PHO - nedtelling til Q2 19 presentasjonen - hva forventer vi?


Det lakker og lir mot ny kvartalspresentasjon. Den første etter at utfordringene med flexiscopene ble løst og det første etter AUA rettningslinjer ble offentliggjort og etter at det er fremkommet vitenskapelige bevis på at pasienter behandlet med BLC har 25% større sannsynlighet for å overleve de kommende 5 årene enn dersom pasientene var bliii behandlet med WLC. Hvordan vil dette kunne slå ut på brukerfrekvens, utplassering av flexiscope og derigjennom omsetning av Cysview i USA? Her kan det ligge positive overraskelser på lur.
bravi
18.07.2019 kl 22:34 1880

Da er det sikkert helt sant
CanonBoy
18.07.2019 kl 22:56 1846

A woman is dissapointing? Seriøst TP? Trodde du var siste med rasistiske eller nedverdige kommentarer om andre. Og, du vet ikke hvem som blir presentert 07. AUG, eller? Vær gjerne kritisk men hold deg til fakta. Skjerp deg!!!!
bravi
19.07.2019 kl 09:50 1620

Basert på siste kvartalers utvikling kan man forvente 15 nye rigide skop (Hayen) og kanskje 5 flex skop i Q2. Bruksgrekvens kanskje 1,25 ganger per uke.
Er ikke utviklingen bedre enn dette eller i et slikt område kan ikke den økende satsningen til Schneider forsvares, hadde sannsynligvis greid dette uten ekstra satsningen også.
Computum
19.07.2019 kl 10:08 1579

Det blir hypotetisk å synse om hva utviklingen ville vært med Hestdal i førersetet fremdeles. Jeg synes vi i det minste kan vente til etter Q2 presentasjonen før vi vurderer Schneiders innsats. Jeg liker det jeg har sett så langt.

Jeg tror du skal slå deg til tåls med at Schneider har fått frie tøyler til sin satsing, og at et alt overveiende flertall av aksjonærene og hele styret er fornøyd med det.
Du må gjerne ta ut din frustrasjon her hvis det hjelper deg med dine egne vanskeligheter, men du er sikkert også klar over at det blir som å rope i skogen, det blir like stille etter at ekkoet har lagt seg.
Hvis du har tid og energi til å holde på med det samme gnålet hele tiden, og samtidig vite at dette er et anonymt forum som ikke har noen slags form for innflytelse overfor hverken management, styre eller aksjonærer, så har du ikke mye respekt for den tiden du har fått til rådighet på denne fantastiske planeten.

Lykke til med din investering i PHO, den kommer sannsynligvis til å kaste godt av seg i 2019 og årene som kommer, i hvertfall de 2-3 neste årene.

Nå er det vel enkelte av dere som allerede synes å ha inntatt et standpunkt til DS og det han har oppnådd. Noe jeg finner en smule pussig da det er uttalt fra ledelsen at det tar minimum 6 måneder, men mer normalt 12 måneder fra en salgsprosess starter til man får levert et scope. Dersom man ikke mener at ledelsen er en gjeng med løgnere og bedragere, og an aksepterer den fremstillingen, så kan man tidligst merke noe til DS sine grep på salgssiden i Q2, men trolig ikke før på Q3 og helst på Q4 resultatene.

Men der er andre områder der vi allerede ser tegn etter hans innsats, og de er så langt positive. Det er blant annet sendt ut langt flere børsmeldinger i 1H 2019 enn det som vi fikk med den tidligere ledelsen. Det er også inngått en meget god avtale med et kinesisk firma hva angår Cevira. Dette var noe av det han lovte da han inntok stolen.

Flere av oss var negative til at guidingen ikke ble oppdatert på Q3 18 presentasjonen og enda flere etter Q4 18 presentasjonen. Men det sier seg selv at dersom man skal ha noe håndfast å guide på så forutsetter det at de elementene som kan og vil påvirke et fremtidig resultat er på plass. Som det ble opplyst av DS i innledning på Q4 18 så hadde KS hatt problemer med flexiscopene frem til månedskiftet feb/mar 2019. Følgelig hadde ledelsen svært litye data på hvordan flexiscopene ville selge i markedet. Guidingen for 2020 er derfor blitt opprettholdt, til manges store frustrasjon.
Men en guiding er en guiding og ikke en eksakt fasitsvar hvordan det blir.

På Q2 19 vil vi for første gang få en indikasjon på hvordan flexiscopene er tatt imot i markedet. Her er det ekstremt vanskelig å forutsi hva som kommer all den tid at eventuelle flexiscope levert til sykehus som allerede har erfaring med bruk av BLC teknologien gjennom rigide scope, ikke blir regidstrert på cysview.com. Så her kan det ha vært store leveranser uten at vi i markedet har kunne registrere det.

Et annet moment som ledelsen arbeider med er å få opp brukerfrekvensen på scope som allerede er operative. Her vet vi at der ligger et svært stort ubrukt potensiale. Også på denne fronten vil vi kunne oppleve svært positive nyheter.

Det som taler mot revolusjonerende merbruk av scopene er at PHO sin ledelse burde kommet ut med en positiv profitwarning dersom resultatene skulle bli langt bedre enn det markedet kan beregne seg til ut fra foreliggende data. Det har så langt ikke skjedd. Men markedet vet såpass at selskapet opplever akselererende vekst, så markedet kan ikke bli overrasket dersom selskapet leverer resultater som bekrefter at den akselererende veksten har vært intakt gjennom Q2 19.

Men som sagt, jeg mener vi ikke kan dømme DS sin innsats etter kun fire kvartalspresentasjone, der han har satt i sjefsstolen gjennom tre av dem. Men vi bør kunne se at "tankSkipet" er begynt å få opp farten og er begynt å dreie mot ny kurs. Men la nå mannen få et år på seg før man kommer med sine bombastiske konklusjoner. Det er beklagelig at enkelte her på forumet allerede i løpet av vinteren/våren 2019 kom med sine konklusjoner. Konklusjoner som må være basert på sviktende grunnlag, for å si det mildt.

PHO opplever akselererende vekst og den forventer jeg blir bekreftet på Q2 19.
bravi
19.07.2019 kl 10:30 1517

Computum, jeg tror det er stor sannsynlighet for at utviklingen med antall skop og bruksfrekvens hadde vært omtrent den samme med Hestdal i førersetet. Satsningen i Us med Bellete var godt igang med Hestdal. Den store og viktige forskjellen ville vært utgiftene (lavere) og aksjekursen (høyere). Schneider må snart levere og det må vises på Q2. Synes han har fått nok tid allerede til at det må begynne å bli synlig nå. Etter hvert blir man lei av å lese om at det trenges mere tid til ditt og datt, en gang må det leveres.

Jeg synes de leverer svært bra :-)
19.07.2019 kl 10:59 1448

Bravi,
Beklager, men nå har du vært på disse pho trådene hvertfall så lenge som jeg har vært her, siden i fjor sommer.
Jeg registrerer at du fortsatt ikke tar innover deg, eller ikke evner å skjønne at utplassering av nye skop tar i sjeldne tilfeller 6mnd, mens det i snitt tar 12mnd+.
Hvor fastlåst er det mulig å være?
Schneider startet i PHO som CEO 1.11.18.
Hans innflytelse vil vi ikke se før fra q3 og utover når det kommer til utplassering av skop.
Du må sannelig skjerpe deg, sliter intenst må å forstå at det er mulig å skrive som du gjør, det samme sludder om og om igjen.
Kom tilbake ved q2 2020 så kan du dømme Schneider.
En annen sak, hans forgjengere klarte aldri å få til en Cevira avtale, det tok Schneider et drøyt halvår så var den på plass.
Ifølge deg selv kjøpte du PHO aksjene dine høsten 2017, hva har du å klage på ift kursutviklingen, kursen er nå i nærheten av det høyeste over de siste 10år.
Det som du skriver her ville du aldri lagt ut på et forum med full identitet.
Redigert 19.07.2019 kl 11:05 Du må logge inn for å svare

Jeg er svært fornøyd med styret og ledelsen i Photocure og situasjonen generelt i selskaper.
Hayen
19.07.2019 kl 11:32 1365

"Men som sagt, jeg mener vi ikke kan dømme DS sin innsats etter kun fire kvartalspresentasjone, der han har satt i sjefsstolen gjennom tre av dem."

Så langt har Schneider vært så bra som jeg turde håpe på. Han har virkelig levert. Når vi kommer et stykke inn i 2020 vil alle se hvor riktig og viktig innsatsen har vært i H1 2019
Hayen
19.07.2019 kl 11:36 1360

Bravi,

Din leveranse på HO er negativ tro og negative tanker, gjerne frakoblet mye av det som faktisk skjer.
Hvor er din evne til å levere noe som bidrar til å gjøre HO til et nyttig forum? Innleggene dine grenser mot definisjonen 'støy'

Synes Bravi har noen bra poeng. Det er litt merkelig og betenkelig at det stadig nevnes av ledelsen hvor lang tid salgsprosessen tar, og at tiden synes å øke for hver presentasjon, senest inntil 1 år+. Vi hørte intet om dette unden Bellete’s halleluja presentasjon for snart et år siden. På tross av det har jeg tro på Schneider, tror han har riktig fokus.
Litt besynderlig er det kanskje at den tunge salgsprosessen ble brukt som et delargument på hvorfor man ikke frykter konkurranse (på Edison presentasjonen). Er den tunge sagsprosessen dermed en positiv sak?
19.07.2019 kl 11:53 1327

Carrera4S

Har noen fra ledelsen før 1.11.18 noengang sagt noe til markedet om tiden det tar å få utplassert nye skop?

Dersom svaret er nei, har ikke bravi noe poeng.

Uansett er det ifølge ledelsen den tiden det tar, tror en ikke på det så kaller man indirekte dagens ledelse for løgnere og hvem vil være eksponert i et slikt selskap?
Bravi er jo fortsatt aksjonær i Photocure
Redigert 19.07.2019 kl 12:00 Du må logge inn for å svare
pafo
19.07.2019 kl 12:01 1308

Vi kan vel med sikkerhet ikke godskrive Schneider før Cevira avtalen. Det kan vare att det har Kineserne bedømt
studieresultater i ett år innen de bestemmt seg. Men om det er som mange trur att det blev dobbelt så enkelt att
selge scope efter 1/11 - 18. Men trur att det tar ett år innen de har bestemmt seg og vil ha dem levert.
Det har eg vanskelig att se logikken i, men han har rett i att de er ikke lettsolgt.

Det er mange som vart lenge i aksjen, og det er vel ikke merkelig at de begynner kreve resultater . Løfter har det
vel vart nok av, og førklaringer med. Men det kommer nok noen flere meget snart. En USA investering der det
samlade underskuddet bare øker år efter år. Er vel ikke spesielt vellykked hittils. Så vi se om Schneider kan snu
det hele.

Jeg startet min investering i Pho etter Belletes presentasjon for ett år siden. Da var det intet som tydet på lang og tungvint salgsprosess. Det var det heller ikke de første gangene Schneider presenterte (3q og Dnb). Da fikk man inntrykk av at produktet ville selge seg selv, med reimbursement og ‘low hanging fruit’. Når Scheider nå poengterer hvor lang og tungvindt salgsprosessen er så sier jeg ikke at han lyver. Selvsagt tror jeg da at dette er en langdryg prosess, men det betyr også at dette vil ta tid, og at kursmålet eller potensialet ikke er det noen fabler om og det jeg selv fablet om da jeg begynnte å kjøpe. Allikevel tror jeg på en bright future, bare ikke så bright som jeg tidligere trodde og håpet på.
pafo
19.07.2019 kl 12:25 1280

Vi får se om Ekspertgruppen til focuss har kjøpt flexiscope nu, det var 18/5 - 18 de uttalte seg om BLFC og hvor bra
det var. Om de ikke kjøpt nu så må vi nok forlenge salgsprossen til 2 år. 14 stk av dem var jo med på fase 3 studien
og. Det blev mye skryt om hvor fantastiskt de var men ikke noe salg. Men Bellete visste vel ikke hvor man selger
scope .
focuss
19.07.2019 kl 12:30 1272

I perioden hvor det kun var rigide scope som ble solgt var salgsprosessen enklere da kunden i større grad var var store sykehus hvor en investering i scope representerte en mindre del av budsjettet.

Når det gjelder flexible scoope for poliklinisk surveillance så representerer det noe nytt for helsemarkedet i USA samtidig som at investering i scoope utgjør en større andel av budsjettet for
de mindre poliklinikkene.

Ved Q2-18 sa imidlertid Bellete noe om hvordan markedet virket. Når BLCC først var etablert i et område så var det en spredningseffekt som oppsto, noe som allerede hadde medført at markedsandel i Washington Baltimore området så var markedsandelen raskt kommet opp i 20-30%. Han snakket da om rigide scoope for sykehus bruk.

Carrera
Du skriver:
"Da var det intet som tydet på lang og tungvint salgsprosess." "Da" er relatert til Q2 18 presentasjonen.

Nei, det er nok riktig det. Men det ble heller ikke sagt at det var en smal sak og enkelt å selge inn scopene. Den ideen om at dette er en "walk in the park" er det skribenter her på forumet som har kokt sammen.

Når Bellete sankket om "low hanging fruits" så refererte han til sykehus som hadde vært med i utprøvingen av flexiscopene og de sykehusene som hadde erfaring med BLC gjennom bruk av rigide scope. Men dette er potensielle kunder som ført er blitt aktuelle i Q2 19, dersom vi skal tro på ledelsen sin informasjon presentert på Q4 18 presentasjonen der det ble opplyst om rpoblemene KS hadde hatt med flexsiscopene.

Og man bør også merke seg at eventuelle salg til "low hanign fruits", sykehus som allerede har rigide scope, ikke vil bli å se på cysview. com sin oversikt. Så i den grad den effekten allerede har slått til i Q2 19 så kommer den frem først når resultatene fra Q2 19 blir presentert. Med den innstillingen flere her på forumet utviser, så er det klart at det vil komme som et positivt sjokk dersom effekten til Bellete slår til. Og dette er altså en effekt som fremholdes av både Bellete og DS, og som for meg virker rimelig logisk. For selv om effekten av økt salgsinnsats som DS har iverksatt ikke får effekt gjennom Q2 19, så vil det faktum at problemene med flexiscopene var løst i månedskiftet feb/mar 19 gjøre at en propp i sytemet løsner. Derved vil vi kunne se en markant økning i antall flexiscope, men altså ikke primært som følge av DS sin ekstra salgsinnsats.
focuss
19.07.2019 kl 12:41 1244

Fra Pafos stupide verden.

Pho selger kommer til en klinikk: Hallo finnes det noen UROLOGER her?
Urologen: Heisan, ja jeg er urolog.
Pho Selger: hei dø, skarru ha kjøpt ett flexibelt scope eller:
Urologen: Å mye koster de a?
PHO selger: Jævlig billig altså, bare 125000 usd.
Urolog; Ok, bare vent litt a, ska bare hente lommeboka mi...her haru penga.
PH selger: Takk for penga ..Ha det.
Urolog: Hei vent litt a..Åssen bruker jeg dette a?
PH selger: Det får du finne ut a sjøl..Ha det.
pafo
19.07.2019 kl 12:53 1213

Er det den metoden du mener att Bellete brukte på ekspertgruppen, eller trur du det er bare meg som bruker den
salgsmetoden. Vilket fall som helst så kjøpte de ikke flexiscope. Even om du leker Bajas ( leker og leker) ???????
pafo
19.07.2019 kl 13:01 1198

Og nær du skriver noe så må du vete vad du skriver. Vad er dette før ett tull
Focuss:
Når det gjelder flexible scoope for poliklinisk surveillance så representerer det noe nytt for helsemarkedet i USA samtidig som at investering i scoope utgjør en større andel av budsjettet for
de mindre poliklinikkene.

Nu er så att alle bruker flexiscope i survillanse og har alltid gjort det. Så hvor du kan få det til noe nytt vet eg ikke. Muligens
før att du er en bajas.
focuss
19.07.2019 kl 13:45 1128

Pafo
Vet jo at du tror PHO selger scope. Når de besøker en klinikk så selger de en teknologi for surveillance som er nytt, ikke bare for USA, men for verden.
pafo
19.07.2019 kl 13:55 1109

Ja det er sikkert første gang verden hørt om blått lys, men flexiscope har de alle man.
focuss
19.07.2019 kl 14:12 1088

Pafo
Er det noen som mener at urologene ikke har hørt om flexible scoope? Temaet her er BLCC teknologi.
bravi
19.07.2019 kl 14:21 1072

Det er vel ikke større forskjell på blått og hvitt lys enn fargen, kan de bruke det ene kan de også bruke det andre. Kvalitetsforskjellen kan urologene lese seg til selv hvis de ikke allerede vet det. Dog er det slik at mange bruker Olympus skop, hvordan KS skop brukes er det vel KS som instruerer. Å få inn Cysview i blære er en sykepleier aktivitet slik jeg har forstått. Hva Pho kan bidra med må vel være instruksjon i tolking av bilder.

Det vaser så mye «faktabasert» feilinformasjon og antagelser her at justisiariusen kunne vært kobla på, men det får fortsette.

Ære være den med tolmodighet.
focuss
19.07.2019 kl 14:47 1039

Bravi skrev
"Hva Pho kan bidra med må vel være instruksjon i tolking av bilder."

Nettopp og det er ikke uvesentlig. Absolutt alle synes 100% enige i at en så fullstendig fjerning av kreft via TURBT er det helt sentrale for en god behandling. Da er det helt sentralt at man ser hva som skal fjernes.

Ett forhold som ikke er diskutert her er at klinikker som nå gjør surveillance med hvitt lys og finner kreft sender pasientene tilbake til operasjonsrommet. Så er det nytt nå at sykehuset kan gjenta TURBT med BLCC da teknologien nå er godkjent for gjentatt bruk, noe som vil øke bruken av Cysview i TURBT med stive scope.

Det hjelper jo ikke de 25% som blir sent hjem fra surveillance med hvitt lys med beskjed om at de er kreftfrie, faktisk ikke er det, og får svi for det ved neste surveillance.
Hayen
19.07.2019 kl 14:54 1029

Med fare for å bringe en debatt tilbake på sporet til trådstarter: hva forventes av q2?

Omsetning cysview:
24,5-25 mill, men her kan fasit fint bli både over og under. 24,5-25 er basert på en rask analyse av historiske tall og gjeldende trender.

Scope:
Rigide 15 (+-1).
Flexi - aner ikke, men håper og tror på flere enn snittet siste tre kvartal, dvs flere enn 3.
focuss
19.07.2019 kl 15:05 1009

Bravi skrev:
"Det er vel ikke større forskjell på blått og hvitt lys enn fargen, kan de bruke det ene kan de også bruke det andre."

Men Bravi da. Med BLFC så gjør du TURBT også. Og det uten sykehus innleggelse. Det er jo hele poenget samtidig som du bedre ser hva som skal fjernes. BLFC er det eneste godkjente produktet for dette i USA. Det er derfor Medicare opprettet sin A-code for dette.
Redigert 19.07.2019 kl 15:07 Du må logge inn for å svare
bravi
19.07.2019 kl 15:05 1012

HYPER, hva mener du med "faktabasert" feilinformasjon? Er ikke enig i det.
En ting man skulle tro gjorde salg og bruk av flex skop lettere ved sykehus som allerede har ridgide skop for BLC er at de allerede er godt kjent med tolking av bilder og resultater fra BLC undersøkelser. Det er det som er "low hanging fruits". Nå får vi se på Q2 hvordan den effekten har virket.
pafo
19.07.2019 kl 15:07 1015

Nu må du skjerpe deg focuss. Turbt med BLC er 1,5 år til tilbakefall og har ikke noe med gjentatt bruk att gjøre.
Men du kan sjekke efterpå med flexiscope og cysview om du vil

"Det er vel ikke større forskjell på blått og hvitt lys enn fargen, kan de bruke det ene kan de også bruke det andre."

Jeg skjønner at flere av dere har den oppfatningen; har man operert hvitt lys så kan man operere blått lyds timen etterpå. Og når DS hevder noe annet, så må det tydeligvis være tøv. Makan til arrogante skribenter!

For det første er det ikke bare å banke på og selge scope med en annen lysfarge. Man selger en helt ny teknologi; BLCC. Med det følger det at urologer må gå over fra noe de er vant med til noe nytt. Hørt om endringsvegring? Tror ikke holdningen til å gå fra noe kjent og kjært til noe nytt og ukjent er annerledes i USA enn det er i Norge. Der har du første hinderet.

Når det er passert, så treffer man på den finansielle biten. Burde være overkommelig da prisen på utstyret ikke er avskekkende. Men noen må ta en avgjørelse og det må ganske sikkert gåes noen runder for å få klarert den biten.

Så er det opplæring av staben, dvs leger, sykepleiere, kontorpersonell osv. Pasientene må møte en time tidligere enn selve timen for undersøkelse. Da berører man problemet logistikk. Hvor skal pasienten oppholde seg når cysview settes og hvor skal pasientene oppholde seg i påvente av undersøkelsen? Hvor lang tid tar selve undersøkelsen? Kortere eller lengre tid enn det pasienten må vente på at Cysview skal tas opp av kreftcellene? Dersom undersøkelsen går raskere kan man eventuelt ta inn pasienter hver halvtime for å få satt cysview? Er der rom nok eller må man bygge om avdelinger for at logistikkene skal fungere? Hvor lang tid tar det og hva vil det koste sykehuset?

Det er ganske sikkert et skjemavelde både før og etter undersøkelsen. Kontorpersonell i skranken må læres opp i dette for å sikre korrekt refusjon.

Leger/urologer må læres opp til å betjene nytt utstyr og ikke minst tolke bildene og gjøre det som skal gjøres med pasienten. Hvor mange må læres opp? Hvor lang tid trenger man for å sikre at urologene er på høyde med å bruke nytt utstyr? Hvilke opplæring trenger sykepleierne?

Dette er bare noen av de utfordringene som møter PHO sine folk når de skal selge inn ny teknologi. Og dette er ikke noe som blir gjort i løpet av en dag, men noe som trekker ut over tid. I tillegg jobbes der trolig med flere sykehus i parallell.

Men det er lett å sitte som besserwisser i sydhellinga til Nordpolen og fortelle amerikanerne hvor enkelt det burde vært gjort. Vi er flinke til slikt her i Norge. Vi er i bare verdensmestre på ski, men stort sett på alle områder. Ihvertfall i teorien. Og det som andre måtte hevde er trolig bare bløff og for å glatte over andre problemer som at pasientene i USA ikke ønsker å bli behandlet med en ny, bedre og mer komfortabel teknologi.
pafo
19.07.2019 kl 15:18 1003

Hvorfor leser du ikke vad de nordiske urologerne mente om overgang til BLC fra WLC så slipper du legge ut alt
som du ikke førstår noe av.
Redigert 19.07.2019 kl 15:21 Du må logge inn for å svare
Hayen
19.07.2019 kl 15:19 1021

Nei, men den er et 'produkt' av antall scope og omsetning.
Og, i praksis, valutakurs.
Dette fordi valuta svinger og vi kjenner kun omsetning i NOK og ikke USD. Jeg skulle svært gjerne hatt omsetningstall i USD for Cysview helt tilbake til 2015.
focuss
19.07.2019 kl 15:28 1008

Pafo
HÆÆ. Hva er det prater om? Gjentatt bruk har ikke med gjentatt bruk å gjøre?? Hva mener du nå da?
pafo
19.07.2019 kl 15:30 1003

Ja mener du att BLC turbt er så dårlig att att de må gjenta en turbt med stive scope igjen som du skriver.
Dette skrev du.
Så er det nytt nå at sykehuset kan gjenta TURBT med BLCC da teknologien nå er godkjent for gjentatt bruk, noe som vil øke bruken av Cysview i TURBT med stive scope.
Redigert 19.07.2019 kl 15:34 Du må logge inn for å svare