Nor - Noreco rettsak, fremførbart underskudd og mangedobling.

GMOAT
NOR 01.03.2018 kl 12:52 18338

Rettsaken i København er offisielt i gang og i den forbindelse fortjener Noreco en ny tråd der vi kan diskutere fremdriften i saken. Starter med en liten oppsummering av dagens situasjon.

Det er satt av til sammen 13 dager for ankesaken (1., 2., 5., 7., 8., 9., 12., 14., 15., 16., 19., 21. og 23. mars). I Sø-og Handelsretten var sluttargumentene 2. November 2016 og dommen kom 15. desember, så ca 6 uker senere. Vi kan altså vente oss en dom mot slutten av april eller starten av mai. Hva kan vi så forvente? I Sø- og Handelsretten fikk Noreco tilnærmet fullt medhold i alle de tre delene av forsikringskravet.

- Sue and labour-kravet på $43m ble vunnet fullstendig.
- Section 1-kravet på $309m ble i all hovedsak vunnet og Noreco ble tilkjent $268m her. Delkravene Noreco ikke fikk medhold på dreide seg om alternative reparasjoner som ikke var nødvendige og som ikke fullstendig gjennomført. Om hovedreparasjonen som alene utgjorde $246m av Section 1 kravet sier retten følgende: «Det er ubestridt, at dette krav som udgangspunkt er dækket efter Section 1, da installering af cable stays netop udgør den permanente reparation af Siri-platformen – sammen med den sub-sea support, der oprindelig blev installeret som en midlertidig reparationsløsning, og som derfor allerede er dækket under Sue and Labour-kravet, jf. Section 1, 26 og ovenfor.».
- Det siste LOPI-kravet på $33m ble også vunnet i all helhet.

Vi kan altså konkludere med at Sø- og Handelsretten i all hovedsak dømte i favør Noreco, og de viktigste delene av dommen karakteriseres også av dommeren som «ubestridelige». Hvis vi nå tar utgangspunkt i at dommen forblir mer eller mindre uendret vil totalt tilkjent erstatning inklusive renter beløpe seg til rett over $500m. Hvis vi regner med at A. Wilhelmsen tar 50% av erstatningen over bokført verdi vil Noreco altså sitte igjen med drøyt 2.65 milliarder kroner, eller 315kr aksjen.

Det er her det blir spennende. Forsikringsselskapene vil antagelig igjen forsøke å anke til høyesterett, men en slik anke vil antagelig bli avvist da saken ikke reiser prinsipielle spørsmål. Altså vil forsikringsselskapene bli tvunget til å betale ut forsikringspengene innen sensommeren.
Hva vil Noreco gjøre med denne utbetalingen? Først kan vi som aksjonærer få glede av 2/3 av pengene i utbytte (dersom ikke Noreco går bort fra det de i utgangspunktet lovet), deretter kan neste trinn av Noreco-raketten settes i gang relativt raskt; Det fremførbare underskuddet.
Noreco har et fremførbart underskudd på 6.13mrd kroner i Dansk offshorevirksomhet. Dette fremførbare underskudd kan utnyttes til å slippe unna den 52% høye skatten på offshore-næring (Litt usikker akkurat her, mulig det riktige tallet er 64%, men det gir evt bare høyere oppside). Det fremførbare underskuddet har altså en verdi på 443kr per aksje (udiskontert), dersom Noreco får skaffet seg oljeproduksjon på Dansk sokkel, noe de vil ha råd til å kjøpe som et velkapitalisert selskap etter den forhåpentligvis nært forestående forsikringsutbetalingen.

Videre oppside finnes potensielt i det 2.7mrd kr fremførbare underskuddet i UK, og det evt nye kravet mot forsikringselskapene på $200-500m.

Man kan altså ganske raskt regne seg frem til en aksjekurs på rundt 750kr per aksje fra rettsaken og anvendelse av fremførbart underskudd i Danmark (udiskontert, så aksjen vil nok ikke gå helt opp dit med det første). Man sitter heldigvis igjen med et par trumfkort på hånden, gjennom UK fremførbart underskudd og ytterlig et søksmål som hypotetisk kan drive Norecos kurs opp til Riulf Rustads blue sky scenario target price på 1000-1200kr per aksje.

06.03.2018 kl 21:24 11774

Teknisk er iallefall aksjen inne i en bratt stigende trend. Nylig brutt ut av en (rundt 1 år lang) rektangelformasjon og vi forventer nyheter veldig snart. Blir ikke overrasket om kursen er nært og kanskje over 400 når vi får vite dommen.
tomcat66
07.03.2018 kl 14:34 11769

Noen lot seg overtale til å selge til 300 kr aksjen utenom børs...Gikk en post på 9900 stk.
Dere som gir aksjene vekk nå som oppgjørets time nærmer seg har tydeligvis ikke satt dere inn skikkelig i saken.
Aksjene deres vil om ca 3-4 uker stå nærmere 400 enn 300.
Det ringes nå febrilsk rundt og hører om folk vil selge til gi-bort priser.
Er det så dårlig stilt med folk at en ikke skjønner hva som er i emning.
Hadde det vært noe som helst tvil om utfallet og videre potensiale her så hadde aldri meglerhusene på vegne av de utenlandske gribbefond ringt rundt til folk for å loppe dem for billige aksjer.

laersol
07.03.2018 kl 16:15 11764

Var det ikke noen pensjonsfond som var på topp 20 aksjonærlista de er vel borte nå. Kan vel være at noen av fondene ikke ønsker å ta sjansen på at dommen vil gå 100% i favør av Noreco. Selv satser jeg på det, men er klar over at det alltid vil være en risiko når saken går for retten..
Sydney
08.03.2018 kl 20:20 11761

Er det noe informasjon å få under rettssaken eller er det fullstendig tyst? Mulig det blir forlik her før.dom..

Hvorfor skal Noreco gå med på noe forlik her da.
Neida. La dommeren sette punktum en gang for alle. Kjør så i gang med tillegssøksmålet, og få full uttelling for det framførbare underskuddet.
Ikke noe hokus pokus det her...
Hartepool
09.03.2018 kl 19:40 11747

Det er ingen utenlandske pensjonsfond eller andre aksjonærer blant de største som har solgt på lenge.
Danske Sparfondene var siste store aksjonær som solgte, men disse var obligasjonsfond som ikke hadde mandat til å sitte i aksjer overtid.
Nå nappet QSV ( Special oportunity fund) aksjene til Nortura på ca 300,- ellers det kun små justeringer blant hovedaksjonærene som for det meste skjuler seg på nomenee konti.
Men aksjen har absolutt ikke gått så mye ,det er bare å hive seg på .
tomcat66
12.03.2018 kl 09:19 11742

Kite Lake har økt beholdningen med 41K siden siste topp 20 liste...
Timespa
12.03.2018 kl 11:32 11598

Ikke glem renteelementet på rett i underkant av 10% - betydelig andel av kravet og en god avkastning siden forrige rettsinstans. Merk også at utbetaling av forsikringsbeløpet vil tære av underskuddet til fremføring
Timespa
12.03.2018 kl 11:32 11593

Ikke glem renteelementet på rett i underkant av 10% - betydelig andel av kravet og en god avkastning siden forrige rettsinstans. Merk også at utbetaling av forsikringsbeløpet vil tære av underskuddet til fremføring
Medinaceli
12.03.2018 kl 13:30 11495

Shell vil ut av alle assets på norsk sokkel.
På dansk sokkel produserer Shell ca 50.000 fat .
At Shell også vil ut her er selvsagt.
Antar at det er Shell som er det selskapet Noreco har snakket med de siste året.
For Noreco snakker vi da om en deal i Gigastørrelse !!
Med dagens oljepris vil årlige inntektene beløpe seg til nesten 10 milliarder nok, og netto ca 6,5 milliarder.
Hele skattebiten er hentet inn på 9 måneder !
At det er noe slikt de store kjøperne ser for seg er åpenbart.
Det er bare å hente frem kalkulatorene å regne !!
Dette kan bli enormt !

Shell er nok hovedsporet til Noreco .
Med produksjonskost på ca 10 usd og investeringskost på 10 usd ( give and take ) blir netto til Noreco ca 45 usd/ fat.gir en nettoinntekt på 6,5 milliarder før skatt.
Eps blir i da ca 900,-
Dersom selskapet emitterer 3,6 mill aksjer som de har anledning til blir eps ca 600,-
Man kommer raskt i skatteposisjon og eps etter skatt blir da halvert.
Med en p/e på 10 blir kursen 3000,-

Kjøp av Shell DK vil koste ca 20 milliarder og være nedbetalt på ca fem år.
Et slikt kjøp er fullt mulig for Noreco å gjennomføre med egenkapital på tre milliarder ( forsikring over 2 milliarder og emisjon 1) og RBL på 70% .
De første 6 milliardene er skattefrie og tjent inn på 1 år kan gå rett i lomma på selgeren som en 12 måneders selgers kreditt.

Så vil sikkert noen innvende at dette høres « too big to be true» , men hva skulle man ellers kjøpe på dansk sektor ?
Utenom Shell er det det kun Hess igjen med ca 18.000 fat, veldig stort det og, men har ikke vært tema før nylig.
Redigert 12.03.2018 kl 20:02 Du må logge inn for å svare

Noreco bekrefter at de har finansiering til store investeringer.
Både DK og UK kommer antakelig raskt nå ,ref kursutviklingen og flaggemeldinger.
Kite Lake og QSV øker videre .
Rettsaken og tilleggskravet vil bringe inn ca 4 til 5 milliarder.
Med de produksjonsvolumene Noreco ser ut til å gå for snakket vi om virkelig store ting, noen nevner Shell DK .
Et slikt kjøp vil mangedoble kursen umiddelbart.
Ser ut som om større volum plukkes umiddelbart, mens algoritmene småhandler nå selgerne trekker seg tilbake.

Hørte på aksjepodden. Virka som det ikke var no vits å vente på rettsavgjørelsen for å selge siden forventningskursen allerede var inne..men hvis du var long kunne kurspotensialet bli høyt..
26.03.2018 kl 22:57 5642

Blir nok seier her. Blir nok seier i EAM også, men der har ferden bare så vidt begynt...

Vedkommende som uttalte seg var ikke krystallklar på dette og hadde åpenbart ikke helt kjennskap til alle momentene. Drømmeren, om du er bearish og redd for en dip så er det bare å trekke i snoren. Ikke søren om jeg gjør det, her skal det sittes LONG.

Update on the Siri case
Oslo, 23 April 2018: Reference is made to the press release from March 23, 2018
regarding the Siri Insurance Case appeal in the Eastern High Court. The Eastern
High Court has stated that the verdict will be given on May 4, 2018 at 10:00
CET, the previous date communicated was May 18, 2018. A press release with a
link to the verdict will be sent out after the ruling.

Fredag 4.mai - slutten av neste uke.
ravi1
23.04.2018 kl 12:20 4765

Kjennelsen kommer 4. Mai.
tomcat66
23.04.2018 kl 12:39 4744

De har allerede bestemt seg.....

Ved annet utfall enn ny NOR seier vill det bli sett på som merkelig og en da ville ha kunne stille spørsmål med bruk av mindre tid på å vudrere motsatt kjennelse av dom der så sterke beviser og sakyndigerapporter gav NOR medhold.

Nei dette tyder sterkt på ny NOR seier.

Redigert 23.04.2018 kl 12:44 Du må logge inn for å svare
ravi1
26.04.2018 kl 10:31 4430

Vil du være med, så heng på.
skatt17
04.05.2018 kl 14:09 3958

Hvordan er regnestykket nå?

Er vel liten sjanse for at denne tas til følge i Høyesterett? Er ikke det kun til store prinsipielle saker?