "politisk uro". You have to do better than that.

Tou also wrote previously that a market crack would not effect PHO as "people will still get bladder cancer"
Redigert 28.06.2019 kl 23:17 Du må logge inn for å svare

Heilo
Uff ja, er det noe som kan gjøre meg deprimert i disse dager, så er det fotball. Trøsten for en bergenser er at dere trøndere på merkelig vis har rotet dere inn i samme elendigheten.

Men glemmer vi fotballen, så er jeg helt på linje med hensyn til PHO. Og sant og si tror jeg ledelsen sin guiding for 2020 vil vise seg for konservativ. Vi vil få se pengene, og langt mer enn vi har grunn til å forvente, ut fra guidingen.

Du sa tidligere at 1900kr var kurs potensial ikke target. Nà er det ikke kur potensial lenger?

In respect of time this has to be peak sales that one richest the highest market share right? According to Schneider that will be in 2024
bravi
28.06.2019 kl 23:20 870

Hagen, fin oversikt.
Brukete du det antall skop som var registrert i samme kvartal når du kom frem til frekvensen eller brukte du antall skop fra forrige kvartal?
Hayen
28.06.2019 kl 23:27 859

Omsetning kvartal x/ innstallerte scope ved utgangen av kvartal x
focuss
28.06.2019 kl 23:27 856

Thepower
Jeg har tidligere sagt nøyaktig det samme som nå. 1900 er et regneksempel ved 20% markedsandel. Potensialet er langt høyere. Det burde si seg selv. Eksempel: Høyere markedsandel enn 20% i USA, Europa er ikke inkludert Canada ikke inkludert , resten av verden ikke inkludert, First diagnosis er ikke inkludert og terapeutisk effekt er ikke inkludert. Heller ikke Visonac og Cevira
Redigert 28.06.2019 kl 23:32 Du må logge inn for å svare

thepower, du fremstår som en lat investor, nesten like lat som bravi. Unner deg all lykke og rikdom i aksjemarkedet, men tror det er KUN FLAKS som eventuelt kommer til å ta deg dit.

Det er ufattelig hvor tungt enkelte kan ha for det. Det har vært rimelig klart at focuss sitt regneeksempel er å vise hva kursen kan være ved 20% markedsandel. Men her kan man altså benytte en annen PE og komme til en ganske annen kurs. Det har aldri vært fremholdt som noe kursmål eller endelig potensiale. Blir BLCC etterhvert SoC mener jeg at markedsandelen må kunne bli minst 40-60% på sikt. Da vill kursen kunne beregnes til å bli betydelig høyere. Men når alt kommer til alt så er det ingen av oss som vet hvor høyt dette kan gå. Men potensialet er gedigent, gitt visse forutsetninger slår til. Rammebetingelsene for at så skjer har aldri vært bedre. Men om det skjer? Ja, det gjenstår å se. Den enkelte må gjøre opp sin egen mening ut fra det som nå er kjent.
Redigert 28.06.2019 kl 23:43 Du må logge inn for å svare
bravi
28.06.2019 kl 23:51 834

Hagen, da vil den virkelige frekvensen per skop være litt høyere pga. at det kan være solgt noen skop på slutten av kvartalet. Spiller ingen rolle for å vise trenden når den er lineær. Problemet er hvis det ett kvartal er solgt mange skop på slutten av kvartalet, da vil det se ut som frekvensen går ned.

Kanskje du skulle bruke antall Cysview behandlinger i kvartal X dividert med antall skop i kvartal ((X-1) + 0.5 ganger antall nye skop i kvartal X).
Redigert 28.06.2019 kl 23:59 Du må logge inn for å svare
bravi
29.06.2019 kl 00:18 813

focuss, dét er lenge siden du kom med dette regneeksempelet første gang. Var det basert bare på 20% av totale markedet for turbt? Er også 20% av surveillance markedet inkludert? Hva om man også legger til 20% av first diagnosis. Summerer man alt dette hva blir da potensialet?
Hayen
29.06.2019 kl 00:19 812

Spørsmålet er ikke hvorfor blcc skal oppnå 20% markedsandel eller høyere, men hvorfor det ikke skal skje
Retningen er dit. Det må skje noe som stopper veksten for at høy markedsandel ikke skal inntreffe.
Så langt har ingen på dette foraet kommet med et eneste argument for at veksten skal opphøre
Hayen
29.06.2019 kl 00:21 806

Dette, dvs mitt oppsett, er særdeles forsiktig
Og selv med det utgangspunktet er trenden klar. Bruksfrekvensen går oppover. Selv med 25% flere scope på to kvartal så øker den
29.06.2019 kl 00:24 803

Det håper jeg han avstår fra å kommentere her, så slipper vi at du furter over at vi ikke har nådd det potensialet ved nyttår.

"Jeg har tidligere sagt nøyaktig det samme som nå. 1900 er et regneksempel ved 20% markedsandel. Potensialet er langt høyere. Det burde si seg selv. Eksempel: Høyere markedsandel enn 20% i USA, Europa er ikke inkludert Canada ikke inkludert , resten av verden ikke inkludert, First diagnosis er ikke inkludert og terapeutisk effekt er ikke inkludert."

Og Pho har altså en teknologi om fungerer og er lettere i bruk, rimligere og mer sikker .... ?
Da er det vel bare snakk om tid.
Hva annet kan forstyrre?
focuss
29.06.2019 kl 00:27 803

Bravi
Regneeksempelet er basert på 1,7 millioner prosedyrer per år som omfatter TURBT og Surveillance. Ser liten grunn til å regne på first diagnosis foreløpig, men det totale markedet vil dobles om det inkluderes.
bravi
29.06.2019 kl 00:36 792

Hagen, joda tallene er konservative og trenden er tydelig.
La oss si at det blir utplassert en god del flex skop fremover med en høyere bruksfrekvens enn de rigide skopene, da vil din beregningsmåte bli feil både for rigide (for høy) og flex skop (for lav). Har du vektet flex skop med x4 i din beregning?
Redigert 29.06.2019 kl 00:37 Du må logge inn for å svare
Hayen
29.06.2019 kl 00:38 792

Man kan sånn sett si at den allerede er feil
Det er 11 flexiscope nå og det er mange nok til å kunne gi effekt siden de har i utgangspunktet et marked som er 3,7x så stort
Hayen
29.06.2019 kl 00:40 789

Ikke vektet (enda)

I utgangspunktet tenkt at 'scope er scope', iallefall nå I starten, så skal jeg vurdere å bryte det litt mer opp etter hvert som antall flexiscope er høyere og de har vært lenger I markedet.

pafo
29.06.2019 kl 05:42 440

Innlegget er slettet av administrator
focuss
29.06.2019 kl 07:51 701

pafo
Du er rapportert.
kreinh
29.06.2019 kl 08:03 691

pafo, nå er det jaggu nok! Du er herved blokkert. Du er i samme kategori som power. Det du skriver er gjentakelser av usaklig synsing som har utartet seg til ett mantra for deg. Driver du med yoga siden du må gjenta deg selv hele tiden..
focuss
29.06.2019 kl 08:59 653

Når noen klinikker øker sitt kundegrunnlag betydelig så betyr det at andre minker sitt kundegrunnlag. Regner med de raskt finner ut årsaken. Det kan medføre at noen urologer velger å si opp sin stilling, eller blir sagt opp, og søker seg til klinikker som har BLCC. BLCC klinikker vil få behov for flere urologer etter hvert. Urologer med BLCC erfaring kan fort bli attraktive i markedet.

Block out everything you don't agree with.....

The repetition I see on her, especially from LM is "dette blir enormt" "bare vent, any day now"

The reality is that the price is going in the wrong direction despite one of the strongest first 6 Months in global finance market history (S+P up 18% YTD, oil price up 25%, OSE up 10%)

PHO down 15%

Despite this fact, LM blames the performance on global uro 😀😀😀😀

When will people see these charlatans for what they are? Full of piss and wind
Redigert 29.06.2019 kl 09:14 Du må logge inn for å svare

Innlegget er slettet av administrator
pafo
29.06.2019 kl 09:18 605

Ja så er det nær man ikke liker fakta, da gjeller det att blunda eller blokkere. Tar det det ikke så tungt da alle ikke førstår
hvor saker og ting fungerer. Vet du att PHO har ett fremførbart underskudd på 336 mil, det er ikke fra Norden eller Ibsen.
Der har de tjent penger lenge som de og brukt opp.

Men att opplyse menigheten om den enorme bruken av penger uten større resultater er ikke populært. Men vi ser jo
artikkeln fra Karl Storz om den store bruksøkningen av BLC på ett sykehus. Men hvem har solgt scopet er det KS eller
PHO, det vet vi ikke. Men vi ser jo att KS markedsfører sine scope, og antagligen og selger dem. Vilket betyr att de
her PHO selgerne, antagligen selger enda mindre en vi trur.

Og da er det jammen på tiden noen ordner opp, og vi får vekk alt som ikke behøvs.
focuss
29.06.2019 kl 09:20 605

Den siste av thepowers grensesprengende analyser: Dersom man tror PHO med best produkt i et av USA`s største kreftmarkeder vil vokse kraftig, ja da er man en charlatan.
Redigert 29.06.2019 kl 09:21 Du må logge inn for å svare
focuss
29.06.2019 kl 09:30 593

En annen av thepowers grensesprengende analyser. Børsen er opp i år men PHO er ned. Har the power noen tanker om hvordan "biotech indeksen" har utviklet seg og hva det betyr for PHO? Har du tatt en titt på flaggskipet Nano, på Bergenbio og Targovax?
focuss
29.06.2019 kl 09:34 588

Pafo
Tror du det er gratis å gjennomføre USA sitt største blærekreftstudie ever? Tror du det er gratis å lansere ny medisinsk teknologi i USA. Forøvrig så er fremførbart underskudd nå en asset for selskapet.
pafo
29.06.2019 kl 09:48 561

Om eg trudd det så hadde eg skrevet det. Men nye teknologin var reden vel utprøvd i Europa. Og eg regner med att Karl Storz
stod før de kostnader som kom på flexiscope i fase 3 studien. Så vidt eg vet var prisen før PHO overkommlig, og som sagt
de har brukt opp Europa inntekterne og.

Focuss. You mean that Nano and Targovax are pulling PHO down??

If the case was as clear as you make out and billions are just around the corner why the hell should it matter what happens with Nano and Targovax?

This really is playground stuff. Shove your head in the sand and ignore facts.

PHO has the potential to reach a higher price than we see today, of course, but it is by no means a guarantee.

Some of us have been pointing to the costs as key to the stock price development for months. Haussers have simply ignored this as rubbish.

Anyone with an ounce of common sense can see that costs and a long hard sales process is currently killing PHO
Redigert 29.06.2019 kl 10:04 Du må logge inn for å svare

My advice before I leave you. Go long what futures. Something mighty fine is about to happen in the wheat market.

Giddy up. Giddy up