Photocure- klinikker med BLCC dobler pasientgrunnlaget

PHO 28.06.2019 kl 12:56 8620

Det har tidligere vært hevdet at klinikker som installerer BLC flexiskop vil tape penger på dette pga pasientene får en behageligere poliklinisk behandling og kan dra hjem samme dag istedenfor å ligge over natt. Nye tall fra Karl Storz viser derimot at Pasientgrunnlaget har nærmest doblet seg for klinikker med BLC installert.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.karlstorz.com/cps/rde/xbcr/karlstorz_assets/ASSETS/3557592.pdf&ved=2ahUKEwjY7bPy8YvjAhUGuIsKHTCvC9sQFjABegQIARAB&usg=AOvVaw0YMkU4VXlMmofgzuWVWuRB&cshid=1561715197196
m73102
30.06.2019 kl 23:04 2159

Edison har allerede de siste årene økt kursmålet flere ganger - sist nå kr 56. Hvis PHO oppnår kun halvparten av målsetting til Schneider, må Edison til slutt øke kursmålet nesten 10 gangen (hvis en ser isolert på den omsetningen Edison legger til grunn i 2024-25)...

Til å være vellykket og suksessrik oljeanalytiker, veldig vellykket og suksessrik, synes jeg du har tapt deg litt i det siste.

Kun «noen-og-tretti» innlegg så langt i dag. Er jo tross alt en hel dag, riktignok en vanlig søndag, men likevel, det er åpenbart rom for utvikling her. Du kan klare litt til.
Til gjengjeld er alle «noen-og-tretti» innleggene kun repetisjon, gjentagelse og tøv. Akkurat som de foregående 10 000+++innleggene.
Computum
30.06.2019 kl 23:09 2152

Leser stadig om nye oppsiktsvekkende kreftbehandlinger i dagspressen. Hvorfor er Radforsk selskapene så anonyme?
focuss
30.06.2019 kl 23:10 2148

Det går jo an å se for seg et scenarie hvor urologi markedet tar inn over seg at 17 av 17 AUA eksperter anbefaler BLCC og at behandlingssteder setter seg som mål at de innen f.eks 2021 skal ha innført BLCC som sin SoC. i så tilfelle så vil jo dette gå strakt til himmels.

Onuk, 60% årlig vekst frem til peak sales i f.eks 2024-2025. Hvilket tall får du? Du kan jo starte med 80mill full year 2019 for å runde av nedover.

Trenger ikke 100%.
m73102
30.06.2019 kl 23:14 2129

Jeg synes det er veldig spesielt at et meglerfirma, som legger til grunn at PHO nå har tilgang til et marked på 15 mrd (det er de så vidt jeg forstår enig i), og som ser at selskapet de siste kvartalene har hatt en omsetningsvekst på over 50 % (sml med fjorårets kvartal) - og som i tillegg nå nylig har fått tilgang til Surveillance - mener at selskapet som pr i dag har den beste metoden - kun skal nå litt over 2 % (Peak sale)? Jeg har i alle fall vanskeligheter med å se hvordan de begrunner at deres syn er mer å stole på enn selskapets fremtidsutsikter...
Redigert 30.06.2019 kl 23:28 Du må logge inn for å svare
focuss
30.06.2019 kl 23:16 2125

DTT
For det første er det ingen leseplikt av mine innlegg. For det andre så spiller det jo liten rolle om mine innlegg er bare tøv. Leserne har jo tross alt dine opplysende innlegg å glede seg over.
focuss
30.06.2019 kl 23:23 2109

m73102
Enig. Analyser med NPV beregninger på 57 kroner henger ikke på greip.
rockpus
30.06.2019 kl 23:39 2078

Legger merke til at de fleste av dine innlegg på forumet er i PHO tråder.
Hva er grunnen til at du er aksjonær i PHO? Hva er dine forventninger til det kommende året? Hvordan tror du kursen går på kort og lengre sikt?
focuss
30.06.2019 kl 23:43 2070

m73102
Og i tillegg ser det ut som USA`s største kreftbehandlings nettverk har tatt i bruk BLCC i first diagnosis.
onuk
30.06.2019 kl 23:58 2049

Det blir en pen tall på noe over 1,34 milliarder kroner (for 2025), en drøm dagens luseomsettning tatt i betraktning, men veldig langt unna 20 til 30 prosent av et potensielt 15 milliarders markedet. Noe mer du lurer på?
Redigert 01.07.2019 kl 00:02 Du må logge inn for å svare
clanz
01.07.2019 kl 00:16 2024

Jeg syns det er veldig spesielet at noen bare tror at flexmarkedet tar av.. selv om det ikke selges mer enn 2-3 i kvartalet.
Det er en egen boble her inne med drømmere... som ikke tar inn over seg eller evner å se realiteten. 58 kr er et meget realistisk kursmål på kort/mellomlang sikt.

nei, jeg lurer ikke på noe mer. Spørsmålet er om veksten på 60% opprettholdes eller stiger når surveillence-markedet kommer igang.

Du har kommet fram til at 1.34mrd ikke er godt nok, men forventer 5,1mrd i 2025.

Da er det vel fornuftig å selge på mcap 900 mill og kurs 40kr.

onuk
01.07.2019 kl 00:32 2003

Fornuftig hadde det vært å selge på kurs over 60, for så å se an hva som skjer videre. Om det skjer noe videre da.
thepower
01.07.2019 kl 00:43 1988

He said it in the interview with Einarsson the day of the Q4 results
Redigert 01.07.2019 kl 00:45 Du må logge inn for å svare
m73102
01.07.2019 kl 00:51 1967

Clanz - hvem har sagt at Surveillance markedet bare skal ta av? Schneider har selv uttrykt at en ikke ser noen stor effekt av dette markedet før etter 2020. Samtidig har han derimot fremhevet det store potensialet som ligger i dette markedet - som er et 3-4 ganger større marked enn TURBT. Jeg forholder meg her bare til det som PHO/Schneider har gitt uttrykk for - og dersom en legger det til grunn (om det medfører at vi er drømmere eller ikke, får andre vurdere) - er potensialet enormt. Jeg mener derimot at selv om PHO skulle oppnå en brøkdel av det Schneider legger til grunn - blir det helt feil forutsetninger som legges til grunn i Edison sin analyse. Du som tydeligvis evner å se realiteten - og ikke lever i en boble - hvorfor skal ikke PHO oppnå tilsvarende markedsandel i Surveillance som i TURBT? Hvorfor skal ikke veksten som PHO nå opplever i TURBT - også fortsette fremover (både for TURBT og Surveillance)?
onuk
01.07.2019 kl 08:29 1844

Haha, det ser nå ut som det skjer noe. :)
Hyggelig børsmelding fra Photocure i dag. Endelig!!!!!!!

Ja, og i tillegg kan vi nok ikke utelukke at BLC også vil komme til å bli benyttet i initiell diagnostisering. I så tilfelle snakker vi om et enda mye større marked som åpner seg. Selv om det pr dags dato ikke finnes refusjonsordninger for denne delen av markedet, så vil jeg tro at det er pasienter med kjennskap til BLCC og hva urologer kan se med denne teknologien som er villige til å betale av egen lomme for å få påvist eventuelt begynnende blærekreft så tidlig som mulig.
Når vi samtidig vet hvilken effekt cysview belyst med blått lys har på eventuelle kreftceller, så kan jo en slik undersøkelse i seg selv ta knekken på en begynnende blærekreft helt i begynnerstadiet. Og dess tidligere kreften kan fjernes dess større er muligheten for å forbli frisk.

Og i den grad dette griper om seg så skal man ikke se bort fra at det i fremtiden kommer refusjon for BLCC i hele spekteret; TURBT, surveillance og intiell diagnose. Hvem vet?
clanz
01.07.2019 kl 09:22 1722

Initiell markedet er åpenbart ikke aktuelt for BLCC. Fordi det både koster mer og tar 1 time per undersøkelse... her er det viktig med volum... og sjansen er ganske liten for at hvitt lys ikke oppdager at det er NOE kreft som må fjernes... selv om den ikke ser alt (det tar man når man er i TURBT). Tilsvarende er det for surveilance... viktigste er å oppdage at NOE må gjøres.... men utelukker ikke at høyrisiko grupper bør sjekkes jevnlig med BLCC, men jeg regner det ikke inn i kursen. Derfor er 58 kr ok... uten Cevira avtale selvsagt, som ble en veldig hyggelig overraskelse idag!!

Vi får snakkes når vi har lagt høsten bak oss og se hvordan ditt kursmål på kr 58,- står seg. I verste fall er det knust i løpet av dagen. Og enda har vi bare startet på første dagen i 2H 2019. Kall meg gjerne en drømmer i en boble, det lever jeg godt med. Så snakkes vi innunder Jul 2019. Tror noen og enhver kan komme til å bli overrasket høsten 2019.
clanz
01.07.2019 kl 10:31 1600

Hvis jeg ikke husker feil tippet jeg faktisk 58kr som kursmål i konkurransen her pho trådene i begynnelsen av året.... syns jeg ligger greit an der nå! :-)
Men da regnet jeg som sagt ikke inn Cevira... så aksjen kan fint gå 20 kr til nå.
thepower
01.07.2019 kl 10:57 1569

At last. Someone else who believes that the flexiscope market is a non starter for PHO

TURBT is where the future lies for PHO. They can make good money there. However the market is 3 billion kronkies not 15 billion
m73102
01.07.2019 kl 11:10 1541

Clanz - da har vi nok ulik oppfatning ift Surveilance markedet. Er ikke poenget at en i Surveillance vil kunne gjøre enkle inngrep uten bruk av TURBT - samt følge opp om en har fått tilbakefall? Hva tror du vil skje dersom en i Surveillance ikke avdekker noe ved hjelp av hvitt lys - og verken får fjernet kreften gjennom et enkelt inngrep (Surveillance) eller sendes videre (TURBT)? Jeg har det motsatte synet - jeg tror BLC faktisk har sin viktigste rolle i Surveillance, at en ift oppfølgingen mv. må være helt sikker på at det ikke finnes kreft/fått tilbakefall.
Noni
01.07.2019 kl 11:18 1517

"Nye tall fra Karl Storz viser derimot at Pasientgrunnlaget har nærmest doblet seg for klinikker med BLC installert.", synes det taler for en lys framtid for BLC. Men alt som er nytt bruker tid på markedsføring enten på den ene eller den andre måten. Reklame eller opplysning er viktig på alle måter.
Haltopen
01.07.2019 kl 13:38 1413

Hvem lempet ut 30k aksjer forrige fredag? Dårlig timing..
focuss
01.07.2019 kl 13:47 1397

Husk hele fase 3 studiet som førte til PHO`s gjennombrudd i USA dreier seg om Surveillans markedet.
focuss
01.07.2019 kl 13:58 1358

Det er i surveillance med flexscope man oppdager og behandler 20-40 % mer kreft. Der i surveillance markedet med flexiscope man kan fjerne lesjoner med fulguration direkte under oppfølgings prosedyren. Det er i surveillance Medicare gir refusjon som er høyere enn prisen på Cysview. Det er i surveillance markedet man gjør livet til pasienten lettere og sikrere. Det er også her samfunnskostnadene reduseres. Det er her markedet er 4 ganger så stort og det er her vi nå er tidlig i lanserings fasen.
m73102
01.07.2019 kl 13:59 1353

Helt riktig Focuss - og det er nettopp dette markedet og potensialet der Schneider har fremhevet i det siste.

Det er i alle fall positivt at det er flere som, selv om de ikke tar hensyn til dette markedet, velger å investere i PHO:)
Redigert 01.07.2019 kl 14:01 Du må logge inn for å svare
focuss
01.07.2019 kl 14:03 1336

thepower
Det er surveillance fase 3 studiet omhandler.Det er i surveillance med flexscope man oppdager og behandler 20-40 % mer kreft. Der i surveillance markedet med flexiscope man kan fjerne lesjoner med fulguration direkte under oppfølgings prosedyren. Det er i surveillance Medicare gir refusjon som er høyere enn prisen på Cysview. Det er i surveillance markedet man gjør livet til pasienten lettere og sikrere. Det er også her samfunnskostnadene reduseres. Det er her markedet er 4 ganger så stort og det er her vi nå er tidlig i lanserings fasen.
focuss
01.07.2019 kl 14:07 1313

m73102.
Innlegget var ment til thepower som tilsynelatende bare blir mer og mer forvirret. Kommer det en melding nå om Visonac også så tror jeg han ikke klarer mer.
01.07.2019 kl 14:11 1296

Ikke godt å si, men hvertfall ingen på Topp20
Karybdis
01.07.2019 kl 14:23 1252

Ja, en meget god dag på jobben, focuss.
Her blir det å sitte leeenge, nå...
iggle
01.07.2019 kl 15:05 1186

Det kan jo ha vært WLH Invest. Siden de forsvant utav Topp 20 AndyH
01.07.2019 kl 15:09 1174

iggle,
Enig i at det er en mulighet.
Men kan også være at dem fortsatt står med 140k på 21.plass
iggle
01.07.2019 kl 15:11 1163

Selvfølgelig. Måtte bare korrigere det du sa om at det ihvertfall ikke var noen i topp 20. Uansett hvem det var så svir det nok litt å ha dumpet 30k dagen før en godmelding utav det blå ;)
01.07.2019 kl 15:18 1146

Beundringsverdig hvis du har sittet rolig så lenge
Kjøpte aksjer i IPO i -99 og solgte i 2001 ned fin gevinst. Men posten var meget beskjeden
Durable
02.07.2019 kl 23:34 936

«Dersom dette ble vitenskapelig bekreftet vil jeg tro man hadde hatt et rimelig godt grunnlag for en prisjustering av Cysview.«

Meget interessant, Londonmannen.
Med «prisjustering», er det da helt utenkelig å se for seg «legge til en null»?
Vi snakker tross alt terapeutisk effekt.