Aksjesparekonto og utbytte


Jeg leser på Nordnet sine nettsider følgende om skatt og utbytte:

"Utbytte beskattes løpende
Du skatter løpende på utbytte. Dette gjelder selv om du ikke tar utbyttet ut av kontoen."

Betyr det at man ikke får fradrag for kursnedgang som følge av utbytte, men må skatte av utbyttet? La oss si man kjøper en aksje til 100 kr, man får 10 kr i utbytte og selger til 90 kr. Dvs at man ikke får skattefradrag for kurstapet på 10 kr, men må samtidig betale skatt på utbyttet. Hvis dette er riktig, betyr det at man ikke bør ha utbytteaksjer på aksjesparekontoen, og det kan umulig ha vært hensikten? Litt av en ordning. Det eneste fornuftige er at løpende utbytter ikke beskattes på aksjesparekontoen, kun på vanlige aksje- og fondskontoer.


1. du betaler skatt på utbytte.
2. velger du likevel å selge på 90,- så får du fradrag på tapet når du avlsutter/eller tar pengene ut av aksjesparerkontoen.

SS
Redigert 07.03.2018 kl 12:22 Du må logge inn for å svare
Jajaja
20.12.2019 kl 09:58 338

Ang. pkt 1, endring her vedtatt i 2019:
Utbytte inn på aksjesparekonto (ASK) ASK-ordningen utvides til også å omfatte utsatt beskatning av utbytte. Det betyr at utbytte fra aksjer og aksjefond ikke skattlegges løpende ved utdeling, men inngår på aksjesparekontoen og skattlegges først ved uttak fra aksjesparekontoen.

Dermed utløses ikke skatt ved uttak som tilsvarer "opprinnelig innskudd".