Hiddn - 2 løsninger

HIDDN 16.07.2019 kl 09:30 216

Her er det 2 løsninger


1- Konkurs - Du som aksjonær har tapt alt
2. Utvanning delux fordi Hiddn har ikke kr . de er insolvent.
Hvorfor eie en aksje der du i dag kjøper 0,20+
ved en avtale er det verdt max 0,05 -0,10 kr pr aksje

Da hadde jeg heller satset på Eam om du skal ha Horror på Oslo Børs