Verdenssamfunnet må torpedere SVFZWO's syntetiske pengetrykking


Det er på gang nemlig.

ENESTE GRUNNEN TIL NORGES BANKS RENTEØKNINGSBANE er SVFZWO's tiltenkte oppstart av ny syntetisk pengeutstedelses økt.

Går verdenssamfunnet sammen, kan dette knuses til pinneved.