PHO - nedtelling til Q2 19 presentasjonen - hva forventer vi?


Det lakker og lir mot ny kvartalspresentasjon. Den første etter at utfordringene med flexiscopene ble løst og det første etter AUA rettningslinjer ble offentliggjort og etter at det er fremkommet vitenskapelige bevis på at pasienter behandlet med BLC har 25% større sannsynlighet for å overleve de kommende 5 årene enn dersom pasientene var bliii behandlet med WLC. Hvordan vil dette kunne slå ut på brukerfrekvens, utplassering av flexiscope og derigjennom omsetning av Cysview i USA? Her kan det ligge positive overraskelser på lur.

Enig i det. Mye er avhengig av hvor raskt de evner å få opp brukerfrekvensen på allerede utplasserte scope. Akkurat det kan ha endret seg i Q2. Svaret får vi om et par tre uker. Jeg velger å ha moderate forventninger til Q2 19, vel vitende om at vi kan bli positivt overrasket. Uansett så er det ikke i år eller neste år at vi vil se PHO slå ut i full blomst.
Hayen
18.07.2019 kl 09:35 1948

"Selskapet har etablert en base med rigide scope utover det meste av USA på 160+ enheter. Jeg setter + fordi jeg ikke har noe eksakt tall for hvor mange flere rigide scope som er blitt utpklassert i løpet av Q2 og hittil i Q3"

Jeg har sett litt på trender og tall.
Hvis mine øyne ser korrekt og mine tanker tenker riktig, så kommer det 15 (+-1) rigide scope i q2.
pyrrhos
18.07.2019 kl 09:37 1947

Jeg er enig at forventningen til omsetning i Q2 ligger i intervallet 58-60 mill. NOK og signing fee for Cevira avtalen blir bokført i Q3. Allikevel ligger det an til at Q2 blir levert med overskudd, forutsatt en moderat vekst i kostnadene fra Q1.

Med den lave omsetningen av aksjer skal det ikke mer enn 1-2 store aktører som vil inn eller øke.
MW må også dekke seg inn før eller senere.
Jeg håper vel egentlig på fall etter Q2 da jeg ønsker å øke ytterligere. Men markedet pleier ikke å ta hensyn til mine håp :-)

Har alltid funnet det vanskelig å spå kursutviklingen på kort sikt. Vi vet jo at kursen har korrigert kraftig nedover etter de siste tre kvartalspresentasjonene. Basert på denne utviklingen er det lett å konkludere med at vi får en negativ korreksjon etter årets Q2 presentasjon.

Men, vi kan ikke utelukke at det motsatte skjer. Vi får trolig mer info om Cevira avtalen. Basert på hva som har skjedd siste halvåret kan der komme en oppdater og mer positiv guiding for 2020. Vi kan få overraskende sterk økning i brukerfrekvensen. Og vi kan få oppløftende resultater vedrørende utplassering av scope, spesielt flexiscope.

Så ja, jeg finner det vanskelig å spå og derfor blir jeg sittende stille i båten.
focuss
18.07.2019 kl 10:06 1882

Jeg liker at Schneider har begynt å inkludere Europa når han beskriver markedets størrelse. Selv om USA er mer enn nok til å gjøre PHO til en ekstraordinær investering så er også Europa en del av markedet og med det setter Schneider fingeren på Ipsens mangelfulle satsing. Jeg mener det må noen strukturelle endringer til i Europa. For PHO som mottar royalty inntekter så vil alt salg øke PHO sin inntjening. For Ipsen derimot så må de også tenke kostnader og lønnsomhet. Fase 3 studiet bør også gi grunnlag for å tenke i nye baner. Dersom prisen på Hexvix hadde økt en del så ville det gi grunnlag for at flere i Europa ville fått tilgang til bedre behandling av blære kreft. Synes Photocure må ta ett initiativ til en dialog med Ipsen for å diskutere strategiske alternativer, hvis de ikke allerede har gjort det. Det Schneider sier så langt er at de vil holde Ipsen ansvarlig hva det nå enn betyr i denne saken.
Redigert 18.07.2019 kl 10:08 Du må logge inn for å svare
focuss
18.07.2019 kl 10:21 1858

Ipsen gjør det jo ok med Hexvix i de områder de kan dra nytte av eksisterende organisasjon og ikke trenger nye investeringer. Så en løsning ville være å søke andre distributører i områder i Europa hvor Ipsen ikke er til stede. Ipsen vil vel sikkert mene at det hadde vært lettere om ikke PHO skulle ha 35% royalty av salget. Mye de kan prate om, men det er PHO som har possession og det gir makt.
bravi
18.07.2019 kl 11:03 1775

Hayen, ser at du er enig i at veksten hittil ikke er takket være Schneider sin innsats, den ville ha kommet også uten Schneider. Da er det snart på tide at det vises resultater av den økte satsningen som Schneider har satt i gang, hvis ikke den gir resultater er de økte utgiftene bortkastet.

Ser du mener ca. 15 nye ridgide skop i Q2, har du en spådom også for nye flex skop?

Mange sier man må vente 1-2 år før Pho kan komme med resultater som virkelig vekker markedet, og utbytte i f.eks 2021. Dette virker langt frem i tid, mye kan skje innen da som f.eks nye behandlingsmåter, patenter utgått på dato osv. Derfor mener jeg man må smi mens jernet er varmt, hadde selskapet vist overskudd noen kvartaler ville prisingen ha vært en helt annen, nå risikerer man ikke å komme i mål kursmessig før toget er gått. Se på Nel, de greide å gå opp interessen uten at de tjener kr, det klarer ikke Pho, derfor må jobben gjøres med resultater.

Bravi vil senke ambisjonene (kostnadene) for å få et lite overskudd nå, på bekostning av fremtidig inntjening.
Jeg vil heller gå underskudd noen kvartaler til for å tjene milliarder de neste årene.
Det er lov å ha ulike meninger.
Noen kjører Lada, andre kjører Bugatti
onuk
18.07.2019 kl 11:20 1743

Enda flere drømmer om Bugatti, men kjører Lada.......

For å realisere drømmer må man faktisk satse.

Med Photocure har vi en unik mulighet vi trolig aldri får maken til igjen.
Jeg mener det er galskap å ikke satse 100%
Redigert 18.07.2019 kl 11:25 Du må logge inn for å svare
focuss
18.07.2019 kl 11:28 1722

Tror ikke et marginalt overskudd har så mye å bety for kursen. Tror det viktige er om markedet får tro på at sterk vekst vil vedvare og at de tror på Schneiders mål om å bli SoC i USA. Og ikke minst er det viktig at markedet får øynene opp for potensialet.

Jeg hadde aldri investert i PHO hvis målet var marginalt overskudd. Da hadde jeg heller satt pengene i indeks.
Marginale overskudd/underskudd betyr ikke en dritt. Det er kommende stjerneskudd som lokker.
Med 50-100-xxxx % vekst i overskuddene hvert år fra 2020 tenker jeg flere av oss kan kjøre Bugatti om noen år.
Men da må det satses. Heldigvis har Dan motsatt syn av Bravi/Pafo
Redigert 18.07.2019 kl 11:37 Du må logge inn for å svare
bravi
18.07.2019 kl 11:37 1702

Problemet er at markedet i bare liten grad tror på Schneider sine målsettinger (trodde ikke på forgjengerne heller). Potensialet blir heller ikke tatt alvorlig, det trenges noe mere for å bekrefte det.

Det er ikke noe problem at markedet ikke tror på Schneider. Det er bare en unik mulighet til å kjøpe billig. Resultatene vil tale for seg selv.
bravi
18.07.2019 kl 11:48 1677

Det var flere som regnet seg frem til overskudd i Q3-18, selv focuss hadde ikke mye motforestillinger mot de innleggene. Nå sitter de samme og flytter forventninge frem i tid, de har innsett at Q2 ikke vil bli all verden. Slik er det hele veien, forventninger flyttes stadig frem i tid. Det er dette som kjennetegner evighets case.
rockpus
18.07.2019 kl 11:53 1672

bravi

Blir du aldri lei av å surmule og klage? Finnes det absolutt ingen lyspunkter?
Tror aldri jeg har opplevd maken over konstant sutring over egne investeringer.

Er det ikke betryggende at selskapets egen guiding er mest treffsikker ?
Nå må guiding justeres med inntekter fra Cevira.

Bravi,- hvis PHO er et evighetscase,- hva ville du heller investert i ?
Redigert 18.07.2019 kl 11:56 Du må logge inn for å svare
Haltopen
18.07.2019 kl 11:56 1666

Bravi, hvorfor har du i det hele tatt investert i Pho? Er det det selskapet du er minst negativ til på Oslo Børs?
Redigert 18.07.2019 kl 11:56 Du må logge inn for å svare
focuss
18.07.2019 kl 12:00 1656

Bravi
Du har sikkert hørt dette mange ganger før og jeg undres om du ikke tror på det du selv skriver. Nå har Pho rapportert vekst på drøye 50% i flere kvartaler etter hverandre, men du ser på PHO som et evighets case. Når det gjelder overskudd i 2019 så synes jeg det virket sannsynlig basert på Dahl`s utsagn om at investeringene vil være utført ved slutten av 2018 eller tidlig 2019. Jeg har lært at å lytte til Dahl når det gjelder å se fremover har liten mening. Uansett jeg for min del avskriver ikke overskudd i løpet av 2019, men for deg som mener dette er så elendig så hadde du solgt om du tror på det du selv skriver. Har du virkelig så liten tro på din egen vurderingsevne. Dersom du ikke ser andre investeringsmuligheter så kan du få ett av meg
focuss
18.07.2019 kl 12:11 1626

At den desiderte majoriteten av markedet ikke kjenner PHO sitt potensiale er ikke rart. Ingen har fortalt dem om det og markedets fokus er ikke PHO. Men bravi vi skal ikke kritisere markedet for det. Selv du som følger selskapet hver eneste dag tror jo ikke på det. Så ikke rart at markedet ikke kjøper aksjer, men rart at du blir sittende på dine. Dersom du har noen da.
bravi
18.07.2019 kl 12:13 1620

Jeg er positiv til Photocure og deler oppfatning om stort potensiale med menigheten her, derfor er jeg investert i selskapet. Det som irriterer og skuffer meg er at selskapet ikke makter å få uttelling i kursen mens de jobber seg opp i et marked slik som andre selskaper f.eks Nel har fått til. Det er alltid en fordel med høyest mulig kurs, både for interessen om selskapet, ved oppkjøp og realisering. Ser ikke behov for at også jeg begynner å skrive lovprisinger her på forumet, det er det nok av i massevis allerede.

Så bra :-)
Da gjelder det bare å hente ut potensialet. Da må alle kluter settes inn selv om det koster.
Når man ser en unik mulighet til å hente ut enorme verdier må man gjøre det som kreves - investere og satse.

Vet man om store skatter som ligger under jorda kan man velge å grave med spade eller bulldozer.
Redigert 18.07.2019 kl 12:19 Du må logge inn for å svare
focuss
18.07.2019 kl 12:28 1588

Om vi sammenlikner PHO med andre biotech selskap på OSE så har PHO gjort det svært bra når det gjelder aksjekurs. Nano, PCIB, Begen Bio, TRVX. Bare sorgen alle sammen og her sitter investorer fast med store tap. Det er vel en av årsakene til at PHO ikke har gått enda bedre.
bravi
18.07.2019 kl 12:40 1568

Joda focuss, kan være enig i det. Men det er ingen unnskyldning for at Pho kunne gjort en bedre jobb mot markedet, går ikke det må man vise resultater. 2 år er lang tid i aksjemarkedet, mye kan fort endre seg, derfor mener jeg man må smi mens jernet er varmt.

"smi mens jernet er varmt"

Det er jo det du argumenterer for at de ikke skal gjøre.
Du skriver at de bør kutte kostnader for å få et lite overskudd. Det er ikke det jeg kaller å smi mens jernet er varmt.
pafo
18.07.2019 kl 12:57 1534

Det er jo USA satsningen man må se på hvor lykked den er hittils. På 5 år og ett kvartal har de tjent 192 mil og brukt
436 mil i USA. Det er 244 mil minus hittils og får de en inntekt på 100 mil i år og en kostnad på 150 mil. Så øker minuset
35 mil til i år til 279 mil. Er det en bra satsning, mange syns det. Men det tar nok mange år om den skall gå i pluss.
Før att ta en Scoopy liknelse, så blir det nær man bruker 10 biler til att hemte det som får plats i en bil.

I vilket fall som helst så må de snart snu trenden, det går ikke att stoppe hode i sanden i all evighet.
Men Cevira og Europa er jo det som redder oss.
Redigert 18.07.2019 kl 13:12 Du må logge inn for å svare
focuss
18.07.2019 kl 12:57 1532

Bravo
Nå har jo Edison nylig gjort et intervju med Schneider som bl.a resulterer i at Edison bryter ut at BLCC er en no-brainer. Så får vi se om det påvirker Edisons neste oppdatering. Videre venter jeg på Nornes oppdatering etter Cevira. Det jeg mest av alt venter på er selvfølgelig Q2.
Hayen
18.07.2019 kl 13:10 1503

Bravi,

Flexiscope - ingen formening.

"Se på Nel, de greide å gå opp interessen uten at de tjener kr, det klarer ikke Pho, derfor må jobben gjøres med resultat"
Uenig.
De jobber med å få opp interessen. Det har skjedd mye på den fronten siste 6-7 mnd og mye av det er Schneiders verk. De har også nylig ansatt head of corporate communication, så PR/IR har fått et annet fokus enn før.
Hayen
18.07.2019 kl 13:14 1495

Nok en gang uenig.
Hvis phos vekst i USA fortsetter slik den har gjort siste 1,5-2 år, så er det nok. På et eller annet tidspunkt vil alle se at cysview er/blir ustoppelig før betydelig markedsandel er oppnådd.

Jeg er all in og veldig komfortabel med det
pafo
18.07.2019 kl 13:20 1486

Det er helt rett BRAVI på 2 år kan det hende mye. Vi såg jo på NANO som ikke hadde noen konkurrenter. Men plutsligt
døk det opp ett produkt, som blev godkjenn og er på markedet. Så en vet aldri vad som venter.

Pafo, med din inngrodde angst bør du sette pengene i banken.
(Nå kommer snart Comp og skjeller meg ut for å bry meg om hva andre gjør med pengene sine :-)
pafo
18.07.2019 kl 13:32 1467

Du ser vel att eg har satset på Europa og Cevira og det går jo med bra overskudd der.
TAAS
18.07.2019 kl 14:11 1392

Ser bravi igjen referer til NEL og hva de har fått til på kursen. Dette skyldes i hovedsak at tyskerne ble oppmerksomme på selskapet og kjøpte 30-40% av aksjene. Ettersom PHO kan handles på to lister i Tyskland kunne det jo være en fin mulighet for bravi benytte sine konstruktive egenskaper ved å skape interesse for, og omsetning av PHO der. Trist å bare benytte sin destruktive side.
focuss
18.07.2019 kl 14:18 1384

Pafo
Nå er det slik at man kan ikke kjøpe aksjer bare i deler av selskapet. Dette til orientering.
Hayen
18.07.2019 kl 15:03 1315

Det står ikke skrevet noen plass, men det er veldig sikker informasjon. Jeg håper og tror at vi får mer info om dette 7 august, hvem hun er osv