Akkumulerte utslipp 1880-2016 de ulike landene.


https://www.youtube.com/watch?v=yH1bD8IE6BU

Artig illustrasjon. Norge er på listen de tidlige årene.
F.eks. Polen er forbausende høyt på listen lenge (nr. 5).

Norge er nr. 16 på topp 20 listen i 1880. Vi faller ut av lista i 1913.
Land som Belgia, Polen, Østerrike og Ungarn er forbausende høyt på
listen i de tidlige årene. Også Storbritania, og Nederland. Og naturlignok
Tyskland.
"Origo" i starten var vel i området London - Ruhr. Industriens vugge.