Kommuneplan og byggesaksbehandling i strandsonen.

Thinky
05.07.2019 kl 14:58 121

https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/WbakmG/Kampen-om-strandsonen

Dette her virker håpløst.
Det er 2 store problemer :

1. Det offentlige bør kjøpe inn tomtegrunn for å ivareta offentlighetens interesse for tilgang til strandsone.
2. Der det er private bebygde områder, bør det være lov til å utvikle. Men dette ihht. strenge utnyttelsesgrader,
og strenge arkitekturkrav mht. hva som passer på stedet.

Stygge bygg og med et uttrykk som har lite med strandkantsidyll å gjøre, bør gjøres forbudt. Det er også rart
at folk bygger stygt, fordi de gir lavere glede, lavere nytteverdi, og lavere økonomisk verdi. Stygg bygging eller
tilgjort plassering av taktiske hensyn bør også være forbudt. Kommunen må gi klare retningslinjer for hva som
tillates. Ha en manual for hva som er god byggeskikk.

Personlig synes jeg man skal kunne få bygge i 100 meters belte. Men at det offentlige skaffer nok arealer til å
ivareta offentlighetens behov. Og at disse offentlige arealer skjøttes.

Alt sammen er ressurser. Og det gjelder etter mitt syn å ha god ressursutnyttelse. Gode kommuneplaner er
også viktig.

La nordmenn få kunne ha tærne i vannet. Både på privat grunn og offentlig grunn.