Verdien av Cevira avtalen


Det er selvfølgelig mange måter å vurdere/estimere verdien av denne avtalen. Først av alt så henger det jo sammen med grad av suksess for den kinesiske partneren.

En liten øvelse er jo å vurdere hvilken kurspåvirkning denne avtalen vil ha med minimum og maksimal uttelling.

Minimal uttelling er lett å beregne. Vi vet at Photocure vil motta ca 5 mill dollar ved inngåelse. Vil bli bokført i 3Q og vil bidra til en positiv EBIT i kvartalet og mest sannsynlig i 2019. Dette er ca 2 kroner per aksje, så det bidraget er garantert.

Det er vanskeligere å beregne stor suksess. Det snakkes om pasientantall i millionklassen. Vi vet ikke prisen men Vår tidligere leder antydet blockbuster potensialet. La oss gjøre det enkelt å si at det er den maksimale omsetningen av Cevira. Det vil si ca 1 milliard dollar. Det forutsetter selvfølgelig at alt er blitt godkjent og det betyr at Photocure har mottatt ca 2,5 milliarder kroner allerede. Disse utbetalingene vil være ca 100 kroner per aksje.
Utbetalinger som resultat av omsetning vil være årlige inntekter og det står at det vil være mellom 10 og 20% av overskudd. La oss anta at kineserne har en omsetning på 1 milliard dollar og at overskudd er halvparten så skal det utbetales 10-20% av 500 mill dollar. Det kan da bli ca 100 mill dollar eller ca 40 kroner per aksje. Med en p/e på 15 så er det en økning i aksjekurs på ca 600 kroner.

Kort oppsummert vil det minimale bidraget fra avtalen være ca 2 kroner per aksje, mens full suksess skulle medføre en kursøkning på ca 700 kroner per aksje.

Til nå har kursen steget ca 10 kroner. Det betyr at markedet vurderer det som ca 1% sannsynlig at vi oppnår maks uttelling av denne avtalen.

Jeg kan ikke så mye om Cevira, men jeg føler meg sikker på at kineserne har større tro på suksess enn 1%
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
focuss
04.07.2019 kl 13:12 5932

Hallvar
Veldig bra. Du viser det som bør vises frem. Cevira representerer en betydelig verdi (potensial) for PHO. 700 kroner skal selvfølgelig ikke prises inn nå, men 10 kroner er vel beskjedent. Vi får se hva analytikerne kommer frem til også.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
focuss
04.07.2019 kl 13:15 5896

Selv setter jeg LOA ( Liklihood for Approval) til 70 %. Risikojustert er vi i tilfelle nede på 420 kroner.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
thepower
04.07.2019 kl 13:20 5871

De har priset inn 7kr til nå. Vil det sier 0,7% chance of success? (kurs er 50,8 kr)
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare

Det henger høyt å kvalifisere til Blockbuster-status, og det ligger dermed i kortene at potensialet er skyhøyt.
1% sannsynlighet er kanskje å ta hardt i, men muligheten er tross alt til stede.....

Forøvrig finnes til "enhver" tid omkring 125 preparater med BB-status på verdensmarkedet.
Noen tilkommer årlig, og noen forsvinner ut av lista etter hvert som generika godkjennes.

Det er hele tiden stor interesse for hva som blir neste BB-preparet, og blant "ekspertene" (de store tunge tidsskriftene) går spekulasjonene kontinuerlig, og der ulike kandidater rangeres.
Jeg har ALDRI sett cevira nevnt på noen av disse listene. (Kun Hestdal sin uttalelse, hva nå den måtte være verd)
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
focuss
04.07.2019 kl 13:28 5848

Så vi kan nesten gå ut fra at Cevira alene er mer verdt enn Nano og PCIB til sammen. Høres det fornuftig ut? Tja markedet til Cevira er i hvert fall formidabelt. Burde ikke slite med å finne pasienter til kliniske studier akkurat.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
04.07.2019 kl 13:29 5825

Takk Hallvar for at du deler dine vurderinger ift Cevira avtalen. Enig i at worst case scenario tilsvarer en kurs på litt over kr 2 (5 mUSD). Basert på dagens kurs (kr 50.80) har kursen kun steget kr 7 siden sluttkursen fredag 28. juni - og det er ikke lenge siden, før inngåelsen av Cevira avtalen at kursen lå høyere enn i dag. Best case - hvis en ser bort i fra de årlige royalty betalingene (som vil variere mellom kr 10 og kr 20 - er en utbetaling på 250 mUSD. Det er som du nevner, og som tidligere er belyst, avhengig av ulike milepæler ift godkjennelse/kommersialisering/salgsmål - som isolert sett kan tilsi en kurs på kr 100. Her er det også verdt å bemerke at PHO ikke har noen kostnader ift videre testing mv. Det som er mest interessant med avtalen - er at PHO også har sikret seg en årlig royalty utbetaling som vil variere mellom 10 og 20 % (avhengig av størrelsen på omsetningen). Ja - det er flere usikkerhetsmomenter her, og inntekten vil først komme en gang i fremtiden, men det er interessant at basert på dine beregninger har en i kursen innbakt kun 1 % sannsynlighet for suksess... Videre er det flere andre momenter en bør ta med i betraktning her, for det første at PHO nå har flere inntektskilder (PHO har hovedfokus på oppnå suksess i USA ift BLC) og ev. muligheten til å få en partner i USA til å selge BLC der. For øvrig selges PHO nå til 15 % under de mest pessimistiske analysene (kr 57) - hvor en har i disse analysene satt verdien av Cevira til kr 0...

Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
Tota
04.07.2019 kl 13:30 6129

Jeg har sett og lest på hjemmesiden til vår nye partner Asieris. Det finnes ingen regnskapstall eller annen finansiell info. Selskapet er etablert i 2010, det fremgår ikke at de har en aktiv portefølje som omsettes i markedet. Deres fokus er genitourinary cancer - det passer godt. Management team har solide CV med svært mye amerikansk bakgrunn fra big pharma. Selskapet har en produktkandidat i fase 3, en gammel medisin som skal brukes for NMIBC, de har altså ingen track record for å ha klart den regulatoriske hinderløype. Er de børsnotert noe sted? Jeg ser ikke det. Er70% risikojutsering tilstrekkelig?
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
focuss
04.07.2019 kl 13:44 6093

Mine 70 % er jo min subjektive vurdering av sannsynlighet for godkjent produkt. Sannsynlighet for kommersiell suksess kommer i tillegg. Vil ikke gi noe tall på det men behovet synes å være formidabelt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
04.07.2019 kl 13:48 6062

Hallvar,
Interessant og flott innlegg.
For min del er det helt på det rene at investorer ikke har tatt innover seg den muligheten som her har dukket opp for PHO.
Ingen garanti for at Asieris lykkes, men utfra det vi vet om Cevira sålangt kan dette virkelig bli stort om noen år inntektsmessig.
Men, vi kommer vel snart til det punktet da det ikke er mulig lenger å presse kursen nedover. Vi fikk hvertfall en rakett utskyting fra kilen rundt 42-43. Vi har også sett nå at MW fortsetter å dekke seg inn og skulle ikke undres om dem har køddet med kursen både igår og idag.
Ser det som svært lite sannsynlig at dem ser for seg særlig nedgang framover nå. Aksjen er uten tvil til de grader underpriset og de som har ropt om overskudd vil nå få oppleve det minst en gang i 2019.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
thepower
04.07.2019 kl 13:49 6056

Gammel medisin som skal bruke for NMIBC??

Maybe they will upgrade it with Cysview technology that they steal from their new "partners"....

Conspiracy theory only. Some big fish is dumping. Sold to the smånisser on Monday and buys back from them on Thursday 7 kr cheaper. That's how you do it.

I wonder if that big fish swims on this forum.........

Like taking candy from a baby.. if 50 doesn't hold it's back down to 42.80. Smånisser. You gotta love em
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
04.07.2019 kl 13:49 6055

Ellers er det ikke uvanlig at aksjonærer ønsker å ta gevinst, etter en oppgang på 25 %. Spørsmålet er om det er grunner til å tro at PHO, basert bl.a. på veksten en ser i USA og Ceivira avtalen, fremover bør verdsettes til mer enn dagens verdi på ca 1 mrd. Personlig tror jeg vi har mye positivt i vente, og jeg har aldri vært sikrere på det fundamentale i PHO enn i dag - og det er heller ikke lenge til Q2.

Lykke til!
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
thepower
04.07.2019 kl 13:53 6030

You take the gevinst when its at 57 or 58kr
Not when it falls back to 50kr. Unless you are clueless and loaned up to your eyeballs.

Something more sinister at work here
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare

AndyHagen
"For min del er det helt på det rene at investorer ikke har tatt innover seg den muligheten som her har dukket opp for PHO."

Men hvorofr skulle de det når de ikke en gang har tatt inn over seg den positive utvikling som har vært rundt BLC i USA siste to årene og det faktum at selskapet i dag har langt bedre rammebetingelser enn det noen sinne tidligere i historien har hatt?
Jeg antar at investorene vil ta inn over seg cevira først når de har tatt inn over seg BLC eventyret som nå pågår for fullt i USA
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
04.07.2019 kl 14:13 5947

LM,
Ja, enig.
Men, forskjellen med denne aktuelle avtalen er at det allerede gir 42 mill på bunnlinjen i q3 som vil gi selskapet et flott resultat, overskudd faktisk som så mange har etterlyst.
De som har etterlyst overskudd burde kjøpe som faen nå. For det vil etter alle solemerker komme flere og betydelig større innbetalinger på løpende bånd. Dette i tillegg til at PHO vil gå med overskudd fra Hexvix/Cysview salg fra medio 2020.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
04.07.2019 kl 14:15 5939

Sendte mail til Edison igår og spurte om når dem kommer med en oppdatert analyse etter avtalen som kom mandag, selvsagt svarer dem ikke, det pleier dem ikke å gjøre.
Norne kommer etterhvert, men deres PHO analytiker har ferie..............
Skulle vært Nel som inngikk lignende avtale, ja da hadde pinadø hele gjengen avbrutt ferien for å pleie markedet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
Hallvar
04.07.2019 kl 14:29 5903

Takk for tilbakemeldinger. Ja vi har jo selvfølgelig Cysview produktet som har veldig stor sannsynlighet for suksess. Personlig har jeg problemer med å se at det vil mislykkes. Det er jo helt opplagt at markedet ikke er enig med meg eller at markedet ikke forstår potensialet.

Til det er jeg sikker på at mangel på innsikt pf forståelse er problemet. Det at det nå er to solide produkter som kan bidra med store inntekter gjør selskapet enda mer robust og interessant. Jeg var selv på kvartalsfremleggelsen og jeg fikk kaffien i halsen da de begynte å snakke om positiv EBIT først i 2020. Tror ikke ledelsen helt har forstått hvordan en 60-70% økningen av salget bidrar til akselerende inntekter. På samme møte ble det bekreftet på to mannshånd at antall nye stillinger ville være en håndfull.

Nå kommer nå uansett Cevira inntektene og snur opp ned på forecastet til Dahl. Q2 resultat vil nok bli som tidligere, men det er ingen tvil om positivt Q3 og mest sannsynlig positivt 2019.

Overskriften etter Q2 blir nok.Røde tall, men fortsatt sterk vekst i Photocure. Nytt produkt vil medføre grønne tall allerede i 2019 med guiding om store overskudd i årene fremover.

Husk dette Dahl den 8 august 😄
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare

Hallvar
"Ja vi har jo selvfølgelig Cysview produktet som har veldig stor sannsynlighet for suksess. Personlig har jeg problemer med å se at det vil mislykkes. Det er jo helt opplagt at markedet ikke er enig med meg eller at markedet ikke forstår potensialet."

Veldig stor sannsynlighet for suksess? Slik jeg ser det er allerede suksessen i USA et faktum. At den foreløbig ikke gjenspeiles i aksjekursen gjør ikke suksessen mindre. At norske investorer på OSE ikke har interesse for farmasiselskaper og er skeptiske til slike selskaper, har ikke noe med hvorvidt et norsk farmasiselskap oppnår suksess med sitt produkt.

Algeta var heller ikke noen favoritt-aksje blant norske investorer, før Bayer kastet sine øyner på selskapet. Norske investorer skjønte heller ikke caset Algeta før det var gått lang tid og aksjekursen hadde steget betydelig. Jeg personlig forventer at det samme vil gjenta seg med PHO. I caset PHO er det jo genialt at man kan få handle PHO aksjer på 50-tallet samtidig som salget av deres produkt akselererer i det amerikanske helsemarkedet. Dem som er våkne kan her pkukke opp en krone og betale en tiøring, om ikke enda billigere. Om et par tre år vet vi svaret. Da skal hele halve Norge pluss en røys med internasjonale investorer handle PHO aksjer. Problemet er bare at på den tid vil det være svært, svært få aksjer tilgjengelig og man må by over hverandre og betale dyrt for noe man omtrent får gratis i dag.

Situasjonen er klar og tydelig, og enhver som ønsker det vil kunne se hvor dette bærer hen. For de faktiske omstendigheter rundt PHO kan ingen underslå og det er kun spørsmål om tid før det fundamentale i selskapet gir seg utslag i betydelig høyere aksjekurs.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
04.07.2019 kl 14:45 5858

Asieris er ett datterselskap til Jiangsu Yahong Meditech Co, Ltd, finner ikke så mye ut av dem. Det produktet de har i Fase 3
er før att førsterke chemterapi efter WLC turbt,og er vel bare før kina. Men samme produkt har de i en global Fase 1 studie
som skall forsterke efekkten av BCG efter WLC turbt, som kan bli en konkurrent til BLC vid gode resultater.Men det er
lenge til dess.

Leste og att sannsynligheten att lykkes med en fase 3 studie er 58 %, men eg trur den er mye større i det her fallet.
Det er i regel langtidsvirkninger og annet de finner i fase 3. Men det er jo en stund siden Fase 2 studien, så vi kan vel
nesten seie att alt peker på en problemfri godkjennelse.
Så dette har jeg verkeligen tru på.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
focuss
04.07.2019 kl 15:47 5709

Simply Wall Street verdsetter Cevira avtalen til 785 mill eller kr 36 per aksje. Blir interessant å se hva Norne og Edison kommer frem til.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
thepower
04.07.2019 kl 16:13 5658

What is the analysts name at Simply Wall Street who covers PHO? Does he have a track record in Pharma?

Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
04.07.2019 kl 17:59 5494

Du skal ha stor takk Hallvar for et meget bra innlegg - hvilket fikk meg (igjen) til å regne på verdiene til PHO og fremtidig inntektspotensialet. Som aksjonær i PHO har jeg også veldig vanskelig for å se at PHO vil mislykkes. Tenk bare hva verdien av Cevira-avtalen og IPSEN avtalen (årlig royalty inntekter på 70 mill) er verdt isolert sett? Hva tror dere en uavhengig aktør ville betalt for å ta over PHOs posisjon i disse avtalene? Hvilket overskudd ville PHO hatt i dag dersom PHO hadde kuttet videre innsats i USA (ha en minimal administrasjon) og kun basert seg på Cevira-avtalen, IPSEN avtalen og dagens markedsandel (BLC) i USA? Med engangsbeløpet til Cevira i 2019 vil PHO ha (drifts)inntekter på ca 250 mill - ved å kutte ut markedsførings/salgskostnadene i USA, ville ikke PHO da kunne hatt et overskudd i 2019 på nærmere 150 mill? Tenk bare hvilket potensiale PHO nå har ift Cevira (uten at de trenger å bruke kostnader/tid på å få gjennomført den siste fasen) - er det riktig at dette potensialet nå skal prises til under kr 5? For meg, dersom en ser isolert på verdiene i PHO (nevnte avtaler)/inntektspotensialet (Cevira/BLC i USA)/ risiko, virker det for meg helt ulogisk at PHO med kr 100 mill på bok (ingen gjeld) skal prises til ca 1 mrd. Samtidig må jeg si at dette har vært en meget fin dag - for de som har ønsket å kjøpe større poster i PHO (på lav kr 50):)

Ønsker dere alle sammen lykke til!

Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
thepower
04.07.2019 kl 18:19 5453

I dont call a 4% drop on a strong day a good day.

Nearly 10kr down from the Monday high. That stinks, call a spade a spade.

Same price now as on th Q2 day, meaning the Cevira deal has already disappeared

Same old PHO. Just small traders and chances. Very few are long term in this stock.

This stock trades massively on momentum and sentiment. When they are under pressure the stock collapses.

Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
NilsAB
04.07.2019 kl 18:36 5413

Enig. Trodde dette skulle bli gode greier, men Pho bare rister gode nyheter av seg og fortsetter i gamle spor... Merkelig rett og slett om ingen store tar grep og kjøper seg opp eller kjøper hele Pho... Jeg er helt sikker på at BP vet hva Cysview er og hvor store sjanser det har på markedet, noe annet vil være meget rart....
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare

Tror Asieris etterhvert kjøper seg opp/overtar Pho. De ville idag ha fått både alle
rettigheter for Cevira og i tillegg et ferdig utviklet Cysview for en milliard. Dette må
da være billig ut fra avtalen som er inngått? Ser ikke ut til at vi får så mye oppgang
før noen prøver å kapre selskapet, da vil vel norske investorer også våkne.
Er svært merkelig at ikke aksjen ihvertfall går over ath på 63,50 med den avtalen
som er inngått. Idag ser det forøvrig ut til at aksjen av en eller annen grunn er tradet ned,
hyppig salg av 2 aksjer, hele tiden litt under sist omsatte kurs.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
04.07.2019 kl 19:25 5298

Thepower - det spørs hvordan en ser det, dette var en veldig god dag for dem som ønsker å komme seg inn (med relativt store poster) til lav kurs uten å bevege kursen alt for mye. Riktig at med dagens kurs er Cevira avtalen priset til 0 - dersom en kun går kort tid tilbake - og sammenlignet med sluttkursen på fredag - prises inntektspotensialet til Cevira avtalen i dag til under kr 5. Forstå det dem som kan - for meg virker det helt ulogisk - fundamentalt mener jeg derimot at PHO nå står mye sterkere - og at PHO er veldig lavt priset. Jeg har nok et noe lengre perspektiv med min investering enn det du har - og basert på det du har gitt uttrykk for ift antall aksjer en del flere - og dagens kursfall gir derfor etter min oppfatning en veldig god kjøpsmulighet. Jeg kunne solgt nå og innkassert en god gevinst - men det er helt uaktuelt for meg å selge på kurs kr 50, det er i stedet en virkelig god kjøpsanledning. Som du skriver, kursen var i løpet av mandag nesten 20 % høyere enn dagens sluttkurs....
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
thepower
04.07.2019 kl 20:06 5225

I believe that until we get a couple of big serious long term investors then we will.see yet another repeat of this type.of price action.

It must be the third time in a year that we have seen small investors pushing the price up on news only for it fall heavily back down within a short period afterwards.

When they will come in I have no idea. I seriously thought that after this Cevira deal that this would be a catalyst to make a run for a new high on solid volume with proper investors who are in it for the long haul.

However we get speculators who come in and are out within a day or two, licking their wounds.

You saw it on here. I saw 5 or 6 names I haven't seen before. They obviously bought in and are out again. Where are they now.

It's certainly a frustrating stock to be in. Maybe we will see a strong finish to the week and I imagine after this deal there will be an expectation building for Q2 which will push the price up throughout July
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
Computum
04.07.2019 kl 21:43 5107

Men hva vet vi om Asieris? Asieris er datterselskap til Jiangsu Yahong Meditech Co., Ltd. (Ikke mye å finne om moderselskapet.)

Selskapsprofil:

"Asieris Pharmaceuticals, founded in March 2010 in China Medical City in Jiangsu Taizhou, is the only China-based, globally oriented company specializing in the R&D of new drugs for the treatment of genitourinary tumors and related diseases.

Our professional teams are located in Shanghai, Beijing, and Taizhou (Jiangsu), as well as in the United States, with departments responsible for domestic and international clinical development, regulatory affairs, pharmaceutical sciences, new drug discovery, and business development.

With focus on genitourinary tumors and related diseases, our goal is to establish a leading position in this field with our own unique strategies. Through the “twin engines” of proprietary R&D and in-licensing, we explore the global values of proprietary first-in-class new drugs of breakthrough potential. Meanwhile, we in-license late stage or marketed new drugs from overseas for the Chinese market to enhance our product pipeline and allow us to quickly establish our leadership position in the domestic market.

Major Milestones:

2010

• Asieris Pharmaceuticals was founded and registered in the China Medical City, Taizhou, Jiangsu Province.

2012

• A Pre-IND meeting was held with the US FDA; the FDA issued written concurrence of Asieris' proposed phase II clinical protocol to investigate the effects of APL-1202 in non-muscle-invasive bladder cancer patients;

• Asieris received “Clinical Trail Acceptance Notice from the China FDA for conducting a Phase 2 clinical trial in non-muscle invasive bladder cancer patients.

2013

• Asieris received the Clinical Trial Approval (CTA) from the China FDA for conducting the Phase 2 clinical trial in non-muscle invasive bladder cancer patients.

2014

• Wanchuan Pharmaceutical and Taifu Funds invest in Asieris.

2015

• The APL-1202 Phase II clinical trial in China completed itsenrollment

2016

• Invited to attend the European Association of Urology Munich Conference in Germany, where the interim results from the APL-1202 Phase II clinical trial in China was presented and was highly recognized by experts around the world;

• Opened the Shanghai Office for establishing a team of experts;

• Reached agreement with the China FDA on the APL-1202 Pivotal Trail Protocol.

2017

• Launched the APL-1202 Pivotal Trial in China;

• Signed the APL-1202 MAH Strategic Partnership Agreement with Wisdom Pharmaceutical;

• Completed Round B fund raising led by Lapam Capital, and jointly invested by Kaitai Capital, Qihang Funds, Phoenix Investment, and other investors.

2018

• Established the Shanghai R&D Center and launched the New Drug R&D Discovery Platform;

• Held a Pre-IND meeting with FDA; successfully submitted a US IND and received permission from the US FDA to initiate the clinical trial;

• Signed the Collaboration Agreement with the Suzhou manufacturing site of Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Group Corporation;

• Opened the Beijing Office.


R&D strategy:
Although Asieris Pharmaceutical started with “re-discovery of an old drug”, our research focus remains on the development of first-in-class products. Our strategy is to establish an innovated drug discovery platform through understanding the novel MoA of an old drug and apply it to the new product development.

http://www.asieris.cn/index.php/about/en_about
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
Computum
04.07.2019 kl 21:55 5086

Dette er jo et forholdsvis ungt selskap med store ambisjoner. Men hvordan er de finansielle muskler? Man holder nok slike opplysninger "tett til brystet" i Kina. Ikke samme åpenheten som i Norge. Håper Dahl har gjort en grundig analyse her.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
focuss
04.07.2019 kl 21:57 5077

Ser ut som en nær ideell partner for å bringe BLCC til Kina, med litt oppstart hjelp av Photocure. Alternativet er at Ipsen tar det til Kina. Da skal PHO ha 35% royalty så det skal vel litt til at Ipsen tar det løftet, men de kan få kniven på strupen nå.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
clanz
04.07.2019 kl 23:49 4891

Problemet med størstedelen av inntektene fra Cevira er at de kommer først om 4+ år. Hvem gidder å vente på at det kanskje skal skje? og gitt historikken med Lumcan bl.a. og i biotech generelt blir dette veldig usikkert. Jeg mener derfor i likhet med aksjemarkedet at det blir håpløst å regne hjem Cevira basert på at det blir en BB.

Men fokuserer vi på de regulatoriske og kliniske milepælene i kina og til dels EU/US som ligger først i tid.... så kan vi begynne å regne på verdiene. Totalt snakker vi milepæler på $ 54 mill eller 460 mill og totalt 500 mill inkl. den garanterte utbetalingen på $ 5 mill. Tenker vi f.eks. at PHO klarer å hale iland 400 av disse 500 mill-ene.... om 3 år og neddiskonterer det med 10% gir det en verdi på ca. 300 mill og 14 kr per aksje. Hvis kursen nå kun har steget 7 kr, og det på gode børsdager..... så priser markedet inn at kun 200 mill blir totalt utbetalt om 3 år. Dette priser faktisk inn ca. 1/3 av de 460 mill regulatoriske/kliniske milepælene.... + 5$ mill sikre utbetalingen. Utfra det lille vi vet nå om avtalen, tenker jeg at det ikke er helt bak mål... før investorer skal satse hundretusener av hardt opptjente midler i aksjen.

Mener du det er alt for lavt er det jo bare å takke markedet for det og selge huset og leie leilighet i 5 år og satse alt man har i PHO og tenke at det er gratis penger uten risiko som noen tenker på en annen tråd her.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
clanz
04.07.2019 kl 23:55 4873

Må bare legge til at jeg syns Cevira avtalen er veldig positiv. Ikke minst fordi den garanterer 42 mill utbetaling i 2019, som kanskje også kan brukes til å fokusere enda mer om nødvendig på å selge Cysview i usa. Emisjon var jo aldri aktuelt, men nå er det hvertfall ikke aktuelt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
04.07.2019 kl 23:59 4862

Thepower - det er nok ikke uten grunn at Schneider vurderer andre alternativer for PHO enn OSE. Det er ikke unaturlig at et selskap får en korreksjon etter en oppgang på 30 % - samtidig følger jeg deg på mye av det du skriver, jeg trodde også Cevira avtalen nettopp ville gi den effekten du beskriver, og at vi etterhvert passerte fjorårets topp på kr 63.50 på høyt volum. Særlig når vi på mandag hadde en omsetning på nesten 50 mill - og vi fikk en bekreftelse på år MW hadde dekket inn over 30 000 aksjer av shorten. Jeg mener, etter flere beregninger/vurderinger av Cevira avtalen nå i ettertid, at avtalen er minst så god som jeg først antok. Som du tidligere har vært inne på - med kurs nå på kr 50 vil det i realiteten prise Cevira avtalen til tilnærmet kr 0. Det blir etter mitt syn helt feil - og derfor mener jeg, som jeg tidligere skrev, at dette var en positiv dag for de som ønsket å kjøpe mer😀 Jeg tror en kombinasjon av nye aksjonærer på mandag med veldig høye ambisjoner om rask kursstigning (som du er inne på), aksjonærer som valgte gevinstsikring (truffet av høydeskrekk) og aksjonærer som ser på tidligere historikk og som nå ikke ønsker å gjøre samme "tabbe" å selge når kursen er på kr 50 - er årsaken til fallet på nesten 20 % fra toppen på mandag til dagens sluttkurs på kr 50.20.

Hvis vi klarer å holde hodet kaldt, vurderer de fundamentale forholdene og tenker litt mer langsiktig - har jeg i min periode som aksjonær aldri hatt sterkere overbevisning om caset PHO. Trodde aldri etter Cevira avtalen at PHO ville kunne kjøpes på 40 tallet igjen - men dette er etter mitt syn en enda stor kjøpsmulighet for min del, enn det jeg predikerte tidligere når kursen for en stund siden falt under kr 40. Men dette er kun mine egne tanker😀
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
05.07.2019 kl 00:26 4811

Clanz - 42 mill er som du skriver allerede sikker. Det i seg selv utgjør ca kr 2. Det betyr at basert på dagens kurs, sml med sluttkursen på fredag (før Cevira avtalen), priser en inn at PHO ville fått rundt kr 100 mill i dag dersom en solgte sin posisjon i avtalen til en tredjepart, jf en økning i kurs på kr 5 (pluss kr 2 som relaterer seg til nevnte 42 mill).

Det kinesiske selskapet vil allerede nå sette igang videre prosess opp mot kommersialiseringen i Kina - hvor PHO vil få 18 MUSD ved en ev godkjennelse der (fase 3). Deretter vil en starte salget i det kinesiske markedet - hvor PHO vil få royalty (10-20 % avhengig av størrelsen på salget) + få flere utbetalinger når ulike salgsmål oppnås (dette kommer i tillegg til nevnte royalty). Disse utbetaingene/royaltyen knyttet til det kinesiske markedet vil derfor kunne oppnås mye tidligere enn de 4 årene du nevner? Prosessen når det gjelder USA og Europa vil påbegynne noe senere.

Spørsmålet en bør stille seg er følgende - tror dere virkelig at PHO ville vært villig til å selge sin posisjon i Cevira avtalen i dag med det kinesiske selskapet for litt over kr 100 mill (når en ser boet ifra engangssummen i 2019) - når inntektspotensialet er opp mot kr 250mUSD + 10-20 % royalty??? Dette knytter seg til et produkt som allerede har gjennomført fase 2 og som tidligere CEO har gitt uttrykk for kan bli BB.... Tror dere ikke det kinesiske selskapet, som er nødt til å bruke allerede store ressurser på den videre prosessen, ville betale totalt kr 150 mill for å få "fullt" eierskap til Cevira (sitte igjen med hele "potten") - i stedet for å betale 42 mill NOK upfront + ev måtte betale ytterligere 230 MUSD ved ulike milepæler + 10-20 % i royalty???
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
clanz
05.07.2019 kl 07:49 4636

Jeg la til grunn at det anslagsvis vil ta i snitt 3 år å få ytterligere milepæler utover disse initielle 42 (som faktisk ikke kommer før om et halvt år).

PHO har prøvd å finne en partner siden 2013 vel, og dette er den beste avtalen de har kommet opp med.

Jeg tenker vi får vite mer om avtalen i q2. Forhåpentligvis har de da en konkret tidsplan og målsetninger.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
05.07.2019 kl 08:10 4599

Hvad er det som seier 3 år, det kan gå fortere. dette sier selskapet. spesielt I kina.
Under lisensavtalen vil Photocure motta en samlet signeringsavgift på USD 5 millioner innen 6 måneder etter signering. I tillegg kan selskapet motta totalt USD 18 millioner basert på oppnåelse av visse kliniske og regulatoriske milepæler i Kina og opptil USD 36 millioner for visse kliniske og regulerende milepæler i USA og EU. Godkjennelse av en annen indikasjon i Kina, USA og EU ville føre til utbetalinger på opptil USD 14 millioner. I tillegg vil salgstillatelser gjelde i alle markeder.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare

Vi er flere som mente at cevira-avtalen skulle være tilstrekkelig til å dra kursen opp til et nytt nivå. At vi i går fikk oppleve omsetning nok en gang på 40 tallet sier mer om norske aksjonærer enn om PHO. Og jeg støtter dine vurderinger i hvorfor kursen har seget såpass tilbake i løpet av uken. Det til tross for at avtalen i dag fremstår som langt bedre enn det den gjorde da meldingen kom.

Nå tror jeg nok at dem som solgte deler eller hele sin OHO portefølje i løpet av inneværende uke, neppe gjorde det for å snu ryggen til PHO, men for å dra nytte av reaksjonen som måtte komme etter 30% verdistigning. I så tilfelle sitter det mange på «gjerdet» som venter på passelig tidspunkt å gå inn. Samtidig får vi tro at dem som kjøpte seg inn gjorde det i sterk tro på at oppsiden i PHO er betydelig, altså ikke potensielle selgere med det første.

Hva blir resultatet av dette? Jo, når kursen nå snur opp igjen vil det være mange som skal ha tilbake aksjene de solgte. Mandag ble det solgt 700k aksjer. I tillegg ligger det 166k fortsatt short. Da sier det seg selv at når tidevannet snur, kan kursen gå bratt og høyt!

Og dess lengre PHO kursen blir liggende på dette latterlig lave nivået, samtidig som det fundamentale blir bedre måned for måned, dess brattere vil oppturen bli når den først kommer. Og personlig tror jeg den kommer i løpet av 2019. Kan Q2 18 være en utløsende faktor?
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
Hardly
05.07.2019 kl 09:19 4428

Tror ikke denne vil ligge nevneverdig over 45 så lenge selskaper viser til rød bunnlinje kvartal etter kvartal.
Dette ligger i pharmasi aksjenes natur.
Skal større investorer fatte interesse må bunnlinjen økes betraktelig over flere kvartal etter hverandre.
Slik det er nå er PHO er den ultimatum 'sell on news' aksjen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
Computum
05.07.2019 kl 09:53 4333

" I tillegg ligger det 166k fortsatt short."

Tallet er 144757. Men det er ille nok.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare

Ser ikke på det som ille Comp. Tvert imot.
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare