Vanndamp-værste drivhusgass


De viktigste drivhusgassene i atmosfæren er vanndamp (H2O), karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (dinitrogenoksid, N2O) og ozon (O3).

Vanndamp står for cirka 50 prosent av drivhuseffekten på Jorden, skyer for cirka 25 prosent og CO2 for cirka 20 prosent, ifølge publiserte resultater fra NASA (se ekstern lenke). De øvrige drivhusgassene bidrar i mindre grad.

En tankevekker..

Hahahahaha, og den omdannes til skyer og regner ut!!!

Konsentrasjonen av vanndamp i Jordens atmosfære påvirkes ikke direkte av menneskene

Det er det, CO2 utslipp må reduseres snarest. Når temperaturen øker pga. CO2 utslipp så øker også mengden vanndamp som forsterker effekten.

Økt temperatur gir økt fordampning og mer vanndamp i atmosfæren, som igjen gir økt temperatur. En slik sammenheng kalles en tilbakekopling. Drivhuseffekten er følgelig nært knyttet til vannets kretsløp gjennom måten fuktig luft stiger på (konveksjon), skydannelse, og nedbørsmønstre.
Redigert 17.07.2019 kl 09:00 Du må logge inn for å svare
abroker
17.07.2019 kl 16:36 577

Godt med litt ettertanke om et digert problem.