PHO - nedtelling til Q2 19 presentasjonen - hva forventer vi?


Det lakker og lir mot ny kvartalspresentasjon. Den første etter at utfordringene med flexiscopene ble løst og det første etter AUA rettningslinjer ble offentliggjort og etter at det er fremkommet vitenskapelige bevis på at pasienter behandlet med BLC har 25% større sannsynlighet for å overleve de kommende 5 årene enn dersom pasientene var bliii behandlet med WLC. Hvordan vil dette kunne slå ut på brukerfrekvens, utplassering av flexiscope og derigjennom omsetning av Cysview i USA? Her kan det ligge positive overraskelser på lur.
onuk
04.08.2019 kl 23:43 686

Haha, finnes det et kvartal etter din mening hvor du selv ville trekke konklusjon om feilslått flex skope satsing i de hele tatt, eller er du villig til å drøye det i alle evigheter? Hva med Q2 i 2020 og 10 ny installerte fleksi skope, ville det vært latterlig lite, eller skulle du bøye deg i støvet for D. S.?
bravi
05.08.2019 kl 09:22 588

Det har vært skrevet hundrevis av innlegg om flex skop, hvor stort markedet er, hvor selvfølgelig det er at alle kommer til å bruke dette osv. osv. Årsaken til at salget har vært så dårlig hittil, 3 skop i kvartalet eller ett i måneden i snitt, har blitt forklart med at KS hadde problemer med skopene, de problemene skal ha blitt rettet løpet av Q1. Nå har det gått 14-15mnd. siden flex skopene ble lansert. Da får vi se på Q2 om salget har skutt i været, dette er etter sigende første hele kvartalet med alt fiks ferdig og klart, til og med en kjempestor salgsorganisasjon med 30+ topp trimmede selgere. Nå er det snart ingen unnskyldninger igjen for ikke å levere. Ble det utplassert bare noen få skop i Q2 må man se på hvordan dette foregår, det er helt klart.
focuss
05.08.2019 kl 09:37 553

Bravi
Jeg mener det er mer interessant hva KS har i pipeline per Q2 enn hvor mange de har fått installert, tatt i betraktning den lange omstendelige innkjøps prosessen som sykehusene har. Du kan jo forsøke ringe KS å sjekke med dem, men er slett ikke sikker på at de ikke ønsker oppgi det.