Kronen styrker seg litt.

Thinky
04.07.2019 kl 00:42 208

€ 9,62
$ 8,52
SEK 0,9159
£ 10,72
CHF 8,64

Rente, oljeprisutsikter, sparefondstørrelse og performance, utsikter til bedre samferdselsinfrastruktur, lav arb. ledighet, NØP, utnytte EØS-avtale bedre etc.
En tøffere norsk linje.