EØS - handlingsrommet i avtalen utnyttes for dårlig.


https://www.dagbladet.no/nyheter/los-agent-eos/71114838

Utdrag :
Oppmerksomheten om handlingsrommet som ligger i dagens EØS-avtale er altfor liten.

- Vi må hele tiden jobbe for å finne forbedringer i avtalen og utnytte handlingsrommet som ligger der. EØS-avtalen
er et komplekst samspill mellom juss og politikk. Noe av problemet er at økonomer og politikere i altfor stor grad har
overlatt debatten til jussen.
___________________________________________________________________________

Jeg er åpen for at Norge sier opp EØS-avtalen. DET ER NEMLIG IKKE SÅNN AT NORGE BEHØVER Å STÅ MED
LUA I HANDA. DET ER OMVENDT.

Vi kan f.eks. bruke den Canadamodelen vi har fra 1973. Og gjøre som Storbritania blir nødt til nå, og lage en ny praksis
ut fra take it or leave it rett og slett. EU er kriminelle falskpengetrykkere, og et byråkrati til å bli svimmel av.
Uten visse energi- og råvareleveranser fra Norge, er EU ille ute å kjøre. Norge kan gå i nærmere samarbeid
med Storbritania og bl.a. Russland.
Det er Norge som har musklene her, ikke EU. Men Norge må selvfølgelig bruke musklene litt, skal det bli noe tess.

Norge kan også selge sine varer og tjenester andre steder. Men EU tuller ikke med oss. Det er fullt mulig å finne
modeller som vil fungere vis a vis EU.

Storbritania og Norge i et noe tettere samarbeid enn tidligere, vil styrke Storbritania og Norge. Norge har også
muligheten til å investere i EU, gitt billig og utsiktsgunstig inngang. Sånne ting kan hjelpe oss i å stå sterkere
vis a vis EU.

Norge vil antagelig produsere omtrent like mye olje og gass i 2050, som nå. Får vi fri eksportpris mulighet
for strøm, kan det ha mye å si. Og på all sjømat.

Det er slett ikke noe tog til Aten for Norge. Men EU kan havne på et tog til Aten, om de ikke går med på Norges
vilkår. Et god kommunikasjon Storbritania, Norge og Russland kan få til mye. Vil ha et godt grep om EU på en
del områder.

Norge burde bli bedre kamerater med Russland og det mulig gjenforenede Korea. Nordøstpassasjen er bl.a.
et stikkord her. Den kommer og blir kurant seilbar mye av året, om svært få år. Japan også kan bli en partner.
Kina er jeg mer skeptisk til. De må lære å oppføre seg først. Slutte med fordekte oppkjøp og tyverier av
immaterielle rettigheter. USA er vi gode kamerater med.

EU er også en meningsløs konstruksjon, da de individuelle landene ikke har folkegodkjente valglover.
Det er bare en sammensetning av totalitære stater. Blottet for ekte demokrati i hele strukturen.
Redigert 01.07.2019 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
Thinky
01.07.2019 kl 06:41 235

Europeisk oljeproduksjon i 2018 :
1. Norge 1,844 Mb/d
2. UK 1,085
3. Danmark 0,116
4. Italia 0,097
5. Romania 0,074
6. Andre 0,306
Sum 3,523
Den russiske oljen fins øst for Ural og videre østover.

Hvordan skal EU klare seg uten olje fra Norge, UK og Russland ?
Og på gass er det enda mer ekstremt. Og hvem skal bringe oljen
til EU ? Hvem skal gis anledning til å raffinere norsk, britisk og russisk olje ?
Norge, UK og Russland kan sette krav om bare leveranser av ferdigraffinerte
produkter. Og evt. andre som evt. forsøker å tukle med dette, får ikke kjøpt
sjømat fra Norge, Island, UK og Russland. Og ikke andre varer og tjenester heller.

På gass har Norge kjempeleveranser til en rekke europeiske land.
På kraft har Norge kjempepotensiale, gitt fri eksportpris.
Norge, Island og Storbritania er store på sjømat.
Norge har også trevirke, ulike mineraler, landbruksvarer m.m.
Skipsfartstjenester, oljeservice, finanstjenester, kraftkrevende industri, kunnskapstjenester, turistprodukter m.m.
Redigert 01.07.2019 kl 06:51 Du må logge inn for å svare
Thinky
01.07.2019 kl 06:59 226

Alt av bompenger i Norge kunne vært borte på et blunk, om Norge hadde opptrådt litt tøffere og
utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen bedre. Tingenes tilstand er jo en skandale egentlig.
Noen av oss har også bidratt til å fylle opp statens sparefondet utland, så ingen har sett eller
skjønt det. Det kan dreie seg om 1,5 - 4,5 billioner. Ja, araberne løftet oljeprisen rundt tusenårsskiftet
etter henstilling. Og ufattelig mye av fondet har med dette å gjøre. Det var nesten ikke "fem øre" i
fondet før dette.