QEC - No To BAPE Gaspé / Regulations implemented end of march


Videreformidler artikler Pumpa delte på det gamle forumet for få timer siden.


http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087484/quebec-consultations-generiques-bape-hydrocarbures-gaspesie-galt-bourque

6. Mars 2018

"Environment Minister Isabelle Melançon does not intend to respond to the Parti Québécois request for a generic BAPE consultation on oil and gas projects in the Gaspé Peninsula."

Da blir det ingen BAPE i Gaspésie som noen har fryktet. Har ikke noe spesielt med QEC å gjøre siden de ikke har acres der, men viser at politikerne er på noenlunde industriens side. Samt at miljø-fanatikerne ikke har så mye makt som visse skal ha det til.

__________


https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/hydrocarbures-mrc-preconise-bape-specifiques/

6. Mars 2018

"Daniel Côté argues that there is already a lot of general information that has been circulating so far on the development of hydrocarbons. He says he is at the stage of getting more information.

He recalled that the regulations on hydrocarbons, which will be adopted at the end of March to be part of the new law, provide specific BAPE."

Her sies det jo rett ut at reguleringene angående hydrokarboner vil være ferdigstilt innen slutten av mars for å være en del av den nye loven. Om dette stemmer så er det jo nesten innside-informasjon. Så da blir det vel kanskje den 21. eller 28. mars! Uansett lykke til, og god reprising!

Nå er det bare å laste opp Qec og Altai. Jeg er fullastet med 5% Qec og 95% ATI!
Nayroun
07.03.2018 kl 15:03 1488

Er selv fullastet i Altai Resources, solgte meg ut av QEC før nedgangen i starten av februar. Deilig blir det vel uansett for alle parter involvert i olje og gass Quebec.
07.03.2018 kl 15:11 1488

Ts- Takk for deling

Ja her lastet jeg noe satans mye siste dager før oppgang
Dette blir spennende