PHO - nedtelling til Q2 19 presentasjonen - hva forventer vi?


Det lakker og lir mot ny kvartalspresentasjon. Den første etter at utfordringene med flexiscopene ble løst og det første etter AUA rettningslinjer ble offentliggjort og etter at det er fremkommet vitenskapelige bevis på at pasienter behandlet med BLC har 25% større sannsynlighet for å overleve de kommende 5 årene enn dersom pasientene var bliii behandlet med WLC. Hvordan vil dette kunne slå ut på brukerfrekvens, utplassering av flexiscope og derigjennom omsetning av Cysview i USA? Her kan det ligge positive overraskelser på lur.
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
Odin13
17.07.2019 kl 01:31 3495

Hauseposting etter å ha hørt podcasten :
Det blir å dryppe en god slump penger over i de andre norske biotechselskapene om et år eller to når aksjonærene skal reinvestere utbyttene fra PHO.
17.07.2019 kl 05:18 3437

Ja det var vel ikke mye nytt i den intervjuen, det var det samme vi hørt før. En Ceo må snakke så positivt som muligt om
selskapet. De mange forklaringer om vad lang tid og vad dyrt det er att etablere BLC, det øker fra var gang han utaler seg.
Og opplæringstiden den trur eg vi skall førholde oss til vad urologerne seier.

Og han bekrefter jo mye om att de lokalt avgjør vad de vil investere i, ikke som i Norden der de følger rekommendasjoner.
Det her med patenter undrer eg om han har rede på, en kopi produkt er 100 % lik orginalet inn i minste detalj bare ett annet navn.
Og ingen kan begynne lage den før om 2 mån , nær patentet går ut i Europa. Så att de ikke ser en konkurrent i dag er naturligt.
Men markedet er nok før litet før att noen kommer att prøve nu, men alt de behøver gjøre er att bevise att det virker på
menisker. Med en mindre studie.

Og antalet prosedyrer som M73102 kommer med er vel med Europa og. Det er jo en sak att tjene inn nytt utstyr, men en annen
att de mister inntekterne på det de reden har. Det er nok der problemet ligger. Men det bør vel snart vare slut på alt snakk, og
vi kan få lite resultater. Som bekrefter att de er på rett vei, uten att det skall koste en formue. Som det gjort hittils.
Haltopen
17.07.2019 kl 07:36 3342

Flott!

Mens selskapets CEO forklarer i detalj hvorfor en nå flere år etter launch i USA ser vekststall en vanligvis ser i starten, at det er en lang og kompleks salgsprosess, at en nå står foran et vannskille i USA, og at salgsorganisasjonen etterhvert skal håndtere flere produkter innen blærekreft med en utvidet pipeline. Tydelig at CEO er altfor entusiastisk og optimistisk. Prøver han liksom å fortelle at det finnes en tanke bak oppbyggingen av organisasjonen i USA, eller to «økonomer» i styret?

Han skulle bare hatt en brøkdel av de strategiske evnene pafo besitter. Tenk hvor selskapet kunne vært den dag i dag!
Redigert 17.07.2019 kl 07:47 Du må logge inn for å svare
focuss
17.07.2019 kl 08:43 3113

Hvor lenge kan blærekreft pasienter i USA gå hjem fra blærekreft oppfølging og tro de er behandlet og kreftfrie mens det er 25% sannsynlighet for at konklusjonen er feil? Hvor lenge når pasientene
vet det er helt unødvendig? Vi har jo sett at behandlings steder med BLCC dobler sitt pasientgrunnlag på kort tid så skulle ikke tro pasientene finner seg i det veldig lenge. Pasientenes kunnskap om dette øker hele tiden.
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
bravi
17.07.2019 kl 08:53 3084

focuss, tror majoriteten av pasientene enda ikke har peiling på BLC ellers så tror de ikke at det er noe bedre. Hvis det du skriver stemmer burde bruksfrekvensen på skopene ha vært en helt annen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare

Bravi, vi snakker om USA, ikke Uganda.
I USA har de fleste hørt om internett og google
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
17.07.2019 kl 09:28 2976

Ja det er vel bare urologerne som ikke fått det med seg. De vil ha WLC med efterbehandling av BCG. Det er meget
innkomstbringande.
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare

Ja, Pafo. Urologer gleder seg over at 1:4 går hjem med uoppdaget kreft. Spenning = glede.
Heja Sverige
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
17.07.2019 kl 10:03 2884

Ja cysview har jo vart godkjenn i USA sen 2010 og 2% av urologerne har rigide scope med BLC. . Og 0,1 % har
flexiscope. Ja vi kan vel påstå att de er noen racer til att skaffa BLC. Men du har jo litt vanskelig med att se
verkligheten i saker og ting.
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare

Hvor lenge har de hatt full refusjon i USA, Pafo ?
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
focuss
17.07.2019 kl 10:11 2865

Scoopfinder
Vi har et enormt reservoar av investorer som skal oppdage nye Photocure fremover.
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare

Jepp, Pafo er nok ikke en av dem og det er helt greit for meg :-)
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
17.07.2019 kl 10:16 2853

Ja - virkeligheten er at PHO først i det siste har opplevd en YoY på ca 60 % (selv om produktet har vært i markedet siden 2010), at vi nå har en CEO (med 25 års erfaring) som forklarer bakgrunnen for at selskapet likevel er starten av kommersialiseringsfasen (og at PHO først nå har overvunnet de siste hindringene med refusjon fra 2019), at han forventer at PHO fortsatt fremover vil oppleve enn vekst på 50 % ++ (peak sale i 2026) mv, overskudd i 2020, at selskapet nå aktivt arbeider med at BLC skal bli SoC og at dette skjer uten emisjon/lån. Klarer du ikke å se at selskapet er i en annen posisjon i dag enn i 2010?? Du må gjerne mene at selskapet har valgt feil strategi - og at grepene som er gjort i USA er meningsløse - men hvorfor skal vi tro at du har bedre forutsetninger enn Schneider/PHO til å vite hva som må/bør gjøres?? Tror du virkelig fortsatt at alle kostnadene i USA kun går med til å selge scope?

Hvem er det som ikke forholder seg til virkeligheten....

Lykke til!
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare

Bravi

Du er tydeligvis svært så opptatt av kostnadene og påvirkningen av aksjekursen når du skriver:
"Ser at kursen sliter med å gå over 60, vi får se.
Klart at det er vanskelig å begripe hva alle selgerne i Us driver med og man kan stille spørsmål ved alle kostnadene her når vi ser hvor lite skop som utplasseres i forhold til antall selgere. Hver selger greier knapt 0,5 skop per kvartal, det er lite for å si det forsiktig."

Men dersom du går inn på TI og hører gjennom intervjuet med DS så vil du får svar på mange av de spørsmål du stiller deg. Og kanskje du vil måtte innse at en del av de beskyldningene du retter mot DS er uberettigete.

For det første kan du høre DS fortelle om mange gode produkter som aldri har klart å slå gjennom i USA fordi det ikke har vært lagt tilstrekkelig effort i innsalget av produktet. USA er som kjent et svært stort marked, men det er også veldig ulikt markedet i Europa. DS redegjør for de hinder PHO har måttet forsere for å evne kunsten med å penetrere det amerikanske markedet. Det har vært en mangeårig lang og tung prosess, men som de nå er i ferd med å lykkes med. Å forsøke å få gjennomslag i det amerikanske helsemarkedet uten å ha en sterk nok salgsorganisasjon er dødfødt. Mange benytter partnere. Det kunne helt sikkert også PHO gjort, men da ville inntjeningen og handlingsrommet til PHO vært langt mindre. Dog ville trolig prosessen gått betydelig raskere.

Men det PHO er i ferd med å gjøre er en stor bragd og en solid fjær i hatten, ikke bare til nåværende ledelse, men i like stor grad til dem som styrte skuta før DS tok kommandoen. Men DS kom inn på et tidspunkt det var helt riktig å få inn andre kvaliteter i ledelsen. Det å ha en amerikaner som CEO, som kjenner det amerikanske helsemarkedet, det amerikanske lynnet og et solid nettverk vil i retrospektiv vise seg å være en genistrek. Men en stor og solid salgsorganisasjon har vært alfa og omega for å få til den penetrering vi nå ser skje i USA.

Når det gjelder effekten av de grep DS har gjort, så er det første i 2H og utover vi virkelig vil se de største endringene. Men nå har PHO oppnpådd rammebetingelser selskapet aldri tidligere har hatt. Selskapet er rigget for å virkelig legge ut på de store hav/markeder. Når selskapet oppnår et solid fotfeste i USA og en akseptabel markedsandel, så vil selskapet ha økonomiske muskler til å ta fatt på andre globale markeder. I den forbindelse tror jeg det har vært smart å opprette kontakt med et kinesisk selskap gjennom inngåelse av Cevira avtalen.

Faktum er at det som for noen år tilbake i tid så ut til å bli en seilas i vindstille og tåke, i et farvann fylt med alle mulig slags farer, nå ser ut til å endre seg til en seilas med god vind i seilene, et farvann som åpner seg mot åpent hav og en vidstrakt horisont uten ende. Here we come! Fair winds and following seas, PHO!!
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
17.07.2019 kl 10:22 2832

Refusjon går til forsikring og delvis pasienter, og har ikke med urologernes inntekter att gjøre det burde du vete.
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
17.07.2019 kl 10:42 2794

Vi vet jo att de hadde ca 8.000 stk BLC behandlinger i USA av 1,5 mil 2018. Om noen synes det er kjempebra og att
det er meget stor vekst, og nesten SOC. Så er det helt greit for meg. Men eg mener de må vise resultater snart om de
skall komme noen vart. Og Schneider begynner jo komme på defensiven nu i patent saken, han seier 2 - 3 år nu
innen noen kan komme på banen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
Sydney
17.07.2019 kl 11:02 2748

Kan du utdype dette med patenttiden 2-3 år?

Hva er da grunnen for at pho kan opprettholde prisingen?
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
Haltopen
17.07.2019 kl 11:04 2741

Medicare reimbursement refers to the payments that hospitals and physicians receive in return for services rendered to Medicare beneficiaries. The reimbursement rates for these services are set by Medicare, and are typically less than the amount billed or the amount that a private insurance company would pay.

2019 Medicare Reimbursement
Site of Service: Ambulatory Surgical Center (ASC)
The ASC is responsible for billing for the Cysview® product in addition to the facility charges
that are based on services provided by the physician.

2019 Medicare Reimbursement
Site of Service: Hospital Outpatient Department (HOPD)
The HOPD is responsible for billing for the Cysview® product in addition to the facility charges
that are based on services provided by the physician.

2019 Medicare Reimbursement
Site of Service: Physician Office
Physicians who purchase Cysview® for administration in the office setting are responsible for
billing for the Cysview product in addition to the services provided by the physician.

Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
SørenE
17.07.2019 kl 11:19 2703

Hej Norge

Girlpower: I går kl 23:06 -- endelig et fornuftigt indlæg --. tak
Det Power referer til -- siger Dan mellem linjerne at vi ikke ser så mange udplaceret flexscope i Q2 som vi alle går og regner med -- en anden skribent skriver at Dan ser en 50%++ vækst YOY - det giver 24 mill NOk -- 60% som jeg egentlig havde håbet på giver omsætning i US rundt 26 mill NOk
Markedet forventer nok de 60 % -- men måske kan han snakke kursen op hvis han kan overbevise at ting tager fart i 2. halvår.

Jeg har godt nok set frem til en markant øget brugerfrekvens som skal give 60% YOY -- er overbevist om at det vil sætte yderligere fut i kursen :-)

Personligt er jeg meget spændt på Q2 7. august -- lige om lidt :-) -- er belavet på en mindre skuffelse med udplacering af flexscope.
Jeg forventer først et mindre overskud i Q4 2019 -- håber bare at investorer positionerer sig for en fremtidig vækst :-)

Dansken
En glad aktionær -- tålmodig 3-5 kvartaler
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
17.07.2019 kl 11:20 2702

De vet ikke om det er en kopi på markedet om 2 år, det er så patent fungerer. Nær de går ut så vet du ikke vad som
skjer.
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
Haltopen
17.07.2019 kl 11:20 2702

Har du glemt brillene dine, eller går det bare i krøll for deg?
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
Haltopen
17.07.2019 kl 11:23 2692

Men hva viser historien oss vedrørende drug/device og generika?

Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
17.07.2019 kl 11:24 2687

Medicare betaler alltid 50 % av kostnader før de som inngår der. Men sykehus og urologer får alltid betalt før alt det de
gjør med eller uten refusjon. anners blir det ikke noen behandling. Det er så det fungerer.
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
Haltopen
17.07.2019 kl 11:25 2686

Du snakker om selvfølgeligheter.
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
17.07.2019 kl 11:27 2682

Ja kan lære deg en del om det men gidder ikke, men Schneider sa 2 - 3 år i interjuvet så kan du spørre han
vad han mener med det.
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
17.07.2019 kl 11:28 2684

Ja trur du de jobber uten betalning.
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
petrol
17.07.2019 kl 11:41 2656

Hva i all verden er det som driver deg Pafo. Du holder det gående nesten hele døgnet med negative innlegg om Photocure. Starter allerede i 4 - 5 tiden om morgenen og kun med kommentarer rundt Pho sine dårlige utsikter og selskapsledelsens inkompetanse. Objektivt sett virker du jo helt manisk.
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare

Forsåvidt enig i at man skal være avmålt i sine forventninger til Q2 19, spesilt hva angår bunnlinjen og utplassering av flexiscope. Samtidig så vil jeg ikke bli overrasket om det skulle vise seg at utplasseringen av nettopp flexiscope viser tegn til at det nå har løsnet og for det produktet. Vi må ikke glemme at utpklasserte scope danner inntektsgrunnlaget for PHO gjennom salg av Cysview. Når man da vet at et flexiscope har fire ganger kapasiteten til et rigid scope, så burde ingen av oss bli overrasket om ledelsen har satt trykk på å selge flexiscope.
Et annet moment er at DS tidligere har uttalt at hospital som allerede har erfaring med rigide scope, må være å anse som low hangig fruits når det kommer til innsalg av flexiscope.
Og nettopp heri liger kimen til et overraskende høyt salg av flexiscope.

Men jeg skal også vedgå at ettersom KS hadde problemer med flexiscopene til godt utpå etterjulevinteren, så kan det være at man har opplevd etterdønninger av denne situasjonen til inn i Q2 19 og at vi derved ikke får full effekt av de nevnte faktorer før i Q3 og Q4.

I tillegg kommer usikkerheten rundt brukerfrekvensen på rigide scope. Ved nyttår var kapasitetsutnyttelsen kun 13%. Her ligger det altså et uforløst potensiale på 87% på allerede utplasserte rigide scope. Avhengig av utviklingen i antall behandlinger på allerede utplasserte rigide scope, så kan vi få relativt store utslag. Og såvidt jeg vet jobber ledelsen hardt med å få opp bruken på allerede utplasserte scope.

Det viktigste med Q2 19 er likevel at ledelsen bekrefter den positive fremgangen vi har sett skje de siste kvartalene. Om så skjer bør enhver skjønne hva 2H 19 innebærer. Etter mitt syn vil det være i dette halvåret vi virkelig vil se ting ta av. For da har vi anslagsvis en base på 200 scope utplassert, vi har på plass retningslinjer for bruk av BLC og effekten av økt selgerkorps vil begynne å vises igjen i resultatene.

Ja, vi skal være avmålte i våre forventninger, men samtidig være forberedt på at ledelsen kan overraske på den positive siden.
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
EmmieSi
17.07.2019 kl 11:48 2637

Det morsomme er at siden han begynte å prøve å prate ned kursen har den steget 30%.... må svi litt
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare

Bare 25% større sjanser for å overleve?? Piiihhh, det er altså ikke mye.
Hvis man skal tjene mere (raskere) penger, da låne det seg og kjøpe medi fremfor pho!!!

Husk at kardio-vaskulare sykdommer er på 1 plass sett etter dødelighet i verden!!
Blærekreft er ikke i nærheten! Da sier seg i selv.....smart å flytte penge til medi.....;-))
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
SørenE
17.07.2019 kl 12:02 2604

Hej Norge

Londonmanden :-) -- enig -- håber den lander på den positive side -- er godt nok i tvivl om flex udplaceringerne :-)

Dansken
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
kreinh
17.07.2019 kl 12:21 2568

piffi, nå er det på tide for deg å høre i gjennom dette:

https://photocure.com/news/photocure-ceo-daniel-schneider-interviewed-in-edison-talks/

Tror du trenger i hvertfall 3 ganger siden du har mangelfull kjennskap til Photocure..
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
17.07.2019 kl 12:24 2562

Ja, du er er et stjerneskudd.
God bedring
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
kreinh
17.07.2019 kl 12:30 2562

Skjønner ikke nicken: SmartInvest. Må være motsatt du mener, men vil gjerne bli smart.. Da kjøper du Photocure aksjer. Da slipper du å bli betraktet som StupidInvest
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare

3 ganger ????????
Tror du overvurderer vår deprimerte venn en smule. Han tror urologer tjener mer på dårlig behandling enn god behandling.
Det gjelder å holde pasientene syke, ellers er de jo ikke pasienter.
Vi får håpe for Pafo´s del at han skuespiller.......
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
bravi
17.07.2019 kl 12:33 2560

focuss, du har hevdet at pasientenes kunnskaper om BLC øker mye i lang tid nå, helt fra 2017 og at de i økende grad forlanger BLC undersøkelser såvidt jeg kan huske. Samtidig er det blitt skrevet at Urologer som ikke benytter BLC kommer til å bli saksøkt. Du må innse at dette ikke stemmer i forhold til bruksfrekvensen, da skulle den ha øket mye mere. Så får vi se om det blir noen særlig økning fremover men hittil har vi ikke sett noe til det.
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare

Hva er det Dan snakker om når han sier de skulle hatt flere produkter å selge inn til sykehus og leger? Han sier noe sånt som "to be a full blown bladder cancer company we should sell in more products than we have. Kan vi forvente at de gjør avtaler med andre selskaper slik at product spekteret øker og gjør det hele mer lønnsomt? Spennende å høre hva dere tenker om dette?
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare
17.07.2019 kl 12:44 2560

Var det ikke du som la ut den her.
AndyHagen har lagt ut denne, veldig informativ:

https://twitter.com/MaxJacobsEdison/status/1151116879089586176
Der seier han 2 - 3 år. Du bør vel vete vad du legger ut
Redigert 21.01.2021 kl 06:22 Du må logge inn for å svare