Trond Mohns valutatap


https://www.nettavisen.no/okonomi/gigantisk-valutasmell-for-trond-mohn_---jeg-har-tapt-pa-euro/3423804883.html

Har tapt 3,5 milliarder kroner på valutaspekulasjon de siste årene. En del av dette er visstnok urealisert.
Finn på noe bedre Trond Mohn. Å spekulere i valuta er som å kjempe mot vindmøller. Det er et syntetisk marked.
Det er ikke strukturert på lov og rett, fysikk, matematikk, logikk og demokrati.
Sveitserne lever av å ta imot penger. Gi lite rente. Til gjengjeld øker sveitserfrancen hele tiden. Så utenlandsk innskyter
kommer i sum akkurat akseptabelt ut. Sveitserfrancen har steget hele veien fra tidlig 1960-tallet. Og sveitserne gjør store
penger på å skape meravkastning med de pengene de tar imot. Dette har de holdt på med i lang, lang, lang tid. Og har
lang, lang, lang erfaring med. For mange år tilbake gjorde de 30 % i året på mottatte penger. Og gav kanskje 1 - 3 % +
valutagevinst. Kjempebutikk for sveitserne. En sveitser har fortalt meg dette. Og de holder utkikk verden over etter
meravkastning.
Trump vil ha sterk dollar. Hele hans innretning går ut på sterk dollar. EU trykker billioner av kroner uten realøkonomisk
grunnlag. Det heter å stjele. De beriker seg på andres bekostning på den måten. Verdenssamfunnet burde gripe inn
mot sånn supergrov kriminalitet.

Det fins aksjer som kan gå 20-gangen på noen få år. Lett opp sånt isteden. Eller sett pengene hos din gode venn JF.
Hold deg unna valutaspekulasjon. Det er så mektige krefter som trekker i trådene der, at man har ikke sjans. Glem
lærebok om valuta. Virkeligheten er noe helt annet.

Aksjer med klimaforbedringsteknologi virker interessant. Finn de rette selskapene der. Eller selskap som kan dyrke
opp ørken, plante trær og vegetasjon. Selskap som steller med leveranser av rent vann i vanskelige områder.

Sett noen til å lete opp de rette casene. For nærmere evaluering og beslutning.


Thinky
30.06.2019 kl 14:27 920

Ja, oppdyrking av ukurant mark burde det kunne være butikk i. Og så gjerne produksjon av mat på sånne
områder.

Bevaring og ytterligere oppdyrking av regnskog. Og planting av nye skoger av alle slag.

Leveranser av rent vann til oppdyrking.

Siden jeg skrev trådstarten, refant jeg denne jeg har sett for en god stund siden :

https://www.youtube.com/watch?v=12FTse84fQ4
En video over hvorfor storeforetak har forsvunnet ut av Sverige, eller eierskapet ut av Sverige.

Etter krigen lå svenskekronen og sveitserfrancen temmelig likt. Så CHF har steget fra enda
tidligere tidspunkt enn 1960. Fra etter krigen.

Nå er CHF på 8,68
Og SEK på ca 0,917

Sverige og Sveits hadde etter kigen 12 storforetak hver. Nå har Sveits 14 og Sverige 3. En del av forklaringen
tilskrives at to legedariske Wallenbergledere gikk bort hhv. 1980 og 1982.
Sverige tok en venstresving etter 1968.

Hvorfra trekker du konklusjonen om at Trump ønsker sterk dollar? Han kritiserer stadig handelspartnere for å manipulere sine valutaer ned og han er også en pådriver for lavere renter, noe som teoretisk også vil gi svakere dollar.
Forøvrig har Mohn tapt på spekulasjoner med EUR/NOK og ikke CHF.
Redigert 03.07.2019 kl 11:36 Du må logge inn for å svare

Hvis du kan lese agent i Bergen jabba, så var dette første linje jeg skrev på denne tråden dette :

https://www.nettavisen.no/okonomi/gigantisk-valutasmell-for-trond-mohn_---jeg-har-tapt-pa-euro/3423804883.html
Her står det tapt på euro.

Det med sveitserfrancen var en metafor oppe i dette, som et bidragende eksempel på element i valutaverdenen.
Og f.eks. tyskere setter penger i Sveits ved behov.
Dette med Trump og dollar har ikke lyst til å kommentere. Annet enn å si at USA (ved det private FED), EU, Storbritania og Japan
driver med syntetisk pengeutstedelse. Skal da læreboka til Preben Munthe følges liksom ?
Nordmenn burde ikke spekulere i valuta. Heller lete frem gode aksjer og andre ting å investere i.
Best for verdens fellesskap er om FED opphører å være privateid. Da kan verden begynne på en ny æra.
Men de jabba jobber for, jobber for nettopp det motsatte. Å holde FED privateid.