HERREGUD OLJÅ STUPER


Hvor mye faller Equinor kursen i morgen???
Huff og huff

Hvorfor stuper uljå ?

SS

Mange mener at det å opprettholde kuttene i 9 mndr ikke er tilstrekkelig til å hindre lagerbygging
pasoc
02.07.2019 kl 22:42 1030

Eg he gas so e bryr meg ikje###¥!

Nå stuper oljeprisen igjen etter kveldsoppgangen i går.

HUFF OG HUFF

EQNR:STOR VERDI PÅ OLJEFUNN VED OSEBERG VESTFLANKEN
Oslo (TDN Direkt): Et oljefunn knyttet til Oseberg Vestflanken har stor verdi for partnerskapet. Det vil kunne settes i produksjon med begrensede investeringer, vil bli satt raskt i produksjon via den nye, ubemannede og fjernstyrte H-plattformen på Oseberg-feltet, melder Equinor torsdag.
Leteforlengelsen i brønn 30/6-H-9-T4 r en del av Oseberg Vestflanken fase 2-prosjektet. Det ble påvist en oljekolonne på 112 meter i et segment som ikke tidligere er testet.
"Reservoaregenskapene er svært gode med høy oljemetning. Utvinnbare ressurser er anslått til 22 millioner fat olje. Partnerskapet vil vurdere vanninjeksjon, som kan øke utvinnbare volumer ytterligere" skriver Equinor.
-Dette funnet øker ressursgrunnlaget for Oseberg Vestflanken. Det vil kunne settes i produksjon med begrensede investeringer, og har stor verdi for partnerskapet. Vi kombinerer boring av lete- og produksjonsbrønner for å få letebrønner med lave kostnader og høy lønnsomhet, sier Gunnar Nakken, områdedirektør for Drift Vest i Equinor.
TDN Direkt finans@tdn.no

GASS:RYSTAD ENERGY SER GRADVIS BEDRING ETTER NYLIG PRISKOLLAPS
Oslo (TDN Direkt): Rystad Energy forventer at de europeiske gassprisene vil forbli lave frem til 2020 og 2021, for deretter gradvis å stige noe. Prisene vil dog ikke forbli like lave som de er nå, tror sjef for gassmarkedsanalyse Carlos Torres Diaz i Rystad Energy.
-De vil ligge på rundt fem til seks dollar pr millioner btu (mmbtu). Det er fortsatt en risiko for at vintersesongen vil drive opp prisene, og det er lite sannsynlig at de vil forbli like lave som de er nå, sier han til TDN Direkt onsdag.
I mai lå gassprisene i Europa på rundt 4,2 dollar pr mmbtu. Dette gulvet ser ut til å smuldre opp, hvis ikke kollapse, etter at frontkontrakten i Nederland (TFF) nylig ble notert til 3,20 dollar pr mmbtu, den laveste prisen siden TTF startet handel i det nederlandske markedet i 2010, skriver Rystad Energy i en oppdatering tirsdag. Bakteppet er en eksportkrig mellom Russland og USA, og det europeiske gassmarkedet de neste par årene ventes fortsatt være preget av høyt tilbud, ifølge Carlos Torres Diaz.
-LNG-eksporten fra USA vil fortsette å øke i år og neste år, og dersom det asiatiske markedet ikke klarer å absorbere disse volumene, så vil volumene fortsette å ende opp i det europeiske markedet, sier han.
På den andre siden vil Russland ha et konkurransefortrinn fordi deres breakeven-kostnad for levering av gass, både gjennom rørledning og LNG, er lavere enn den amerikanske fordi de ligger nærmere det europeiske markedet.
- Jeg tror Russland vil forsøke å opprettholde sin markedsandel, og forsøke å prise amerikansk LNG ut av det europeiske markedet, sier Carlos Torres Diaz.
Rystad Energy estimerer at Russland har en breakeven-kostnad på 2,2 dollar pr mmbtu for LNG-eksport fra Yamal-anlegget, mens den for eksport via rørledning ligger mellom 3,5 og 5,5 dollar pr mmbtu.
- Generelt bør dette være lavere enn det amerikanske eksportører trenger for å dekke sine driftskostnader, sier han.
Russland forhandler for tiden sine transitt-kontrakter med Ukraina, og det er fortsatt høyst usikkert hva utfallet vil bli.
- Dersom de ikke kommer til enighet vil vi kunne se en bratt økning i prisene, sier han.
For 2019 har Rystad et prisestimat på 6,0 dollar pr mmbtu. For 2020 ser analysehuset en gasspris på 5,7 dollar pr mmbtu, stigen til 6,3 dollar pr mmbtu i 2021, med antagelse om at LNG-markedet vil absorbere mer av de kommende volumene.
-Generelt er det forventning om at LNG-etterspørselen i Asia vil stige, spesielt fra Kina, men også fra andre land i regionen ettersom kapasiteten for å gjøre LNG om til gass øker, sier Carlos Torres Diaz.
Han sier videre at det sannsynligvis vil kjøpes mer LNG før den kommende vinteren.
- Dette kan igjen kan bedre markedet til å realisere noe høyere priser, fortsetter han.
Equinors foreløpige interngasspris var 4,22 dollar pr mmbtu i andre kvartal 2019. I første kvartal 2019 var interngassprisen 5,57 dollar pr mmbtu, mens den var 5,18 dollar pr mmbtu i andre kvartal 2018.
- Dette er på litt over det markedsprisene er for øyeblikket, men Equinor kan generelt justere produksjonen sin. De gjør vanligvis vedlikehold om sommeren, slik at det er vanlig med lavere eksport fra Norge på denne tiden av året.
Equinor gjør ofte vedlikehold i periodene med lavest priser.
Dersom de forventer at prisene vil fortsette å være lave, kan de alltids forskyve produksjonen til 2020 fremfor 2019, kommenterer Rystad-analytikeren.
perstefan.praesterud@tdn.no

Oi 112m tykk olje kolonne. Dette kan være mer enn 22 mill bbls!! Verdi av 22 milll bbls ved dagen oljepris og $ kurs er ca 12 Milliarder NOK. Og dette kan tas ut med dagens infrastuktur. Dette er god butikk for Equinor og de andre partnerene.
omans
04.07.2019 kl 09:56 612

Hvorfor skriver trådstarter som et barn ?

Barn under 25 år har ikke fått fullt utviklet hjerne ennå.
Det er vitenskapelig bevist.
danm
04.07.2019 kl 10:05 596

Lagertallene skal ses i lyset af mere import og mindre eksport. Havde der ingen forskydninger været i import/eksport ville der have været et fald på ca. 18 mio. Det der imidlertid overrasker mig, er den stigning på 200k i Lower 48. Der er ikke tale om en stigning i produktionen, hvis vi ser det over 6 uger, men det er overraskende, at man kan fortsætte så høj en produktion, når antal rigge er faldet med 90 det seneste år. Hvis import/eksport holdes stabilt, vil vi se et stort fald i lagrene i næste uge. Handelskrigen har midlertidig større magt i forhold til olieprisen end lagertal.