Hvorfor kan vi ikke unne oss noen kvm i strandsonen ?

Thinky
11.07.2019 kl 15:53 1658

https://www.dn.no/eiendom/john-markus-lervik/arne-nicander/knut-h-leinas/kjopte-hytte-til-15-millioner-60-kvadratmeter-storre-enn-tillatt/2-1-635910

Vi skjønner at ting må være rettferdig. Får EN lov, må ALLE få lov osv.

Men litt fornuft går det vel an å utvise ?
På den annen side er jeg enig med Lier Hansen. Vi kan ikke meie ned uberørt natur i fjellheimen for
hyttebygging. Med svære veier som breier seg ut, med svære skjæringer, fyllekanter og det hele.
Vi har mye naturressurser i Norge. Vi må forvalte dette med omhu.
Vulgære utbygginger må unngås. Det fins en del eksempler på dette dessverre.
Men i visse saker i strandsonen virker ekstremitetene å ha gått litt vel langt. Det er en
livskvalitet for folk å kunne ha en hytte nær vannet/sjøen. La folk folk få ha det, men ikke slipp
løs for mange områder. Og kjøp inn nok arealer til hele fellesskapet. Så det er nok arealer til
fellesskapet. Men det må også skjøttes. DET bør vektlegges mer.
Noni
11.07.2019 kl 15:59 1647

Enig, men det kan lett blir for mye hytter i strandsonen. Alle har jo lyst på en hytte
ved sjøen, men alle kan ikke få det, og da må det reguleres om vi vil eller ikke.

tipper kommunen skjekker målene på tomten når det er fjære.....så utspekulert!


;))

tipper kommunen skjekker målene på tomten når det er fjære.....så utspekulert!


;))
Thinky
11.07.2019 kl 16:17 1615

Vi har ekstremt mye strandlinje i Norge. 86000 km el. lign.
Det må gå an å bevege seg bittelittegrann inne i det enorme rommet som nå råder på området.
Alle kan ikke få hytte ved sjøen, men noen flere enn nå ?

Og hva med å lettere tillate hytter i strandsonen på steder med lavere press ? Type Nordland for eksempel ?
Og langs innsjøer i Norge ?
Redigert 11.07.2019 kl 16:18 Du må logge inn for å svare

https://www.klassekampen.no/article/20190715/ARTICLE/190719980

Dette blir for ekstremistisk, løgnaktig og overdrivende den andre veien.
Noni
15.07.2019 kl 20:55 1411

Er det ikke en regel at du eier et visst antall meter i sjøen utenfor tomten?

Til mårbakken. Så langt en hest kan stå.

https://www.dn.no/eiendom/strandsonen/maren-esmark/naturvernforbundet/okokrim-om-ulovlig-bygging-i-strandsonen-bor-anmelde-slike-saker-mye-oftere/2-1-637614

La folk få bygge i strandsonen. Og hold Økokrim unna dette. De skal stelle med økonomi de.
Skaffe flere eiendommer til det offentlige. Og utvikle disse.

Feilen i Norge er at masse nytte av strandlinje går til spille, fordi den ikke skjøttes eller tilrettelegges for bruk og nytte.
Det er strandlinje i massevis.
Redigert 28.07.2019 kl 14:30 Du må logge inn for å svare

Når det snakkes om å deregulere for bygging: hvorfor frigis ikke oslomarka til boligbygging. Da kunne f.eks, ihvertfall
de mer bemidlede, få bygge seg et sentrumsnært 500kvm krypinn. Hvorfor ha reguleringer i det hele, kanskje
man heller skal la den sterkestes rett råde? Innen miljøvern forøvrig, har man jo allerede lagt seg på
den linjen, den som med letthet kan betale avgifter mv som pålegges for å få ned forbruket/forurensingen,
trenger rett og slett ikke å bry seg. Reduksjonen i forbruket må rett og slett de minst bemidlede ta.
Biggy
28.07.2019 kl 15:18 1195

Det aller meste av Norge har god plass til de fleste som vil ha hytter,så det blir for dumt når det samme rigide lovverket gjelder langs hele kysten.Hvert fylke har sine lokale forhold og det burde være mye mer fleksibilitet på dette feltet fra f.eks. Agder og opp til Finnmark enn rundt Oslofjorden og litt nedover på Sørlandet.
Det er sikkert noen kommuner rundt byene langs kysten som også bør ha vern,men tilrettelegg hyttepolitikk som passer hvert enkelt fylke.

Valgloven må lages ny og folkegodkjennes. Da vil politikk etter det følge folkeviljen.
Tipper folkeviljen går ut på fornuft utnyttelse av så vel strandsone, som mark-områder,
som potensielle hytteområder til fjord og fjells skjer forsiktig å kontrollert.
Og mht. Oslo ; Intercity bygges ut. Dermed kan og bør intercitybyene overta som
vekstsentra istedenfor istykker byggede Oslo og Akershus.
Truly
28.07.2019 kl 21:43 1087

Norske kommuner i sentrale strøk lider av vegring for å vokse.Det legges ut få boligområder hvor innflyttere kan kjøpe tomter.
Hvorfor overgår ikke kommunene hverandre i å tiltrekke seg innbyggere?Særlig barnefamilier ønsker å flytte vekk fra Oslo og til
steder med færre innvandrere og bedre skoler og oppvekstmiljø for barn og unge.
Sandefjord kommune promoterer seg for å ønske innflyttere og arbeidsplasser velkommen.Det er sympatisk.
clanz
28.07.2019 kl 22:24 1064

Skjønner ikke hvorfor det er så attraktivt å bo i strandsonen. Nå skal jo have stiget med flere meter de neste tiårene..... så veldig usikker investering skal man tro prognosene.

https://www.dn.no/leder/dn-mener-straff-ulovlig-strandsonebygging-strengt/2-1-647336

DN er for misunnelsesorientert.
Om det er mangel på offentlig tilgjengelig strandsone (hvilket det egentlig ikke er), så får det offentlig
kjøpe inn mere strandsone. Og IKKE MINST SØRGE FOR Å SKJØTTE DENNE BRA. (Der skorter det i dag).

Eller kan det offentlige utvide Norges areal. Strandsonen er fellesskapets eiendom.
Spill
09.08.2019 kl 13:14 706

Det er press på strandsonen noen steder i Norge,men det aller meste av kysten er det svært god plass også til boliger i strandsonen.
Når det samme lovverket skal gjelde rundt Oslofjorden som i Troms og Finnmark blir det for dumt.

https://www.dn.no/jus/strandsonen/kommunaldepartementet/sivilombudsmannen/mangearig-kamp-om-lysthus-i-strandsonen-ma-jeg-rive-lysthuset-setter-jeg-campingvognen-der-i-stedet-og-den-er-storre/2-1-671603

Dette petimetergreiene her virker meningsløst. Bruke offentlige organers arbeidsressurser på dette. Vi har andre
oppgaver her i landet, enn å forsøke å frata noen litt lysthus idyll av høyst marginalt omfang.