US pengetrykking betyr fallende dollar.


https://aksjelive.e24.no/article/xPVxAR

Nå må statens sparefond utland legge en strategi.

Hva med å kjøpe litt gigantiske landområder på begrunnende steder, superbillig ?
Selge der prisene stanger i taket, og kjøpe der det kommer til å bli skambillig.

Norge burde være modig sammen med andre modige land, og boikotte det ranet
som er på gang nå.

Amerikanerne har levd på stjålne penger siden krigen, og burde skamme seg.
EU også, er noen svin. Rett og slett hensynsløse ranere.
Aramis
30.07.2019 kl 16:14 298

Hvorfor tror du det?
EU trykket milliarder av euro i mange år uten at det påvirket eurokursen det grann. Forrige gang USA trykte penger, sank heller ikke dollarkursen.
Vi må vel bare innse at valutakurser ikke har så mye med realiteter å gjøre. Det er store spekulanter som styrer kursene. et tydelig eksempel på det er norske kroner, som trass i rentehevninger og god økonomi handles som om landet er på konkursens rand.