PHO - nedtelling til Q2 19 presentasjonen - hva forventer vi?


Det lakker og lir mot ny kvartalspresentasjon. Den første etter at utfordringene med flexiscopene ble løst og det første etter AUA rettningslinjer ble offentliggjort og etter at det er fremkommet vitenskapelige bevis på at pasienter behandlet med BLC har 25% større sannsynlighet for å overleve de kommende 5 årene enn dersom pasientene var bliii behandlet med WLC. Hvordan vil dette kunne slå ut på brukerfrekvens, utplassering av flexiscope og derigjennom omsetning av Cysview i USA? Her kan det ligge positive overraskelser på lur.

Og i ventetiden tikker kursen jevnt oppover mot ny ATH. Flere og flere investorer oppdager PHO, samtidig som mange som har sittet på gjerdet utover våren og forsommeren nå har begynt å innse at aksjekursen har satt kurs nordover.
thepower
15.07.2019 kl 12:08 7012

Don't forget the Cevira deal. The way this is marketed at the presentation is key.

Let's hope Schneider and not Dahl presents the deal and the potential revenue stream of Cevira.
bravi
15.07.2019 kl 16:44 6810

Dahl har truffet godt med sine spådommer. Ved Q2-18 sa han at ikke overskudd i 2018 (med det mente han at overskuddet ville komme i 2019). Så kom Schneider med sine kostbare selgere og torpederte Dahls budskap samtidig som aksjekursen fikk seg en på trynet. Egentlig er det helt greit med Dahl han gir riktig informadjon, også om alt som må oppnåes med Cevira og tiden det kan ta før det blir noen kr i kassa fra det produktet. Egentlig er det helt tullete når folk skriver på forumet og er mye mere optimistisk enn selskapet selv. Det skal man være oppmerksom på.


Pafo har gjentagende ganger stilt spørsmål uten å fått svar på hvorfor det er så vanskelig å få sykehus og klinikker i Us til å investere i skop når KS helt naturlig tok seg av dette selv i Eu og norden uten at Pho sine selgere måtte løpe foran i 6-12mnd og pisse på hver eneste klinikk som kunne ha bruk for skop.
m73102
15.07.2019 kl 17:10 6837

Bravi - hvor har du det fra at skribenter er mer optimistiske enn PHO? Schneider ga tidligere uttrykk for at det var realistisk med en markedsandel opp mot 30 % (Q&A), i dag har PHO ca 0.5 % av det totale markedet - og har deretter vært tydelig på at en mener BLC skal bli SoC (det tilsier en enda høyere markedsandel). Er det noen på HO som er mer optimistisk enn det??

Det er en stor forskjell på hvordan en selger inn selskapets målsetting/ambisjoner - og for igjen trekke parallellen til NEL, er det nok ingen tvil om at en har klart å overbevise markedet om fremtidisutsiktene på en mye bedre måte enn PHO... Hvis jeg forstår deg rett, mener du at alle selgere som selger samme produktet burde selge like mye....

Vet du hvor mye kostnader Ipsen har ift salg/opplæring/økt brukerfrekvens i Europa? De kostnadene PHO nå har i USA ift markedsføring/utplassering/opplæring mv, må Ipsen selv dekke gjennom partneravtale med PHO... Det er riktig at KS selv må ta disse kostnadene - og det er derfor en stor forskjell mellom USA og norden/Europa - og for det vil være av interesse å foreta denne sammenligningen må en først vite KS sine kostnader.
Redigert 15.07.2019 kl 17:14 Du må logge inn for å svare
bravi
15.07.2019 kl 18:58 6701

m73102, så på annen tråd at Cevira avtalen alene (uten motforestillinger) forsvarte dagens Mcap. Vanskelig å ta slikt alvorlig når vi leser Dahl sitt intervju med TDN finans 1 juli. Scheider har kommet med noen optimustiske uttalelser med ikke fått gjennomslag i markedet med dem.

Tror ikke Ipsen kan ha betydelige kostnader med salg av skop i Eu. Det er ikke mulig å bruke så store ressurser som Schneider når prisen på Hexvix er 2/3 av Cysview og at det betales 35% royalty. Det er nok KS som tar jobben med salg av skop. Hvorfor må det gjøres så annerledes i Us?
Redigert 15.07.2019 kl 19:07 Du må logge inn for å svare

Vi får håpe på at Scnrider snur om slik at vi kan få en like voldsom vekst i U S som i Eu. Da bravi mener den Europeiske strategien et den mest fruktbare er det nok slik. Bravi vet best.
focuss
15.07.2019 kl 20:08 6529

Når Ipsen fikk avtalen med å selge Hexvix så hadde de allerede en oppegående blærekreft avdeling til å ta jobben. Dette i motsetning til PHO som må bygge en ny organisasjon fra bunnen av. Ipsen dro nytte av eksisterende plattform på samme måte som PHO har ambisjoner om å benytte sin unike blærekreft kompetanse og infrastruktur til å også ta ansvar for andre produkter i blærekreft segmentet.

Under the terms of the partnership, Ipsen is responsible for marketing and selling Hexvix worldwide, excluding the US and Nordic region where Photocure is reponsible. Ipsen has a strong and well established uro-oncology franchise and is commercializing Hexvix through its dedicated urology sales force. Photocure will receive double digit royalties on all sales, milestones on specific sales achievements and will manufacture the product for Ipsen.


Redigert 15.07.2019 kl 20:11 Du må logge inn for å svare
focuss
15.07.2019 kl 20:48 6415

Pafo/bravi
Håper innlegget ovenfor hjelper i forhold til det dere lurer på. Det viser også hvilke muligheter som åpner seg når man har etablert kompetent organisasjon.Ikke minst når det skal dekke over hele USA. Ikke noe småtteri det.
Redigert 15.07.2019 kl 20:51 Du må logge inn for å svare
bravi
15.07.2019 kl 21:14 6312

focuss. det du viser til gjelder salg av Hexvix ikke salg av skop. Det er der vi er uenige. Tror fremdeles at KS har gjort grovjobben med skopene i Eu. I Us er det klart at Pho skal selge Cysview, men er det nødvendig at de gjør alt fotarbeidet og tar alle kostnadene med salg av skop for KS der?
focuss
15.07.2019 kl 21:20 6289

Bravi
Tror det er noe du missforstår her. KS er også de som selger Scope i USA. Selvfølgelig.
m73102
15.07.2019 kl 21:28 6242

Bravi - tallene og forutsetningene for ev. utbetalinger er relativt kjent, og det var dette Dahl presenterte og utdypet noe i sitt intervju med E24. Dahl/PHO har slik jeg har oppfattet det aldri sagt noe rundt verdien på avtalen.

Det sentrale ift prisingen av denne avtalen ligger etter mitt syn på hvor sannsynlig at de ulike milepælene inntreffer. Her må alle selv vurdere disse forholdene og hvor mye avtalen er verdt. Det som jeg ikke skjønner er at Dahl ikke utbroderte mer rundt historikken og resultatene fra tidligere faser - og noe mer rundt deres syn på "verdien" av Cevira, noe tilsvarende Aseris har gjort. Dette er etter mitt syn en meget stor og unik avtale for PHO - som potensielt sett (når en også tar med royaltyen) vil prises til manfe ganger dagens aksjekurs - og da er det merkelig at alt vi får er et tafatt intervju som ikke sier noe særlig mer enn det som står i børsmeldingen.

For øvrig har vi nok en helt ulikt syn ift kostnadene PHO har i USA - du og Pafo gir uttrykk for at alt relaterer seg til salg av scope. Det er etter mitt syn alt for enkelt og slik jeg oppfatter det direkte feil - hvilket jeg har forsøkt å forklare i tidligere tråder - og jeg håper innleggene fra Focuss kan være til hjelp.

Lykke til videre!
Redigert 15.07.2019 kl 21:31 Du må logge inn for å svare
Hayen
15.07.2019 kl 21:36 6206

Dette er enkelt.
Dahl er ingen selger, og han er livredd for å love seg bort.
Dessuten liker han egentlig ikke å omgåes media.
Han ser heller ikke særlig poeng i å fremstå positiv på selskapets vegne. "Hvorfor det? Photocure skal jo aldri hente inn penger i markedet uansett"

Men nå blir det nok andre som håndterer pressen etter hvert/om kort tid.

pafo
16.07.2019 kl 05:58 5847

Ipsen er jo ett grosisst selskap og markedsfører sine produkter på vanligt vis, og ikke med dør til dør selgere. De kjøpte jo
salgsrettigheterne fra GE før 200 mil og 60 mil til PHO. Men scope fikk KS og Olympus ta seg av selv, og det medførde ikke
noen ekstrakostnader før GE eller Ipsen. Og det er vel relativt enkelt att selge Hexvix til de som reden har scope.
Det samme gjeller vel i USA, even om M73102 påstår att salgs og markedsførings kostnader går til annet en salg av
scope og cysview, men det er mange merkelige påstand her som ikke kan verifiseres.

Og markedsaktører før att selge scope er vel minst like stor i USA som i Europa. Men i USA virker det som PHO får
bære alle kostnader alene. Og om KS og selger scope så er det skremmende dårlig salg per selger. Og det burde
vare enklare att selge ett produkt som er etablert i andre markeder, en ett som er helt nytt og okjendt.
Men vi får håpe de vakner i USA og finner ut att de vil ha BLC helt av seg selv.

Men nær det gjeller Cevira trur eg vi skall vare meget førnøyd med att det var ett Kinesiskt selskap som gikk inn som
partner. Da eg trur det går både fortere att få det godkjenn der og innpass i det markedet.
focuss
16.07.2019 kl 08:44 5658

Pafo
PHO selger ikke scope til sykehus. De selger BLCC teknologien. Medisinsk. For å gjøre det så trenger de folk som kan gjøre det. Ipsen er ingen suksess i Europa med BLCC. Tvert i mot så er de nærmest en skandale. De selger hvor de har en organisasjon som kan gjøre det. Utover det så satses det ikke. Det er derfor PHO er så missfornøyd med Ipsen. Som jeg har skrevet en del ganger. For lav pris på Cysview og stor royalty til PHO så er det logikk i at de ikke investerer. Ipsen er ett kommersielt firma som gjør det veldig godt som Cysview skal konkurrere med om pengene til Ipsen.
Redigert 16.07.2019 kl 08:56 Du må logge inn for å svare
m73102
16.07.2019 kl 08:54 5607

Pafo - du kan i alle fall gjøre et forsøk på å være litt mer presis med dine såkalte påstander. Det er du som har påstått at alle kostnadene i USA KUN går til salg av Scope. Jeg mener derimot at det er direkte feil - og at disse kostnadnedene knytter seg til opplæring/oppfølgning mv ift BLC/ oppbygging av egen organisasjon som skal kunne ivareta utvidelsen i USA mv. Mener du også det nå, ref det du skriver ift hva salgs- og markedsføringskostnadene går til?
Redigert 16.07.2019 kl 08:58 Du må logge inn for å svare
pafo
16.07.2019 kl 09:19 5532

Det var vel ikke den store suksessen men att det var mange flere brukere i Europa 2011. En i USA 2018 ca 8.000 stk.

GE Healthcare and Ipsen increased the end-user sales of Hexvix by 5% to 9 102 units in the fourth quarter of
2011 and by 11% to 33 996 units for the full year 2011 compared to the corresponding periods last year.
Og det uten annen medisinsk kompetanse en det cystoscope tilverkeren stod før.

Så det er ingen tvivel att det var mye lettere att innføre BLC i Europa en det er i USA:
focuss
16.07.2019 kl 09:25 5505

Mye lettere i Europa? Det selges jo stort sett bare noe å snakke om i Tyskland. Der Ipsen har folk og organisasjon
pafo
16.07.2019 kl 09:25 5483

Opplæring av selgere er vel salgskostnader til de som selger scope/cysview. Og opplæring scope står KS før.
Så er det salgs og markedsførings kostnader så er de før salg, er det før noe annet skall det stå i en annen post.
pafo
16.07.2019 kl 09:29 5460

Ibsen har folk i hele Europa men Karl Storz har mye folk i Tyskland. Og der PHO har satset i USA er vel betydligt mer
folk en i Tyskland

Mens Pafo har hakket løs på PHO hver eneste dag har aksjekursen steget 91,5% på 1 år :-)
bravi
16.07.2019 kl 09:39 5421

Ser at kursen sliter med å gå over 60, vi får se.
Klart at det er vanskelig å begripe hva alle selgerne i Us driver med og man kan stille spørsmål ved alle kostnadene her når vi ser hvor lite skop som utplasseres i forhold til antall selgere. Hver selger greier knapt 0,5 skop per kvartal, det er lite for å si det forsiktig. Å selge Cysview til de som allerede har skop og bruker dem kan umulig koste mye, det er bare å ta imot bestillinger å sende varene. Da må kostnadene ligge annet sted. Hvis ikke antall utplasserte skop øker drastisk må denne strategien revurderes, likeså må det vises på bruksfrekvensen (ref. Hayen sin statistikk). Man kan få inntrykk av at Pho gjør jobben og tar kostnadene for KS, ellers er ikke Aua guidlines, refusjoner osv. mye verdt.
pafo
16.07.2019 kl 09:45 5398

Det er rett men det er vel ikke USA inntekterne som gjort det, uten Norden og Ibsen hadde vi hatt mange emisjoner.
Redigert 16.07.2019 kl 09:45 Du må logge inn for å svare

Norden og Ipsen eksisterer, Pafo.
Jeg forholder meg til den virkelige verden. Vi trenger aldri emisjon.
bravi
16.07.2019 kl 09:48 5386

Scoopfinder, kursen burde vært en god del høyere, det skulle egentlig bare mangle at den stiger over toppen fra september 2018 på 63,50 med Cevira avtale osv. Vi får se hva Schneider har å legge på bordet ved Q2. Nå er det på tide han leverer annet enn økte utgifter.

Trenger aldri emisjon? Nei vel, ihvertfall ikke før kassa er tømt.
Nå får Pho endel mere kr fra Cevira avtalen, hvis de ikke trenger de pengene og at dette går så bra kan de da kjøpe tilbake egne aksjer eller betale ut noe som ekstraordinært utbytte. Hvorfor gjør de ikke det tror du?
Redigert 16.07.2019 kl 09:54 Du må logge inn for å svare

He he, han har nettopp levert en Cevira avtale.
Du og Pafo er noen artige skruer :-)
focuss
16.07.2019 kl 09:50 5377

Pafo
Nettopp. Det er det som er så flott. Vi vokser kraftig i USA uten emisjons spøkelset.
pafo
16.07.2019 kl 09:58 5335

Fantastiskt Scoopy vad du finner ut av, men nu gjeller vel diskusjonen var det var enklast att innføre BLC.
I den virkelige verden.

Ja, og aksjekursen siste år viser hvem av oss markedet er enige med.
Slik vil det også være fremover.
Du må gjerne fortsette å være negativ. Jeg tipper du er like negativ på 1000kr
Redigert 16.07.2019 kl 10:06 Du må logge inn for å svare
kreinh
16.07.2019 kl 10:10 5300

Fint med bravi 💩 og pafo 💩 De dukker opp hver gang det er dupp i aksjekursen og klager sin nød over hvor dårlig strategi Photocure har. Siden Dan Schneider ble CEO har vi fått kraftigere utrulling av Cysview i USA og Cevira avtale med kineserne. Nå har selskapet to gode bein å stå på. Synes dere bør klage over dette på Q2 presentasjonen og komme med det geniale forslaget om å kjøpe scope og dele de ut gratis. Det trengs alltid litt humor i slike settinger. 🤡
focuss
16.07.2019 kl 10:11 5297

Pafo
Da kan kanskje du gi oss litt bakgrunn for diskusjonen og fortelle oss hvor mye som selges i de forskjellige landene i Europa utenfor Norden.
pafo
16.07.2019 kl 10:11 5286

Du er ikke sann. Men aksjekursen på 22 % opp i år er vel cevira som står før. Som eg er stor tilhenger av, Så får
vi håpe på noen urologer tar inn over seg vad AUA mener er beste behandling.
bravi
16.07.2019 kl 10:19 5258

Jeg tror begrunnelsen for at selskapet velger å sitte på en så stor kontantbeholdning er at de trenger den for å dekke opp fremtidige underskudd. Frykter at de finner på å kjøpe opp noe slik at de kan sause det sammens med underskuddene, da vil det hele tilsynelatende se bedre ut. Det skrives ingen emisjons risiko, det er feil, risikoen reduseres først når selskapet går med overskudd stabilt over en periode.
Redigert 16.07.2019 kl 10:21 Du må logge inn for å svare
pafo
16.07.2019 kl 10:23 5244

Ja det vel opp til var og en om de vil vare odelt positiv til ett selskap som aldri går i pluss fast de øker salget.
Men eg er ganske sikker på att de nye styremedlemmerne, er der før att ta tak i kostnaderne. Så får vi se
vad som kommer utav det.

"ett selskap som aldri går i pluss fast de øker salget"

Pafo, heldigvis forstår ledelsen i PHO bedre enn deg at det lønner seg å investere. (gi gass)
Hadde de vært som deg ville aldri PHO ha eksistert.
Du argumenterer for at man alltid skal kjøre i 1ste gir fordi man taper energi på hvert girskift.
Redigert 16.07.2019 kl 10:32 Du må logge inn for å svare
pafo
16.07.2019 kl 10:35 5204

Ja vad skall de da med de nye styremedlemmerne til, behøver de hjelp med trampe på gassen.
bravi
16.07.2019 kl 10:46 5168

Det har vært skrevet mye om at Pho har vist så fin utvikling med salget i Us hele 2018 og inn i 2019. Den fine utviklingen skyldes den satsningen som var før Schneider, den satsningen var altså stor nok til å få den fine veksten og ville etter alle solemerker ha gitt overskudd i 2019. Så kom Schneider med sin utgifts strategi med underskudd minst ut 2020 (og selvfølgelig en kraftig kurs bremse).

Hva tror dere kursen hadde vært nå med overskudd og Cevira avtale?

Jeg tror Bravi og Pafo er sosialister. De tror overskudd er noe man bevilger. De skjønner ikke at man må investere for å kunne tilby noe markedet vil ha.
bravi
16.07.2019 kl 10:53 5146

Nei skjønner ikke at man må investere så mye mere enn selskapet selv og alle andre trodde før Schneider kom.

Enten kjører man i 1ste gir på lav fart eller man kjører i 5te gir på høy fart.
Det koster mer å kjøre i 5te men man kommer raskere frem.

Jeg foretrekker å satse skikkelig slik at vi slipper nye 10 år med ørkenvandring. Markedet er der nå. La oss ta det !