Markedsmanipulasjon


Det er urovekkende å se den manipuleringen av aksjekursen som skjer nå. Det at roboter ala 7500-roboten skal kunne herje slik med aksjekursen er egentlig ikke akseptabelt på en seriøs børs. Registrerte at de i dag kjørte opp aksjekursen fra morgenen av med å gi inntrykk av en stor kjøperinteresse for så i neste nu å dumpe store mengde aksjer til en høy kurs. Deretter kjørte de ned kursen til under 6,90 og utløste store poster på stop los, for så å kjøre kursen opp igjen.
Dette er ren markedsmanipulasjon og bør vel reageres på?

Jeg sendte i da en epost til oslo børs der jeg ba de se nærmere på dette.

Er du enig? så send gjerne en e-post til: juridiskavdeling@oslobors.no
Redigert 12.07.2019 kl 11:39 Du må logge inn for å svare
zedyz
12.07.2019 kl 12:32 2288

Vet ikke om jeg hadde klart å jobbe på juridisk avdeling i Oslo Børs. Sitte å forholde meg til konspirasjonsteoretikere som deg på daglig basis tror jeg hadde slitt på tålmodigheten samt nervene..
Nikko
12.07.2019 kl 12:38 2258

Tror neppe de har behov for naive mennesker der heller...
12.07.2019 kl 12:38 2250

Er jo nettopp slik Usa og Norske meglerer holder på til the bitter end, Lure deg som småaksjonær til å kjøpe på topp og selge på bånn
Man må bare erkjenne . oslo Børs er en stor Bule som er styrt av manipulerende programmerte roboter som kun har et mål for øye. Å rappe penger fra småsparere. Kosta hva det koste vil. Kun en vinner. Børsmeglere og de som eier Oslo Børs.

Deg som småaksjonær er taperen.

Å sende epost til den avdelingen på Oslo Børs som ikke løfter en finger, og snur seg bort fra handels logger og har svar mails som er skrevet ferdig som tilsvar til de som klager er bortkasta tid
På oslo Børs er alt lov. Kun 1 som er tatt for manipulering av kurs er en som slo en Robot ................... Det sier alt om hva som skjer på vår fantastiske markedplass Oslo Børs som de kaller seg
Redigert 12.07.2019 kl 12:42 Du må logge inn for å svare

Det har de vel snart gjort i en mnd tid. Men det er jo bare å henge seg på og gjøre det samme. Kjøpe på bunn og selge på topp. Grei måte å tjene noen ekstra kroner på det.
12.07.2019 kl 12:42 2225

Skummelt med SL i NEL.
Jeg sitter heller med ned i bølgedalene.
Den lange trenden er helt grei.

Men enig i at intradagskursen svinger vel mye nå.
Så lenge de kan dra nytte av folks SL så vil de holde på.
De vet vel at det er mange småsparere i denne og det utnytter de max.
Redigert 12.07.2019 kl 12:43 Du må logge inn for å svare
zedyz
12.07.2019 kl 12:44 2209

Hva med de som sitter med et snitt i f.eks Nel på 4 og lavere, er de en del av de som prøver å lure oss?? :( Siden de sitter med gevinst mener jeg...
dotcom
12.07.2019 kl 12:52 2166

Børsen ser hvem som kjøper og selger, så sånne enkle forsøk på manipulasjon ville det har blitt slått ned på direkte.
Det er nok så enkelt som at folk handler med forskjellige motiv. Noen er short, noen er langsiktige, og andre er svært kortsiktige.
Vekstaksjer som NEL vil alltid ha store kursutslag.
Man kan ikke skylde på shortere og/eller manipulasjon hver gang kursen ikke går den veien man ønsker,det virker bare tullete .
På børsen leser de antagelig opp de mest konspiratoriske av disse "varslene", som underholdning på julebordene. :)
rettaw
12.07.2019 kl 13:41 2030

Viktig informasjon vedrørende handelsregler knyttet til verdipapirer
Meldingen er sendt til samtlige kunder som generell informasjon.

I Norge jobbes det med å innføre tilsvarende regelverk som den europeiske Markedsmisbruksforordningen (MAR) i norsk rett. Nordnet ønsker å informere deg om de viktigste atferdsreglene som må overholdes for å unngå at du handler i strid med både gjeldende og kommende regelverk. Ved handel av verdipapirer (aksjer, derivater m.m.) er følgende eksempler på uønsket handelsatferd.

Markedsmanipulasjon

Markedsmanipulering omfatter i henhold til Markedsmisbruksforordningen (MAR) transaksjoner, handelsordre og atferd som gir og/-eller kan forventes å gi falske og/-eller misvisende signaler om tilbud, etterspørsel eller pris på et finansielt instrument (for eksempel ved handel av aksjer).

Markedsmanipulering betyr således at all handelsatferd som har til formål å forsøke å manipulere handel er forbudt. Alle ordre som er lagt inn på en handelsplass må ha et kommersielt formål i form av reell kjøps- eller salgsinteresse. De neste avsnittene er kun et utvalg av de viktigste eksemplene som kan utgjøre markedsmanipulasjon.


Handel med mindre poster med formål om å påvirke «siste pris»

Et handelsmønster som har med formål om å påvirke «siste pris» har fått økt oppmerksomhet fra tilsynsmyndigheter de siste årene. Dette er et handelsmønster hvor aktøren benytter seg av småposter for å manipulere (opp eller ned) det som er oppgitt som «siste pris» for en aksje, derivat eller andre finansielle verdipapirer, og dermed gi villedende signaler med hensyn til pris i markedet.


Egenhandel

Som aktør i markedet kan en gjøre seg skyldig i egenhandel (markedsmanipulasjon) dersom en handler med seg selv i markedet via markedsplassen gjennom egne konti(er) eller konti(er) som fremkommer gjennom fullmakter.

For handler som gjennomføres utenfor markedsplassen innebærer det at du som aktør ikke får gjennomføre de selv, men at de skal gjennomføres manuelt. For spørsmål og hjelp angående denne type transaksjon, vennligst kontakt Nordnet Kundeservice (telefon: 23 33 30 23) eller megler (telefon: 23 33 30 23 og tast «1»).


Misvisende ordrelegging (Layering/Spoofing)

«Spoofing» er definert som en ordre plassert (kjøp/-og eller salg) med den intensjon om å avbrytes rett før utførelse. «Layering» er en form for «spoofing» der aktøren plasserer flere ordre i markedet med den intensjon om å avbryte de rett før utførelsen.

Overnevnte metoder brukes til å påvirke markedsprisen der aktøren som utfører de har interesse av å påvirke gjeldende pris i sitt favør. Et eksempel er der aktør «X» har interesse av å selge posisjonen sin i selskap «Y», og for å maksimere potensiell gevinst, så kan spoofing og/-eller layering benyttes til å drive prisen opp ved å etablere en misvisende kjøpsinteresse for selskap «Y».

Det er derfor ikke tillatt å plassere ordre uten et kommersielt formål i form av kjøps- eller salgsinteresse.


«Pump and Dump» og «Trash and Cash»

Et annet ulovlig handelsmønster er “Pump and Dump”, som innebærer at aktøren som nylig handlet en relativt stor post i et verdipapir, presser prisen opp ved å plassere mindre ordre med økende priser for så å selge (les: dumpe) hele beholdningen til en mer fordelaktig pris. Det motsatte av vil være «Trash and Cash».


Innsidehandel

Innsideinformasjon betyr at informasjonen ikke er publisert, og hvis den ble publisert, vil den trolig få innvirkning på prisen til verdipapiret (aksjen), eller derivatet som følger det underliggende verdipapiret.

Innsidehandel betyr at en person som har tilgang til – eller kunnskap om innsideinformasjon (informasjon som ikke er kjent for allmenheten), og handler basert på informasjonen aktøren besitter til sin fordel gjennom kjøp og/-eller salg. Bruk av intern informasjon ved å trekke tilbake eller endre en allerede plassert handelsordre knyttet til verdipapirene som informasjonen vedrører, anses også som innsidehandel. Hvis en aktør har lagt ordren før innsideinformasjonen ble kjent og deretter fjerner ordren etter å ha fått tilgang på informasjonen som kan ha en negativ innvirkning på prisen, så anses dette for å være i konflikt med gjeldene lover og regler knyttet til verdipapirhandel.

Det er heller ikke tillatt å utlevere innsideinformasjon, eller å anbefale noen å kjøpe eller selge verdipapirer på bakgrunn av viten om intern informasjon som ikke er offentlig kjent.

Vi vil informere om at ovennevnte er eksempler på hva som kan betraktes som markedsmanipulering i henhold til Markedsmisbruksforordningen (MAR). Nordnet forpliktet til å rapportere handlinger vi mistenker at kan være knyttet til innsidehandel eller markedsmanipulering til respektive lands tilsynsmyndigheter.


Hilsen Nordnet Kundeservice


Hilsen Nordnet Kundeservice
Svare
OZZY
12.07.2019 kl 14:04 1940

Alle vet at disse reglene blir brutt titusenvis av ganger hver dag. Slik er det blitt på Oslo Børs og ingen gjør noenting for rydde opp. Det vet også alle.
Redigert 12.07.2019 kl 14:05 Du må logge inn for å svare
1337
12.07.2019 kl 14:08 1921

Noen tar i hvert fall noen gode jafs på disse nivåene 😲
dotcom
12.07.2019 kl 14:53 1775

Nåja, reglene brytes ganske sikkert fra tid til annen, men antagelig i langt mindre grad enn mange på HO tror. Her skyldes jo en hver nedgang enten manipulasjon eller shortemafiaen. :) Sånn er nok ikke virkeligheten.
Se på de selskapene som har gått konkurs. Trådene der flommer over av kommentarer om manipulasjon og shorting. Lav aksjekurs kan selvfølgelig gi problemer i forhold til gjeldsforpliktelser og vilkår for gjeld, men jeg har til gode å se at et selskap har gått konkurs grunnet manipulering av aksjekurs. Årsaken har bestandig vært at selskapene gikk med økende tap. De fleste aksjonærene som kommenterte på HO nektet i det lengste å innse dette, og hylte å skrek om ulovligheter. Jeg opplever det som folk forsøker å fraskrive seg ansvaret for egne feilinvesteringer og skylder på "de slemme der ute".
Man treffer sjelden topper og bunner perfekt, og fra tid til annen gjør man feil hvor man bør ta tap. Dette er spillet, folk bør slutte å skylde på ytre krefter, og heller bli flinkere til å forvalte egne posisjoner. Jeg solgte ikke tadingdelen på 7,80 men i dag er det lett å se at det hadde vært lurt. Jeg bommet, men jeg er ikke utsatt for en konspirasjon. :)
Nikko
16.07.2019 kl 13:15 1230

Da fikk jeg et seriøst svar fra Oslo Børs. Rette etter at jeg sendte dem e-posten, så ble det helt stopp i kursminipulasjonen, Kanskje det hadde en effekt?

Her er svaret jeg fikk:
Takk for innspill.

Generelt kan jeg kan forsikre deg om at vi følger handelen i NEL på lik linje med all annen handel og at markedsovervåkingen alltid vil iverksette nødvendige tiltak dersom de har den minste mistanke om at det foregår markedsmanipulasjon. Det kan være greit å være klar over at markedsovervåkingen generelt har en del mer opplysninger om handelsaktiviteten enn det som er synlig for øvrige markedsaktører og det er ikke alle tiltak som markedsovervåking gjør som er synlig for markedet heller.

Markedsmanipulasjon er blant de tingene Oslo Børs bruker mest tid på, og som vi tar svært alvorlig. I vårt overvåkingssystem har vi også alarmer som utløses ved mistanke om markedsmanipulasjon av ulikt slag eller brudd på andre bestemmelser og alle alarmene blir undersøkt. Dersom vi har en situasjon der vi ikke kan utelukke markedsmanipulasjon eller ulovlig innsidehandel, så vil vi normalt sende en rapport til Finanstilsynet, som vil følge opp forholdet videre. Finanstilsynet vil kunne anmelde forholdet til politiet eller Økokrim.

Med vennlig hilsen | Best regards,

Geir Harald Aase
Kommunikasjonssjef | Communications Manager
Kommunikasjon | Corporate Communications

Oslo Børs ASA
Tollbugata 2 | NO-0152 Oslo, Norway
Tel: +47 22 34 17 00 | Dir: +47 22 34 19 15 | Mob: +47 480 37 571
abroker
17.07.2019 kl 16:49 937

Sannheten kan nok være vond å svelge til tider, men at OSE driver med utspekulerte mafia-metdoder, det tror vi lite på.
Så dumme er de banna bein ikke,