Nordmenn drept i bomløs dansk baneovergang.


https://www.aftenposten.no/norge/i/RRaA7O/Danmark-To-nordmenn-omkom-i-sammenstot-med-tog

Bom bør det være. Og hva betyr blinkende lys ?
Klar bane ?
Hvorfor ikke ha grønt og rødt lys ? Hvor det står rødt og grønt med bokstaver ved siden av.
Om siktlinjene er dårlige bør det være bom altså.
Er det i det hele tatt lov å ikke ha bom ?
Nå var dette en mer bybanepreget bane enn et tog. Men allikevel.
Trist sak.
Uvant situasjon for nordmenn ihvertfall.

https://www.google.no/maps/place/8570+Trustrup,+Danmark/@56.3688048,10.8067555,14z/data=!4m5!3m4!1s0x464dd34cd508fdf9:0xa00afcc1d50fff0!8m2!3d56.3528703!4d10.7580677?hl=sv

Ser ut som den bybanen krysser veldig mange gater. Sånn bør man ikke bygge en bybane altså. Og det burde være
noenlunde like regler på dette i de skandinaviske land.
Det kommer turister også i sånne strøk. Da bør det være ordentlig informasjon til disse. Det holder ikke å si at dette
er ute på landet med liten trafikk.
I Norge oppleves ofte blinkende gule lys (jeg vet ikke hvilken farge lyset hadde i Danmark) som klar bane.

Det virker å være altfor mange kryssende gater på denne bybanen sørvest for Grenå. Da må vei eller spor være
i uavhengige plan. Og lage blindveier.

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/b5j1Pk/to-nordmenn-omkom-i-danmark?utm_source=vgfront&utm_content=row-1

Man kan se bilen på bildet. Ser ut som den er blitt slengt ca 20 meter avgårde. Banen går i 100 km/t.
Det virker helt uforsvarlig med så mange overganger som fremgår av vedlagte kart fra Google i kommentaren
ovenfor. Nordmannen har antagelig trodd alt var greit og bare kjørt over.
I Norge er det vel nå kanskje forbudt med planoverganger uten bom ? Eller det fins ikke ?

Det opplegget de har i Danmark der, virker altfor lett å misforstå. Og det kan komme turister
som ikke kjenner systemet.
Redigert 06.07.2019 kl 18:59 Du må logge inn for å svare

https://ekstrabladet.dk/112/letbane-direktoer-vi-er-dybt-beroerte/7703718

Danskene innrømmer at det var kun et spørsmål om tid innen man ville se en
sånn alvorlig ulykke som dette her.
Fullstendig uansvarlig trafikksystem etter min mening. Det må være bom ved
slike overganger. Og det må være ordentlige siktlinjer.
Toget burde kanskje varsle ved lyd at det kommer også.
Og overgangene bør være færrest mulig. Galskap å la masse
småveier krysse banen uten bom. Et tog i 100 km/t kan forårsake betydelig skade.

Jeg må si jeg er sjokkert over at Danmark har så dårlig sikkerhet på sine 100 km/t bybaner.

Bommene skulle settes opp, var kun et spørsmål om tid. Dessverre for sent for disse omkomne personer og deres familier

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/awaMXE/nabo-om-ulykkesovergangen-lysene-har-ikke-virket?utm_source=vgfront&utm_content=row-1

Lysene har ikke virket ved planovergangen. Dessuten har farten åpenbart vært for høy.
Redigert 06.07.2019 kl 23:45 Du må logge inn for å svare
Hektar
06.07.2019 kl 23:58 889

Sorry alle sjokkerte innbyggere - Bilfører plikter å utføre visuell inspeksjon før jernbane krysses. At dette ikke skjer oftere bør være et tegn på at dette er en plikt de fleste tar seriøst.

https://www.aftenposten.no/norge/i/RRaA7O/Norsk-far-og-sonn-omkom-i-ulykke-i-Danmark--lyssignal-pa-overgangen-har-sviktet-flere-ganger

Antagelig kjørte bybanen i 100 fordi bilen lå så langt unna. Danskene er sløve med å utføre
oppgaver på veier og togtraseer. Det er ikke noe nytt. Siktlinjene har vært dårlig, særlig fra den
ene kanten. Dette inngir ikke noe godt inntrykk av Danmark. Banen skulle ikke hatt kjøretillatelse
før sikkerhetskravene var oppfylt.

I 2019 forventer man at slike overganger har forsvarlig sikkerhet. Disse banene er også stillegående,
hvilket understreker behovet for relevant sikkerhet innebygget i en slik banekryssing. Her har det
meste vært aldeles uforsvarlig.

https://www.aftenposten.no/verden/i/MRa0em/Dodsulykken-i-Danmark-Toget-skulle-ha-stoppet-ved-signalfeil

Ekstremt slepphendt sikkerhet ved dette anlegg. De unnskylder seg med at det er lite trafikk og på landet.
Og det var null siktlinjer fra den kant bilen kom fra. Fortrinnsvis må vei og bane adskilles. Om ikke må det
i det minste være bom. Utrolig situasjon i Juli 2019. Ting kan gå feil med lys. Da må det være bom.
Fører av banen kan da også se at bommene er nede.
Thinky
08.07.2019 kl 16:09 611

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/VbaA21/hundrevis-av-planoverganger-i-norge-et-risikoomraade?utm_source=vgfront&utm_content=row-1

Danskene har for mange overganger. De unnskylder seg med at dette er ute på landet, og at det er lite trafikk.
Der den norske bilen kjørte er det meget dårlige siktforhold vestover. Der gjør banen en sving og det er tett
vegetasjon. Selv om du stopper bilen og går ut for å se, og ikke ser noen bane, så kan du bli påkjørt i det
du setter deg inn for å kjøre. Banen kom nettopp vestfra.
Samlet sikkerhet her virker helt uforsvarlig. Det fins rester av en gammel bom også på dette stedet.
Det burde være minstekrav til siktlinjer. Danskene må huske på at det kommer turister i sommersesongen
som ikke er vant med dette systemet.
Hadde lys og lydanlegg virket, hadde den norske bilen ventet. Danske naboer forteller om et lys og lydanlegg
som ikke virket.
Samlet sikkerhet er forkastelig ved denne overgangen her. Svikter noe, så er det altfor lett en dødsfelle. Det
må være forsvarlige krav til siktlinjer ved en slik overgang. Her kan de ikke ha vært oppfylt. Kanskje regnvær
har satt teknikken ut av spill for eksempel.
Reglene må være sånn at er ikke krav til siktlinjer oppfylt, må planovergangen stenges til dette er utbedret.

https://www.dagbladet.no/nyheter/var-stengt-dager-for-ulykken/71383694

Det er en hvit stoppstrek kanskje 10 meter eller mer ? fra skinnegangen. Herfra ser man ihvertfall ingenting.

Jeg forstår ikke diskusjonen om bommer.
Dersom lyssignalene ikke er pålitelige, og de gir feil lys, så ville vel ikke en bom være mer pålitelig?

I Norge har det vært vanlig at når tog skal krysse vei der det ikke er vanlige signalanlegg i bruk, så må lokføreren stoppe før veien, og sende ut en betjent til å gå over veien foran toget. Til gamle industriområder gikk det vanligvis et togspor hvor man dro med seg ei godsvogn med dagens pakker, og togsporet kryssa jerne veien.

Men med trikk er det kanskje annerledes praksis. Den krysser vel bare veien der bilistene ikke har sjans til å se om det kommer trikk eller ikke.

Om du kjører el-sparkesykkel og du skumper borti en annen fotgjenger, så blir du anmeldt. Om du kjører trikk og du knuser en bil med en familie, så blir det annerledes.

Ellers synes jeg det er umulig å bedømme en sak i et annet land, ut fra hva norske journalister skriver om situasjonen.
Redigert 09.07.2019 kl 22:23 Du må logge inn for å svare