SSO - prisen på solpanel fortsetter ned - raskere enn ventet


I disse artiklene, som er veldig interessante for solinvestorer - vises det til hvordan prisen på solpanel kontinuerlig, over lang tid, har falt raskere enn ekspertene - også de mest optimistiske ekspertene - har klart å forutse. Og nå skjer det igjen. I artikkelen vises det til forventet snittpris i 2018 på 0,32 $/watt - ned fra 0,35 i 2017. Per nå har prisen allerede falt til 30 (siste uke) - og med eksempler nede på 27(PV-insight). Videre har mono-teknologien hatt en nedgang på 38% fra 2016 til 2017. Nedgangen fortsetter brattere enn for de mindre effektive "normale" panelene. Det sies nå at Mono lønner seg for de fleste utility scale anleggene da prispremium er ca 6% mens effektivitetsgevinsten er 10% - break even ble passert en gang på slutten av 2017. Dette bidrar jo da også til totalt sett enda brattere pris fall. I tillegg kommer det en gevinst på redusert arealbehov/vedlikehold osv. Noen skeptikere har trodd, som mange har gjort i mange år, at prisnedgangen skulle flate ut. Ingen ting som tyder på at det skal skje på en stund. Teknologisk er det kjent at flere grep gir kostbesparelser i produksjonsprosessen fremover - som høyst sannsynlig vil komme kjøper av panel til gode.

Sol er ikke bare mer lønnsomt nå enn nye kullkraftverk - det vi nå snakker om er hvor nye kullkraftverk det faktisk lønner seg å legge brakk til fordel for å sette opp et solkraftverk i stede. Det er ikke tvil om at vi skal se mye olje og kullpenger inn i sol i året vi er inne i. Dette går utrolig raskt - veldig motiverende. God lesing:

https://cleantechnica.com/2018/02/11/solar-panel-prices-continue-falling-quicker-expected-cleantechnica-exclusive/

https://electrek.co/2018/02/21/high-efficiency-solar-panel-panels-fell-37-2017/