Hva nå?


Kan de positive tallene øke interessen for JIN, har jo ikke vært noe trøkk i denne på lang, lang tid.

Hvis man leser rapporten ser det ut som det kan komme noen inntekter etter søksmålet i singapore, jf avgjørelse fra høyesterett der i januar 2018. I tillegg er det vel noen andre rettslige prosesser som kan gi noen utbetalinger uten at jeg har satt meg veldig godt inn i disse.

Driften er vel "grei nok" og de er tilbake i pluss på kvartalet. Tyngdekraften gjelder vel her også, om ratene fortsetter slik så vil kursen dras opp. Skipsverdiene vil på samme måte her som i andre rederier komme opp i kjølvannet av et rateoppsving.

Det er interessant å sammenligne kursutviklingen i JIN og GOGL fra 01.01.2017 - hvor en vil se at JIN har utviklet seg mye dårligere enn hva GOGL har gjort, og etterslepet er betydelig - kanskje mer en hva selskapsstrukturen og aksjonærevennligheten skulle tilsi. Jeg minner om at JIN var godt over NOK 12 i jan 2017.

Supramax hever seg 2,3 prosent til 10.830.