Photocure- klinikker med BLCC dobler pasientgrunnlaget

PHO 28.06.2019 kl 12:56 6554

Det har tidligere vært hevdet at klinikker som installerer BLC flexiskop vil tape penger på dette pga pasientene får en behageligere poliklinisk behandling og kan dra hjem samme dag istedenfor å ligge over natt. Nye tall fra Karl Storz viser derimot at Pasientgrunnlaget har nærmest doblet seg for klinikker med BLC installert.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.karlstorz.com/cps/rde/xbcr/karlstorz_assets/ASSETS/3557592.pdf&ved=2ahUKEwjY7bPy8YvjAhUGuIsKHTCvC9sQFjABegQIARAB&usg=AOvVaw0YMkU4VXlMmofgzuWVWuRB&cshid=1561715197196
bravi
29.06.2019 kl 10:33 1283

Den store blærekreft studien ble designet og startet lenge før Schneider. Etter Q2-18 satt alle igjen med oppfatningen om overskudd i 2019. Fremførbart underskudd er best som asset når det tjenes kr. Synes det er merkelig at Schneider visste alt så mye bedre enn alle de som hadde drevet tidligere hvordan dette skal gjøres med en gang han kom innenfor dørene. Kursen har gått ned hele tiden etter at han ble ansatt, han fikk bla. utbetalt 3,5 mill for 2 mnd. i 2018. Problemet og en av bremsene for kursen er at Schneider ikke har greid å rettferdiggjøre eller få forståelse for de store og økende utgiftene til markedet.

Det er vanskelig å begrunne utgiftene med alle selgerne når det er KS selv som selger skopene, selv de ivrigste her på forumet sliter med en god begrunnelse for det. Synes Pafo stikker fingrene rett inn i sakens kjerne på det punktet.
Redigert 29.06.2019 kl 10:40 Du må logge inn for å svare
29.06.2019 kl 10:51 1265

Schneider er ekspert på kommersialisering indet amerikanske markedet, det var ikke Hestdal.
Photocure selger Cysview, tror du noen sykehus kjøper Cysview uten å ha et BLC skop? Du ser helst at de sparker alle selgerne og lar båten seile sin egen sjø for å få et lite overskudd på kort sikt slik at kursen stiger og du kan selge deg ut med litt rask profitt. Resten av oss tenker «big money» og vil gjerne ta større markedsandeler fort.
Redigert 29.06.2019 kl 10:53 Du må logge inn for å svare
kreinh
29.06.2019 kl 11:06 1251

"Innlegget er skjult" 😁

Så fint å slippe å lese nickene power og pafo..... Etterhvert skriver dere bare for hverandre fordi ingen andre leser hva dere skriver.

Så "kjør debatt", pafo og power. :-)

Sorry Pafo. Har fått nok av tøvet ditt. Nå er du kommet ned på nivå med Thepower og da ser jeg ingen hensikt med å bruke tid på dine innlegg.
Lykke til videre i aksjemarkedet!
bravi
29.06.2019 kl 11:27 1224

Kursutviklingen taler for seg selv, den er helt klar. Selskapet har gjort nøyaktig ingenting for å støtte kursen, de opplyser ikke markedet om hverken potensialet eller størrelsen på markedet på en måte som investorer får med seg. Det er ikke uten grunn det ble 2 nye styremedlemmer etter egf.
heilo888
29.06.2019 kl 11:29 1223

Jeg har både rapportert og blokkert skribenten Pafo. Det får være grenser for hvor useriøst man får lov til å opptre på et diskusjonsforum.

Har nå også blokkert 2 andre skribenter. Det er bortkastet tid å lese "tulleskriveriene" fra "thepower" og "bravi" så anbefaler andre også til å blokkert disse, så får de etterhvert skrive til hverandre.
m73102
29.06.2019 kl 11:37 1215

Har selskapet noen gang guidet overskudd i 2019...? Det er en grunn til at PHO gjennomførte endringen med å få inn en ny CEO, med hans bakgrunn og erfaring, og at selskapet nå har gått over i en ny fase med de grepene det medfører. Poenget er nettopp at den nye CEO vet bedre og har mye bedre forutsetninger til å ta PHO videre, nå som de har gått over i en fullskala kommersialiseringsfase. Det er hele hensikten med å bytte CEO. Schneider har tatt grep - og satser nå hardt bl.a. på å få BLC til å bli SOC. Lykkes PHO med å få til dette - og nå i nærheten av potensialet Schneider har tegnet - vil kostnadene dere er så opptatt av være småpenger i denne sammenheng. Jeg er sikker på at både Bravi og Pafo ville lovpriset strategien som nå er lagt (som selskapet har vært klare på at de er fullfinansiert til å gjennomføre) - om PHO oppnår en brøkdel av markedsandelen Schneider mener er realistisk. Problemet er IKKE kostnadene isolert sett, som Bravi, Pafo og thepower henger seg opp i - men at disse skribentene ikke tror Schneider, kun etter noen måneder, vil klare å oppnå målsettingene som er lagt (bl.a. om overskudd i 2020, peak sale i 2024 med en markedsandel nærmere 30 %, ev. til slutt SoC). Disse skribentene mener derimot, slik jeg oppfatter dem, at PHO skal klare dette uten noen form for satsning (gjerne allerede nå), er mer opptatt av å få et lite overskudd i 2019 enn virkelig få til det store gjennombruddet i USA - og etter mitt syn således å få til en liten gevinst gjennom et salg av aksjer i dag, enn å ha et mer langsiktig perspektiv. Videre skjønner jeg utfordringen flere har til å forstå prosessene som nå foregår i USA, når det for meg virker som at flere sammenligner PHO med et tradisjonelt salgsselskap (og bruker sammenligningen med at PHO bruker over 2 mill på å selge 1 Scope....). Dere må gjerne mene at PHO ikke vil lykkes - og at det er meningsløst at PHO nå gjør de grepene som er gjort, at dere har bedre forutsetninger for å vite hva PHO bør gjøre - og at PHO i stedet skulle hatt som målsetting å oppnå overskudd i 2019 (som de helt klart ville fått til dersom det var ønskelig) - men det er for meg helt ulogisk at en samtidig da velger å være aksjonær i dette selskapet. Som fotballtilhenger - blir det akkurat det samme som å tro at Klopp skulle oppnå suksess første sesongen han tok over Liverpool. Det tok derimot 3,5 år før Liverpool tok sin første pokal under hans ledelse (CL)- og hvert år har de vist forbedring. De brukte også en del penger i starten - men skulle en basert seg på Pafo, Bravi og thepowers logikk burde Liverpool vunnet CL, PL og FA-cupen allerede første sesongen - og de hadde helt sikker mye bedre forutsetninger til å vite hvilke grep Klopp/Liverpool burde gjøre.

Jeg mener at vi allerede i 2018 har sett et klart skille i PHO - og Schneider arbeider nå for at veksten skal fortsette, og det er faktisk ikke lenge til det nå er forespeilet overskudd (2020) - og tenk bare på potensialet på overskuddet når vi vil se effekten av surveillance (guidingen i 2020/overskudd dette året tar ikke tatt inn over seg surveillance markedet) og den fortsatte veksten utover 2020, og ev. peak sale i 2024. Dere får gjerne kalle det haussing - men det er ikke jeg som har gitt uttrykk for at om PHO vil oppnå deler av dette, er PHO i dag latterlig lavt priset (ref børskommentaren til E24). Alle får selv stille seg spørsmålet om PHO har forutsetningene i dag til å sette i gang en fullverdig kommersialiseringsprosess og til at BLC vil bli SoC. Schneider mener det...

Ønsker alle sammen lykke til med sine valg!


Smart salgspresentasjon av Karl Storz. De kaller BLC for standard of care (med rette). Så viser de at 68% av de beste sykehusene for Urologi følger standard of care - ved å ha installert KS scope. Dvs 32 % av sykehusene som kaller seg for best på Urologi - følger ikke en gang standard of care. De er ikke bedre enn et felt sykehus ute i distriktet.
kreinh
29.06.2019 kl 11:38 1207

Jeg synes bravi har noe substans men virker til tider litt depressiv og gjentagende.....
m73102
29.06.2019 kl 11:40 1207

Da er spørsmålet - gir dette en kjøpsmulighet eller bør man selge...?
Redigert 29.06.2019 kl 11:41 Du må logge inn for å svare
bravi
29.06.2019 kl 11:59 1184

m73102, vanskelig å si, ikke sikkert dette er en mulighet for hverken kjøp eller salg, derfor velger mange hold. Markedet har ikke noen klær oppfatning av caset.
Haven sin statistikk viser at bruksfrekvensen øker litt, det er positivt, men så har vi de økende utgiftene med påfølgende underskudd som ødelegger for caset.
kreinh
29.06.2019 kl 12:18 1164

bravi, Du må da være enig i at inntektene vil stadig øke fremover mens utgiftene forblir en "kort" tid på dette nivået og siden avta tenker jeg.
Lenge siden jeg har vært i en aksje så og si uten risiko for store overraskelser på nedsiden. Ingen overhengende fare for emisjon og langt unna konkurs. En såkalt sikker investering.

Ja, mulig du sliter med å skjønne tegningen, Bravi. Ut fra uttalelser her på forumet så er du tydeligvis ikke alene.

Men jeg råder dere til å lytte gjennom Q1 19 presentasjonen en gang til. Der foklarer DS hele prosessen. PHO sine selgere kontakter potensielle kunder og bearbeider disse slik at de får en urolog overbevist om at sykehuset bør anskaffe BLCC. Når denne bearbeidelsen er gjort og der er blitt aksept i sykehusets ledelse for anskaffelse av BLC, da overlates kunden til KS sine folk som fremforhandlet kontrakt, avtaler detaljer rundt leveringen og utplasseringen og inngår kontrakt for leveranse.

KS kunne helt sikkert forestått alt salg av BLC, men da ville penetrering av markedet tatt langt lengre tid. Når PHO bestemte seg for å gi gass i salget av scope, fant de at man ville oppnå lang raskere etablering i markedet dersom PHO kunne opptre som døråpner, preppe utpekte personer i målsykehusene og berede grunnen for KS å unngå den endelige kontrakten. På denne måten ville man evne å nå et bredere kundegrunnlag langt raskere.

Ja, det vil påføre PHO initielt høyere kostnader, men dette vil de få rikfoldig igjen gjennom etablering av en langt mer robust «park av scope» raskere, og derigjennom et betydelig større inntjeningspotensiale.

Og nå er vi i ferd med å se antall scope passere 200, altså en dobling på halvannet åt, og en vekst som fortsetter nå når flexiscopene kommer for fullt. Det neste vi nå vil se er at det enorme uutnyttede potensialet som ligger i allerede utplasserte scope vil i tiden fremover gi PHO en voldsom boost i inntjening.

Nei Bravi, det er ikke KS som gjør all jobben, selv om det er KS som står for det formelle salget, altså fremforhandling av kontrakt, inngåelse av kontrakt og leveranse av scopet. Men før denne prosessen starter har PHO og selskapets selger bidratt til å berede grunnen og åpne dører for KS. En smart og effektiv måte på å kapre markedsandeler raskt. Og det er viktig å ha så bred og stor dekning av BLCC på plass, før man eventuelt får Grade A.
Redigert 29.06.2019 kl 12:35 Du må logge inn for å svare
m73102
29.06.2019 kl 12:35 1145

Bravi - jeg skal verken gi deg tips eller anbefalinger, du får selv finne ut hvilke selskaper du skal investere i. Det virker for meg som at du (daglig) henger deg opp i aksjekursen - og bruker den/markedet for til enhver tid å ta stilling til potensialet/fremtidig suksess for et selskap. Etter mitt syn blir det feil - og det å følge bjellesauene til enhver tid vil være største grunnen til at mange taper penger på børsen. For min del er det sentrale, basert på et gitt tidsperspektiv, nettopp å vurdere hva som er sannsynligheten for at kursen i fremtiden enten vil stige eller falle. I den sammenheng vil det være avgjørende å sette seg godt inn i de fundamentale forholdene - og ikke minst inntektspotensialet sett opp mot risikoen - og på den måten "slå" markedet. Selv om PHO har eksistert i lang tid, er min oppfatning at PHO i dag er i starten av en spennende vekstfase, hvor dagens kostnader må vurderes opp mot ev inntekt en gang i fremtiden. Det blir derfor feil - og ditekte misvisende - når en derfor vurderer dagens kostnader mot kun salg av scope. Det er mye mer som skjer i PHO - samtidig som at en må stille seg spørsmålet hva kan PHO forvente å få av inntekter i fremtiden basert på kostnadene som legges ned i dag. Jeg mener at det siste 6-9 månedene har gitt de bekreftelsen jeg trenger for å konkludere med at PHO er på rett vei - og som tidligere nevnt har PHO et meget stort inntektspotensiale bare basert på de rigide scopene som er utplassert idag. Samtidig vil dagens verdi på PHO etter mitt syn tilsi tilnærmet 0 risiko - PHO vil slik jeg ser det fint klart å oppnå et relativt stort overskudd i dag - med dagens omsetning på 200 mill som ville forsvart dagens verdi. For min del vil derfor dagens kurs helt klart være en kjøpsmulighet - særlig når en tar i betraktning at PHO sitt fall den siste tiden har vært på veldig lavt volum (og at kursen stiger på høyere volum enn den faller) uten at de fundamentale forholdene har endret sett.

Redigert 29.06.2019 kl 12:50 Du må logge inn for å svare

LM,
Tror ikke det er tjenelig at vi bruker mer tid på de som ikke er interessert.
Det er heller ikke slike vi er tjent med å ha som aksjonærer akkurat som i arbeidslivet så ønsker en å kvitte seg med trollene som lager kvalme.
bravi
29.06.2019 kl 13:18 1103

AndyHagen, det synes jeg var et lite pent innlegg.
heilo888
29.06.2019 kl 13:20 1100

Helt enig Andy! Blokker trollene og glem de!
Trollene er totalt uten interesse for en oppegående investor!

Ingen tvil om at dette går veien fundamentalt, og da vil aksjekursen og positiv TA komme etterhvert.
thepower
29.06.2019 kl 13:30 1085

Typical innlegg from people who do not want a discussion only to piss up each others backs.

It reminds me of a gang of losers so worried about their investment that day in day out they try to reassure each other that this will all turn out well in the end.

If you dont agree or have a different opinion you are not worth listening to. What you end up with is not a discussion forum but a cheerleading board where insecure investors can make themselves feel better by reading hausse posts. Quite pathetic.

The reason I mess around on here is due to the total lack of ability of the hausseflokk to even consider for one moment the opposite opinion of their own.

Pho if going to the heavens, if you dont agree you are an idiot. That's the way it goes. Facts tellnusnotherwise however, but let's not bother about that.

The post from Andygarden sums up what I feel about the majority of posters on this forum, just a bunch of insecure clowns who cannot handle the fact that not everyone is as naive as they are.

Redigert 29.06.2019 kl 13:32 Du må logge inn for å svare
thepower
29.06.2019 kl 13:37 1078

By the way, I have a PHD in writing pattern analysis the new guy durengrebur is Focuss, 100% no doubt about it

I imagine some child will report me for saying that 👍

Giddy up boys. Next stop 40kr
pafo
29.06.2019 kl 13:58 1056

Ja nær noen går inn på ett forum før att lese men ikke tål att det står noe kritiskt der. Da kan man verkligen undre vad de
gjør der. Vil man bare ha en høg med nikkedukker så er det bare att holde seg til T.I der er kursen reden drygt 200 kr.
Vilken minut som helst. Men er man begrensed i tankegangen så er det vel bevist med sånne kommentarer.

thepower skrev Innlegget er slettet
husk å søke nav før du reiser til utlandet...
bravi
29.06.2019 kl 14:17 1056

Du og AndyH må da bare blokkere hvis noen innlegg plager dere. Det er vel derfor det er en blokkeringsfunksjon..

Oppegående investorer....?? Virker ikke som dere er så fryktelig tunge i baken
m73102
29.06.2019 kl 14:29 1044

Thepower, thepower, thepower - jeg er usikker på om du er ironisk i ditt siste innlegg... Hvem er det som pleier å komme med nedsettende betegnelser (nisser, hausseflokk, hjernedød, klovner mv) - og som virker usikker på sine investeringer (skriker hver gang kursen faller med noen prosenter)?? Jeg har stor forståelse for en del av kritikken som kommer fra de du betegner som nisser/hausser - selv om jeg ikke er enig i alt de skriver - det er personer som har brukt utrolig mye tid på å hente frem informasjon/artikler/sette seg inn i selskapet/gjøre ulike beregninger mv - mens du, som bare på de siste 2 dagene har kommet med over 30 innlegg på PHO trådene er direkte useriøs og kun kommer med støy/nedsettende betegnelser - eller skriver om andre selskaper og hvor mye du har tjent, og som har null interesse å diskutere det fundamentale. Hva bidrar du med inn i diskusjonene bortsett fra kvalme?

Forresten thepower - jeg sitter nå i ett av mine 6 hus jeg eier på den franske rivieraen, skal snart ut med yachten min for å besøke noen av finansvennene mine i Monaco. Du får ha god tur til Maldivene på økonomiklasse - kos deg med småpengene du gir uttrykk for å ha tjent på PHO (eller må de i stedet gå med til å dekke alle de andre tapene).
Redigert 29.06.2019 kl 14:32 Du må logge inn for å svare

Innlegget er slettet av administrator
m73102
29.06.2019 kl 15:25 994

Thepower - du begynner vel ikke å bli misunnelig? Arrogant selvgod turds, passer egentlig veldig bra på deg. Flott thepower - takk for hjelpen, har tenkt lenge på hvilket navn jeg skal gi deg. Dette kommer fra en hjernedød, klovn av en haussenisse.

Silver spoon boy? Ha ha - du får meg til å le.

Takk for tipset vedr kjøp av wheat - men som du sikkert skjønner, trenger jeg ikke råd fra deg (og har heller aldri bedt om det).


Redigert 29.06.2019 kl 15:30 Du må logge inn for å svare
29.06.2019 kl 15:56 975

thepower skrev Innlegget er slettet
«Innlegget er skjult»

Do you know what the farmer said when the bull died?
No more bullshit from you.

Hayen
29.06.2019 kl 21:02 832

"Men jeg råder dere til å lytte gjennom Q1 19 presentasjonen en gang til. Der foklarer DS hele prosessen."

Det er grunn til å tro at Schneider vier den kompliserte prosessen med salg/installasjon av scope ytterligere fokus på q2 7 august.
Inntrykket er at mange har utfordringer med å forstå at og hvorfor salg/installasjon av scope tar tid, så det tror jeg blir bra
gunlove
29.06.2019 kl 22:05 788

Har det noe for seg at nevnte triangel lytter til noe mer som kommer fra Photocure? Jeg mener, hvis man ikke er overbevist nå så er det vel ikke noe mer som kan gjøres av info fra eller til. Jeg er overbevist for en god stund siden, flere andre er det også, nå vil jeg se større aksjonærer som begynner å kjøpe seg opp. En ting er de som ikke har oppdaget PHO pr nå, de kan tilgis, det er mange selskap som går under radaren. En annen ting er de som har oppdaget Pho, men skriver kun negativt og har gjort det i flere mnd og kanskje år. Da får man bare sitte der på sin egen øy og si at de som ikke gidder å lese mer fra nevnte kant, 'de som kun vil ha positive kommentarer og blokkere alle som er negative'. De forstår jo ikke at de fleste er møkk lei av å lese 300 gjentakelser, det er ikke å være negativ eller å være konstruktiv. Det er mer som et skrik om hjelp eller psykopat tendenser :) god helg folkens til alle som har troen på PHO, vi blir stadig flere :)
pafo
30.06.2019 kl 09:09 627

Det var vel i Q4 som Schneider kom med sin førklaring om salgsprosessen. Men LM har alltid hatt vanskelig med tidsaspekter
Att det er utrolig vanskelig att selge scope behøver vel ikke førklares, da de fleste selgere ikke selger noe på ett kvartal.
Men Schneider syntes han måtte førklare det, men det visste vi reden. Men han har til gode att førklare hvor han skall få dem
solgt.

Vi ser jo på Q1 der de brukte 36 mil i salgs og markedsførings kostnader og økte inntekten med 2,8 mil. Og solgte 14
scope til en verdi av 11,9 mil som som gikk til Karl Storz, som kanskje og solgte flere av dem og. Er det førnuftigt bruk
av 36 mil, att bare sitte igjen med fremtide inntekter på de 14 scopen. Eller finnes det en betydligt enklare og mer
lønnsom metode att få solgt de der scopen.

Har vanskelig att førstå att en PHO selger skall bruke månader på att overtale en urolog att BLC er fremtiden.
Det bør de ha fått beskjed av AUA før lenge siden. Og eg trur urologer bruker tiden sin til att tjene penger, ikke lyssne
på en masete selger. De bør kunne ta den avgjørelsen på det de vet om BLC/BLFC.

Så får vi se om Schneider har noen løsninger til Q2 og ikke bare førklaringer om hvorfor salget ikke står i stil til innsatsen.
Redigert 30.06.2019 kl 09:19 Du må logge inn for å svare
focuss
30.06.2019 kl 09:49 585

Jeg tror mange synes følgende to spørsmål er interessante:
1) Kommer ketchup effekten?
2) Hvis ja, når kommer den?

Når det gjelder spørsmål 1 så føler jeg meg ganske sikker på at svaret er ja. Jeg mener vi fikk en liten forsmak allerede ved Q2-18 da veksten spratt opp mange hakk. Medisinmannen var en snartur innom og konkluderte at gjennombruddet var et faktum og kursen steg raskt opp til 63,5 før MW brukte flere 100 tusen aksjer på å shorte den ned og vel så det. Vi så fredag hvor få aksjer som skal til for å presse kursen i PHO betydelig nedover, grunnet de få aksjene som er i omløp. Hadde ikke MW kommet på banen så tror jeg personlig kursen hadde vært over 100 i dag. På samme måte som at det skal få aksjer til for å presse kursen ned så skal det også lite til for å kjøre kursen opp.Uansett den lille ketchup effekten ved Q2-18 skal vel bare være en liten forsmak på det vi venter på. Vi tror jo tross alt på at BLCC skal bli ny SoC med en betydelig markedsandel. Det er grenser for hvor stor tålmodighet urologer og pasienter har for få fart på mer effektiv kreftbehandling som koster peanøtter. Kostnadene er for små til at det kan være ett betydelig hinder i lengden.

Spørsmål 2. Når kommer den store ketchup effekten? Den som har riktig svar på det spørsmålet vil gjøre historiens kule i aksjemarkedet. Jeg mener tidspunktet nærmer seg når vi får en markedsandel over en viss kritisk masse. Katalysatorer vil være markedets krav satt av pasientene, enigheten blant AUA eksperter og ikke minst den økende egen opplæringen fra urologer som har fått erfaring med teknologien. Effekten av alt dette tror jeg fører til at når ketchup effekten virkelig kommer så kommer den ikke bare som en liten klump, men fortsetter til flaska er tom. Når tror jeg det starter? Beste svaret jeg kan gi er: Når som helst.
Redigert 30.06.2019 kl 09:52 Du må logge inn for å svare
focuss
30.06.2019 kl 10:09 562

Ett viktig spørsmål jeg antar Schneider kan ha kompetanse til å bedømme er prisen på Hexvix/Cysview. Er produktet riktig priset og hvordan settes egentlig prisen? Er det bare slik at 1000 usd er et rundt og fint tall? I Europa synes det største hindre for at flere skal få "state of the art" behandling at prisen er for lav.

Ikke uenig. Og dersom vi går ut fra at det PR desember 2018 kun var 12% av kapasiteten til allerede utplasserte scope som ble utnyttet, så er der hele 88% uutnyttet kapasitet. Derfor vil ketchupeffekten kunne bli særdeles sterk når den først kommer.

Og når vil markedet vite at ketchupeffekten har slått til? Om ikke på en kvartalsrapport, så må det komme i form av en profitwarning om at inntektene blir langt større enn markedet forventer.
focuss
30.06.2019 kl 10:35 534

Sist uke fikk vi en flott bekreftelse på det mange av oss tror på. Markedskreftene virker også i Cysview markedet. Behandlings steder med Cysview dobler pasientgrunnlaget på kort tid. Snakk om vekst for disse behandlingstedene. Burde være et tilbakeslag for Pafo,thepower og Bravi det. Jeg sier burde, men nei da.

At også USA`s største kreftbehandlings nettverk nå reklamerer med BLCC burde egentlig være tilstrekkelig til å fjerne siste rest av tvil.
Redigert 30.06.2019 kl 10:37 Du må logge inn for å svare
focuss
30.06.2019 kl 10:44 524

Når det gjelder prisen på Cysview så er neppe tidlig i lanserings fasen være riktig tidspunkt for store endringer. Selv små endringer på 5-10 % vil imidlertid ha god effekt, men hva er egentlig riktig markedspris etter hvert? Vil tror at terapeutisk effekt påvirker bildet og terapeutisk effekt var noe Schneider fattet interesse for.
focuss
30.06.2019 kl 10:52 508

Med terapeutisk effekt vil en potensielt oppnå gode resultater for de med lavest risiko, rett og slett ved å gi dem Cysview og blått lys uten operasjon eller fulguration. Pasienter for first diagnosis vil i tillegg få en behandling for sikkerhets skyld gratis med på diagnosen. Pasienter med misstanke om lesjoner bør sette pris på at legen kan si. "Vi kunne ikke se noe men om de likevel var der så er det borte nå."
Redigert 30.06.2019 kl 10:53 Du må logge inn for å svare
bravi
30.06.2019 kl 10:55 498

focuss, du sier kursfallet etter 63,50 skyldes MW sin shorting. Det kursfallet var tatt ut før Schneider begynte, det går ikke å skylde på MW for kursfallet i 2019, der er Schneider syndebukken.
focuss
30.06.2019 kl 11:03 485

Kan den terapeutiske effekten kunne forårsake at en årlig Cysview behandling langt på veg kunne utrydde blærekreft for mennesker i risikosonen? Vil jo mene at det kan være bryet verdt å gi det en tanke. Som preklinisk studie viser så dreper BLC Cysview blærekreft med dramatisk effekt.
focuss
30.06.2019 kl 11:08 492

Det kan jo være slik at Cysview har samme effekt på blærekreft som Phos tidligere utviklede Metvix har på tidlig stadium av hudkreft. Dette produktet er solgt med medvirkende resultat at vi er der vi er uten emisjoner og uten gjeld.
Noni
30.06.2019 kl 11:10 489

Hvem vet, kanskje det er slik.
focuss
30.06.2019 kl 11:18 483

Som sagt så har vi hverken emisjoner eller gjeld. Det vi har er imidlertid betydelig fremførbart underskudd som gjør at vi heller kan utbetale større utbytte enn å betale skatt i tiden fremover.