Potensialet i denne aksjen


Kommersielle prosjekter i milliardklassen i Kina, USA og Europa. Aksjekurs vil mangedoble seg frem til 2022
fabian2
11.07.2019 kl 13:55 4564

Kan godt være du får rett , ingen fare , nedsiden borte , bare kjøp , og vær trygg....og blid :)
11.07.2019 kl 14:27 4483

Ja, kjøp PHO og selg Trvx !. Aksjen går rett i dass. Men nå får jeg vel Styggen(TL) på ryggen ;)
Redigert 11.07.2019 kl 14:29 Du må logge inn for å svare

Kursen går opp, opp, opp, opp,opp

En kjapp tur innom kalkulatoren. Denne har knapt begynt på ferden. Burde ha vært over 300 for lenge siden spør du meg. Det kommer til å gå styggfort her når bare ett større fond ønsker å posisjonere seg litt skikkelig. Det fondet kan fort bli fondsvinner i flere år fremover.
Computum
12.07.2019 kl 10:45 3990

Ja, sånn kan man se det når man har "såpe i øynene" :-)

Jeg sier bare jatakk. Gjerne 300.
heilo888
12.07.2019 kl 10:47 3979

Min kalkulator viser at aksjekursen for PHO passerer kr 1000 ved årsskifte 2022/2023.

Kan PHO klare 100 mill på bunnlinjen i 2020? Sterk(!) vedvarende vekst i USA med cysview, og cevira klinisk studie fase 3 på gang i kina. Aksjekursen kunne vært et par hundre kr uten at jeg får det til å virke dyrt (4-5 mrd)

Hvor raskt tror du dette går ?

Potensialet er der. Når det først løsner og fond begynner å vise interesse kan heisen gå svært hurtig. Man må verken være rakettforsker eller videre bevandret i matematikk for å skjønne hva det her er snakk om.

Økningen frem mot kvartalsrapport er tydelig - passerer vi 100 i løpet av august ?

Vel, det vil bero fullt og helt på hva ledelsen presenterer på Q2 19 eller hvorvidt det kommer en kursdrivende melding før eller etter Q2 19 presentasjonen.

At kursen går på en sommerstille børs skyldes nok hovedsakelig to faktorer;

- markedets økende forventninger til Q2 19
- det begynner å gå opp for investorene hva Cevira kan få å bety for PHO

Ingen tvil om at DS har landet en særdeles god avtale mhp Cevira. Men denne kontakten vil også kunne bli et springbrett for Cysview inn i det kinesiske og asiatiske markedet. Vi skal ikke undervurdere hva det har å si å ha en god partner når man skal inn i et slikt marked. Antar at dette vil bli bedre belyst på Q2 19 presentasjonen.

Men jeg tviler på at PHO vil gjøre fremstøt mot det kinesiske markedet for Cysview før PHO er blitt lettere tilgjengelig for amerikanske investorer samt at deres posisjon i det amerikanske markedet er godt befestet.

Men du verden for en spennende fremtid PHO har! Et privilegium å f¨være med på denne reisen som PHO aksjonær!

Da har du ikke forstått selskapet. Cevirapartneren har fokus på blærekreft. Det er Ipsen som sitter med rettighetene for Hexvix i Kina og jeg regnet med at denne relativt komplekse floken blir løst snart og at vi også for et blærekreft produkt for Kina snart.

Spørsmålet mitt er....når føler de seg trygg nok på Photocure til å kjøpe selskapet?
focuss
15.07.2019 kl 13:44 3332

Tror ikke Ipsen vil ta BLCC til Kina på egne ben. De skal uansett betale 35% royalty til PHO så de vil neppe få fornuftig økonomi i en slik satsing. Kan Ipsen utlisensiere til Kineserne? Neppe økonomi i det for Kineserne heller da de må ut med Royalty til både PHO og Ipsen. PHO har åpenbart klart å riste løs Canada og Australia så de klarer det vel i Kina og? Viktig hva ordlyden i kontrakten med Ipsen er. Mener at Ipsen har hevdet at de ikke selv vil gå utenfor Europa og da ligger veien kanskje åpen for PHO og kineserne.
Redigert 15.07.2019 kl 13:45 Du må logge inn for å svare

Vet du hvordan det stiller seg regulatorsik å få hexvix ut i Kina?

Må det kinesiske kliniske studier til?
focuss
15.07.2019 kl 13:59 3259

Billionæren
Aner ikke men et godt spørsmål å stille til selskapet. Fase 3 studiet i USA er grundig og hadde vært fint om kineserne kan nyttegjøre seg det på en eller annen måte.
Newsman
15.07.2019 kl 14:18 3194

Blir også spennende å se hva som skjer med Russland. De leter vel etter partner der også. Mye å glede seg til her:)
15.07.2019 kl 14:34 3142

Det har skjedd en tilnærming til FDA etter reformen i Kina Og alt går raskere. Mens det før tok opp til 2 år å få godkjent en studie tar det nå bare ca 60 arbeidsdager
focuss
15.07.2019 kl 15:04 3081

m7337
Takk for info. Høres fint ut det.
CanonBoy
15.07.2019 kl 16:45 2939

Focuss: Tant denne på Tek/Sulzrox i dag vedr. lisensiering til Ipsen:
Photocure has one marketed product that is commercialized
through its own commercial operation in the Nordic region
under the brand name Hexvix® and in the US under the brand
name Cysview®. Photocure has a strategic partnership with Ipsen
for the commercialization of Hexvix® in Europe, excluding the
Nordic region. Ipsen is a global specialty-driven biopharmaceutical
company focused in uro-oncology. Photocure also has distribution
agreements in Canada with BioSyent Pharma and in Australia/New
Zealand with Juno Pharmaceuticals
Hentet fra Årsrapporten 2015: https://photocure.com/globalassets/investor-relations/annual-reports/20160407-photocure---annual-report-2015_web_pages.pdf
Side 6 i rapporten.
Dersom ikke annet er opplyst, kan vel dette tyde på at Pho bestemmer selv hva som skal skje i Asia/Amerika, eller leser jeg denne feil.
Redigert 15.07.2019 kl 16:45 Du må logge inn for å svare
focuss
15.07.2019 kl 17:08 2865

Canonboy
Jeg mener PHO utlisensierte til "verden, med unntak av Norden og USA. Så har de på en eller annen måte fått tilbake Canada, Australia og New Zealand. Så spørs det vel hva som står i avtaleteksten angående hva som skjer hvis Ipsen ikke satser og det har de jo ikke gjort. Skal jeg gjette så vil jeg gjette at PHO er i samtaler med Ipsen om dette. Det kan jo ende opp med en trekant forhandling. Uansett, USA er mer en nok til at vi sitter med det som bør bli en fantastisk investering, men tror nok at en melding om utlisensiering av BLCC til kineserne ville blitt godt mottatt i markedet.
Haltopen
15.07.2019 kl 17:30 2824

Børsmeldingen fra 2011:

Photocure has entered into a strategic collaboration with Ipsen, a global specialty-driven biopharmaceutical company focused on four franchises, including uro-oncology, to commercialise Hexvix worldwide, excluding the US and Nordic region.
CanonBoy
15.07.2019 kl 17:46 2784

Ser den, jeg er svært usikker, og trodde selv det var en global avtale eksklusive noen land. Men Årsrapporten 2015 indikerer noe annet. Kan det være de har vært upresis i formuleringen?
Uansett må det vel ligge noen føringer for hvilket arbeid, resultater Ipsen må forventes å legge på bordet i løpet av en gitt periode. Det har jo ikke vært noe fremstøt mot Asia og Dan har uttalt at de jobber mot/vurderer/sonderer mot Asia.
Computum
15.07.2019 kl 17:59 2751

"Man må verken være rakettforsker eller videre bevandret i matematikk for å skjønne hva det her er snakk om."

Nei, det beste er å forstå DENNE sektoren. Og da kommer man ikke langt med kunnskap om hverken romfart eller mattematikk. :-)

En melding om hexvix til kina ville sette skikkelig fyr på kursen. Det ville vært hyggelig. 🤞
Hayen
15.07.2019 kl 19:51 2563

Jeg tenker at det er tullete om ipsen sitter med rettigheter som de ikke benytter og ikke betaler for å ha (insentiv i å få igang inntekter).
Hvis de f. Eks sitter med enerett for hele Asia, ikke gjør noe mot markedet og ikke betaler en betydelig avgift til Pho for denne retten, så burde de miste den en viss tid etter avtaleopprettelse.
Hvorfor skal de ha "hele Asia", selge null hexvix og blokkere for andre potensielle partnere?
Pho må ha en klausul om å trekke tilbake områder og land.
Jeg tenker at dette også bør gjelde i Europa.
La oss si at Ipsen ikke evner å sikre utbredelse av hexvix i Storbritannia og Italia. Hvorfor skal de da bli sittende med rettigheter til det?
Til pasientenes beste bør noen andre overta.
Folk dør fordi Ipsen sitter med enerett for hele Europa utenom Norden, og ikke er i stand til/ikke prioriterer utbredelse av hexvix.


Tenker at q2 blir en ny plattform - kursen vipper fort mot 100

Kina, Europa og USA utgjør et marked for Pho som vi idag ikke kan estimere
Panis
17.07.2019 kl 12:21 2016

Photocure CEO Daniel Schneider interviewed in Edison Talks
In this episode of Edison Talks, Photocure's CEO, Daniel Schneider is being interviewed by Edison's director of research for North America, Maxim Jacobs. They cover Photocure's marketed bladder cancer diagnostic product Hexvix/Cysview, its data and potential for growth in the United States and the prospects for future competition.

https://www.edisongroup.com/edison-talks-interview-with-ceo-of-photocure/
Redigert 17.07.2019 kl 12:24 Du må logge inn for å svare
Computum
17.07.2019 kl 13:44 1933

Det ser ut for at feriepengene allerede tok slutt. Den sterke kjøpsviljen fra forrige uke er visst over.

7⅓% tillagt kursen hver mnd. i snitt ville ikke være å forakte!

Kursen gikk godt i forrige uke og er vel allerede kommet opp på et nivå de færreste hadde sett for seg på denne siden av Q2 19 presentasjonen. Onsdag om knappe tre uker foreligger Q2 19. Her kan det komme flere positive overrasker. Ingen venter noe særlig salg av flexiscopene, basert på hva som har skjedd de foregående kvartalene. Men Q2 19 er altså det første fulle kvartalet der flexiscopene ikke har vært beheftet med feil og at det samtidig har vært i kraft en god refusjonsordning for bruk av BLC i surveillancemarkedet.

Det er heller ingen som forventer at brukerfrekvensen skal gå mye op. Det skyldes at det blir stadig flere scope å dele antall behandlinger ut over, noe som demper økningen i brukerfrekvens. Men i løpet av Q2 kom AUA ut med sine retningslinjer for bruk av BLC, samtidig som de kom vitenskaplig dokumentasjon på forbedret overlevelsessannsynlighet ved bruk av BLC teknologien. I tillegg har det stadig dryppet artikler, nyhetsinnslag og vidoer der BLC blir fremholdt på en svært positiv måte. Man kan ikke utelukke at disse faktorene kan ha hatt en positiv påvirkning på bruken av scopene. I tillegg vet vi at PHO sine folk har jobbet bevisst med å få opp brukerfrekvensen. Og der var ved årssikftet 2018/19 ca 85% ledig kapasitet på de scopene som allerede var utplassert.

Som vi ser er det fullt mulig og realistisk at markedet undervurderer hvilke effekt de nevnte faktorene kan ha hatt på salg av flexiscope og bruken av scope generelt. Det blir spennende å se. Men med en såpass pen oppgang i kursen forut for presentasjonen, så kan man ikke utelukke at vi får en pull back i det nyhetene slippes. Det har skjedd i de tre siste kvartalspresentasjonen og følgelig er det nok en del som forventer det samme skal skje og som sitter klar med salgsknappen.Tradere eller andre aktører kan således lett kunne påvirke aksjekursen, dersom informasjonen som kommer ikke oppfattes å være overbevisnede nok. Men selv om den i realiteten vil være god nok, kan en tilslørt presentaasjon, feil retorikk eller feil opptreden av den som legger frem Q2, få negative kursutslag.
Redigert 19.07.2019 kl 15:28 Du må logge inn for å svare
19.07.2019 kl 12:08 1645

Jeg går ut fra at hvis en klarer å holde utgifter og kostnader på omtrent samme nivå som i Q1 så vil en få et overskudd i Q2, basert på at veksten vil fortsette i samme takt som i Q1. Dette bør en være godt fornøyd med.
Computum
19.07.2019 kl 14:48 1557

"Kursen gikk godt i forrige uke og er vel allerede kommet opp på et nivå de færreste hadde sett for seg på denne siden av Q2 19 presentasjonen."

Det er fremdeles traderne som styrer både i denne og andre aksjer i sektoren. Derfor kan den fremdeles like lett falle 20% som at den kan stige 20%.
Selskapet er enda ikke kommet på radaren til noen som kan legge et mer solid gulv under kursutviklingen. Ikke engang High Seas ser ut til å ville kjøpe seg opp til gamle høyder.

Hva angår High Seas så er det neppe viljen det skorter på, men evnen. Tror de har mer enn nok andre ting å bruke penger på enn å kjøpe seg opp i PHO.

Men jeg er enig i at PHO neppe er på radaren til mange investorer enn så lenge. Men samtidig mener jeg selskapet for tiden er inne i en særdeles spennende tid der en rekke faktorer har falt på plass og gjort at selskapet pr nå har rammebetingelser som de aldri tidligere har vært i nærheten av. Det er mer enn nok til at PHO vil få en voldsom vekst de nærmeste årene.

Og som om ikke dette er nok så kan vi i løpet av 2021 oppleve at PHO, som det første selskapet ever, får sitt produkt cysview endret til gradering A av AUA. Det vil i så tilfelle si at BLC skal benyttes på blærekreftpasienter. I tillegg kan vi om få år oppleve å få godkjenning for cevira i det kinesiske markedet. Nok et produkt med blockbuster potensiale.

Det skulle undre meg mye om ikke større, tyngre investorer får PHO på radaren i løpet av de neste 12 månedene. For selskapet er for tiden i gang med å penetrere det amerikanske markedet og legge grunnlaget for en enorm inntjening i årene som kommer.

"Det er fremdeles traderne som styrer"

Hva du vet, Comp :-)
Hvordan vet du at aksjene som omsettes blir lagt ut for salg igjen ? (tradet)
Jeg vet at Hayen kjøper seg opp til topp50-60. Han er ikke en trader.
Jeg nærmer meg topp60. Mine aksjer kommer ikke for salg igjen heller.
Det kan være mange flere enn oss.

London, det ville vært fantastisk med Grade-A, men akkurat den henger så høyt at jeg ikke ville hatt den i tankene. Ikke er vi avhengige av den heller. Men, en skikkelig bonus er selvsagt ikke å forakte. Jeg velger å bli svært positivt overrasket om det skulle skje
Computum
19.07.2019 kl 16:49 1436

Du er nok ingen ledestjerne, Scoopfinder. Og ikke vet jeg om det er noe kjøpssignal om det er Hegnar menigheten som holder kursen fra å falle?
Men lykke til oss alle. Og god helg. :-)
focuss
19.07.2019 kl 17:18 1402

Computum
Tror vi får holde oss til Shneider, FDA,AUA, BCAN, urologimiljøet i USA og pasientene som lederstjerner. Flere lederstjerner trenger vi ikke. Så er det vel slik at jeg tror folk på HO har en bedre forståelse av potensialet enn hva markedet generelt har. Her er vi mange som tror på potensiale som er firesifret. Tviler på om det er noen utenfor HO eller rømlinger til TI som tror det.

Riktig, jeg er ingen ledestjerne. Det rekker lenge å kunne litt matte for å regne frem potensialet i aksjen. Ikke forventet jeg at du skulle catche poenget heller 🤣
Redigert 19.07.2019 kl 17:52 Du må logge inn for å svare
heilo888
19.07.2019 kl 20:12 1291

Ikke så vanskelig å se tegninga om man har fulgt Photocure tett over langere tid.

Spørsmålet er ikke om man vil se 4-sifret kurs, men når dette vil skje?
Redigert 19.07.2019 kl 20:15 Du må logge inn for å svare