Smelting av innlandsisen på Grønland.


Antagelig vil det innen 2040 ha smeltet en del is på Grønland. Spørsmålet er hvor mye.
Bare 5 % av innlandsisen på Grønland vil føre til at verdenshavene stiger ca 36 cm.

Det kommer mer på denne tråden. Ting skal zoomes mer inn. Allerede i løpet av 2020-årene
vil vi nok merke hva som er i emning.

Når har 0,5 % av Grønlandsisen smeltet ?