- Byrådet i Oslo ville ha 80 kroner per bompassering i rushtiden


Det rødgrønne byrådet i Oslo med AP MDG SV og Rødt gikk i 2016 inn for at en dieselpersonbil skulle betale minst 80 kroner i Oslo-ringen i rushtiden, skriver VG.

Det viser dokumenter fra forhandlingene om Oslopakke 3, som VG har fått tilgang til.

Nå reagerer flere av politikerne som deltok i forhandlingene på det de oppfatter som en ny bompengeretorikk fra byrådet og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) etter bompengeopprøret. I slutten av mai sa Johansen til VG at « Realiteten her er at vi er enige om at smertegrensen nå er nådd for bompenger ».

Byrådslederkandidat for Høyre, Eirik Lae Solberg, mener byrådet har drevet med dobbeltkommunikasjon og anklager dem for å snu kappen etter vinden.

– Byrådet ønsket å presse opp bomtakstene betydelig høyere enn det som ble resultatet. Det står i sterk kontrast til byrådslederens siste uttalelser om at det er uaktuelt å øke bomtakstene. De har en helt annen oppfatning nå etter bompengeopprøret enn tidligere, sier Lae Solberg til VG.

Raymond Johansen avviser ikke at byrådet gikk inn for en bomtakst på mer enn 80 kroner i Osloringen, men fyrer av tilbake mot Høyres iver etter å finansiere ny E18 med bompenger:

– Når det gjelder dobbeltkommunikasjon skal vi lytte nøye når Eirik Lae Solberg snakker. Nå ønsker han mindre bompenger, men i forhandlingene ville han ha mest mulig på ny E18. Vi ble enige om et kompromiss, men dessverre løp Høyre raskt til Frp i regjeringen og fikk gjennomslag for bompengeeksplosjonen som nå kommer på E18, skriver Johansen i en epost til VG.

Johansen minner også om at han selv ikke satt og forhandlet om de nye bomtakstene, selv om han er politisk ansvarlig for disse.

https://www.nettavisen.no/nyheter/byradet-i-oslo-ville-ha-80-kroner-per-bompassering-i-rushtiden/3423813183.html?fbclid=IwAR14GNxJSvc0QLAqaPH__nA1xFuwTASO24xi0LsuL7T5G1Oevxkk2ryVSOw
Odi.1
12.07.2019 kl 18:31 526


Arbeiderpartiet er blitt ett OSLO menighet, de har snart ikke velgere igjen rundt i Norge, dem gir blaffen i hardt arbeidende personer for å mele sin egen Familie KAKE i Oslo.
Samarbeidet med ekstremister og kommunister i Oslo får dem betale for, land og strand.

Ett skammens parti NO 1, denne lille -trille fra SP overtar alle velgerne der fra.
Noni
12.07.2019 kl 19:27 493

Vi får nå se hvilket resultat velgerne vil gi. Men Oslo er vel full av innvandrere som ikke betaler skatt, skal de virkelig få lov å stemme? Norge er i ferd å fylles av 5.kolonister.
Bare
12.07.2019 kl 20:18 462

Hadde Frp gått av på saken om bompenger,fordi de andre regjeringspartiene jo tviholder på å ha bompenger,
ville regjeringen søkt flertall sammen med Ap og venstresiden.
Da ville bompengene vært enda høyere,for se hvordan Ap ønsker å jekke opp bomavgiften i Oslo.

Situasjonen i Oslo viser at velgerene neppe forsto hva som vill komme og hvilke partier AP ønsket å ha samarbeide med, Bompengeopprørert illusterer dette.
Så¨får vi se i september om dumskapen får vedvare.