Verdien av Cevira avtalen


Det er selvfølgelig mange måter å vurdere/estimere verdien av denne avtalen. Først av alt så henger det jo sammen med grad av suksess for den kinesiske partneren.

En liten øvelse er jo å vurdere hvilken kurspåvirkning denne avtalen vil ha med minimum og maksimal uttelling.

Minimal uttelling er lett å beregne. Vi vet at Photocure vil motta ca 5 mill dollar ved inngåelse. Vil bli bokført i 3Q og vil bidra til en positiv EBIT i kvartalet og mest sannsynlig i 2019. Dette er ca 2 kroner per aksje, så det bidraget er garantert.

Det er vanskeligere å beregne stor suksess. Det snakkes om pasientantall i millionklassen. Vi vet ikke prisen men Vår tidligere leder antydet blockbuster potensialet. La oss gjøre det enkelt å si at det er den maksimale omsetningen av Cevira. Det vil si ca 1 milliard dollar. Det forutsetter selvfølgelig at alt er blitt godkjent og det betyr at Photocure har mottatt ca 2,5 milliarder kroner allerede. Disse utbetalingene vil være ca 100 kroner per aksje.
Utbetalinger som resultat av omsetning vil være årlige inntekter og det står at det vil være mellom 10 og 20% av overskudd. La oss anta at kineserne har en omsetning på 1 milliard dollar og at overskudd er halvparten så skal det utbetales 10-20% av 500 mill dollar. Det kan da bli ca 100 mill dollar eller ca 40 kroner per aksje. Med en p/e på 15 så er det en økning i aksjekurs på ca 600 kroner.

Kort oppsummert vil det minimale bidraget fra avtalen være ca 2 kroner per aksje, mens full suksess skulle medføre en kursøkning på ca 700 kroner per aksje.

Til nå har kursen steget ca 10 kroner. Det betyr at markedet vurderer det som ca 1% sannsynlig at vi oppnår maks uttelling av denne avtalen.

Jeg kan ikke så mye om Cevira, men jeg føler meg sikker på at kineserne har større tro på suksess enn 1%
Redigert 21.01.2021 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
Mr Big
05.07.2019 kl 09:58 4979

Sammenlign NEL vs PHO. Helt utrolig at PHO er på 50 tallet. Vi burde være rundt 100 kr.
Redigert 20.01.2021 kl 20:51 Du må logge inn for å svare
Hayen
05.07.2019 kl 10:13 4956

"Forøvrig finnes til "enhver" tid omkring 125 preparater med BB-status på verdensmarkedet.
Noen tilkommer årlig, og noen forsvinner ut av lista etter hvert som generika godkjennes.

Det er hele tiden stor interesse for hva som blir neste BB-preparet, og blant "ekspertene" (de store tunge tidsskriftene) går spekulasjonene kontinuerlig, og der ulike kandidater rangeres."

Takk for info DTT.
I så måte så ligger det mye prestisje i å få til neste BB.
Asieris er et ganske nytt selskap. Det vil være en stor fjær i hatten for de om Cevira blir et nytt BB.
Det vil tiltrekke seg investorer og nye produkter/partnere.
Min antakelse er at Asieris har vurdert Cevira grundig, strukket seg langt for å få til en avtale (gode utbetalinger ved milepæler og solid royalities) og kommer til å jobbe skjorta av seg for at Cevira blir en Blockbuster.
Redigert 20.01.2021 kl 20:51 Du må logge inn for å svare

Nå har nok du og jeg litt forskjellig tiltro til investorer. Jeg tror nok at de fleste investorer evner å se mer enn kun bunnlinjens farge hos et selskap. Hvis ikke spår jeg en dyster fremtid for 99% av farmasiselskapene på OSE og flere andre selskaper med.

Investorer går inn i et selskap på grunn av forventinger. Spør Gjelsten hvor mye han har sett på bunnlinjen til Ultimovacs før han sprøytet inn millioner. Hadde han vært avhengig av en blå bunnlinje ville det været umulig for selskaper som Ultimovacs, NANO, PCIB, TARGOVAX, NEL og mange flere å få risikovillig kapital.

Jeg tror nok at årsaken til at PHO kursen ligger der den ligger er en kombinasjon av at selskapet er notert på OSE og selskapets historie. For det skal ikke stikkes under en stol at mange investorer tydeligvis har blitt skuffet og desillusjonert som investorer i PHO opp gjennom årene.

Men dette gjelder ikke bare PHO. Det er tilsvarende mange som er blitt skuffet og som har gått lei i andre farmasiselskaper. Og nettopp det faktum at risikoen er høy i farmasiselskaper, spesielt i dem som er i en utviklingsfase, har gjort at de aller, aller fleste investorene på OSE holder seg til selskaper innen segmenter som olje, fisk, shipping og finans. Kun et fåtall av oss har kastet oss ut i farmasi aksjer. Og flere av oss har fått føle på pengepungen hvilke risiko det er. Men vi er også en del som har gjort uforskammet mye penger i farmasiaksjer.

Men majoriteten av investorer på OSE skjærer alle farmasiselskapene over en kam. Ergo så skjønner de ikke at PHO de facto er ferdig med sin utvikling av Hexvix/Cysview og at selskapet nå befinner seg i kommersialiseringsfasen. Men dette kan man takke investeringsøkonomer som er så inkompetente at de bekjentgjør sin inkompetanse i en like inkompetent finansavis som FA. For i 2018 fikk en slik kar anledning til å presentere feilaktig informasjon gjennom FA der PHO ble fremstilt som at de drev med utvikling av et produkt!

Men fatum at PHO står midt i en suksess i USA der salget av Cysview er akselererende. I tillegg har de nettopp inngår en avtale for Cevira der et kinesisk selskap betaler PHO for å få lov til å videreutvikle, få godkjent og kommersialisere Civira. PHO er således i en særdeles unik situasjon hva angår farmasiselskaper på OSE. Men aktørene på OSE evner tydeligvis ikke å skille PHO fra andre farmasiselskaper.

Det at en del investorene er så nesegrus opptatt av fargen på bunnlinjen, tror jeg vil koste dem dyrt. Dyrt i form av at de vil gå glipp av noe som kan komme til å vise seg å bli tidenes investering på OSE. For selv om PHO fortsatt har en rød bunnlinje, så har de oppnådd rammebetingelser for suksess i USA som er fantastiske. Og med Cevira-avtalen på plass kan man glemme emisjonsspøkelset, om det noen gang var der, og PHO har fått to ben å stå på. Et tredje ben kan komme til i en ikke alt for fjern fremtid. Men det blir vanskelig å se dette når man i utgangspunktet ser på PHO som hvilket som helst annet norsk farmasiselskap som lever på aksjonærenes nåde.
Redigert 20.01.2021 kl 20:51 Du må logge inn for å svare
Hardly
05.07.2019 kl 10:35 4899

Etter hva du skriver London har vi den samme oppfatning av investorer på OSE.
Ser ingen motsetninger i hva jeg skrev og din kommentar.
Men Photocure kommer. Det er jeg overbevist om. TTT.
Redigert 20.01.2021 kl 20:51 Du må logge inn for å svare
05.07.2019 kl 11:09 4843

Nå er det slik at institusjonelle investeringsansvarlige ikke kan ta sjanser av betydning. Klarer de 5-10 % så behøver de ikke å frykte for jobben sin. Og siden det ikke er deres egne penger det dreier seg om så bryr de seg ikke om at de kan gjøre et kupp her.
En annen sak er det med private større investorer. De er dessverre opphengt i andre bransjer. Men vi har da en på laget!
P:S Når det gjelder farger på tallene så klarer ikke Nordnet å skille mellom rødt og grønt ,eller pluss og minus. Så en kan ikke henge seg opp i det nei ;)
Redigert 20.01.2021 kl 20:51 Du må logge inn for å svare

Hardly
Den er god. Det var nok jeg som har misforstått deg. Det skjer innimellom.
Tror vi kan se frem til en heftig høst, men enda heftigere år som kommer. Gleder meg ril å se hvor vi befinner oss på denne tiden om tre fire år. Skal bli artig å mimre om sommeren 2019. Og da tenker jeg ikke på bergensværet. ;-))
Redigert 20.01.2021 kl 20:51 Du må logge inn for å svare
05.07.2019 kl 14:47 5105

Det er ganske komisk at NAS prises 3x PHO selv om de trolig går overende, eller i hvert fall blir kraftig vingeklippet !
P.S
Men håper selvsagt NAS overlever da de er rimelige og OK å fly med
Redigert 05.07.2019 kl 14:59 Du må logge inn for å svare

Cevira-avtalen, hva vil den gjøre med Photocure?
Jeg er ikke i tvil om at Cevira-avtalen kan på sikt bli en solid inntektskilde for Photocure, men før pengene «renner inn» kan vi jo se hva vi har så langt.
Avtalen må først og fremt sies å lykkes for Photocure hvis Cevira selger godt, men allerede nå er betydelige verdier sikret.
Avtalen er relativt baktung til å være en fase 3 avtale, det vil at de virkelig store verdiene ligger i royalties ved høyt salg.
For det første så har jeg forstått det slik (Nordnetbloggen ved larsmkn)at royalties er på 10% ved globalt salg under 500mill$, 15% i intervallet 500mill$ til 1 mrd$ og 20% ved salg over 1 mrd $, dvs hvis Cevira blir en blockbuster.
Dernest er en stor del av milepælsutbetalingen også knyttet til salg.
250mil$ er mulige milepæler, og av de skal 5 mill utbetales innen 6 mnd, 18 mill$ ved godkjennelse i Kina og 36 mill$ ved godkjennelse i US og EU. I tillegg så vil man få en milepæl på 14mill$ ved godkjennelse av en tilleggsindikasjon. Mao 73 mill$ i kliniske-regulatoriske milepæler og 177mill$ i salgsmilepæler.
Følgende blir bare spekulasjoner, men det er logisk å tenke at alle milepæler blir fullt ut betalt den dagen Cevira er en blockbuster.
Følgende er selvsagt helt usannsynlig men for å illustrere. La oss si at photocure blir godkjent i Kina, US og EU i 2022 og selger for 0 kroner i 2022, og at 2023 er første året Cevira er på markedet globalt, og at det da selger for 2 mrd dollar.
Photcure vil da motta 73mill$ i 2022 og 177mill$+50mill +75 mill$ +200mill$ = 502 mill dollar.
73 mill$ for at indikasjon 1 og er på markedet i 2022, 177 mill i salgsmilepæler for at produktet er blockbuster , 50mill$ for salg opp til 500mill$ (10%), 75mill$ for salget mellom 500mill$ og 1 mrd$ og 200 mill$ for salg mellom 1mrd$ og 2mrd$.
Mao det skal litt til, i salg, før vi ser de virkelig store pengene, så derfor kan det være mer konstruktivt å fokusere på hva vi faktisk med god sannsynlighet har oppnådd.
Det første opplagte er 5 mill$ i signering, og det andre, som det har vært mindre fokus på, men som jo er opplagt er at Asieris betaler for utviklingen av Cevira til markedsklart produkt.
Hestdal sa en gang i tiden at fase 3 for Cevira ville koste ca 15 mill$, mens Visonac ville koste om lag 30 mill$.
Med denne avtalen kommer Cevira til markedet kostnadsfritt for Photocure.
Dernest er det greit å tenke på hva utviklingsrisikoen er. Cevira har meget gode effekt- og sikkerhetsdata, samt SPA for US og tilsvarende for EU.
Nå skal dette utvikles i Kina, og det blir ny kommunikasjon med kinesiske myndigheter, så i praksis er dette klipp og lim fra US-oppsettet, og «plankekjøring». Generisk LOA for fase 3 produkter er 50%, men her tenker jeg at en LOA på 75% er både konservativt og fornuftig.
Min konklusjon er at dette på mange måter ligner på inntektsmulighetene til Cysview, stort potensiale, med svært lav regulatorisk og klinisk risiko.
Og grunnen til at vi foreløpig har sett svært beskjeden effekt av Cevira-avtalen på aksjekursen er at inntekten kommer litt frem i tid.
Min konklusjon er derfor at smart akkumulering med langsiktig perspektiv er veldig lurt ift til Cevira.
Nå kan det jo løsne big time i løpet av sensommer/høst mtp Cysview salg, men uansett så har vi nå solide muligheter i Cysvie og Cevira, og Photocure burde derfor være i alles aksjeportefølje, og i alle fall i alles biotekportefølje. Det er nå en helt opplagt no-brainer.
Og apropos no-brainer, Photocure må være et soleklart oppkjøpsobjekt nå.

Med mindre man strategien er “all in” i en enkelt biotek-aksje, eks 100% PCIB, 100% NANO eller 100% TRVX mener jeg at PHO er den opplagte kandidat til “nummer 2 - aksjen” i enhver biotek-portefølje. Og grunnen er at den er ganske annerledes enn andre aksjer iom at den ikke trenger noen kapital-tilførsel, og har inntekter. I tillegg har den stort potensial.
Før Cevira-meldingen var det i grunnen rimelig opplagt at Photocure må være en slik aksje alle har som nummer , på kistebunn, risikobalansering, what ever you like to call it. Etter Cevira-meldingen er det helt innlysende og soleklart at det må være slik.

I Asieris-meldingen står det:

“Cevira® is in development as a treatment for high grade cervical dysplasia.”

Jeg mener at det må være det som refereres til som HSIL, eller CIN2 og CIN3, dvs stadier hvor man må konisere (fjerne ved laser eller skalpell) en del av cervix.

Det står videre at:

“Approval of a second indication in China, the US and the EU would result in payments of up to USD 14 million. Additionally, sales royalties will apply in all markets.”

Jeg vil gjette på at “a second indication” betyr LSIL (low grade), eller CIN1. I slike tilfeller koniserer man ikke, men inngår i jevnlig kontroll og overvåking.

Det vi likevel være meget aktuelt å bruke Cevira på CIN1/LSIL, ikke bare fordi Cevira har vist resultater til å være effektiv her også, men Cevira 5% hadde svært gode resultater på HPV-clearance også (83%). Og som kjent er det et flertall som ikke tar HPV-vaksine, videre er mange allerede smittet av HPV, slik at selv om alle i hele verden fra i dag tok HPV-vaksinen ville det fortsatt være et enormt marked for Cevira.
Videre er som kjent HPV-vaksiner som eks Gardasil profylaktisk (forebyggende) og ikke terapeutisk (behandlende).

Photocure har dokumentert det samfunnsøkonomiske med Cevira:

https://photocure.com/news/clinical-and-cost-impact-analysis/

"The results show that Cevira® at a unit price of 2500USD is cost neutral compared to the standard of care surgical methods, loop electrosurgical excision procedure (LEEP) and cold knife conization (CKC), or cost beneficial when the impact of preterm births is taken into consideration."

Mao, en pris på 2500$ vil trolig ha full refusjon i EU og US, og generelt er nok ikke prisingen så mye lavere i Kina.
Jeg er overbevist om at mange kvinner vil velge vevsbesparende Cevira når det er uten ekstra kostnad.
06.07.2019 kl 17:57 4871

Takk for gode og reflekterte innlegg Snøffelen. Jeg tror også at grunnen til at aksjekursen halter litt er at dette ligger litt frem i tid. Men jeg syns derimot ikke det ligger så langt frem i tid at det ikke kan begynne å prises inn i aksjen, vi er over halvveis på vei mot 2020 da Dahl har varslet overskudd, og hva som vil skje med kursen da tør jeg ikke tenke på. Jeg er dypt inne i PHO.
focuss
06.07.2019 kl 18:06 4853

Snøffelen
Jeg regner med at alle som kjenner igjen ett kvalitets innlegg når de ser det, setter stor pris på dine visitter på HO.
Det er imidlertid på ett punkt jeg vil tenke annerledes enn deg og det er på investerings strategi. Slik jeg ser det så bør PHO være ett soleklart førstevalg når det gjelder aksjer i en bioteck portefølje. Så kan man gjerne krydre litt med selskap i utviklingsfasen. De store pengene i PHO så litt krydder i en eller flere av de andre. Dette for en sund risikohåndtering av kapitalen. Ingen trenger mer oppside enn hva de får i PHO.
gunlove
06.07.2019 kl 18:15 4830

Dahl slår vel ikke akkurat på stortrommen når han sier overskudd først i 2020, dette virker å være en meget forsiktig person som holder altfor mye tilbake etter min smak. Supre innlegg fra Snøffelen, lærer hele tiden mer om Cevira som ser mer og mer spennende ut. Så har vi Cysview i tillegg med et potensiale som er helt vanvittig.

Skal man inn i farmasi/biotek så er PHO det soleklare førstevalget, de har bevist at de kan få produkt gjennom nåløye. Det har ikke de andre biotek selskapene gjort derfor er det helt uaktuelt å kjøpe noe der. Jeg sier ikke at de ikke kan lykkes, men risikoen er for høy. Risiko i forhold til belønning i PHO? Det er ikke noe å tenke på lenger, dette er muligheten som ligger servert på Oslo Børs.
focuss
06.07.2019 kl 18:34 4795

Gunlove
Med forbehold om at jeg ikke kjenner til alle regnskapsmessige triks Dahl kan finne på så vil Cevira avtalen føre til ok overskudd allerede i år, men han har vel noen fremfør bare underskudd han kan drepe det med. Det han ikke kan ødelegge er at cash beholdningen vil øke med ca 50% og det er det som betyr noe. Fremførbare underskudd er jo noe vi vil nyte godt av fremover ved at skattebetalingen blir beskjeden. Cash beholdningen vil øke kraftig fremover så får vi vente å se hvordan den skal benyttes. Så lenge selskapet er så underpriset så ville jeg mene at å kjøpe egne aksjer er den beste investeringen som kan gjøres. Det vil også bidra til å øke kursen nærmere det nivå den bør ligge på. Mens vi er i posisjon til å redusere antall utestående aksjer om vi vil så er de andre biotech selskapene i posisjon til å trykke stadig flere nye aksjer. Som natt og dag.
06.07.2019 kl 18:35 4788

PhotoCure er et gullkantet papir. Selv om ordningen med høytidelige aksjebrev i posten ble slutt for over 20 år siden har jeg trolig minst et brev av PHO liggende Så når kursen passerer 300 eller kanskje 500 kan jeg tenke meg at jeg vil finne frem et PHO-aksjebrev og sette det i glass og ramme. Selv om ikke antall og dato stemmer Det fortjener selskapet ;)
P:S
PHO var nok 2-3 år for sent ute :(
Redigert 06.07.2019 kl 18:43 Du må logge inn for å svare

PHO som hoveddel av investeringen er opplagt et godt valg, min argumentasjon var at alle bør ha Photocure-aksjer i sin biotekportefølje.

Setter storpris på Snøffelen sine innlegg. Men personlig har jeg pr nå PHO som mitt førstevalg og den utgjør den tyngste investeringen i min portefølje. Sitter med 80% av kapitalen i PHO og jeg føler meg rimelig trygg på at dette kommer til å bli min beste investering, ever. Ja, selv min hittil største kule i aksjemarkedet, boblen Hospitel i det unoterte markedet 1998-2000, vil komme til å blekne. Den gikk fra ca kr 5,- i august 1999 og passerte kr 130,- i januar 2000. Men i motsetning til PHO, var Hospitel kun luft og forventninger, et selskap fullstendig uten substans.
Hvordan det gikk med den investeringen? Jeg solgte noe oppe på kr 132,- men burde solgt alt. De siste aksjene gikk ut på kr 8,75. Men min avkastning var likevel formidabel.

I tilfellet PHO vil jeg kunne få samme reisen, selv om det vil kunne ta noe lengre tid. Det kan jeg leve med. Men i PHO slipper jeg den brutale nedturen som jeg fikk i Hospitel, da luften gikk ut av ballongen. Men dersom man ser bort fra nedturen i 2000, du verden så moro høsten 1999 var!
focuss
06.07.2019 kl 19:57 4679

LM
Med en selvfinansierende Blockbuster som kan gi milliardinntekt til PHO samtidig med at vi er på veg til SoC i et av USA`s største kreftmarked så burde det meste ligge til rette for et børseventyr. Vi har alt på plass for at en reise til ti gangeren kan starte. Bare venter på et par gnister som kan tenne lunta Slike gnister kan være en litt sexy oppdatert analyse, mediomtale som beskriver virkeligheten, ett bra kvartalsresultat. Nå har PHO kommet med en overraskelse i form av Cevira avtalen. Har de noe på gang ned Visonac også så kan det også åpenbart forsterke gnisten som skal til for å starte moroa. Forvent det uventede som Cevira.

Selv trenger jeg ingen ny gnist. Anbefaling av BLCC fra 17 av 17 AUA eksperter holder i massevis.
Redigert 06.07.2019 kl 19:59 Du må logge inn for å svare
Hardly
06.07.2019 kl 20:01 4670

Var det noen som nevnte nyhetstørke i sommer?
focuss
06.07.2019 kl 20:09 4648

Så hevdes det at kursen ikke reagerte så mye på Cevira fordi inntektene ligger ett stykke foran oss. Jada, greit det, men hva skal man da si om de andre biotech selskapene. Der ligger virkelig inntektene ett godt stykke fremme om de i det hele tatt kommer. Det som er ganske sikkert er at de også har emisjoner foran seg, mens vi er gratis passasjer. Enig i med Snøffelen at Cevira fase 3 vil ha en svært høy LOA og at det nesten kan sees som en formalitet. PDD har PHO stålkontroll på. Nå har jo Cevira det til felles med BLCC at det også er en drug device greie. Tror det er en årsak at det har tatt tid å finne partner, samtidig som vaksine problematikk har forstyrret bilde for noen en periode. Nå vet de bedre.
Redigert 06.07.2019 kl 20:10 Du må logge inn for å svare
06.07.2019 kl 21:12 4552

Focuss
Det du skriver gjenspeiler det norske samfunnet. All sunn skepsis er forsvunnet, for folk er vant til å få det de ønsker seg. Velstanden har sin pris.
Nordmenn vet ikke hva de har , men de vet meget sikkert hva de får;)
heilo888
06.07.2019 kl 21:25 4529

focuss;
Når det kommer til sammensetningen av en biotek-portefølje vil det være nesten like mange varierende meninger som det er aksjeinvestorer, og her er det ingen som sitter med den endelige fasiten. Alt ender opp med kalkulert risiko og spekulasjoner.

Snøffelen har f.eks. hovedvekten av sin aksjekapital i PCIB og det resterende i PHO (20% tror jeg?).
Du har trolig alt i PHO.

Jeg har like mye i mine 2 hovedkandidater PHO og PCIB, men også en del i Nano, Trvx, BgBio samt et par svenske. Dette fordi jeg mener det innen en bransje som biotek er svært viktig å spre sine investeringer og ikke legge alle eggene i samme kurv. Men dette må det være opp til en og hver å avgjøre.
06.07.2019 kl 21:34 4510

Snøffelen - setter alltid pris på dine seriøse innlegg. Lærer noe hver gang. Ja, det er ikke enkelt å prise avtalen. Både tid og risiko spiller selvfølgelig. Markedet har pr nå priset avtalen til kr 100 mill (eksl engangsbeløpet på 42 mill) - med en kursoppgang på ca 7 kr siden forrige fredagens sluttkurs, dvs at markedet mener PHO like så godt kunne tatt kr 100 mill i kontanter i dag (mot ev fremtidig potensiale på kr 245 MUSD + 10-20 % royalty). Flere har forsøkt å prise avtalen og hvor sannsynlig markedet mener at fremtidig utbetaling er. Det interessante er at PHO - uten å ta noen kostnader - kan få utbetalt 70 mUSD før det kinesiske selskapet har solgt et eneste produkt. Hvis en snur rundt på det - kan en si at det kinesiske selskapet, som nå vil påta seg alle kostnadene, er ved å inngå denne avtalen, nødt til å betale totalt opp mot 100 mUSD før produktet selges (ca 25 mUSD i FoU kostnader + 5 MUSD i engangsbeløp + 70 MUSD i utbetaling til PHO ift ulike milepæler). Tror dere det kinesiske selskapet ville gått med 6på disse vilkårene dersom en anså det som lite sannsynlig for suksess? I tillegg kan det kinesiske selskapet totalt måtte ut med 177 MUSD til PHO ved ulike salgsmål, - i tillegg til 10-20 % royalty av omsetning til PHO. Ville dere valgt at PHO i stedet tok imot kr 100 mill i kontanter i dag (full overdragelse) - eller inngått dagens avtale? Eller for å si det på annen måte som etter mitt syn setter tingene i et enda bedre perspektiv - tror dere det kinesiske selskapet ville betalt et engangsbeløp i dag på kr 150 mill NOK ( i stedet for kr 42 mill) mot å få fullt eierskap uten å ev måtte betale opp mot 245 MUSD i engangsbeløp + 10-20 % royalty? Hva tror dere? Jeg er ikke i tvil om at det kinesiske selskapet hadde sagt ja til det!! Ja, det er risiko og tidsperspektivet spiller inn - men jeg mener likevel at det er en latterlig lav prising av avtalen basert på dagens aksjekurs (men det er kun min mening:).
Redigert 06.07.2019 kl 21:47 Du må logge inn for å svare
gunlove
06.07.2019 kl 21:47 4482

Enig i det du skriver. Er det ikke ganske stor sannsynlighet for at dette kinesiske selskapet har en langsiktig plan, både når det gelder Cevira og hele Photocure? På et eller annet tidspunkt måtte jo andre aktører få øynene opp for Pho, at det kommer fra Kina er ikke veldig overraskende. De driver også med blærekreft....joda, det er lov å tenke selv. Det stopper nok ikke her.

Asieris bruker ikke en haug med penger og ressurser uten at de er rimelig sikker på at de skal tjene mye på det selv. Det drives svært sjelden med veldedighet og ivertfall ikke innen farmasi/biotek.
focuss
06.07.2019 kl 21:51 4475

Heilo888
Jeg tror det er mange som gjør kanskje den største feilen en kan gjøre og det er å forelske seg i en aksje noe som synes å gjelde i større grad i biotech aksjer enn i andre aksjer. Noen ganger kan det være tilfeldigheter som bestemmer hvilken aksje man forelsker seg i og mange synes det er vanskelig å gå ut av et etablert kjærlighetsforhold.

Skal man bruke en noenlunde rasjonell fremgangsmåte så er beregning av økonomisk forventningsverdi en måte, men det krever jo at sannsynlighet og verdi av alternative utfall bestemmes. Slik jeg ser det så skal det godt gjøres å gjøre en slik analyse og ikke komme til at PHO blir toppvalg i en biotech portefølje på OSE

Når jeg for nå etterhvert en god stund siden gjordet dette så endret jeg min hovedsatsing i biotech fra Nano til Photocure og det har vist seg å være en riktig vurdering. Salg av Nano rundt 80 og kjøp av PHO med snitt rundt 25 mener jeg at jeg skal være godt fornøyd med. Siden mitt skifte har både PHO og Nano utviklet seg stort sett som forventet. Men for all del, det gjør ikke alltid det.
Redigert 06.07.2019 kl 21:56 Du må logge inn for å svare
focuss
06.07.2019 kl 22:04 4445

Når det gjelder PCIB så antar jeg mange har satset der grunnet Snøffelens promotering av aksjen og det er lett å forstå at folk finner trygghet i å høre på ham. Ser ikke bort fra at Snøffelen kommer til konklusjonen at han bør endre en del på sin vekting. Det tror jeg han er rasjonell nok til å gjøre. Det er selvfølgelig noe han svarer best på selv. Men for meg virker det helt på tur å vekte PCIB/PHO 80/20. Ser ingen rasjonalitet i det.
focuss
06.07.2019 kl 22:24 4406

De to som har hatt dypest og lengst kompetanse om Photocure er Medisinmannen og Snøffelen.
Medisinmannen er helt sikker på at PHO blir oppkjøpt og Snøffelen mener at PHO nå er en soleklar oppkjøpskandidat.

For egen del er et slikt scenarie noe jeg tror lite på og det er ikke noe jeg vektlegger når jeg vurderer PHO. Men som sagt her kan man forvente det uventede.

Må ærlig vedgå at jeg håper PHO får anledning til å utvikle seg selv, eventuelt sammen med samarbeidspartnere de kommende årene. Det eneste positive med et eventuelt bud på selskapet ville være at markedsaktørene i Norge fikk en bedre ide om hvilke verdier som ligger i PHO og at vi på den måten fikk en noe mer realistisk prising av selskapet. Da ville vi også vært sikrere på at eventuelle senere bud ville nærme seg det vi kunne vurdere som fair pris.

Hei snøffelen, tror vi kanskje har lest samme studie og tolket tallene forskjellig.
"Det vi likevel være meget aktuelt å bruke Cevira på CIN1/LSIL, ikke bare fordi Cevira har vist resultater til å være effektiv her også, men Cevira 5% hadde svært gode resultater på HPV-clearance også (83%)."
- er dette fra en 6-måneders studie fra 2014?
Isåfall burde det nevnes at placebo hadde 36%(2/6) clearence. Noen forskere ville nok ikke omtalt dette som svært gode resultater og at studien var for kort/liten i omfang. Spesielt målt opp mot placebo, og alene er det heller ikke meget tilfredstillende.
Det må nevnes at jeg ikke har noen bakgrunn i pharma, medisin, eller forskning. Men én bekjent som jeg brukte 3 timer med sist kveld mente at dette ikke var godt nok. Hadde det vært godt nok ville pho fått godkjent fasttrack til fase 3 i USA i 2014. Noe de ikke fikk.
Jeg ønsker pho, og bankkontoen min, alt godt. Men denne avtalen er langt fram i tid. Og bare gis hvis de kommer gjennom fase 3 i Kina, noe som tar tid. Det er også et spørsmålstegn at pho ikke har brukt norsk kompetanse innen hpv på dette, mente min bekjent.
Han hadde noe positivt å si om cevira, og det var at det var et mildere inngrep en noe annet på markedet. Noe de andre behandlingene får litt pepper for.
07.07.2019 kl 08:31 4142

Jeg må seie eg synes det er litt snodig nær skribenter her kommenterer vitenskaplige studier. Om de virkeligen har
kompetanse til det. Det ende eg vet er att de gynekologer som deltok i studien, var full av lovord om produktet.
Om studien ikke var stor nok, så gav den så gode resultater att det vart klartekken før fase 3. Og kineserne har
vel tolket resultaterne så gode att de er verdt att satse på.

Og nær det er en egen utbetalning før Kina på 18 mil usd, så trur eg att det er enklare og går fortere i Kina. Så eg
trur det kommer tidligare i salg i Kina. Og om ikke før så begynner de att førstå vilken suksess Cevira kommer
att bli nær det kommer på den kinesiske markedet. Og nær det gjeller Cevira så tror eg Hestdal virkligen hadde
rett om mulig BB. Han var ikke den som lovte før mye, og hans kompetanse om forskning ligger nok betydligt
høyere en de som bruker kommentere her. .

Den gynekologen jeg snakket med, min bekjent, som har 30 års erfaring med forskning for SINTEF bak seg, har derimot kompetanse. Han var en, av flere, som deltok i ledergruppen som sammenhandlet med Merck om forskningen bak den hpv vaksinen vi kjenner idag. Han var prosjektleder for studien i Norge, tidligere forskningssjef for SINTEF helse.
Greit nok at du betviler mine kunnskaper og kompetanse rundt medisin og forskning, og kanskje jeg videreformidlet budskapet til min bekjent dårlig. Det kan jeg ta selvkritikk for.
Jeg hadde ikke kommentert om jeg ikke var sikker på at min kilde var en kompetent person. Det er nok av folk som snakker utenfor sine kunnskapsområder på dette forumet..
Grunnen til at jeg kommenterte var at på bakgrunn av Hannes kommentarer;
-det finnes ikke en artikkel/publikasjon om cevira på pubmed, en anerkjent tidskrift innen helse
-det er også vanskelig å finne noe som helst i andre tidsskrifter og databaser om cevira
-photocure har ingen lenker til studier knyttet til cevira lett tilgjengelig på sine sider
-de få publikasjonene man finner er ikke entydig gode, og de som er nesten gode er skrevet av photocure. Noe han fant betenkelig. Mtp god forskningsetikk
-photocure fikk grønt lys for å gjennomføre fase 3 i USA i 2015,men ingen nytt om det. Betenkelig
- i 2013/14 fikk photocure avslag på søknaden om å få en fase 3 studie gjennomført.
- i ny og ned har photocure meldt om nyheter angående cevira og studier på News seksjonen sin, uten at det virker å ha kommet noe senere eller lenker til noe.

Han hadde flere argumenter og bemerkninger, uten at de trenger å bety noe. I slike diskusjoner og forum innlegg synes jeg det er fint å få litt motvekt til drømmeriene om hva som skjer hvis avtalen kommer så så langt og hva som skjer om 3+ år når fase 3 er ferdig osvosv.
Sånn som jeg sa tidligere, jeg er godt tjent med at photocure lander denne avtalen og cevira blir en BB. Jeg nevner dette for å få mere diskusjon og en motvekt.
Nå fester jeg mark på kroken og vader ut i elven, hvis det er av interesse kan jeg ringe min bekjent på ny. Ha en fin søndag 😊

Tenketank
Han hadde noe positivt å si om cevira, og det var at det var et mildere inngrep en noe annet på markedet. Noe de andre behandlingene får litt pepper for.

Dagens behandling er begrenset til enten å avvente videre utvikling av endringene i livmorhalsen eller kirurgiske inngrep som kan ha alvorlige komplikasjoner.

Fase 2 resultatene til cevira var statistisk signifikante. Dette må bevises i en større fase 3 studie. Jeg har troa. Minst 50% sjanse for fase 3 suksess mener jeg.
bravi
07.07.2019 kl 10:46 3956

Tankevekkende innlegg av Tenktank, det kan lett bli alt for mye rosemaling på et forum som dette. Alle skribentene er aksjonærer og ønsker selvfølgelig bare se det positive. Markedet har stukket figeren i jorda og verdsetter uansett Pho til bare 51,30 etter diskontering av Cevira avtalen. Det betyr omkring 7-8 kr per aksje og det er jo positivt.
07.07.2019 kl 10:46 3956

Nu var det ikke bare deg eg tenkte på. Men om kamraten din er gynekolog eller forskere og jobber for Merck, gjør jo ikke
att han vet bedre en andre. Det er vel Merck som tilvirker BCG og. De har jo skapt ett underskudd på BCG gjenom att
bygge om fabrikken offisielt. Men det er vel før att høye prisen på BCG først og fremst. De som kritiserer ett produkt
offisielt kan vare verdt att lyssne på. det samme gjeller vel de som lovpriser ett produkt.

Men eg trur fortfarende att de som satser penger på ett produkt gjør en grundig undersøkelse av den forskning som
er gjort. De kan ikke bare lite på det som PHO informerer om. Så tar vi det som kommer på HO med en klype salt.

Tenketank. Du kan nok være helt sikker på at det er langt flere eksperter enn en som har brukt langt mere tid en 3 timer på Cevira før valget om å utbetale 42 mill upfront ble tatt.
focuss
07.07.2019 kl 12:11 3820

The proof of the pudding er at FDA har gitt klarsignal til å starte fase 3. Mer enn dette kan man ikke be om på dette tidspunktet.

I Danmark hadde Cysview erobret 70% av markedet før det hadde oppnådd 10% i Norge, Dette til tross for at produktet er Norsk.
Muligens flink han kompisen din Tenketank, men det er så mye som er galt med dette landet at Norske eksperter har jeg generelt sett liten tiltro til.

Det er i utgangspunktet negativt at vi måtte til Kina for å finne en partner med betalingsvilje (håper evnen er til stede), men Harry Potter ble som kjent refusert av flere forlagshus. Det er påpekt at det var noe få individer i fase 2 studien. Bra på effekt, men svak statistisk. Det kan også være kommersielle vurderinger som ligger til grunn for skepsisen til Cevira.
Minst like stort tap for photocure at Lumacan gikk i vasken. Det er en annen historie. Kan det også oppstå fra de døde, med ny ledelse i selskapet og suksess med cysview? Jeg tror det. Og da snakker vi om et gigantisk marked

Siden det er så stor bruk av Cysview i Danmark burde vi få noen flere aksjonærer i PHO i Danmark Kan vi få den positive dansken til å gjøre en job her?