Helt greit refinansieringsforslag


Forslaget fra styret er helt greit. Her må man ha aksjer for å få være med på prosjektet videre. Dagens aksjonærer gis fortrinnsrett både i aksje og obligasjonsemisjonen (konvertibel). Begge er garantert fulltegnet fra dagens tre største aksjonærer og tegning uten retter er IKKE tillatt. Bra! Viktig også at tredje største aksjonær (RWC), som er representert i styret, ikke er eier i dagens lån (ref prospektet fra 2017). Siem og Moen er nemlig også obligasjonseiere i dag. Dersom man liker utviklingen i selskapet, sitter man i akkurat samme båt som alle andre aksjonærer etter emisjon. Bra!

Var viktig at obligasjonslånet får en helt ny struktur.