Inntektene stuper for PGS! 🆘


https://newsweb.oslobors.no/message/481073

July 9, 2019: Oslo, Norway, based on a preliminary review, PGS (or "the
Company") expects to report total Segment* revenues of approximately $216
million in Q2 2019. MultiClient revenues were approximately $113 million, of
which approximately $67 million prefunding and $46 million late sales. Contract
revenues were approximately $94 million.


Q2-18 ble inntektene $240 mill
Fischer
04.10.2019 kl 23:06 2577

Veldig bra signal som kom idag mht. båt nr 8.

Og ikke minst legger jeg stor vekt på flg. kommentar:
"PGS opplever en betydelig økning i prosjektaktivitet sammenlignet med samme periode i fjor og det er indikasjoner på tilbudssidebegrensninger, selv i vintersesongen, som i de seneste årene har hatt sesongmessig lavere aktivitetsnivå".

Vi har sannsynligvis et Q3 med bra prising, god utnyttelsesgrad og prefunding godt over 100 %. Får vi toppet dette med et løft i late sales håper jeg vi kan oppleve positive dager i tiden fremover.
zavva
04.10.2019 kl 23:22 2564

Ser utvilsomt bra ut men nå må de levere på onsdag.
Tenk hvordan 2020 kan bli med en god vintersesong. Tror fort vi er i et scenario hvor aksjen nå prises til P/E 3-4 og da ligger mye til rette for reprising innen kort tid.

Vurderer å øke estimatet mitt på 255MUSD i revenue for Q3 men lar det stå. Flere mener det er optimistisk men guiding, innsidekjøp og dagens melding kan tyde på at det ikke er særlig optimistisk.
Gevit
07.10.2019 kl 16:13 2350

Hold på hatten for nå fyker Pgs opp snart

Ser Pgs hoppet litt i dag og det er bra.Tgs fulgte opp men det lagger litt ellers.
Trolig er det et bullskifte fra bear hvis Pgs melder som de gjør-
Etterspørselen er sterk og prisene er styrket.Litt lite omtale omdet er et skifte fra presse og meglere som har tankskip som sektor men det er kanskje greit og ta en titt på seismikk også da det også vil gi signaler til rigg og supply.
Jeg tror også at Pgs vil ta ut ett eller 1.2 fartøy til Sanco Swiord og Ramform Valiant fra januar som ligger i opplag nå.Dette kan gjøres pga bedre priser og etterspørsel.Ramform Viking kan og bli reaktivert senere da etterspørsel multiklient ser ut til og bli stpr innen 3d.4d.
Etterspørselstyrer hele butikken,Pgs eier det meste av skipog styrer mye bedre logisikken pga det.
De kan ikke ta flere båter ut i drift da de ikke har streamers til dem. Skal flere båter ut må de bestille en streamer-pakke. Koster typisk 50 mill dollar. Det tar tid å lage disse streamerne også. Dette gjelder også sharewater, så det vil ikke komme flere båter i drift før markedet er mye bedre og selskapene tar seg råd til å bestille mere streamers. Ser dette som en fordel at ratene må stige og bli stabile over tid før det evt vil komme mere kabel i vannet.
Redigert 07.10.2019 kl 21:29 Du må logge inn for å svare

Nei dette er feil untatt at ratene må vise styrke over tid.Kablene er i pgs eie og er der og når det gjelder streamer pakke er det noe som ligger i vert klientoppdrag.
Kostnadene viste seg på vangard og være langt bedre enn forventet med 20 kabler 21 mill usd. forventet30 mill usd.
Engangskost er mannskap oppdragspakke som er billig for Sanco swoerd som er et lite skip med få kabler.
De 2andre er nesten på smme kost som vangauard.
Uansett er det markedet og etterspørsel som bestemmer flåtens investering fra opplag eller ikke.Lpggistikken til pgs er at de eier selv og kan styre på kortere tid uten og leie på lang 5 års kontrakter.
Problemet til mange er at de må ha oppdrag for og betale leieutgifter men i et godt marked vil leiemarkedet bli dyrere mens kalde egeneide skip billige og restarte,
Markedet til Pgs er annerledes enn hos mange andre da de er verdensledende etter sterk etterspurt Multiklient 3d 4d,
Nordsjøen er ikke verdens bavle for de.
Biblotekene de har skutt er i 2020 og 2021 hot stakes da det i flere regioner er i emning.
Pgs har 35% av all multiklient i verden øker den delen med pris fortsatt vil Pgs truffet gullkalven

Matsern
07.10.2019 kl 22:25 2149

Bestille flere streamere? De som er allerede i bruk, de må repareres og erstattes løpende helt uavhengig av ratenivået. Med andre ord, det er en tikkende kostnadsbombe som PGS vil få problemer med å håndtere.
Redigert 07.10.2019 kl 22:29 Du må logge inn for å svare

Glemte og si at med stigende priser vil eierverdien av skip holde seg eller øke.
Pgs er et oppkjøps selskap for de som liker obligasjoner eller bedre renter.
Ebitda som betaler lån renter og nye skip i et marked som bedres er bull.

Altså man kan kun repearere streamere til en viss grad, de har ei levetid. Før var den på 5 år, så ble det presset til 7 år. Ingen av skipene til PGS som er i opplag har seimsikk-utstyr ombord. Det er spred rundt i flåten på de andre båtene. Dette er kommunisert til markedet. Er det noen som har annen informasjon så kan de poste link.
Matsern
08.10.2019 kl 06:53 2005

Disse enorme kostnadene, har med andre ord blitt utsatt gjentatte ganger, i håp om at høyere rater skal kunne finansiere det. Men de høye ratene uteblir. Når smeller bomben, det er spørsmålet.
Redigert 08.10.2019 kl 06:54 Du må logge inn for å svare

Det er stemmer til en viss grad, PGS har 4 relativt nye båter med nye streamers. Resten må de behandle så fint som mulig, og de værste seksjonene må sendes til reperasjon. Husk en streamer er ofte 8100m lang, men den oppbygd av seksjoner på 75m. Altså det er lett å fjerne og sette inn en god seksjon om det problemer med en seksjon.

Han er en flink analytiker, men jeg må lese analysen for å forstå hvordan han kan anbefale PGS. Trolig er forutsetningen at de greier å refinansiere seg i høst uten å hente mer egenkapital.
Matsern
08.10.2019 kl 18:00 1777

Flink? Ikke glem at han hadde 1kr på PGS i 2017. https://finansavisen.no/nyheter/energi/2017/10/olaisen-torpederer-pgs

Så her svinger det fort, selv om det fundamentale ser enda verre ut enn når han satte 1kr. Aker BP, sier i en artikkel (mseis tråden) at OBN er foretrukket i modne områder. Nå er Magseis blitt større og sterkere, AGS er kommet inn, pluss andre mindre aktører. Markedet er i endring, PGS har lansert Geostreamer X i håp om å ikke miste markedsandeler. Jeg begynner virkelig å bli bekymret for Olaisen sin evne til å analysere.

DnB har 9 kr på PGS, det mener jeg er mer riktig. Selv har jeg 5kr.

https://finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2019/10/08/7459522/dnb-markets-spar-kraftig-kursfall-i-pgs
Redigert 08.10.2019 kl 19:06 Du må logge inn for å svare

Tja om han er flink eller ikke, jeg kan omskrive det å skrive at han er flinkere enn mange andre analytikere. Skal du vurdere en analytiker må du lese rapporten, ofte 100 sider og ikke lese hva avisen skriver om den. En god analytiker tar også feil og bommer, men du må se prestasjonene over mange år og ikke bare trekke fram at han bommet en gang. Forutsetningene forandrer seg hele tiden, og henge med og få rett hele tiden er krevene. En annen ting, vet at du tror at nodemarkedet vil ta over hele markedet og feks kan du lese i obligasjonspapirene til PGS under risk, at vist det kommer ny teknologi kan dette true hele bedriften. Tror man dette vil skje fort, så skal ikke PGS i 5kr men til 0. Men refinasiere PGS uten å hente penger i høst skal kursen mye opp. Her ser man at utfallsrommet et gigantisk om man tror på det ene eller det andre så man må lese analytikerns forutsetninger før man dømmer,
Matsern
08.10.2019 kl 21:09 1652

Pgs.com

«GeoStreamer X – Faster, Cheaper and Smarter than Nodes»

Hvis deres eksisterende teknologi hadde vært så prima, ville de ikke brukt tid på Geostreamer X. Nå har de riktig nok ikke brukt så mye tid på Geostreamer X. Hvis du ser på reklamevideoen, kjører bare balja et par turer ekstra på kryss og tvers. Jeg er ingen tvil om at PGS føler seg presset. I tillegg ser du TGS fremhever sine node-prosjekter i børsmeldinger, og forteller at de endrer strategi, fokuserer på ny teknologi og bedre bilder. Det er i det hele tatt lite som taler for en ny gullalder for PGS. Hvis de skal refinansiere uten emisjon, må det bli til svært høye renter. Det vil jo være svært dumt av PGS å ikke kjøre emisjon, hvis markedet og prisene er så høye som de sier, hva er de redd for? Da burde jo investorene stå i kø for å kaste inn penger. Isteden skryter ledelsen av at de skal refinansiere uten emisjon, helt tullete spør du meg. Blir det emisjon, noe jeg tror, kan de pakke sakene og finne seg en ny jobb. De har gått så høyt ut med lovnad om ingen emisjon.

Tja all teknologi blir til remington skrivemaskiner, spørsmålet er bare når det skjer...I så måte liker jeg TGS da de kan tilpasse seg svært raskt om nodene disrupte markedet.

Enig. Jeg tror TGS sammen med AGS sparer enormt med penger og ressurser til utvikling som MSEIS bruker.
Mseis vil være ledestjerne på noder, men det er bare en del av det å tjene penger på jobben.
Jeg tror mseis skal reprises i løpet av vinteren.
Av de tradisjonelle seismikkaktørene tror jeg TGS er det selskapet som vil holde eller øke posisjonen best.
Matsern
08.10.2019 kl 22:27 1547

Ingen tvil om at TGS er fleksible, men de gjør det best når de sitter i en posisjon hvor de kan skvise seismikkselskapene, de som gjør innsamlingene. Det har de kunnet gjøre med gjeldstyngende PGS, PLCS m.f etter 2014 og gjør det fortsatt. Men det gjenstår å se hvor mye TGS sitter igjen med, for de har betalt dyrt for nodeseismikken de har kjøpt. Det er bedre at de har skipene i arbeid til lave rater, enn at de går i opplag. Det samme kan de ikke gjøre med Magseis, siden etterspørselen etter noder, er større enn tilbudet.

Det selskapet som sitter med rett teknologi til rett tid, vil gjøre det best av alle. Magseis sitter i en sweet spot, i tillegg har de en fleksibel forretningsmodell hvor de leier skip og leier ut noder og crew. Hovedkostnaden er selve nodene og håndteringssystemet. Forretningsmodellen er en mellomting mellom TGS og PGS.
Redigert 08.10.2019 kl 23:28 Du må logge inn for å svare
Matsern
09.10.2019 kl 08:08 1381

PGS Q3 2019 Update

October 9, 2019: Oslo, Norway, based on a preliminary review, PGS (or "the
Company") expects to report Segment* revenues of approximately $235 million in
Q3 2019. Total MultiClient revenues were approximately $150 million, and
contract revenues ended at approximately $75 million.

"Q3 2019 reflects strong vessel utilization and significantly higher contract
pricing compared to last year. Moving into the winter season, we experience a
significant increase of project activity compared to the same period last year,
providing robust utilization and revenue visibility," says President & CEO Rune
Olav Pedersen.

PGS routinely releases information about 3D vessel utilization after the end of
each quarter.
Matsern
09.10.2019 kl 08:17 1353

PGS holder tilbake hvor mye som var prefunding og late sales. Hva med ordreboka? Hvorfor holder de tilbake info vs Q2 update?

Her må det trylles hvis de skal unngå krisemisjon
zavva
09.10.2019 kl 08:32 1312

De holder ikke tilbake noen - de kommer med revenue update slik de skal. Det er en uke til Q3 med mer informasjon.

Skal du ikke kommentere hvordan inntektene er opp 22% kontra Q3 18 og 12% kontra Q3 17?
Du mener jo inntektene stuper men selskapet har 43MUSD mer i inntekter kontra samme tidspunkt i fjor. Du virker stresset Matsern.
Hr Dust
09.10.2019 kl 08:37 1291

Oppløftende fra PGS, inntektene øker markant. Høyere priser og aktivitet. Jeg har vanskelig for å se at PGS ikke stiger på dette.
cinet
09.10.2019 kl 09:12 1202

Seismikkselskapet PGS faller 12,64 prosent til 11,75 kroner per aksje på Oslo Børs i tidlig handel onsdag. Aksjen er den sjette mest omsatte etter drøyt fem minutters handel.
Det skjer etter at selskapet kom med en salgsoppdatering onsdag morgen.
Matsern
09.10.2019 kl 15:50 950

Knalltips fra sidelinjen å kjøpe PGS, nå er 5kr eller lavere neste stopp
Redigert 09.10.2019 kl 15:51 Du må logge inn for å svare

Vil ikke overraske meg om PGS faller ned til kr 2-3?
cinet
09.10.2019 kl 16:55 887

blir nok 8-9 i første omgang, og hvis emi 5kr?

Sidelinjen er fortsatt i pluss (inngang 10.5 NOK), så hvorfor klage :)

EMGS er ned 40 %, fra 3.5 til 2.1 på to kvartaler, det er det ikke såååå mye snakk om Matsern. How come?
Matsern
09.10.2019 kl 19:26 698

Du får si det til de som solgte med massivt tap i dag og de som fortsatt sitter i dette tapssluket PGS. EMGS har ca 3000% økning i backlog i q2 vs samme kvartal i fjor. Det fundamentale i PGS er NED, det fundamentale i EMGS er OPP
Redigert 09.10.2019 kl 19:28 Du må logge inn for å svare

Så du mener at de som gikk inn sammen med meg i PGS på 10,5 kroner har det ille, mens de som gikk inn i EMGS på 3,5 kroner og du startet 10 - 20 tråder om at den den skulle til 12 i Q4 2019, de sitter godt og komfortabelt?

Hvorfor er jeg ikke overrasket mon tro....?
Redigert 09.10.2019 kl 19:47 Du må logge inn for å svare
Matsern
09.10.2019 kl 20:12 633

Dette blir jo helt tullete argumentasjon, når den eneste måten du kan tjene penger i PGS, er ved å shorte aksjen.

Man kan tjene penger på å eie obligasjoner også...

Var det egentlig en riktig påstand??

"Knalltips fra sidelinjen å kjøpe PGS, nå er 5kr eller lavere neste stopp"

PGS er opp over 14 % på tre dager, MSEIS ned 55 % til under 5 kroner. Snakker om karma, og ikke minst; fantastisk innsikt i børsnoterte selskaper, marked og segment.

Redigert 16.10.2019 kl 15:00 Du må logge inn for å svare

Får ikke bedre ekspertise.Store ord er som regel bullshit.
Forventer ikke annet i pgs enn et greit res,men en ny posisjonering i nytt obligasjonslån som skal refinansieres.Utfallet er bull on de får det til nå,men har fortsatt godt over 1 år til forfall nr 1 og 2 år til nr 2.
Spennende om de får det i ptden over 1 år før tiden.