CLEARSTREAM BANKING S.A.


Eierandelen til CLEARSTREAM BANKING S.A. består av et titalls tyske investorer (ref. https://e24.no/boers-og-finans/nel-asa/anonyme-tyske-investorer-eier-rundt-en-fjerdedel-av-nel/24643906)

Ingen av disse har per dags dato passer 5% eierskap da de er nødt til å flagge, altså gjøre seg offentlig kjent.
(Ved en 5% flagging og offentliggjøring av eierskap vil man fort vite om det ligger i kortene å komme med bud)

Om CLEARSTREAM BANKING S.A. har økt sin eierposisjon til 33,33% eller 40% (eller annet) gjør ikke at tilbudsplikten utløses da det er flere investorer som eier aksjene som utgjør denne posten.


Tilbudsplikt
Tilbudsplikt utløses ved erverv av mer enn 1/3 av stemmene i et selskap notert på norsk regulert marked. Dette innebærer en plikt for erververen til å gi de øvrige aksjonærene i selskapet et tilbud om å erverve deres aksjer.

Det som kan skje er et frivillig tilbud, om en av de tyske investorene kjøper ut de andre eierne i CLEARSTREAM BANKING S.A. sin aksjeposisjon eller en bedrift/investor kjøper alle aksjene i CLEARSTREAM BANKING S.A. sin aksjeposisjon.

Frivillig tilbud
Reglene om frivillig tilbud omfatter tilbud til flere om kjøp av aksjer som innebærer at tilbudsplikt utløses hvis tilbudet aksepteres av de som har fått det.

https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Overtagelsestilbud

Føler det har vært mye frem og tilbake angående aksjeposten til CLEARSTREAM BANKING S.A. og oppkjøpsmuligheter.

Arrester meg gjerne om noe er feil.
Tigeren
08.07.2019 kl 00:45 3421

Ja et frivillig bud kan komme anytime..Det kan også utløse en budkrig. Og ikke glem at det er analysesjef Karl Johan Molnes i Norne Securites som har bekreftet til hegnar.no at han tror at Borsch kjøper opp Nel. Ikke glem fakta fra selveste kilden🤑 som meget sannsynlig vet mye mere enn oss her inne på et anonymt forum.
Redigert 08.07.2019 kl 00:46 Du må logge inn for å svare
got4aces
08.07.2019 kl 01:41 3331

Jeg tror Nel ender opp i Korea.
Tigeren
08.07.2019 kl 07:01 3067

Korea eller Kina kan meget sannsynlig komme på banen ved en budkrig på Nel.
Nikko
08.07.2019 kl 09:58 2724

"Robbie-7500" er aktiv nedover i dag.
Hvor langt ned skal han kjøre oss mon tro.
Etterpå er det rett opp til kr 8,- :-))

Har sett det flere dager på rad, noen kjører kursen ned til klokka 0930, kan godt være shortere som prøver seg. Sålenge de er aktive vil det legge et lokk på kursen, men NEL ligger i en megatrend så jeg tar det helt med ro.
Redigert 08.07.2019 kl 10:01 Du må logge inn for å svare
Nikko
08.07.2019 kl 10:14 2578

Da fikk jeg kjøpt meg opp igjen på 7,205 etter at jeg solgte alt på 7,535. Det var forhåpentligvis en bra deal :-))
Nikko
08.07.2019 kl 10:31 2466

Kan jeg ha truffet både med topp og bunn i dag? Det hører i såfall med til sjeldenheten. Jeg hadde nok gjort det best med bare å sitte i aksjen over tid. Men en gang trader - alltid trader
pheks
08.07.2019 kl 10:59 2290

Hvis 1/3 av aksjene ikke utløser budplikt, kan de da også kjøpe seg over 90% av aksjene i NEL uten å by på resten hvis ingen enkeltaksjonær i Clearwater overstiger 1/3?
spaggio
08.07.2019 kl 11:02 2262

Credence Clearwater ?

Tror du misforstår. Det er mange forskjellige personer som kjøper gjennom CB. Alle eier under 5 %. Tilbudsplikten er et hav unna.

Max
pheks
08.07.2019 kl 11:28 2115

Nei, jeg misforstår ikke, selskapsrett og børsrett er ikke helt fremmed for meg.

Se for deg en generalforsamling i NEL der 1 aksjonær kontrollerer 90% av aksjene. Det vil være tilfelle dersom aksjonærene i Clearstream ikke vises i aksjeeierboken i NEL i mitt eksempel over. Mener du at møteleder skal akseptere det. Tvert imot tror jeg at de vises i aksjeeierboken i NEL (Simonsen uttalte seg jo som at han hadde kontroll med postene i artikkelen trådstarter linket til) og at Clearstream må opptre med fullmakt, mao ingen budplikt, men jeg er ikke sikker.
dotcom
08.07.2019 kl 11:35 2071

NEL som selskap har innsyn i hvilke aktører som er inne som "anonyme" eiere via Clearstream kontoen. De er med andre ord anonyme for oss, men ikke for ledelsen i NEL. Dette er helt uproblematisk. Ingen av aktørene eier så langt mer en 5%, det er ingen flaggplikt og definitivt ingen budplikt.

Ja med "Have you ever seen a NEL"

God sommer og Løkke til.
spaggio
08.07.2019 kl 12:27 1930

Hehe, someone told me long ago....
gers31
08.07.2019 kl 12:34 1886

Tja hvem vet. Kjøpte selv nye 75000 aksjer på 7.20 i dag. Så får jeg se fremover og ikke bakover.I skrivende stund ligger Nel på 7.34

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-75/KAPITTEL_2-2#%C2%A74-3
Ser ut til at vi tar denne med en gang til:
Nel blir ikke oppkjøpt med det første. Noen snakker om 33,33%. CB har 366046197 aksjer.. For å oppnå 33,33%, må de ha 39705525 flere aksjer, og i tillegg må da en ha kjøpt alle.
5% medfører 60868845,3 aksjer. Med den hastigheten CB har, så snakker man om nærmere nyttår, hvis det skal bli oppkjøp.
Satch
08.07.2019 kl 13:05 1794

For de som fortsatt ikke er sikre så les svaret jeg fikk fra Oslo børs når jeg sendte mail til juridiskavdeling@oslobors.no og spurte rett ut om Clearstream og NEL:

"Aksjekontoen i navnet til Clearstream er en såkalt forvalterkonto. Det innebærer at Clearstream oppbevarer aksjer på vegne av kunder.
Både i forhold til reglene om tilbudsplikt og flagging er det reelt eierskap som er avgjørende. Forvalteren, Clearstream, er ikke eier.
Det er kundene som er eier av disse aksjen og som er ansvarlig for å flagge når de passerer grensene (5 %, 10 % osv).
Det er vanlig at slike forvalterene bruker samlekontoer for slik oppbevaring. Dvs. at på en slik samlekonto vil det være aksjer tilhørende forskjellige aksjonærer. Clearstream selv, som forvalter av konten, har ikke plikt til å flagge, det er det kun aksjonærene som har. Likeledes er det kun aksjonæren som kan utløse tilbudsplikt.
Clearstream er en av de større tilbyderne av sike forvaltertjenester. Det er derfor ikke uvanlig at kontoer med navnet til Clearstream inneholder beholdninger over flaggegrensene og i noen tilfeller over tilbudspliktgrensen."

dette burde vel oppklare det meste?
og et tips til dere her inne når dere diskuterer side opp og side ned om ting som kan oppklares med en enkel e-post: Det er mye raskere å å fakta på bordet ved å kontakte parten som sitter med info ved å sende en mail. har flere anledninger sendt mail til Bjørn Simonsen i NEL, og får alltid raske og utfyllende svar.Bravo. Ingen tilbudsplikt. Da er de ryktene lagt døde.

Max
Noni
08.07.2019 kl 14:16 1623

Pheks, det er noe jeg ikke forstår da det virker som et skjult uttrykk. Hvordan skal jeg tolke det?

Ganske utrolig at ingen tenker på at aksjene bak Clearstream er verd 3 milliarder kroner. Det er jævla mye penger.
Men så har vi noen her på forumet så vet mye mer og at NEL bare er tull.
Jeg tipper at de som står bak aksjene vet veldig mye mer en oss og også om noen ønsker å kjøpe NEL.
Tenk den kursoppgangen og hvor mye penger det er snakk om men ENDA så øker clearstream uke for uke uten gevinstsikring.

Men som sagt, her på hegnar forumet vet man bedre
Nikko
08.07.2019 kl 14:17 1616

Tilbudsplikten kan allikevel utløses dersom disse aksjonærene opptrer som en gruppe...
spaggio
08.07.2019 kl 14:33 1541

Nei bare småaksjonærer ! Det har vært 950 handler i dag på TG, de fleste på noen få tusen aksjer . Samme mengde/frekvens som Nordnet !
OZZY
08.07.2019 kl 14:38 1510

disse Clearstream kundene representere en oppkjøpsliga men som alene er enkeltstående aksjonærer og behøver ikke melde noen ting.