Nye TTS - Hva er selskapet verdt?


Omsider ble godkjennelsen av Cargotec-avtalen også gjort av kinesiske myndigheter:

"Closing conditions fulfilled - closing of the TTS - MacGregor transaction expected to take place 31 July 2019"
http://www.ttsgroup.com/IR/Statements-to-OSE/Closing-conditions-fulfilled---closing-of-the-TTS---MacGregor-transaction-expected-to-take-place-31-July-2019/

Dette betyr at TTS (fra dagens melding):
"Following closing of the transaction, TTS will immediately settle all bank debt and overdraft facilities.
The company will furthermore redeem remaining outstanding of its convertible bond according to the bondholder agreement.
The Board of Directors will address the earlier announced dividend payment during Q3."
...................................................
Gjeldfritt.
Stort utbytte i 3.Q
Og et rest-TTS ..... som er verdt hva?

Hvor mye er egentlig TTS verdt nå?
Er det 7-tallet som er rett nivå?
Flaxx
15.07.2019 kl 10:56 4770

Det er "Syncrolift" som skal bære selskapet videre.
Og TTS får et nytt navn: NEKKAR.
I årsberetningen for 2018 angis det om Syncrolift:
"The order backlog for the continued business was MNOK 629, up from MNOK 458 in 2017".

Mao har videreført virksomhet økende ordre-reserver.
Dette skulle borge for god drift utover i 2019 og videre inn i 2020.
Flaxx
15.07.2019 kl 11:05 4762

Om den nye strategiske retningen skriver selskapet:
" ....building on the heritage of TTS mixed with new industry insight based on digitalization, electrification and automation."

Betydelig industriell erfaring ...
God ledelse ... også gjennom krisetiden ...
Ny satsing innen utvalgte og fremtidsrettede områder ...

TTS >>> som blir Nekkar .... kan bli et spennende bedrift med verdensomfattende marked.
Flaxx
15.07.2019 kl 11:07 4758

Noen har allerede våget seg utpå med et estimat for rest-TTS ... dvs Nekkar:
Kr 3,50 pr aksje

Ut penga til utbytte.
Så blir vi aksjonærer i Nekkar.
Ingen nye eventyr fra familien Skeie...de har gamle aksjonærer i TTS fått nok av.
Flaxx
15.07.2019 kl 16:13 4630

I 2019 har TTS/Nekkar kjøpt selskapet Intellilift:
"After the closing of the financial year 2018, TTS Group acquired in April 2019 51% of the shares in Intellilift AS, a software company established in 2017 to develop control systems, data acquisition software and visualization tools for remote operations in the offshore energy business, and other related industries."

Dette kjøpet sier vel mye om retningen Nakkar tar i sin nye rolle.
Intellilift virker spennende ....
Flaxx
15.07.2019 kl 23:52 4508

Noen forventer ca 5 kroner i ekstraordinært utbytte.
Og setter verdien av Nekkar til minimum 3,50.
DA er vi på minst 8,50.
Er dette basert på innsikt?
Hoff@
16.07.2019 kl 08:37 4442

Etter min mening er der verdier for mere enn 10 kroner aksjen, den som er litt mere tålmodig nå vil bli belønnet.

Smartis
16.07.2019 kl 11:06 4390

Har også tro på nærmere 10,- utbytte blir utbetalt innen denne mnd ?
Flaxx
17.07.2019 kl 09:40 4302

Da ligger noen anslag her på en verdi mellom 8,5 og 10 kroner.
Mens aksjen omsettes i underkant av 7 ....

Det avgjørende for videre kursutvikling vil være.
a) Klarhet i størrelsen på kontant-utbyttet
b) Lønnsomheten i videreført virksomhet

a) Bør kunngjøres raskt
b) EBITDA i videreført virksomhet i 2018 var 3,3 ganger høyere enn den del av virksomheten som selges.

I sum burde det her være betydelig oppside fra kroner 7.
Hoff@
17.07.2019 kl 09:48 4295

10 tusenkroners sprørsmålet er hvoe mye penger dette har kostet i 2 år, er litt redd de har svidd av noen ekstra kroner
Flaxx
17.07.2019 kl 11:56 4257

Tja ... oppgjøret ble vel fastsatt for 2 år siden ... med justering begge veier hvis resultatene tilsa det.
Har ikke TTS gjort det bedre og bedre de siste år?

Det som er greit å ha i mente dersom man forsøker å regne på caset er at nwc er for q1-19 oppgitt bare for syncrolift. Idet Pakistan ordren blir levert kan det være kontanter her et godt stykke over dagens kurs,men dette er jeg selvsagt ikke sikker på. Hver og en for gjøre sine regnestykker.
zxcvbnm
18.07.2019 kl 17:17 4224

Selv har jeg solgt ut noe på 6.9kr (for å kjøpe i Elkem) satser på å kjøpe litt tilbake i løpet av neste uke om jeg får under 6,65 kr og Elkem tallene blir "bra i morgen".

Jeg ble forundret over at ikke "hele" selskapet ble solgt som var budet til palfinger". Så det vil si jeg blir ikke overrasket om Syncrolift, blir solgt ut i løpet av høsten. Ser egentlig ingen grunn til å beholde den delen heller. Er det kjøpere klare for syncrolift? Det er ikke umulig.

Grunnen til det er vel konkurranse myndigheter i Norge ville jeg tro. Fikk ikke lov å selge 100% til Cargotec tror jeg.
Jeg blir heller ikke overrasket om syncrolift selges. Som flaxx sier har ordreinngang i syncrolift vært svært god siste år med en svulmende ordrebok som konsekvens. Markedet priser syncrolift konservativt. Selvsagt mulig vi får negative overraskelser ved endelig Cargotec oppgjør,men kan jo bli positive også. Jeg tror på omkring 6,6kr i cash slik som det opprinnelig ble meldt status ved q3-17.
Flaxx
19.07.2019 kl 10:24 4109

Du skrev om oppgjørssummen at du tror: .... "Jeg tror på omkring 6,6kr i cash slik som det opprinnelig ble meldt status ved q3-17."
..........................
Hmmm ... 6,60 i cash?
Da bør vi vel se stigende kurser ...
Syncrolift må da ha en verdi alene på flere kroner?
Hoff@
19.07.2019 kl 10:52 4087

Limer inn denne til videre diskusjon.

Noen som har sett på utviklingen i 'held for sale'-balansen i kjølvannet av at transaksjonen ble annonsert? Denne er dessverre ikke rapportert kvartalsvis, men foreligger for 31.12.17 og 31.12.18.

I denne perioden har summen av eiendelsverdier krympet med 1% (20MNOK), primært som følge av reduksjon av varelager og immaterielle eiendeler. Samtidig har gjelden økt med 9% (dvs. ca. 112MNOK) i samme periode (hovedsaklig grunnet et - høyst utaktisk timet - opptak av 287MNOK i rentebærende langsiktig gjeld). Følgelig er NAV på eiendelene er redusert med 132MNOK. Videre har arbeidskapital og nettogjeld økt med hhv. 7,2% (22MNOK) og 10,3% (105MNOK), dvs. tilsammen 127MNOK.

Nettoeffekten av dette er at kjøpsvederlaget på 840MNOK reduseres med 259MNOK (132M + 127M) iht. kommuniserte EV-justeringsprinsipper. Dvs. at forsinkelsen har kostet aksjonærene ca. 1,33 kr pr. aksje, fra tidligere guidet 6,60 kr til dagens 5,27 kr.

Dette med forbehold om at metodikken er korrekt og at balanseposter ikke har endret seg vesentlig siden årsskiftet.

Hvorfor har ikke ledelsen klart å forvalte verdiene bedre i en periode hvor alle operasjonelle tiltak og regnskapsmessige justeringer er kilde til potensielt betydelig verdiskapning?

Imøteser andres betraktninger rundt dette.

Hoff
Jeg har dessverre ikke tid til å komme med mitt regnestykke nå,men kanskje siden. Jeg tror ikke det du skriver er reelt for oppgjørssummen.
Jeg tror det er riktigere å bruke adjusted NIBD på side 15. Samt NWC. Den er oppgitt for hele gruppen q4-18.
Redigert 20.07.2019 kl 06:32 Du må logge inn for å svare

Du kan ikke relatere en endring i balansen til en endring i kjøpesummen. I forhold til NWC må det taes i betraktning de store prosjektene i syncrolift som nærmer seg avlevering.
sorte
19.07.2019 kl 16:03 3996

Enig i det. Gevinsten fra salget er ikke tatt/bokført ennå. Den kommer i Q3. Når man ser på bokført EK, så ligger den en god del under annonsert salgspris.
Avtalen er basert på enighet om verdi per 3q 2017 og så kommer løpende resultater fra Q4 2017 til og med q2 2018 i avhendet virksomhet utenom. Altså at oppgjør korrigeres tilsvarende.

Det er nok ikke så enkelt at TTS nå bare kan skrive opp verdier i Q2 etter ny vurdering og takst. Eks så har nok eiendommene steget noe i verdi siste 2 år, og det kan også være rom for endringer i verdifastsettelse på prosjekter, varelager osv. Da ville det jo vært helt håpløst å inngå en slik avtale, så lenge det er stort rom for vurdering og prisfastsettelse. Så det må selvsagt være oprinnelig avtale og vurderinger som må ligge til grunn.

Det ble antydet 6,6kr aksjen fult utvannet. Dette må korrigeres for resultat i perioden. Svaret på dette får vi ikke før når q2 tallene blir presentert. Men trolig får vi vite kjøpesummen allerede den 31.07.2019.

TTS sitt morselskap har blandt annet også bankinnskudd som beholdes av selskapet. Utsatt skattefordel. Syncrolift og eiendeler i Intellilift og Robotlift.

Etter min mening så er aksjen feilpriset da den priser resterende eiendeler til 0 kr. Jeg sier ikke nei takk til gratis aksjer i Nekkar, og har handlet noe mer de siste dagene.
Flaxx
19.07.2019 kl 16:24 3980

@Sorte
Tiltredes.
Her må det være en betydelig oppside ...

Veldig grei presisering sorte. Vi må vente litt med fasit. Hadde forøvrig glemt utsatt skattefordel selv. Konklusjonen din støttes(resterende eiendeler prises til 0).

Jeg har også økt beholdningen noe.

Hentet fra børsmelding 8/2-18:

The agreement implies a takeover by MacGregor of all of TTS’ assets except for TTS Group ASA and its subsidiary TTS Syncrolift AS, which will become a cornerstone in the development of the Company after the divestment. The purchase price is MNOK 840, subject to working capital and net debt adjustments at closing, and shall be settled in cash.
Som vi ser er det working capital og net debt som er aktuelle parametre og studere på. Balansen gir ikke svaret.

Ellers er det gledelig å lese tallene til intellilift,som leverte solid omsetningsøkning(fra lave nivåer)og blå tall i 2018(2.driftsår).

Med syncrolift i toppform har nye Nekkar gode forutsetninger for å bli en suksess. Det blir interessant og få vite veien videre.
Redigert 22.07.2019 kl 14:48 Du må logge inn for å svare
Flaxx
22.07.2019 kl 12:51 3700

@riskypick
... og den utsatte skattefordelen beholdes.
Den er på 18,9 millioner kroner.
Flaxx
22.07.2019 kl 14:51 3661

@riskypick
Kan være at de usikre nå har tømt seg .... kursen bryter nå 7,10.
Kanskje det siver inn at verdien her er undervurdert ....
Smartis
22.07.2019 kl 15:14 3640

Artig å være med på reisen i denne aksjen, tålmodighet gir resultat 👌
Smartis
29.07.2019 kl 18:59 3355

Vil det komme noe nyheter vedr utbetaling i morgen? Eller når vil dette gjennomføres?

Transaksjon gjennomføres 31. Juli. Kanskje det blir gitt noe info da,ellers burde det komme noe interessant 16/8 ved halvårsrapporteringen.
sorte
30.07.2019 kl 18:50 3213

Avtalen er ventet å gjennomføres 31.07, og skal vel endel til for at det blir utsatt. Alt skulle jo nå være i orden, og pengene er ventet inn i morgen. Vi vil få melding når handelen er gjennomført/ TTS har fått betaling.

Er ikke helt sikkert melding kommer i morgen, men den kommer iallefall ila uka. Vi vil da også få vite endelig oppgjør for transaksjonen slik at det blir lettere å regne seg frem til en mer riktig kurs. Forhåpentligvis så vil vi også få vite noe om hvor mye penger TTS Group (morselskapet) sitter igjen med på konto etter at all gjeld blir nedbetalt. Gjellden er varslet å bli nedbetalt så raskt som mulig etter at TTS har fått oppgjøret.
Etter det jeg husker så ble obligasjonseierne gitt en frist på 20 dager fra gjennomføring av avtalen på å konvertere til aksjer.

Styre vil trolig ha et møte ila denne uka for å foreslå størrelse på utbytte. dato for ex utbytte og forventet utbetalingsdato. De vil også innkalle til en ekstraordinær generalforsamling som skal godkjenne utbyttet.

Så det vil fort gå litt tid før man kan forvente å få penger på konto. Jeg antar at utbytte er på konto tidligt mot slutten av august, ev. starten på september.

I melding blir det opplyst om at " utbyttet blir addressert til 3 kvartal" jeg tolker det som at planen er å utbetale utbytte ila 3 kvartal som da betyr senest utgangen av september.

Det som blir spennende de neste dagene er å få vite størrelsen på endelig oppgjør, hvor mye penger som ligger igjen i kassen, hvor mye av obligasjonslånet som blir knovertert til aksjer, og selvsagt også størrelsen på utbytte.

Jeg går også utifra at vi vil få vite mye mer om veien videre. Hva ledelsen tenker med nye NEKKAR ASA. De har tidligere sagt lite utenom at det vil ha noe med sjø å gjøre, og at miljøet i Kristiansand blir veldig viktig i fortsettelsen.

Det er allerede vedtatt av generalforsamlingen videre at gjelden skal nedbetales og navn endres til Nekkar asa, så der har de alle fullmakter klare allerede.

Ledelsen har ikke gitt noen opplysninger om fremtiden siden avtalen ble ingått i februar 2018. Vil tro at det har skjedd mye siden den gang, og at de nå har mye mer å informere om.

Det blir iallefall noen spennende dager og uker fremmover.

Halvårsrapportering er skyvd på til 28. August. Muligens for å kunne gi en fyldigere rapport.?
Flaxx
31.07.2019 kl 13:18 3051

Angående konverterteing av obl. gjeld ... her får vi ikke vite omfanget før 14. august.
Redigert 31.07.2019 kl 13:59 Du må logge inn for å svare
Smartis
31.07.2019 kl 21:00 2965

Offshoreleverandøren TTS Group annonserte den 8. februar 2018 at selskapet hadde inngått en eiendelssalg-avtale med MacGregor, et datterselskap av finske Cargotec Oyj. Transaksjonen hadde en verdi på 87 millioner euro, eller 850 millioner kroner.
Nå er transaksjonen fullført, opplyser TTS i en børsmelding onsdag.
Styret vil adressere den tidligere kunngjorte utbyttebetalingen i løpet av tredje kvartal.
Eiendelssalget omfatter også navnet TTS, og selskapet endrer navn til Nekkar.
Fra 2. august handles TTS Group ASA på Oslo Børs under tickeren NKR.
TTS har gjort opp all bankgjeld og trekkfasiliteter.
zxcvbnm
31.07.2019 kl 21:16 2950

Based on preliminary figures the transaction is, net of expenses, estimated to NOK 6.8 per share on an undiluted basis and NOK 5.7 per share on a fully diluted basis. As of 31.07.19 net cash (excl. convertible bond) in TTS Group ASA was MNOK 520, and MNOK 740 on consolidated level. Final settlement of the purchase price will be based on financials as of 31.07.19 according to timeline and procedures provided in the transaction agreement. These are expected to be finalized within second half of 2019.
Flaxx
01.08.2019 kl 00:14 2874

Net cash på 740 MKr (konsolidert) er mye penger.
Det må da forsvare dagens kurs på 7 .... og mere til ...
Reflect
01.08.2019 kl 07:37 2790

Kontantbeholdning 18% over børsverdi bør gi oppgang i dag, men Nekkar har flinke folk som har skapt mye tidligere så jeg vil sitte long her.
Redigert 01.08.2019 kl 08:25 Du må logge inn for å svare
Smartis
01.08.2019 kl 08:17 2766

Takk for tolkningen :)
zxcvbnm
01.08.2019 kl 09:16 2715

Fullt utvannet basis 5.7kr pr aksje. Synes det var 90 øre lavere enn forventet. Hadde håpet på 6.6 kr.
Ruzzky
01.08.2019 kl 10:19 2652

Lavere enn opprinnelig indikasjon fra 2017 7 - 6.6 kr....
sorte
01.08.2019 kl 10:32 2638

Må være en feil i utsendt børsmelding. I melding fra 2018 så var differansen i forhold til utvannet ca 40 øre. Og nå har de regnet seg frem til en differanse på 1,1 kr.

Merkelig. Forutsetningene i obligasjonslånet/ konerteringskursen har jo ikke endret seg i perioden. Tror de her har glemt å ta med det faktum at obligasjonseierne må betale noe for aksjene. De får de jo ikke aksjene gratis :)

Bør være greit å regne seg frem til dette ved å se på totalt antall aksjer nå. Hvor mye som står igjen i obligasjonslånet (noen har allerede konvertert tidligere). Slik kommer man frem på beløpet som skal fordeles og totalt antall aksjer om man forutsetter at alle konverterer (noe man må forvente at de gjør).
Har ikke tid til å se på dette nå. Noen som har regnet på dette allerede ?

Har forøvrig vært inne på www.nekkar.com som forteller noe om veien videre.

Har benyttet fallet til å kjøpe flere aksjer. Er nok noen som har hengt seg opp i 5,7 kr, som altså må være feil.
Redigert 01.08.2019 kl 10:33 Du må logge inn for å svare