Norge får ikke uten videre noen plass i sikkerhetsrådet.


Regjeringen har via PST lagt seg ut med Trollungen. Dermed har Trollungen suspendert plassen.
Regjeringen må rydde opp i det den vet at den har å rydde opp i. Etter det kan saken sees på på nytt.

To andre saker er også gisseltatt i dette horribilitets-sakskomplekset.