We have increased our valuation to NOK1,529m or NOK70 per basic share, from NOK1,256m or NOK58 per basic share. The increase is due to the inclusion of Cevira in our valuation model following this licensing deal.
08.07.2019 kl 10:04 5614

Takk for deling focuss
focuss
08.07.2019 kl 10:07 5595

Observasjoner:
- BLCC: Ingen endring i forhold til BLCC til tross for at 100% av AUA sine eksperter anbefaler BLCC som er nytt siden forrige analyse.

- Cevira: De skriver at LOA for fase 3 produkt typisk er 70%. Til tross for det så bruker de 40% i Kina og 20% i USA/EU

Jeg ser ingen annen grunn til ovenstående enn at de synes at 70 kr er ett ok kursmål sammenliknet med børskurs.
Redigert 08.07.2019 kl 10:08 Du må logge inn for å svare
SomSa
08.07.2019 kl 10:15 5521


Photocure måtte igjen betale Edison for en ny analyse. Dette er bare skammelig.
Det andre meglerhuset som skriver analyse om PHO er Norne. Fyren overakset seg selv over at omsetningen i 1Q 2019 falt ikke i forhold til 4Q 2018. Vi treger seriøse analytikere.
focuss
08.07.2019 kl 10:15 5525

Kan legge til at Snøffelen mener LOA for Cevira er 75%. En slik LOA vil verdsette Cevira 2-3 ganger høyere enn Edisons analyse. Alt ellers likt. Må si jeg mener Snøffelens LOA virker mer logisk.
focuss
08.07.2019 kl 10:20 5486

Somsa

Måtte igjen betale??? PHO har en løpende avtale med Edison slik mange andre har. Ikke noe spesielt i det. Bedre med betalt analyse enn med ingen analyse. Dersom Edison kommuniserer med Dahl så må du anta analyser er idiotisk konservative. 20% LOA for Cevira i fase 3 er jo helt på jordet.
focuss
08.07.2019 kl 10:23 5437

Med 14 millioner pasienter i Kina så bør rekrutteringen til fase 3 være over på et blunk. Pasientene burde jo stå i kø for å få være med.
SomSa
08.07.2019 kl 10:28 5392


Fyren klarer ikke å skape interesse hos andre meglerhus, samtidig er elendig med kommunikasjon og vi ser hvordan PHO jobber gratis og selger skop for et annet selskap. Dahl har utgått på dato akkurat som Kjetil, vi takker ham for hans innsats i selskapet og ber ham å finne seg en ny jobb.

Ingen biotekselskaper som aldri trenger emisjoner er interessante for meglerhus

"Photocure måtte igjen betale Edison for en ny analyse. Dette er bare skammelig."

Men hvem betaler focuss? Me not understand?
08.07.2019 kl 10:48 5440

Dette er en mer vanlig måte å gjøre det på i USA, er på vein innover her på bjerget også.
Ingen vits i å diskutere dette ytterligere.
De såkalte seriøse meglerhus som det manes til som må komme på banen er blant annet Norne.
De svarer at deres analytiker er på ferie og oppdatert analyse blir tatt tak i når vedkommende vender tilbake igjen på jobb......
Redigert 08.07.2019 kl 10:49 Du må logge inn for å svare
thepower
08.07.2019 kl 10:55 5409

60kr by Friday. I have been studying the charts and if there is one thing I know, it`s charts.

The rebound is coming.

Forskjellen på Snøffelen og Edison er at Snøffelen kan si det han mener, uten å ta hensyn til om noen mener han er seriøs eller ikke. Meglerhus som kommer med analyser ville aldri publisere en analyse der kursen de kom frem til lå himmelhøyt over siste omsetningskurs. Derfor må deres analyser tas med en klype salt, dessverre. Og går man nøye inn i dem vil man gjerne finne at de har benyttet verdier på enkelte faktorer som gjør at de får kursen ned i et leie som de finner akseptabelt å publisere.
Jeg tror ikke man ville fått verken DNB eller andre aktører innen analyse til å komme ut med en verdivurdering som en person som Snøffelen kan tillate seg. Men nettopp fordi mange aktører sammenligner analyser/kursmål fagpersoner som Snøffelen kommer med opp mot det såkalte seriøse meglerhus kommer med, så blir det gjerne, paradoksalt nok, Snøffelen sin analyse som blir stigmatisert som useriøs. Det til tross for at Snøffelen benytter realistiske verdier og lar matematikken gjøre jobben, mens meglerhusene har allverdens hensyn å ta, som gjerne blir viktigere for meglerhusene å ivareta, enn at det kommer en realistisk verdivurdering.

Slik er det bare. Derfor gir jeg en god dag i de analysene som kommer fra såkalt "seriøse" meglerhus. Jeg finner at dyktige personer på diverse diskusjonsforum er dyktigere til å analysere selskaper enn det mange meglerhus evner å presentere.

Fornuftige tanker London.
Det eneste jeg ser på fra meglerhus er retningen. Men også den er ofte feil. Særlig hvis meglerhusene lukter emisjoner som kan gi dem kroner i kassa.
Hele bransjen er etter min mening bare scam. De kan anbefale salg til en kunde og kjøp til en annen for å få kurtasje begge veier.
Redigert 08.07.2019 kl 11:25 Du må logge inn for å svare
thepower
08.07.2019 kl 11:34 5267

Scoopyboy, never trust a broker. By definition their position does not allow for an objective view. Why waste energy reading the drivel they publish.

Just look at Mads, it tells you all you need to know.
focuss
08.07.2019 kl 11:35 5268

Vi får glede oss over at hver gang det kommer en oppdatert analyse så er kursmålet høyere enn det forrige. Tipper neste kommer etter Q2.
Computum
08.07.2019 kl 12:07 5172

Jeg synes analysene og kursmålene så langt har vært ganske treffsikre, både fra Norne og Edison. Så liten grunn til å kritisere dem for ikke å komme med focuss' våteste drømmer. Da ville de vært useriøse da!
focuss
08.07.2019 kl 12:17 5143

Computum
Jeg kritiserer da ingen for ikke å legge en 20% markedsandel i USA for BLCC til grunn for sin analyse selv om jeg mener det er realistisk. Det jeg kommenterer her er at de ikke har oppdatert sin analyse for BLCC og har lagt til grunn en lavere LOA for Cevira enn hva man burde forventet.
focuss
08.07.2019 kl 12:38 5071

Så kan man merke seg at virkestoffet er det samme som for HEX/CYS dvs HAL. I Cevira så går man altså for den terapeutiske effekten, mens i BLCC så gikk de for den diagnostiske effekten. Det er jo derfor en slags bekreftelse på at Cysview også har terapeutisk effekt.

Det må du gjerne gjøre. Men det er godt kjent i markedet at meglerhusene har en agenda med det de gjør og det er hovedsakelig styrt av hvilke kunder de betjener. Du må gjerne tro at meglerhus er objektive og forsøker etter beste evne å gi et så korrekt bilde som mulig rundt de selskapene de analyserer. Du er nok ikke alene om å tro godt om meglerhusene. Men har du en smule kjennskap til hva som skjer på innsiden av disse institusjonene så vil du også vite at deres fokus er å tjene penger, ha gode og solide kunder og serve disse kundene på en best mulig måte. Dvs legge til rette for at disse kundene tjener best mulig på den kapitalen de investerer med.

Selv har jeg ingen illusjon om at disse meglerhusene jobber for den jevne mann i gata og tar hensyn til småaksjonærene. Jeg leser også analyser, men jeg legger ikke for mye vekt på hvilke kursmål de konkluderer med. Retningen, ja det kan være noe, men kursmålene de kommer med er tilpasset deres egen agenda.
thepower
08.07.2019 kl 12:46 5019

Man of London. Edison are not objective. They work for PHO. They are paid by PHO for their analysis....
08.07.2019 kl 12:55 4977

At det er lov å lage analyser, samtidig som det er forbudt å komme med villedende informasjon er komisk. Det er egentlig samme sak.
Tenker da hovedsakelig på selskaper uten inntekt
Redigert 08.07.2019 kl 14:12 Du må logge inn for å svare
Computum
08.07.2019 kl 13:00 4962

"kursmålene de kommer med er tilpasset deres egen agenda."

Og hva er i såfall agendaen? Konspirasjonsteorier har som oftest lite for seg. Og er kursmålet for smått eller for stort for Londonmannen?
Analysene kan jo diskuteres. De er basert på tall som foreligger og evt. tilleggs-informasjon fra selskapet. Og litt framskriving av utviklingen.
Tota
08.07.2019 kl 13:00 4955

Det er ikke så rett frem å diskutere likelyhood of approval om det er 40-70-75% sålenge man ikke kjenner design på pivotal fase 3studiene. I 2015 mente FDA at to blindede studier med 200 pasienter i hver og med regress av HSIL som primært endepunkt ville være adekvat. Tviler på om et slikt design er adekvat i 2020 - eller når studiene starter. Alt fokus er nå på clearance av carcinogene HPV. Kfr. Bl.a. Screeningstrategi i Norge hvor primærscreeningen er på onkogene HPV.
focuss
08.07.2019 kl 13:55 4841

Edison sin verdivurdering gjelder bare til neste verdivurdering kommer. De strekker seg så langt de trenger for at de kan anbefale kjøp. Edison opprettholder at PHO går med overskudd i år.
focuss
08.07.2019 kl 14:13 4781

NPV med diskonteringsfaktor 10% gjør at verdien vil øke med 10% i året uten at det forandres på noe annet enn at tiden går. Så mer enn 5 ganger bankrente bare der.

Det er ikke lagt inn økning i salget i 2020 sammenlignet med 2019 som er ganske utrolig. Bortsett fra det er jeg ganske imponert over hvor grundig de har gått inn på godkjennelse prosessen i China. Vil ikke forundre meg om Asieris får fast trak godkjenning i China med deres kjennskap til prosessen og de nye reguleringene som kan føre til at Cevira er på markedet får 2022. Markedet er formidabelt i China med 7 til 14 mill nye tilfeller i året. 47 milliarder NOK
focuss
08.07.2019 kl 14:31 4717

risksøker
Jeg antar de har lagt inn 43 mill for Cevira i 2019.
focuss
08.07.2019 kl 14:48 4664

Med Edisons forutsetninger så regner de da med at verdien av PHO skal være 46% over dagens kurs om ett år. Innen ett år så har vi vel for lenge siden sett hvordan outpatient surveillance utvikler seg så dagen Edison vurdering kan endres mange ganger i løpet av det året.
Fevang
08.07.2019 kl 22:56 4160

Ikke enig!!! Men de med hårete kursmål går ofte til helvete - eks sdrl od alng.

Jeg vektlegger kursmålene kun hvis de legges klart under dagens kurs.
focuss
09.07.2019 kl 11:17 3897

Vi nærmer oss Q2. Etter Q2 -18 steg Photocure 35 % for å falle tilbake etter massiv shorting av MW. Uten MW tror jeg kursen ville vært over 100 nå. MW har nå vært i tilbakekjøp modus i det siste og regner egentlig ikke med mer problemer fra den kanten. Ser frem til Q2 med forventning om den sterkeste YoY vekst i PHO sin historie. Vi har nylig fått oppdatert analyse som sier 70. Hvor langt frem det er, vil Q2 gi en pekepinn på, om vi da ikke allerede er der. Noen vil sikkert posisjonere seg før Q2 også. På forumet her har de fleste gitt uttrykk for at de har større forventning til Q3+4. Vi vil ved Q2 se en Schneider som har fått PHO mer "under huden" Hans betraktninger om tiden fremover ser jeg frem til å høre.

Ditto.
Ser frem til resten av dette halvåret, for ikke å snakke om årene som kommer! Vi er trolig medeier i det som kan bli tidenes utbyttemaskin på OSE, såfremt ikke aksjonærene lar seg lure av skambud.
focuss
09.07.2019 kl 11:54 3825

Noen ganger så tar jeg meg i å undres om noen ser på kursen uten å sjekke hvor få aksjer det er. 21,8 millioner aksjer og ingen gjeld for et selskap med to fase 3 klare produkter og ett produkt med kurs mot SoC i et av USA`s største kreftmarked, er så man knapt tror hva man ser. Finnes ikke et eneste rasjonelt argument for at det skal være slik.
Redigert 09.07.2019 kl 11:54 Du må logge inn for å svare
Haltopen
09.07.2019 kl 12:12 3776

Hva sikter du til med antall aksjer i selskapt? Dette har da lite og ingenting å si..
focuss
09.07.2019 kl 12:27 3760

Haltopen
Det kan du godt si, men av biotech selskapene på OSE så har PHO vært lengst på børs og har kommet lengst, men er selskapet som har trykket færrest aksjer. Selskapet har utviklet seg til det det er i dag uten å stadig be aksjonærene om mer penger.

Så er det sikkert noen som synes at en kurs på 200 kroner kan høres høyt ut, men da må man ta med seg at selskapet da bare prises til drøye 4 mrd. Nano som et eksempel prises til over 10 milliarder ved samme aksjekurs.

Markedet er ikke alltid så rasjonelt som man liker å tro.
Redigert 09.07.2019 kl 12:30 Du må logge inn for å svare

Ingenting å si? Hva med når inntektene begynner å renne inn og selskapet skal utbetale utbytter? Har selskapet kr 1000,- til utbytte så betyr det da noe for aksjo ørene om utbyttet skal deles på 100 aksjer eller 1000 aksjer. Eller?
thepower
09.07.2019 kl 13:01 3659

Man of London. Are you joking? Number of shares will have no impact on your utbytte.

Your total amount invested dictates your utbytte.

If PHO had 210.million shares at 5.3kr each you would have 10 X the shares you have today for the same amount invested ergo your utbytte would be identical. Skjep Deg.
09.07.2019 kl 13:29 3609

Mon tro om et slikt scenario ville endret omsetninge i Photocure aksjen?

If PHO had 210.million shares at 5.3kr each you would have 10 X the shares you have today for the same amount invested ergo your utbytte would be identical
bravi
09.07.2019 kl 13:38 3589

Det er ikke oppnådd noen kursmål. Kursmålet nå på 70 er basert på Hexvix/Cysview pluss Cevira. Hver for seg har kursmålene for begge disse vært høyere.