IOX - sammenligning produksjonstall jan-mai 2019/2018


For den interesserte (bør gjelde alle) så ligger dette på:

http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Sistema-Integrado-de-Operaciones/Paginas/Estadisticas-de-Produccion.aspx

HO er dessverre ikke egnet for å legge ut slike tabeller, men konklusjonene blir som følger:

- det er produsert totalt 67.300 mindre tønner olje i perioden jan-mai 2019 sammenlignet med samme periode i 2018
- det er produsert totalt 73 MMSCF (Million Standard Cubic feet) mer gass fra Ambrosia/Mana/Rio Opia i jan-mai 2019 sammenlignet med samme periode i 2018
- produksjon av gass fra Ambrosia/Mana/Rio Opia øker med hhv 58,5% og 83,4% i april og mai i år sammenlignet med ifjor (Mana opp med nesten 100%)
- det er produsert 14.940 tønner mindre olje fra Ambrosia/Mana/Rio Opia i perioden jan-mai 2019 sammenlignet med samme periode i 2018
- volumet i servicekontrakten med Hocol (Puli og Toqui Toqui) er mindre i 2019 sammenlignet med 2018

Både pluss og minus her. Nedgang i oljeproduksjonen tilskrives i hovedsak Vikingo, men det er også en nedgang i prod av olje fra Mana og Rio Opia. Spørsmålet blir derfor hva som er den reelle effekten av en kraftig økning i gass sammenlignet med tapt oljeproduksjon fra disse kombinasjonsbrønnene. Økningen er jo meget positiv isolert sett.

edit: Som en kuriositet, men muligens høyst relevant for å illustrere potensialet - Parex har i samme periode økt sin produksjon av olje med 44% fra 8.991 bopd til 12.950 bopd. Det utgjør opp mot MUSD 100 i økte bto inntekter pr år.
Redigert 04.07.2019 kl 22:09 Du må logge inn for å svare
elhumme
05.07.2019 kl 01:36 7706

Interessant dette, flott at du deler😃 gasspriser blir ofte bestemt av lokale markeder, mens olje mer internasjonalt, så litt vanskelig å sammenligne den økonomiske betydningen her. Uansett så hadde det vel vært bedre med gasplant på plass...

skal den under 3 enda en gang? Må være litt av noen forhandlinger, krangle i måned etter måned uten at noe skjer.
bæærnt
05.07.2019 kl 09:19 7459

Tror neppe de krangler, men partene har åpenbart motstridende interesser om hva som bør skje. Og når. Når man sammenligner IOX med f.eks Parex og Geopark - basert på tilgjengelig statistikk om produksjon - så bør det ringe i noen bjeller rundt omkring. Både hos trofaste og troløse. Det må være lov å spørre om det er noe med potensialet i LLA-47 som vi enda ikke har fått vite noe om. Kom f.eks de store vannmengdene fra C5 som en overraskelse, og har dette stor betydning for veien videre ? Er det derfor fokus nå er rettet mot Malevo og en ny formasjon som kan være helt avgjørende for hvordan verdier kan regnes hjem ?

Begge nevnte aktører har sikkert brukt vesentlige beløp på CAPEX, men når man øker prod med opp mot 10.000 bopd (Geopark 11.379) i løpet av ett år, så kan man jo undre seg over hvorfor IOX finner det nødvendig å vente og samtidig erverve nye lisenser i Argentina. Vedtak om emisjon har stått åpent og ubrukt i lang tid.
Redigert 05.07.2019 kl 09:41 Du må logge inn for å svare

ja spørs om det er så mye olje der som noen hevder.
Ransen
05.07.2019 kl 09:59 7332

For å snu litt på flisa så kan like godt «the coming drilling campaign» inneholde flere brønner enn opprinnelig utmeldt.
Faktum er at SLS ikke hadde kapasitet hos kontraktør Petroland i Q4-18, da riggene ble omdisponert til andre prosjekter grunnet nye seismikkdata. Petroland sine rigger er forholdsvis nye (2014) og har siste skrik innen miljøteknologi. Riggene er etterspurt i markedet og har sine slot- tider.
Nå ser det imidlertid lysere ut og SLS kan få tilgang over en lengre periode. Mye av forhandlingene går nok på at det nå skal tas et større antall brønner innenfor et gitt tidsperspektiv.
omvo
05.07.2019 kl 10:14 7279

Jeg tenker i samme bane som Ransen. IOX vet hva de sitter på og er nok knallharde ved forhandlingsbordet.
bæærnt
05.07.2019 kl 11:11 7186

Forklaringen om tilgang til ressurser og utstyr kan være relevant den, men den gir ikke noen fullgod forklaring om dagens situasjon. Det er jo ikke SLS som har bedt om Malevo som et tillegg eller som en erstatning for Jaca og Frison, og som åpenbart har endret ICEP sitt fokus om veien videre. Det virker jo som selskapet er fast bestemt på at Malevo skal bores før noe annet. Kanskje med unntak av Altair. Akkurat dette forholdet - tror jeg - er i stor grad medvirkende til forsinkelsene som vi har opplevd, og som gjør at boring fortsatt vil være pending de neste 6 månedene av hensyn til planlegging og nødvendige tillatelser. SLS avsluttet eksempelvis en brønn for Frontera på Casanare Este (Cedrillo med flow på 338bopd mai 2019) omtrent 50km fra Vikingo medio Q1-2019. Den kunne ha vært mobilisert til ny brønn på LLA-47 om det var i begge parters interesse på det aktuelle tidspunktet.
Redigert 05.07.2019 kl 11:18 Du må logge inn for å svare
qestador
06.07.2019 kl 23:59 6823

slik man kan oppfatte det så er jo tidligere planer forandret og alt nytt skal godkjennes og selve boringene må man bli enige om. det er vel dette som tar tid. videre skal utstyr skaffes til veie slik jeg har forstått. Ja ja. Månedene går jo fort da..

Forholdet må da også være ganske forandret også for bond holdere. Er dette til det bedre for bond holdere ?


Sjefen føyet til " også for alle "
Redigert 07.07.2019 kl 00:04 Du må logge inn for å svare
qestador
07.07.2019 kl 00:13 6805

https://stockcharts.com/freecharts/pnf.php?c=$WTIC,P&listNum=

Er det noen som er nervøse for oljen så ser vi her et selvfølgelig pust i bakken for oppgangen. Det går som vi ser etter boka og det må ta tid i en av verdens største varer.
bacrus
07.07.2019 kl 12:44 6619

Hos meg har bjellene ringt for lenge siden, jeg har lest kvartalsrapportene til Parex, nå husker jeg ikke hvilket kvartal de boret 1 brønn på LLA30, nabofeltet til LLA47. Den var knusktørr og LLA30 har ikke siden vært nevnt i kvartalsrapportene deres. All fokus konsentreres på LLA34.
Det er nok ett eller annet her vi ikke er blitt fortalt, muligens famler de i blinde etter riktig plass å spudde.

Edit: Man skal jo dokumentere og ikke synse, Cocoa-1 boret i 1 kvartal 18

https://parexresources.com/newsroom/news/?r_id=1499031&nyear=2018
Redigert 07.07.2019 kl 17:33 Du må logge inn for å svare
hauka
07.07.2019 kl 15:13 6541

Minner om Fedmul som jobber med Geologiske data for Interoil. Må jo.ha kjennskap til noe da de aksepterte aksjer til markedspris som betaling for sine tjenester..

Bæærnt:
Noen vesentlige endringer på aksjonærlista?
bæærnt
08.07.2019 kl 07:21 6202

Det er kun en brønn på LLA-30/Parex som har vært ført opp på prod-listene fra ANH siden 2015 - Adalia som har hatt jevn decline og som i jan-mai 2019 ligger med et snitt på 426 bopd. Akkurat det minner mye om Vikingo/LLA-47. Vikingo har også en jevn decline og har levert et snitt på 240 bopd siden oppstart i februar - altså en god del lavere enn 300 bopd som selskapet tidligere har meldt som optimal flow etter havari/oppstart 2018.
bæærnt
08.07.2019 kl 07:23 6199

Topp50 øker med 278K, men ingen endring blant de største/Old Andes.
Lotepus
08.07.2019 kl 09:35 5975

Er det Ransen som hele tiden kjører kursen opp med kjøp av 1 aksje ? Blir dyre enkelt aksjer om en må betale omkostninger ved disse kjøp av 1 aksje
Redigert 08.07.2019 kl 09:35 Du må logge inn for å svare
omvo
08.07.2019 kl 09:43 5949

Der nok noen som har samlekurtasje.
Ransen
08.07.2019 kl 10:24 5863

Ransen har nok større enkeltkjøp enn 1 aksje. Men skal være ærlig å så at jeg ligger på kjøp. Stadig noen som mister bevisstheten
Bmwi8
08.07.2019 kl 10:34 5825

Det er hvertfall ingen robot som kjøper 1 og 1 aksje det kan vi alle se. Så er nok en luring på ho forumet som støttekjøper litt
bæærnt
08.07.2019 kl 14:26 5659

Hørt noe mer konkret om forlengelse av bonds ? Svirrer det fortsatt rykter om dette ?
Redigert 08.07.2019 kl 14:27 Du må logge inn for å svare
blygen
08.07.2019 kl 15:45 5554

Øker produksjonen?
Noni
08.07.2019 kl 16:16 5504

Ikke sett noe om det, men det kan tenkes. Skulle ha spurt om noe privat!

Får vel rapporten den 10ende. Gassproduksjonen øker nok litt.
bæærnt
08.07.2019 kl 16:24 5475

Bmwi8
31.05.2019 kl 11:52
1359
Jeg veit at det jobbes mot en utsettelse fra 2020 til 2025. Så får vi se hva de får til
bæærnt
08.07.2019 kl 16:30 5455

Det har vært en økning i gass fra Mana på mer enn 100% fra mars til mai. Selskapet rapporterer dessverre ikke pr brønn, så vi kan ikke lese noe annet av selskapets egne prod rapporter enn endringer i boe. Vi får se når ANH legger ut tall for juni om taket allerede er nådd for Mana, eller om det også kan komme en større økning fra Rio Opia. Vikingo skuffer litt. Forsvinner en 10-30 bopd for hver kalendermåned som går.
Redigert 08.07.2019 kl 16:32 Du må logge inn for å svare

Er d bra betalt for gassen de produserer ?
bæærnt
08.07.2019 kl 18:14 5302

Ca USD 20/boe. Om det er bra eller ikke vet jeg ikke, men antar at OPEX er vesentlig mindre enn for olje til tross for at transport ut av Puli-C visstnok er en flaskehals.

Du er god på tall Bæærnt, hva r månedlig inntekt på gassproduksjonen til IOX nå?
bæærnt
08.07.2019 kl 22:26 5017

Brutto inntekt mai 2019: 4.902.000 cubic feet X 31 X 0,0001767 = 26.852 boe X USD 20 = USD 537.034

Trur eg.........

Altså 50-60 millioner i inntekt i året bare på gass er jo innafor.

Ingen kommentar til alle millionene selskapet har i inntekt pr år? Tipper vi vil få se økt produksjon både i Col og Arg fremover.
bæærnt
09.07.2019 kl 09:39 4667

For å utdype litt:

Produksjon gass Puli-C jan-mai 2019

AMBROSÍA 397,9 boe (2.251.770 cubic feet X 0,0001767 )
MANÁ 82.253 boe (465.495.200 cubic feet X 0,0001767)
RÍO OPIA 1.792 boe (10.141.650 cubic feet X 0,0001767)

Pris = USD 20/boe
Working Interest=70%
Royalty=6,4%

AMBROSÍA = 397,9 boe X USD 20 X 70% X (1-6,4%) = USD 5.214
MANÁ = 82.253 boe X USD 20 X 70% X (1-6,4%) = USD 1.077.843
RÍO OPIA = 1.792 boe X USD 20 X 70% X (1-6,4%) = USD 23.482

Totale nto inntekter fra Puli-C jan-mai USD 1.106.540

Mest interessant - økningen på Mana fra mars til mai utgjør nto etter samme metode USD 192.610/mnd

Og dersom vi kan legge tall fra mai til grunn som normal prod going forward:

Puli-C = (151.950.220 cubic feet X 0,0001767)= 26.850 boe
Puli-C = 26.850 boe X USD 20 X 70% X (1-6,4%) = USD 351.837 /mnd

Fra AR 2018 "Interoil technical team has been working on a new static model to then generate a dynamic model that will help better understand reservoir behavior in either Doima and UOB producing formations. This work includes redefinition of the geological framework, stratigraphic sequences, zonation, and generation of a petrophysical model together with all the open hole logs and core-sides together with our 3D geophysical seismic interpretation model. This work is still in progress but it has allowed us to identify undeveloped reserves, and reviewed and validated by GCA, to target a drilling campaign of four wells in Maná and one well in a new structure named UCO west to Mana field plus a workover campaign including five wells in the Maná field and one in the Rio Opia field"

Er økningen på mer enn 100% på Mana et resultat av dette, eller løper dette programmet fortsatt med mulighet for ytterligere økt produksjon ?
Redigert 09.07.2019 kl 10:11 Du må logge inn for å svare
qestador
09.07.2019 kl 10:36 4557

Fint Bæærnt. Takk.
Ransen
09.07.2019 kl 10:58 4510

Sier bare EN ting, benytt anledningen

Bæærnt vi ville vel ha hørt fra selskapet om de hadde utført dette programmet? Jeg tror det blir enormt stor økning i produksjonen etter dette programmet er ferdig.
bæærnt
09.07.2019 kl 12:35 4350

Vi får neppe høre noe om det før ved fremleggelse av Q2. Eller Q3 avhengig av tempo og fremdrift. Programmet var tilsynelatende ikke avsluttet innen utløpet Q1 eller ved fremleggelse av Q1.
blygen
09.07.2019 kl 13:16 4292

Rett før iox tar av?