Er det penger på gata


Eller er det stay away ?
thepower
10.07.2019 kl 16:03 1068

What do you think?
Anywhere
10.07.2019 kl 17:05 1022

To svar på dette:

-Archer er interessant swing-trade fra lav 4 til høy 5 - har vært artig på de nivåene så langt i 2019. Jeg gjør det fortsatt. Satser på ny bevegelse på gang opp i disse dager.
-Grunnleggende god inntjening og bra kontraksdekning i selskapet. Har også fått en av to rigger på kontrakt. Bør gjennomføre en refi for bedrede rentebetingelser, og har strengt tatt et stadig bedre fundament nå for dette. Det gir solide besparelser som bil bygge ned gjeld i større grad enn i dag.
Selskapet er såpass høyt gearet at gjeldskontroll og god styring de neste 2-3 år vil med letthet kunne forsvare kurser på 40-50 kroner med dagens aksjeantall.
Det betyr ar det er solid nok risk i selskap, men at denne da er betydelig på oppsiden. Ledelsen har siste halvannet året vist å holde det som er guidet, og guiding er fortsatt svært lovende. Her kan man oppnå en ekstrem oppside om ikke oljeservice er en død bransje de neste 3-4 år. Husk også at John Fredriksen har direkte og indirekte omkring 25% eierskap gjennom eget selskap og gjennom Seadrill. Seadrill kan også konvertere gjeld til større eierskap, men da til implisitt kurs omkring 17 kroner aksjen....Dette mente de var gunstig for et par år siden:) Kanskje 4,6 kroner i dag da ikke er så ille?
Anywhere
10.07.2019 kl 17:07 1017

Husk bare at kommende kvartalsresultat trolig er gjenstand for nedskriving av eiendeler som har blitt redusert i aksjeverdi siste kvartal.
Inntjening er bra, men eiendeler har tapt seg. Dette vil fremkomme som solid resultatsvakhet, men det sier ikke noe om den underliggende drift nå og fremover. Det er det man skal prise aksjen på.

Qes-verdi er solid ned siste kvartal, også der er det bare salg som gjelder i markedet. Det gir et press på kapitalkravene i forhold til lånebetingelser, og derav er også Archer priset som en opsjon. En bank vil imidlertid ikke se på de facto aksjekurs 30.06 for å vurdere substansen i QES...Det trenger heller ikke Archer gjøre. Men IFRS tilsier normalt verdivurdering til markedets prising på vurderingstidspunktet, så man kan velge å gå helt ned. Dette er imidlertid resultat av en så likvid markedsstatus, at man trolig legger andre vuderinger til grunn. Men utfallsrommet resultatmessig er ganske svakt. Slike midlertidige vurderinger gir for rekyl andre veien ved markedsendring og kortsiktige eventuelle beskatningsfordeler. Archer har solide tap som de tar med fremover uansett til balansering av kommende kontantstrøm.
Men kjøp 8. aug kan fort være en god ide da trolig markedet uansett reagerer i alle fall kortsiktig på nedsiden. Spørsmålet er hvordan aksjen går frem til da.

Jeg får med meg at flere miljø er i ferd med å anerkjenne Archer som potensiell opsjonspriset aksje, og med ditto oppside, og vet at mange fort kan tenkes å plukke aksjer over kort tid til langt opp på 5-tallet, endog høyere om fremtiden trer sikrere frem. Første MDR-kontrakt mandag er en av to faktorer som vil kjøre dette løpet. Skulle vi oppleve at neste rigg også landes, så er langsiktig økende inntekter så bra at man vil se god refi som særs sannsynlig og en aksje som på kort tid finner balanse minst rundt bokførte verdier(10-12).

Risiko har vi, men guidet og langsiktig underliggende inntjening de neste 3-4 år er bra, så oppsidemuligheten er betydelig. Husk også at et par tools fra selskapet har sett suksess på første anvendelser...her ligger litt wildcard på oppsiden.

Trademessig skal man følge aksjen nå. Den har en spennende sekundærutvikling fra bunn 3. juni, aksjen er opp over 7% hittil i 2019, ikke så ille sammenlignet med det meste av oljeservice. Volumbalansen er meget positiv, og for tiden synes det ikke som markedet vil gi noe volum under 5 kroner. Kan hende Mini3 sin påstand om at Archer går best dag 2 og 3 fikk et par dagers utsettelse?
For trade ville jeg sett hva jeg fikk lavest mulig på 4-tallet og solgt på neste støt mot 6. Det kan være få dager unna.

Gode tanker rundt Archer dette. Problemet er vel tilliten til oljeservicenæringen. Men det kommer, spørsmålet er bare når løsner det.

Ved forrige guiding sa de at to kontrakter var nært forestående. Den første kom mandag, så da regner jeg med den andre er like rundt hjørnet.

Var en eller flere som ville ut med store poster, for å være Archer. Det positive var at det var kjøpere som tok postene og at vi endte i pluss.

I tillegg var ikke det særlig interesse å selge aksjer. Håper at vi nærmer oss, eller treffer fem-tallet om ikke altfor lenge
Faderen
10.07.2019 kl 21:30 798

Litt usikker på hva du prøver å formidle i de lange innleggende dine. Mye vås og ensidig ønsketenkning.

Du er forresten klar over at emisjon, og/eller konvertering av gjeld betyr utvanning? Altså, dine og mine aksjer blir mindre verdt?

Videre snakker du om god inntjening og ekstrem oppside, og at flere miljø er i ferd med å anerkjenne Archer som opsjonspriset. Hvor har du det fra? Ikke akkurat synlig på kjøpersiden... Interessen for aksjen er jo nesten 0. Er ikke det rart dersom dette ikke fanges opp som en unik kjøpsmulighet av flere enn oss dersom caset er så bra?
jon76
10.07.2019 kl 22:10 753

Hvilket kursmål har dere ?

Fem hus har kjøpsanbefaling


Kepler Cheuvreux var sist ute i mai, de reduserte fra 10 kr til 8, med andre ord en solid oppside.

Faderen, det er omtrent null omsetning i aksjen, så også i dag. Vi så litt action etter Fredriksen landet TRS, da måtte man opp. Det vil også være volumer like rundt 6 kroner, men her nede er det vanskelig å hente mye. Men jeg snakker ikke om fokus på å kjøpe 100K aksjer på 4,5 for å vente på 30% oppside. Det er miljøer som kjøper den rette tid, og vet at når de kjøper så vil aksjen ubønnhørlig dra godt over 6 kroner. Ingen vil starte, dvs man forsøker å plukke litt via maskiner, det ser du om du forsøker deg med kjøp/salg rundt best. Det er vi.småfolket som er fornøyde med 100k plukket på 4,20 og salg 20-30% over. De store pengene går ikke inn skikkelig her enda, sentiment og derav volum gir ikke muligheten.
Men det vil komme.

Jeg vet ikke hvor nær en kontrakt på MDR nr 2 er, men det vil sette i gang en del langsiktighet...