SDSD (Standard Drilling) neste doblingskandidat i Supply ?


Standard Drilling er i dag vurdert til kostpris ca. 1.60 pr aksje og det bør selv ved enkel beregning finnes rom for minst en dobling av nåværende aksjekurs. Dette samsvarer også med kursmål til meglerhus nylig. 16.1.2018 :

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/01/AApner-for-kurseksplosjon-i-to-offshorerederier

Det som er spesielt slik jeg ser det er at dette er en svært lav kostpris som bygger på kjøp av store nyere supply skip til mellom 65-85% av byggekost fra konkurrenter med stor gjeld. Emisjoner som er foretatt for kjøp av disse har vært tilpasset kjøpsprisen og er slik jeg ser det derved "smarte" emisjoner som fører til stor verdiøkning for aksjonærene og inntektspotensiale til selskapet til en svært lav pris.

Det som gjør Standard Drilling unikt i forhold til konkurrentene er null gjelds posisjonen kombinert med kjøp av skip til langt under byggekost medfører at de tjener gode penger selv på halve ratene konkurrentene må ha for å gå i break even tynget av kapitalkostnader og avskrivninger som de er.

Oljeanalytikere påpekte disse smarte trekk for et år siden, og intervjuet under gir et bra bilde av selskapets forretningstrategi. Siden den gang har både oljepris og aktivitetsnivå økt.

Kfr. (Hegnar TV - 20.01.17 og analytiker John Olaisen - ABG Sundal Collier, se fra 1.30 minutter).

http://www.hegnar.no/TV/video/0f5e7964-00080348-317a9414

Sammenhold dette med Hegnar 5.1.18 som skriver:

"Hvor høye rater som kreves for å dekke driften til anker håndterings fartøy varierer fra skip til skip og rederi til rederi, men etter det Hegnar.no erfarer, regner man at et stort ankerhåndteringsfartøy trenger rundt 125.000 kroner pr dag for å dekke driften. Da er ikke finanskostnader tatt med.

For å dekke både daglig drift og finanskostnader, regnes det at rederiene trenger rater på det dobbelte, altså rundt 250.000 kroner pr dag."

Årsaken til den lave vurderingen av selskapet ligger i at Supply har ligget brakk i et par år nå, men samtlige selskap melder nylig om bedret situasjon og rate nivå (SOFF, DOFF, og nå sist også SDSD).

Problemet for de to førstnevnte er et gjeldsnivå som betyr at de behøver omtrent dobbelt så høy dagsrate som Standard Drilling for å tjene penger. (Soff har 27 mrd i gjeld).

Vår og sommer er høysesong for supply og aktiviteten i Barentshavet vil øke betydelig. Standard Drilling sine hel eide større moderne båter er tilpasset arktisk klima og siste ble kjøpt for ikke lenge siden til 85% under byggekost.

Standard Drilling påpeker også i siste rapport nylig at de fortsatt vil kjøpe nyere skip til konkurspriser om anledningen byr seg og sannsynligvis foreta emisjon stor nok til å finansiere kjøpene. Imidlertid er situasjonen for Supply i rask bedring nå og det bør medføre at det vil bli utfordrende å finne flere "nesten" nye skip de kan kjøpe til dumpingpriser.

Spetalen og Fredly er største eiere her og en kan naturligvis ikke utelukke at eiere en gang i fremtiden vil selge seg ned, men det gjelder jo de fleste selskap. Jeg har sittet i flere selskap Spetalen har sittet i og tjent gode penger på det. Mest betryggende er at denne pleier å selge først når kursen er doblet (ofte flerdoblet), men siste året har stor eierne bare kjøpt og økt sin eksponering sammen med fond som også har kjøpt seg inn.

Dagens kurs er også betydelig under snitt kursen til Saga Tankers inngangskurs (Spetalen)og da er det svært dårlig business å selge, noe antall inside kjøp siste året viser at neppe er aktuelt nå. Få aksjer er sterkere på inside kjøp siste året enn denne.

Standard Drilling melder også om god utnyttelse av flåten i siste kvartalsrapport samtidig som de som de andre nevnte ser et oppsving i rate nivået.

Jeg hadde vært mer bekymret om pris vurderingen av selskapet (EK pr aksje)hadde bygget på byggekost verdier for skipene, men når det bygger på skip kjøpt til mellom 65-85% rabatt i utgangspunktet så er oppsiden betydelig fremover. For supply generelt og for SDSD spesielt gitt forholdene over.

At selskapet også er en naturlig oppkjøpskandidat kan jo komme som en "bonus" se :

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/02/Meglerhus-ser-lovende-momentum-i-Nordsjoeen

Denne betraktningen gjort for over ett år siden av "Aksjeglede" gir også en bra vurdering av caset, og nå står vi foran en høysesong bedre enn på flere år med ditto utvikling i ratenivået, gjør dine egne vuderinger, jeg har gjort mine. Viktig å merke seg at antall aksjer er endret siden innlegget under.

http://www.aksjeglede.no/2017/02/04/standard-drilling-en-mulig-supply-rakett/

Og fra Investtech Analyse 18.01.18:
"SD Standard Drilling har steget bra siden forrige anbefaling i midten av desember. Den fallende trenden på mellomlang sikt er brutt, og trendbildet er positivt på kort sikt. Aksjen har nå brutt motstanden ved 1,54 kroner og fortsetter oppgangen på høyt volum. Videre oppgang mot neste motstandsnivå ved 2,12 kroner indikeres. Aksjen har høy risiko. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech."

Personlig mener jeg aksjen vil mer enn dobles før høsten og at selskapet med all sannsynlighet vil melde stadig sterkere tall og kontrakter fremover etterhvert som aktivitetsnivået våkner til liv i supply sektoren. Mange års erfaring i aksjemarkedet har lært meg at sektorer som har ligget nede alltid kommer tilbake - og da gjerne enda sterkere enn før.

Vi er like foran en sterk supply sesong igjen nå og jeg har valgt SDSD fordi de har det størst inntektspotensiale i sektoren grunnet forholdene nevnt over. Kursmål på sikt om bransjen fortsetter med pågående frisk melding vil aksjen med letthet kunne gå over 4 kr (ut fra nåværende setting), og enda høyere om de evner å kjøpe flere skip allerede på kontrakt til dumping priser.

Det markedet ikke helt ser slik jeg tror er at SDSD vil kunne levere langt sterkere tall på bunnlinjen nå med stadig høyere rate nivå enn konkurrentene vil evne.

Og selskapet selv er optimistiske, her fra i går :

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/02/Spetalen-stadig-paa-jakt-i-supply

En børsmelding til så kan aksjen fort ta av, og det er ikke usannsynlig i disse dager heller, her 22.2.18 ..

https://e24.no/boers-og-finans/solstad-offshore/analytiker-ser-ett-godt-tegn-i-offshoreskip-markedet/24268105

Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Korsar
16.03.2018 kl 09:53 14911

Jeg sitter fremdeles tilbakelent plassert i aksjen. Dette er bare et sprøsmål om tid; ved siden av Borr er dette selskapet som vil gå mest på en liten lysning i sektoren, jfr. at disse to har lavest gjeld og kan tjene mer på lavere rater enn de andre.
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare

Selv om jeg mange ganger har irritert meg på Spettet sine raid i ulike aksjer, kan ingen ta fra han
at han har teft på investeringer. Et gjeldfritt SDSD med flere fartøy kjøpt til innbruddspris, er nå klar til å
ri bølgen når det gjelder kommende oppgang i offshore. Tror han, ut fra inngangene han har, ihverfall blir med
til 2,50.
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Max10
06.04.2018 kl 10:56 14087

Hvor blir det av kontrakts rushet i denne da ?
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Octagon
10.04.2018 kl 10:08 13854

Standard Drilling har hatt som policy å kun melde om større kontrakter, melder de mindre kontrakter så er dette ofte sammen med en større oppdatering av situasjonen som t.d. siste børsmelding "Fleet Update".

PSV ratene er p.t. høyere enn de har vært de siste 4 årene på samme tidspunkt og det kan jo love godt for høysesongen sett under ett.

Spetalen sin snitt kurs er her rundt 2 kr aksjen, og slik jeg ser det med bakgrunn i dennes forretningsteft så ville det være lite smart å gå ut av en aksje i et selskap hvor en etter all sannsynlighet står foran en bedring i markedsutsiktene og enda mindre smart å selge med tap. Tvert i mot har en økt eksponeringen den siste tiden og ikke redusert den, selskapet er sjeldent positiv på inside handler.

Det er slik jeg ser det kun et tidsspørsmål før kursen her tar av. PSV ratene øker, høysesongen nærmer seg, og selskapet er godt posisjonert i forhold til konkurrentene til å trekke mer fortjeneste ut av ratene gitt gjeldfri posisjon og langt lavere kjøpskostnad pr skip.

Sitter tålmodig her.
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Octagon
12.04.2018 kl 08:31 13561

Interessant artikkel, men med en fakta feil. "Og felles for alle rederiene er at gjelden er så stor at de balanserer på en ganske stram line. "

Standard Drilling/SDSD sitt store fortrinn er nettopp at de er gjeldfrie, kombinert med lave innkjøpspriser på skipene ("konkursprising" iflg. media) så trekker en allerede i dag store fordeler ved break even langt lavere enn konkurrentene.

Kfr. kapasitetsutnyttelse p.t. (siste børsmelding "fllet update") og siste kvartalspresentasjon hvor de direkte sammenlikner egne tall med konkurrentene vs. break even effekter.
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Kontur
12.04.2018 kl 11:50 13449

Hva mener du om kursutviklingen til Polarcus da Octagon?
På tide å kjøpe mer?
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Kontur
12.04.2018 kl 15:21 13368

Jeg kjøpte så får vi se hvor lenge jeg sitter på de
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Octagon
13.04.2018 kl 08:49 11659

Følger ikke dette selskapet og har derfor ingen formening. Har kun hjerne kapasitet til å følge 2-3 aksjer samtidig.

Liten kursbevegelse i SDSD om dagen. Rent teknisk vaker den i øyeblikket mellom støtte rundt 1,49 og motstand 1,65. Brudd på 1,65 signaliserer oppgang til rundt 2 kr i første omgang. 1,65 nivået har vært testet ved flere anledninger, slik den også skal om en følger teknisk analyse forut for et brudd.

De fundamentale forhold er på plass, null gjeld og lavere kostnader enn konkurrentene, samt at olje pris utviklingen stimulerer til vekst hos potensielle oppdragsgivere.

Videre går vi inn i "høysesong" for Supply nå og ratene er p.t. de høyeste i forhold til samme tidspunkt siste 4 år (kilde: Westshore). Hvordan det videre utvikler seg vil tiden vise. Ut fra prisingen av selskapet nå og forholdene ovenfor så anser jeg nedside risiko p.t. som liten. Det er viktig å huske på at hele bransjen har vært "priset langt nede i kjelleren" etter flere vanskelige år, og at re prising skjer suksessivt innen olje/offshore nå sektor for sektor.

Husk at dette er en aksje som tradisjonelt har hatt stor volatilitet og brå kurs bevegelser med kursøkning over 100% på en børsdag og at vi gjerne kan se store utslag ved positive meldinger.

En god melding vil gi økt interesse og brudd på motstand rundt 1,65 og kursløft slik jeg ser det.

Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
16.04.2018 kl 19:08 11546

TA for WTI: "We are still close enough that a drop back below $66 could come and return us to the previous range but forming a new range of around $66-$75 looks more likely."

Hvilket skulle tilsvare $71-80 for brenten. Men litt spennende å se om analysen slår til.

https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/How-Significant-Is-WTIs-Breakout17010.html

https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Norway-To-Create-Thousands-Of-Jobs-In-Arctic-Oil.html
Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Octagon
17.04.2018 kl 10:48 11432

Rate nivået for PSV er også høyere nå en på flere år før høysesongen 75.445 NOK (6802 GBP) (Kilde: Westshore).

Bransjen er langt fra friskmeldt, men at vi går mot et bedre år enn på lenge er det etterhvert flere faktorer som tyder på.

Gjeldfrie Standard Drilling har også bra med penger på bok nå, en kan jo spekulere i om de kjøper en båt eller to fra Solstad-Farstad som sliter med å betjene gjelden nå ? Tiden vil vise.

La oss i det minste håpe at om de kjøper flere båter nå, at kjøper noen nyere større båter, helst på kontrakt og ikke mindre/eldre skip i opplag som det etterhvert er så mange av at mange neppe vil komme i drift igjen.

Redigert 21.01.2021 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Firkløver
17.04.2018 kl 11:42 12780

SolstadFarstad selger ikke skip for å betjene gjelden, de selger kun mindre attraktive skip de ikke er interessert i å spare på. Eneste unntaket er Rem Etive som de solgte i fjor til over bokført verdi.
Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare
Octagon
18.04.2018 kl 15:38 12671

Får vi slutt kurs over 1,65 i dag som er Teknisk motstand så er det duket for kjøpssignal og kursløft mot i underkant av 2 kr.

Slik ser det ut hos meg nå, men ny motstand kan jo naturligvis dannes. Bryter den tilbake under 1,65 så skal vi ned mot ca. 1,57 igjen og ta "ny sats" mot 1,65 snart.

Fundamentalt er det også duket for et løft nå som vi går inn i høysesong for Supply, en sesong som ser bedre ut enn på mange år.
Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare
Octagon
19.04.2018 kl 10:38 12455

Teknisk brudd på stort volum gjennom tidligere motstand 1,65 kroner, følger en TA så skal tidligere motstand danne ny støtte ved tilbake fall.

Her er bruddet likevel så markert (i volum og kursøkning) etter lengre tids testing av motstand at jeg tror markedet vil reprise aksjen opp mot ca. 2 kr i første omgang. (2.12 i følge Investtech som er deres neste tekniske motstands nivå).

Bak denne betraktningen ligger naturligvis også de fundamentale forhold.

1) Selskapet er gjeldfritt og har solid kontant beholdning i motsetning til konkurrentene.
2) Selskapet har langt lavere kostnader enn konkurrentene på basis av båter kjøpt til "konkurspriser"
3) Vi går inn i høysesongen for Supply og rate nivået er på nåværende tidspunkt høyere enn på flere år.
4) Selskapet er med sin gjeldfrie posisjon og heleide båter på kontrakt et attraktivt oppkjøps case.
5) Oljeprisen stiger, supply aksjer og rater stiger gradvis fra tidligere bunn nivåer, Ikke helt feil bakteppe her.

Anbefaler alle som har interesse å lese presentasjonen i samband med forrige kvartalspresentasjon som gir et bra bilde av caset og ikke minst potensialet fremover.


Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare
Octagon
20.04.2018 kl 09:02 12307

Gjennomsnittlige døgnrater for PSV fortsetter å øke som forventet nå som vi entrer høy sesongen og er som nevnt høyere enn på flere år.

Nå 7.985 GBP (87.736 kr). (kilde: westshore.no)

Ser også at Standard Princess er tildelt ny spot kontrakt for Stena Drilling i går.

Som forventet har samtlige supply aksjer også hatt pen kursøkning i den siste tiden, men hele sektoren har vært priset ned i "kjelleren" etter flere svake år.

Sterkt økt aktivitet offshore og stigende oljepriser nå gjør at markedet ser økt verdi i flåtene.

Dagens rater gir Standard høyere fortjeneste enn konkurrentene gitt deres langt lavere kostnader og vil slå ut i bunnlinje effekt tidligere. En sammenlikning her i presentasjonen fra Q4 rapporten. https://newsweb.oslobors.no/message/445256

"Luksusproblemet" er at Standard nå har solid med penger på bok og leter etter nye investeringsmuligheter, men at det kan bli mer utfordrende slik markedet er nå å kjøpe nyere større skip inntil 85% under byggekost som i fjor høst. De to siste heleide båter ble satt i drift i mars og er på kontrakt. Dette bør gi en forsterket positiv effekt spesielt på Q2 tallene.
Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare
Octagon
23.04.2018 kl 12:30 12127

Følger en teknisk analyse så indikerer kjøpssignalet som ble gitt ved brudd på 1,65 et nytt brudd over 1,83 nå.

Aksjen har ikke falt nevneverdig tilbake, men tvertimot konsolidert rundt 1,80 på høye volumer. Antar en del gevinstsikring etter første brudd, men interessen for aksjen og volumet medførte at dette greit lot seg gjøre uten å påvirke kursen negativt.

Neste brudd skal gi kurser like over 2 kr, med det forbehold at nye motstands nivå som jeg ikke ser i mitt chart kan dannes underveis.

Støttenivå rundt 1,80 kr nå og motstand ved 1.83. Smalt rom mellom støtte og motstand indikerer nytt snarlig brudd om en følger Teknisk Analyse ,og er et typisk trekk for en aksje i en positiv trend. Aksjen vil gjøre noen forsøk på brudd over 1,83 før den "stikker" på neste løft innen kort tid.

Generelt har hele sektoren avgitt kjøpssignal og DOF og SOFF har også steget pent i det siste.
Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare
Skrik
23.04.2018 kl 15:16 12048

SDSD: APPROVED PROSPECTUS AND LISTING OF SHARES

Limassol, 23 April 2018

Reference is made to the announcement made by S.D. Standard Drilling Plc.
("SDSD" or the "Company") on 8 March 2018 with respect to the issuance of
66,666,667 new shares at the price of NOK 1.50 per share. Clarksons Platou
Securities AS acted as Sole Manager and Bookrunner in the Equity Offering.

The Financial Supervisory Authority of Norway has approved a prospectus dated 23
April 2018 (the "Prospectus") in connection with the listing of a total of
66,666,667 shares issued in the equity offering on Oslo Børs. The new shares
issued in the equity offering have since 8 March 2018 been registered with a
separate ISIN pending approval of the Prospectus and will as a consequence of
the approval of the Prospectus become tradable on Oslo Børs with the ticker code
"SDSD" from and including tomorrow on 24 April 2018 and obtain the Company's
regular ISIN number being CY0101550917.

The Prospectus will be available from tomorrow 24 April 2018 at
www.standard-drilling.com and will also be available free of charge at the
business office of the Company.
Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare
smallfish
24.04.2018 kl 14:18 11855

Jeg har klokketro på denne på mellomlang/lang sikt, men jeg mener den skal duppe ned mot 1,65 igjen før neste oppgang. Noen av dere som kan teknisk analyse som er enige/uenige?
Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare
GamlePU
24.04.2018 kl 14:30 11843

Skal nok ned å "close" "gap" 1,72
Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare
Skrik
30.04.2018 kl 08:58 11484

- Det ser lyst ut for PSV-rederne, konkluderer den erfarne skipsmegleren.
Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare

Fra idag 1/5 (artikkel Are Stranli):
Offshorerederiet Standard Drilling som kontrolleres av investor Øystein Stray Spetalen har fått mer jobb til et av sine heleide supplyskip.
Ifølge Clarksons Platou har det 2009-bygde supplyskipet «Standard Supporter» blitt hyret inn av oljeselskapet Enquest i forbindelse med boringen av én brønn på Magnus-feltet som er det nordligste oljefeltet i den britiske delen av Nordsjøen.
Kontrakten skal også inkludere opsjoner på inntil ytterligere tre brønner.

Les også: Volatilt Nordsjø-marked - sterkt i supply

Oppkjøpskandidat

Meglerhuset Clarksons Platou mener Standard Drilling er den mest åpenbare oppkjøpskandidaten blant offshorerederiene.

- Dersom alle veier leder til Rom, da leder alle potensielle oppkjøp- og fusjonsavtaler i markedet for offshore forsyningsskip til Standard, skrev Clarksons Platou-analytikerne Turner Holm og Hans Lund i en oppdatering nylig, og viste til at Standard Driling er det mest åpenbare valget for rederier som vil oppgradere flåten sin med Nordsjø-eksponering.

Standard Drilling har en heleid flåte på seks store forsyningsskip. I tillegg har rederiet en eierandel på 26.2 prosent i New World Supply som eier seks mediumstore forsyningsskip, samt en 25,5 prosents eierandel i et selskap som eier ni mediumstore forsyningsskip.

Alle skipene er kjøpt til sterkt rabatterte priser, og utelukkende ved bruk av egenkapital, noe som gjør at rederiet kan generere god kontantstrøm selv før ratene er tilbake på gamle nivåer.

Meglerhuset opererer med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 0,35 dollar, tilsvarende rundt 2,8 kroner.

Det betyr en potensiell oppside på 60 prosent for rederiet som har steget i underkant av 27 prosent på Oslo Børs hittil i år.
Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare

Ser ikke helt hvem av som skulle være interesser i å kjøpe de gamle båtene til SD. Det må i såfall være Tidewater for å bli større i Nordsjøen. Men der er det hvertfall ikke midler til noe oppkjøp i nær fremtid. De andre store har mer enn nok med å holde seg flytende. Olympic og Havile kunne for eksempel gått sammen i stedet og kanskje tatt med seg Eidesvik. Det er fortsatt altfor mange små rederier i Nordsjøen for at det skal bli noe fart på ratene.
Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare
jadden
10.05.2018 kl 10:11 10975

Festen i offshore har så vidt startet, les hva den ledende offshoremegler åsulv Tvetereid mener om de kommende årene:

https://www.dn.no/nyheter/2018/05/09/2112/Olje/frykter-at-oljeprisen-gar-bananas
Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare
21.06.2018 kl 13:32 10147

Korttidskontrakt til FS Balmoral i dag.

Så den lå klar og tenkte det kunne komme en langtidskontrakt snart, men man venter vel på rett anledning.

http://reports.platou.com/Pages/NorthSea.aspx
Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare
21.06.2018 kl 22:42 10004

Tabbe ... !!!

Solgte med tap.

Godt mulig en tabbe, det også.
Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare

Utrolig kortsiktig og lite gjennomtenkt. Du snakker som en langsiktig investor og handler som en kortsiktig trader. Sdsd er et langsiktig case og et spill på økte rater og økte skipsverdier. Skipene blir solgt når prisen på tonnasje blir høy nok.
Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare
22.06.2018 kl 09:09 9805

Til bålfreak:

Du har nok rett!

Fikk noia da støtten på 1,60 røk samtidig som det ble mer og mer skremming i media.

Har gått bra i år bortsett fra denne blemmen, men har et godt stykke igjen før jeg kan kalle meg noenlunde erfaren. Tar tid å mestre dette med aksjer ...! Men fint å dvele litt ved tabber man gjør underveis, så man kan lære noe om markedsdynamikken - og om seg selv. Litt som biljard, hvor man plutselig kan gjøre et veldig dårlig støt hvis man kommer ut av det.
Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare
22.06.2018 kl 09:54 9756

Keplercheuvreux tar opp dekning på OSV sektoren. SDSD, EIOF og DOF kommer godt ut i analysen.
Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare
cinet
22.06.2018 kl 13:35 9653

Snuser litt på denne, er det tid for takeoff? Hva er planen med de gamle skipene, er de salgbare ?
Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare
cinet
23.06.2018 kl 09:34 9455

Ratefest på gang på norsk side av Nordsjøen. , hvor er selskapets hovedsatsingsområder ?
Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare
23.06.2018 kl 17:22 9305

SDSD har båter i Aberdeen (Skottland) og Great Yarmouth (England) såvidt meg bekjent. Deltar ikke i ratefesten på Norsk side denne gang, heller ikke neste tenker eg. Men fortsatt ett godt "bet" på bedring innen sektoren.
Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare

Kan det være SDSD som kjøper disse?

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/06/Viking-Supply-selger-tre-PSVer

Fartøyene vil bli levert til sine nye ikke-navngitte eiere i juli etter å ha blitt reaktivert, noe som skal skje på Viking Supply Ships' regning.
Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare
Skrik
01.07.2018 kl 23:51 8645

STANDARD SUPPLIER
11630 DP2 / 1060 M2 CHEVRON SHIPPING LTD / SUPPLY DUTIES, 7 DAYS FIRM + D/D 14 ABZ 09.07.2018
STANDARD PRINCESS
11630 DP2 / 1060 M2 ANASURIA OPERATING COMPANY UK / SUPPLY DUTIES, 14 DAYS FIRM + D/D 28 ABZ 10.07.2018
Redigert 21.01.2021 kl 07:58 Du må logge inn for å svare